– Jeg opplever det Sandberg sier som et alvorlig angrep på ytringsfriheten og frivilligheten. Frivillighetens funksjon skal – som det ligger i begrepet – være fri. Den skal utfordre, sier kulturminister Hadia Tajik (Ap) til Dagsavisen.

Hun reagerer voldsomt på uttalelsene fra Per Sandberg, nestleder i Frp, til Dagsavisen i går. Sandberg varslet full gjennomgang av statsstøtten til frivillige organisasjoner dersom Frp får regjeringsmakt etter stortingsvalget til høsten.

– Vi må ha en gjennomgang av hva de enkelte organisasjonene leverer, hvilken agenda de har og finne ut av om de opptrer nøytralt, sa Sandberg.

 

«Nøytrale» organisasjoner

Mandag truet partikollega og innvandringspolitisk talsmann, Morten Ørsal Johansen, med å fjerne statsstøtten til Antirasistisk Senter hvis partiet kommer til makten.

Ørsal Johansen gjorde det samme i et intervju med Dagbladet i november i fjor. Bakgrunnen er at senteret i en rapport om høyreekstreme skriver at Frp (da Anders Lange var partiformann) kan ha mottatt valgkampstøtte fra apartheidregimet i Sør-Afrika, en påstand Frp har avvist flere ganger.

– Når det gjelder denne siste saken, er det tydelig at man ikke opptrer nøytralt, sa Sandberg til Dagsavisen i går.

Frps nestleder gjorde det samtidig klart at organisasjoner som ikke opptrer nøytralt vil miste eller få redusert statsstøtten.

 

Les også kommentar på Nyemeninger.no.

 

Formet demokratiet

– Når Sandberg sier at han vil gi penger til organisasjoner som er nyttige og nøytrale, ber han om mer konsensus, færre utfordringer og mindre nytenkning, sier Hadia Tajik.

– Jeg begynner nesten å lure på om han ikke er klar over at velferdssamfunnet som vi har i dag, er drevet fram av folk som har turt å tenke annerledes, og at demokratiet vi har i dag er formet av folk som var langt forut for sin tid, fortsetter hun.

Kulturministeren sier det virker som om Sandberg tror at Frivillighets-Norge er myndighetenes forlengede arm eller myndighetenes instrument.

– Det er de ikke. Og det skal de heller ikke være. Det er ikke bare politikere som skal få mene ting, sier Tajik.

 

Kritisert høylytt

– Men er han helt på jordet når han antyder at det lønner seg å ha sammenfallende meninger med regjeringspartiene når man søker støtte?

– Ja. Debatten med Antirasistisk Senter får han ta selv, men Antirasistisk Senter er i høyeste grad uenig med regjeringens asylpolitikk på flere områder, og har kritisert oss høylytt ved gjentatte anledninger. Sånn skal det være. Vi trenger denne type brytninger i et demokrati, sier Tajik.

 

KrF og Høyre reagerer

Også KrF-leder Knut Arild Hareide reagerer på Sandbergs utspill.

– Det er noe totalitært over det Frp kommer med her. Frivilligheten skal være fri. Den har som oppgave å kikke sentrale styresmakter i kortene, både regjeringen, Stortinget, de som er i posisjon og de som sitter i opposisjon, sier Hareide til Dagsavisen.

– Å begynne å redigere organisasjonene, og gi penger til dem vi liker og ikke til dem vi ikke liker, er en meget farlig vei å gå, legger han til.

Olemic Thommessen, kulturpolitisk talsmann i Høyre, tar avstand fra Sandbergs uttalelser.

 

Ryggraden

– Dette er veldig i strid med hvordan vi tenker. Vi ønsker et sivilt samfunn der de frivillige organisasjonene er ryggraden. De skal være mangfoldige og selvstendige. Det å begynne å snakke om nøytrale organisasjoner blir veldig selvmotsigende, og er i hvert fall ikke i tråd med hvordan vi ser for oss samarbeidet mellom stat og frivillighet, sier Thommessen.

Nils Bøhmer, daglig leder i Bellona, sier at han fikk bakoversveis av gårsdagens sak i Dagsavisen.

– Jeg begynte med en gang å tenke på det som skjer i Putins Russland, der man bruker alle midler for å kneble de uavhengige organisasjonene. Og akkurat som Putin, foreslår man her å stanse pengestrømmen til de som har politiske meninger og ikke er «nøytrale», sier Bøhmer.

sturla.hanssen@dagsavisen.no

 

Sagt på Twitter

Sandberg angriper ytringsfriheten ved å ville bruke samme midler mot frivilligheten som han anklager de rødgrønne for.

@PaulJoakim (leder i Unge Høyre)

 

Her er grunnen til at jeg får piggene ut når høyresida vil strigle sivilsamfunnet.

@eivindtraedal

 

Frp er med dette et udemo­kratisk parti. Vil Høyre regjere med et slikt?

@AndersTangen

 

Dette er bra. Hvorfor skal 
den politiske makta sitte og fordele fellesskapets midler til lobbyister?

@PepsiGro

 

Frp har børsta støv av sitatet «Norge er den siste sovjetstat».

@kristianfj

 

Skal jeg fortelle deg en vits? Frps forhold til ytringsfrihet!

@minafberg (generalsekretær 
i Sosialistisk Ungdom)

 

Her viser Frp sin hang til å legge seg altfor tett opp til regimer som vi helst ikke vil sammenligne oss med.

@sindrk