Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

08-07-2014

Udramatisk i USA

Siden 1. januar i år har innbyggerne i delstaten Colorado i USA kunne kjøpe cannabis helt lovlig. Det amerikanske systemet for salg av cannabis er ikke helt ulikt det norske vinmonopolet, bare litt strengere.

Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

Salget reguleres av delstatsmyndighetene, og er skattlagt. De håndhever en streng aldersgrense på 21 år, og det er begrenset hvor mye det er lov å kjøpe av gangen. Det er ikke lov å bruke cannabis og kjøre bil, og som med alkohol, er det ikke lov å røyke på offentlige steder. Det hele ser ut til å gå ganske så udramatisk for seg.

Etter folkeavstemninger høsten 2012 ble Colorado og Washington de to første delstatene i USA til å legalisere og regulere kjøp og salg av cannabis. Selv om cannabis fortsatt er ulovlig på føderalt nivå, har selv president Obama medgitt at han har vanskelig for å se at det er noe særlig verre enn alkohol. I fjor ble Uruguay første land i verden som startet med statlig produksjon og distribusjon av cannabis. Statsledere i Colombia, Bolivia og Guatemala har gått i spissen for det samme. En legaliseringsbølge skyller over det amerikanske kontinentet. Før eller siden vil den også nå Europas bredder. Nå skal debatten tas i FN.

Det er all grunn til å være skeptisk til en aggressiv kommersiell cannabisindustri, spesielt en som vil henvende seg mot unge, som tar mest skade av bruken. I likhet med alkohol, er det ingen som sier uhemmet bruk er helt ufarlig. På samme måte bør alkoholindustrien holdes strengere i tøylene. Men når USAs aldrende filantrop og milliardærinvestor George Soros spytter inn millioner av dollar for å legalisere cannabis, er det ikke for å tjene seg rik i et voksende marked. Det er heller ikke motivasjonen for Uruguays president Jose Mujica, som leder an legaliseringsdebatten i praksis. Det var neppe heller Thorvald Stoltenbergs motiv, når han sammen med FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan i 2011 gikk inn for å legalisere cannabis. De to var medlemmer av The Global Commission on Drug Policy, som klart og tydelig anbefalte legalisering av den omstridte planten.

Det handler om å avslutte en feilslått «krig mot narkotika», som har gitt enorme menneskelige kostnader både i importland som USA og i eksportland som Colombia og Peru. Gjennom Mellom-Amerika, på vei mot USA, legger narkotikasmuglerne igjen en stygg sti av vold og kriminalitet. I Mexico har narkotikakartellenes brutale kamp tatt livet av rundt 80.000 mennesker de siste åtte årene. I USA ødelegger strenge narkotikalover livene til utallige unge og voksne. Fulle fengsler har gjort lite for å løse narkotikaproblemet. Selv i Norge kan det å bli tatt i å bruke cannabis stenge deg ute fra jobber som krever plettfritt rulleblad.

Så langt klarer innbyggerne i Colorado seg bra, til tross for dramatiske advarsler fra motstandsbevegelsen. Guvernør John Hickenlooper gleder seg over forventede skatteinntekter på 134 millioner dollar, og melder ikke om noen dramatisk økning i verken kriminalitet eller avhengighet. 1. juli åpnet Washington sitt første utsalgssted for cannabis. Alt tyder på at andre delstater vil følge etter.

Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

Tidligere kommentarer

 • Hvem taler hun for?
  Magnar Husby
  Publisert 8. juli 2014

  Snakker artikkelforfatteren på vegne av de som er blitt alkoholikere eller narkotikaslaver? Neppe. Snakker hun på vegne av disses familier? Neppe! Hvem snakker hun da på vegne av? Det sier hun ingenting om. Men det er det viktigste spørsmålet.


 • Hvem taler du for?
  Bjørn Dahl
  Publisert 8. juli 2014

  Jeg kan ikke se at Heidi Taksdal Skjeseth taler noens sak i hennes innlegg. Faktisk er det rimelig balansert, mer som en rapport av en sak uten noe for eller mot.

  Hvis dette faller deg, Magnar Husby tungt for brystet, må det jo være fordi du ikke tåler balansert argumentasjon, og du derfor tillegger alle som ikke argumenterer for det du står for, for å ha dårlige hensikter.

  Faktum er at den politikken Norge har ført på rusfeltet i 40 år er Europas største fiasko. At vi har det laveste antall brukere men samtidig ligger på en soleklar topp i overdosedødsfall er noe vi ikke kan snakke oss ut av. Det blir i så måte patetisk når Mina Gerhardsen i dagens Dagsavis sier at Norsk narkopolitikk er en suksess på grunn av at vi har et lavt antall cannabisbrukere.

