Annonse
Av det totale kjøttkonsumet på 164.000 tonn utgjør fremdeles svinekjøtt den største andelen på hele 41,1 prosent

Størst kjøttproduksjon i Rogaland

Kjøttproduksjonen i Norge økte i første halvår økte med 2,5 prosent. Mest kjøtt produseres i Rogaland.

Annonse
Rogalandsavis

Sammenlignet med første halvår i fjor steg produksjonen av fjærfekjøtt med 5,4 millioner kilo, viser oversikten fra Statistisk sentralbyrå. Av det totale kjøttkonsumet på 164.000 tonn utgjør fremdeles svinekjøtt den største andelen på hele 41,1 prosent, men produksjonen i første halvår i ble redusert med 1.900 tonn.

– Produksjonen av storfe- og sauekjøtt økte i samme periode med respektive 300 og 200 tonn, skriver SSB.

Sauekjøtt utgjør bare 2,3 prosent av den totale kjøttproduksjonen, mens storfekjøtt utgjør 24,1 prosent av totalen. Fjærfe, som innebærer kylling, høns, kalkun og andre fjærfe, er nest størst med 32,4 prosent av totalen.

Rogaland er det klart største kjøttproduserende fylket. I alt 25 prosent av den totale kjøttproduksjonen i første halvår ble til der. Nord-Trøndelag og Hedmark står for hver 14 og 13 prosent av totalen.

Annonse