Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

09-02-2011

Velkommen etter, Ap

I dag presenterte Jonas Gahr Støre forslagene fra Aps innvandrings- og integreringsutvalg. Flere av forslagene har vært befestet FrP-politikk i flere år.

Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

Jeg synes det er hyggelig at Gahr Støre innrømmer fornuften i en rekke av forslagene FrP har fremmet tidligere. La meg ta noen eksempler:

Krav til imamer
I VG mandag kunne vi lese at Ap-utvalget ville foreslå at imamer som praktiserer i Norge må ta obligatorisk kurs i norsk og samfunnsforståelse. Dette er nye toner fra Ap, og gledelig er det.

Allerede i 2002 foreslo FrP at det ble innført et minimumskrav til norskskunnskaper og norsk samfunnsforståelse for imamer som ønsker å praktisere i Norge. Forslaget ble selvfølgelig stemt ned av de andre partiene, inkludert Arbeiderpartiet.

Krav til statsborgerskap
I VG sist uke fortalte Jonas Gahr Støre at utvalget han leder foreslår at innvandrere som skal få statsborgerskap må gjennomføre et norskkurs og bestå en eksamen. Allerede i 1993 tok Carl I. Hagen til orde for tvungen norskopplæring. FrPs Per Sandberg forslo i 2003 at man må kunne dokumentere norskkunnskaper dersom man skal ha mulighet til å få norsk statsborgerskap.

Senest for to år siden avviste Aps nestleder Helga Pedersen at det ikke var behov for å kreve at innvandrere besto en slik språktest. Kanskje vil Ap også om noen år kreve, som FrP, at det også stilles visse krav til vandel for de som ønsker norsk statsborgerskap.

Forbud mot søskenbarnekteskap
Sist mandag kunne Jonas Gahr Støre fortelle at utvalget ville gå inn for at søskenbarn ikke skulle få lov til å gifte seg, blant annet for å motvirke tvangsekteskap.

Også her er det fristende å ønske utenriksministeren og Arbeiderpartiet velkommen etter, og si at det var synd dere ikke støttet forslaget da vi fremmet det i 2002. Det er mange som er blitt tvangsgiftet siden den tid.

Omsorgssvikt
Til Aftenposten lettet Gahr Støre på sløret og uttalte at fireåringer som ikke behersker norsk, skal pålegges språkstøtte. I den forbindelse er det verdt å nevne at det er under to år siden regjeringen stoppet tiltaket med å kartlegge norskkunnskapene (se side 64 i linken) til landets 4-åringer.

I 1998 stemte samtlige av Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter mot følgende forslag fra FrP: ”Det regnes som omsorgssvikt dersom foreldre med norsk statsborgerskap eller permanent opphold i landet ikke treffer forsvarlige tiltak for å sikre at barn bosatt i landet har tilegnet seg nødvendige norskkunnskaper når de skal begynne i den offentlig finansierte skole.”

Forslaget er ganske likt det som integreringsutvalget i Arbeiderpartiet nå anbefaler partiet å si ja til.

Det er åpenbart at det nå legges opp til et linjeskifte i Arbeiderpartiets innvandrings- og integreringspolitikk. Om det skyldes at meningsmålingene jevnt og trutt har dalt etter sist stortingsvalg eller at partiet har innsett at en snillistisk og ukontrollert innvandrings- og integreringspolitikk ikke er bærekraftig i lengden, skal ikke jeg uttale meg om.

Jeg har nå sett gjennom en del av forslagene som utvalget la frem i dag. En rekke av disse har vært befestet FrP-politikk i flere tiår. I flere debatter hvor FrP har tatt til orde for å stille krav til statsborgerskap og tvinge foreldre til å la barna integreres, har vi blitt stemplet som fremmedfiendtlige og det som verre er.

Nå kommer de oss i møte på de samme forslagene.

Verden går fremover, også i Arbeiderpartiet.

Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

Tidligere kommentarer

 • Forslag til svar til AP/Støre på Støre sine uttalelse om FrP i dag
  Frank Wassdahl
  Publisert 9. februar 2011

  Forslag til svar til AP/Støre ifm dagens uttalelser fra Støre om FrP, samt noen tanker mht demonstrasjon i Oslo domkirke og tabloiddebatt tidligere i uken

  .ExternalClass .ecxhmmessage P {padding:0px;} .ExternalClass body.ecxhmmessage {font-size:10pt;font-family:Tahoma;}
  God ettermiddag Amundsen


  Har i dag notert meg at Støre i dag kritiserer FrP for to forhold ifm følgende uttalelse:

  1. FrP ser på innvandring/innvandringspolitiske spørsmål som et økonomisk problem, mens situasjonen er motsatt da innvandringen er positiv for Norge.

  2. Støre poengterer at FrP ved tidligere fremleggelse at tilnærmet helt like invandringspolitiske forslag som AP nå er i ferd med å legge frem, ikke la med midler ved FrP fremleggelser av tilnærmet div. like forslag.

  Kan det være en idé at FrP svarer Støre følgende?: Ja, det er korrekt at det er store problemer knyttet til invandringspolitiske forhold, og det skylles i stor grad til bl.a. AP sin tidligere naive holdning opp gjennom noen tiår. Som kjent har ikke FrP hatt regjeringsmakt slik at  FrP har kunnet ta "skikkelig praktisk tak i" de invandringspolitiske tema som er tatt opp ved f.eks. å kunne bevilge øremerkede midler gjennom staten løpende budsjetter, men de praktiske konkrete forholdet kan selvfølgelig velgerne få orden på fra og med høsten 2013.

  --------------------- 

  Kan FrP gå ut å fortelle de etioperne som gjennom noen år er kommet til Norge, og som nå sitter i Oslo domkirke, at FrP vil jobbe for at de ikke vil få permanent oppholdstillatelse/statsborgerskap i Norge de neste 10 årene eventuelt aldri vil kunne oppnå den retten? Videre fortelle etioperne at FrP vil jobbe politisk for at ledelsen i Etiopia tar imot de personene, som har fått avslag på asylsøknadene i Norge, i løpet av de førstkommende neste 10 årene, slik at de kan være med å bygge opp sine eget samfunn i Etiopia/et av nabolandene til Etiopia/deres opprinnelige nærområde.
  Vår nasjon må påse at de såkalte ureturnerbare etioperne får mat, klær og tak over hodet inkl. rimelig bra innetemperatur under den tiden de forblir i Norge.
  Oslo domkirke er inget bra sted å være og det skaper kun unødig støy og tidsforbruk for en rekke personer.
  Kvarme opplyser stadig at ledelsen i Norge må komme med en løsning ifm personene som har fått vedtak om at asylsøknadene deres ikke innvilges; det hadde jo vært interessant å fått høre Kvarmes sitt forslag til den aktuelle problemstillingen. Ut i fra hva jeg tidligere har sett fra Kvarme sin side antar jeg at hans forslag ikke vil være særlig bra for felleskapet, men jeg vil jo avvente noe før jeg konkluderer mht Kvarmes forslag. Jeg vil tilskrive Kvarme i løpet av inneværende uke.

  ---------------------

  Så debatten på TV2 i programmet Tabloid mot AP sin representant; du var bra i debatten.

  Har notert meg at AP inkl. under debatten i Holmgang med deg tidligere i uken opplyser at AP er av den oppfatning at innvandringen fra land utenfor Norden ikke er en utgiftspost for samfunnet A/S Norge, men derimot at det regnestykket går i pluss for vår nasjon. Jeg er som kjent av en annen oppfatning enn AP/AP sin representant i debatten.

  Innehar FrP et oppsett og kan FrP få lagt frem et regnestykke på hva innvandringen og midlertidig opphold ifm ikkeinnvilgede asylsøknader har kostet det norske samfunnet gjennom de siste 40 år fra 1970 og frem til 2010 samt ta gjerne også med en antydning om hva det vil kunne koste vår nasjon i løpet av den kommende 20-års perioden?

  Ønsker deg en fortsatt god arbeidsuke
  Mvh Frank W, OsloAnnonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display