  Hvem er det hun snakker for? Vi vet jo at narkopolitikken her på berget er en stor fiasko. Tallenes tale er klar. Den største fiaskoen i Europa. Det blir derfor kynisk retorikk å prøve å snu dette til det motsatte. Fri oss fra retorikk og kyniske politikere.


 • Hvem er patetisk?
  Magnar Husby
  Publisert 8. juli 2014

  Det jeg blant annet savner i artikkelforfatterens tekst, er en forsikring om at tallet på grovere misbrukere går ned når man frigjør cannabisomsetningen. Slike påvisninger tas ikke en gang opp! Min livserfaring dreier seg om brukere som det slett ikke har gått bra med og hvis familier er påført store problemer. Bjørn Dahl unnlater å kommentere den delen i min kommentar. Så hvem er det artikkelforfatteren og Bjørn Dahl egentlig snakker på vegne av? Kan Bjørn Dahl garantere at problemet vil bli mindre med friere cannabisomsetning?


 • Hvem har ansvaret for fiaskoen?
  Bjørn Dahl
  Publisert 8. juli 2014

  Magnar Husby, jeg forstår ut i fra det lille du skriver at du har en eller annen rolle i rusomsorgen. Burde det ikke da forsveve også deg at der er noe fryktelig galt med norsk håndtering av rusproblemet når all statistikk viser at vi har det tyngste og mes dødelige rusproblemet i Europa.

  Dette skjer til tross for at vi har den strengeste lovginingen og færrest rusbrukere totalt. Satistikkene taler sin klare tale her. Jeg forstår ikke at det går an å stikke hodet i sanden for de klare fakta som vi ser i våre åpne russcener. Jeg vil gå så langt som å si at alle som fortsetter å tyte om mer av samme medisin er medskyldige i det som foregår. Medskyldige på samme plan som ansvarsløse foreldre, skolevesen som ikke klarer å ivareta de sårbare, politi som i sin iver etter å skremme ødelegger livene for de unge osv. Det må være slutt på å se på narkotikaproblemer som noe som er påført av dem som selger narkotika. Halvparten av dem som lever i tungt misbruk går på legemidler utskrevet av lege. Årsakene til misbruk er som regel til stede før stoffet.


 • Vi har beviser for det som ikke virker.
  Bjørn Dahl
  Publisert 8. juli 2014

  Magnar Husby. Du vil ha forsikringer om at en liberalisering ikke øker narkoproblemene. Det er bare å gå til de landene som i årtier har hatt en liberal narkopolitikkk. Se på Nederland. Ut fra hva forbudstilhengerne påstår burde jo Nederland være en pøl. I stedet er Nederland det mest velorganiserte landet i Europa. De scorer mye bedre enn Norge på alle parametere når det gjelder sosiale problemer. Dette til tross for at de har en meget stor innvandrerbefolkning som gir store utfordringer når det gjelder integrering og sosiale forhold. At Norge nå skal prøve å opptre som en bakstreversk bremsekloss i forhold til de nødvendige justeringene som må komme på rusfeltet, viser bare enda tydeligere at vi trenger å få tømt kontorene for bakstrevere som fremdles insisterer på å fortsette noe som ikke virker.

  På andre felt ville udugelighet bli straffet med oppsigelse. • Dødeligst, men minst
  Magnar Husby
  Publisert 8. juli 2014

  Det er svært viktig at rusproblemet rammer færrest mulig. Selv om dødsraten er høyere her, betyr det altså ikke at forholdvis flere rammes hos oss. Når det gjelder dødsraten: Jeg er ganske overbevist om at den skyldes i at det norske omsorgsvesenet slett ikke er så bra som det påstås i de kretser som har ansvaret for det. Det norske omsorgsvesenet er preget av papirflytting og tilfeldig engasjement i stedet for vedvarende og tillitsskapende innsats fra personer som har de nødvendige kvalifikasjoner til den slags arbeid. Jeg kan love deg at familiene gjør svært mye for å få sine ut av problemene, men ofrene her er ikke særlig lydhøre overfor egen familie. Det er omsorgsvesenet som må styrkes og omskapes om vi skal få taket på rusproblemene. Dette omsorgsvesenet må også dyktiggjøre familiene til å bli bedre i sin innsats. Å skylde på den enkelte skole er helt meningsløst. Derimot har du rett i at vi har fått et skolesystem der man lar ungdommen falle utenfor. Det er ikke den enkelte skoles skyld, for også der er det innsatsen fra omsorgsvesenet og det offentlige som svikter. Narkotikaselgerne er selvsagt en del av problemet. De rekrutterer, og jeg skjønner ikke at du kan benekte det. Politiets rolle er jo ikke å være omsorgsapparat. Men jeg vet om flere enkelte politimenn som har gjort stor innsats for å redde ungdom. At det også finnes politi som ikke har den nødvendige forståelse og innsikt, har du nok rett i. Jeg er helt enig med deg i at årsakene til misbruk som regel er til stede før stoffet. Derfor er det viktig at vi får en skole som ikke blir beordret til å oppgi den enkelte eleven, og et omsorgsapparat som kan bistå både skole og foreldre i å ta fatt på disse årsakene. Skal vi få bukt med rusproblemer og andre ligende problemer, må vi ha et samfunn der storparten bryr seg og går inn for å ta vare på hverandre. det har vi ikke i dag, for det er ideologien om å framheve seg selv og å være sin egen lykkes smed som gjelder i det offentlige rom.


 • Noe kan vi enes om.
  Bjørn Dahl
  Publisert 9. juli 2014

  Å bry seg om hverandre er selvfølgelig den ultimate medisinen. Det er det motsatte av å true med straff. War on drugs var Nixons krig. Det er utrolig at denne krigen har vart helt til våre dager, og det er like utrolig at sosialister fremdeles insisterer på å fortsett denne meningsløse krigen.

  Den eneste medisinen som finnes mot rusmisbruk er å prøve å begrense årsakene til rusmisbruket.Meningsfylte liv er ikke noe alle opplever. Rusmisbruk har som regel en årsak. Noen blir avhengige rett og slett fordi de har en spesiell svakhet. Disse må få hjelp til å være totalt avholdende. Vi kan ikke forby resten av samfunnet å drikke alkohol på grunn av disse, den samme logikken bør gjelde alle rusmidler.

  Åpenhet og ikke fordømmelse er første betingelse for å kunne hjelpe. Utestengning og ekskludering skaper bare mer lidelse, og der har Norge en lang vei å gå.


 • Dokumentasjon
  Magnar Husby
  Publisert 9. juli 2014

  Her synes jeg det mangler klar dokumentasjon, og imøteser denne. Ikke minst fordi Nederland nettopp ville stramme inn på sin "frie" omsetning, og fordi norske Stortingsrepresentanter som har vært der konkluderte med at Nederland IKKE var et eksempel til etterfølgelse.

  Det er jo også etterhvert stadig flere som viser til at cannabis-bruk fører til betydelige hjerneskader. Tror ikke Dahl på denne forskningen?

  Rent prinsipelt er jeg tilhenger av at mennesker skal ha frihet til å skade seg selv dersom dette ikke på utilbørlig vis går utover deres medmennesker. Men det gjør uvettig og overdreven bruk av rusmidler. Og i dag har vi ikke den beredskap i samfunnet som kan stanse slikt i tide. Viss vi hadde denne berdeskapen, ville jeg satse på fri omsetning av ganske mye.


 • Magnar Husby
  Publisert 9. juli 2014

  Svært enig i denne "prinsipp-erklæringen". Men jeg synes "fri omsetning"- forsvarerne hittil mangler et seriøst forhold til konsekvensene. En oppsummering fra Uruguay og "frigivings"-statene i USA vil kanskje med tiden vise noen resultater, men inntil så skjer, så er dette gambling fra "frigivingsprofetene". Frigivingsprofetene burde rette sin energi mot å få beredskapen og hjelpeapparatet på plass, iallfall i like stor grad som de kjemper for "fri" tilgang til cannabis.


 • Overdosestatistikken er dokumentasjon god nok.
  Bjørn Dahl
  Publisert 9. juli 2014

  http://www.emcdda.europa.eu/stats09/gpsfig1 

  http://www.aftenposten.no/nyh eter/iriks/--Hasj-er-mindre-farlig-enn-alkohol-7569491.html#.U7zpIF7Vs48

  Her er først en link som statistisk viser at færre unge prøver cannabis i Holland hvor det er avkriminalisert. Linken under er fra Aftenposten 18. mai hvor rusforsker Willy Pedersen trekker tilbake sin forskningsrapport fra 2007 fordi forskningsmetodene den gang ikke var gode nok.

  Willy Pedersen advarer fremdeles mot cannabis men regner det som mildere enn alkohol. At Norske politikere ikke vil lære av Holland får stå for deres regning. At Holland har strammet inn må sees fra to sider. Holland har vært under stort press fra resten av Europa, spesielt fra Norge og Sverige, man har derfor prøvd å stramme inn på "narkoturisme". Denne politikken fungerte ikke, og man er mer eller mindre tilbake til slik det var. Dessuten er det de konservative som styrer i Holland nå, og de har tradisjon for å satse på restriktiv narkopolitikk.

  Når det gjelder sosiale forhold i Holland er min kommentar først og fremst mitt subjektive inntrykk. Jeg har også venner og familie i Holland. De ser selvsagt mange ting som kunne vært bedre, men sammenlignet med Norge har Holland generelt et mer humant system. Der har riktignok vært en forverring de siste årene hvor de konservative har styrtAnnonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display