ANNONSE

24-03-2011

Smart klimabistand

Utviklingslandene er bekymret for at rike land løper fra klimaregningen sin dersom de får bruke sine tradisjonelle bistandsbudsjetter til klimakutt og -tilpasning. Slike midler må være nye og friske. Ikke gamle penger i ny innpakning.

Line Hegna er leder for politikk og samfunn, Redd Barna. Innlegget er skrevet sammen med Rolf A. Vestvik, Flyktninghjelpen, Wenche Fone, Kirkens Nødhjelp og Beate Thoresen, Norsk Folkehjelp.

WWF-sjef Rasmus Hansson legger bredsiden til i et innlegg (15/3) der han sier at klima er den nye u-hjelpen. Han anklager det han kaller de tradisjonelle bistandsorganisasjonene for å ville fjerne norsk klimaarbeid i utviklingsland fra bistandsbudsjettet. Hanssons kritikk bommer dessverre. Vi vil ha smart klimabistand. Og i likhet med utviklingslandene ber vi om ekstra midler.

I FNs klimakonvensjon, Kyotoprotokollen, Københavnerklæringen og mandatet for de pågående klimaforhandlingene slås det fast at klimafinansiering til fattige og sårbare land skal være «ny og addisjonell». I tråd med dette ber vi i vårt budsjettinnspill regjeringen om klimamidler i tillegg til den eksisterende bistanden. Giverlandene, som Norge, bærer ofte hovedansvaret for klimagassutslippene mens det er de fattigste landene som rammes hardest av konsekvensene. Mange utviklingsland argumenterer derfor for at de bør få kompensasjon for klimaproblemene de nå må hanskes med. De er bekymret for at rike land løper fra regningen gjennom å «gjenbruke» eksisterende bistandsmidler. De og vi mener at midler til klimakutt og klimatilpasning må være nye og friske.

I tillegg til penger, handler debatten om hva god klimabistand er. WWF er en miljøorganisasjon og det er ikke overraskende at de argumenterer for at ren energi og beskyttelse av naturressurser bør være hovedprioriteter i norsk bistand. De har nok likevel ikke svaret på den internasjonale diskusjonen om hva god klimabistand er. På mange måter representerer de et gammelt syn, hvor miljø og klima settes opp mot utvikling. Det vi trenger er derimot å tenke nytt om hvordan vi møter klimaproblemer, uten at vi kaster langsiktig utviklingsarbeid på skraphaugen.

Som bistands- og humanitærorganisasjoner må vi ha flere tanker i hodet samtidig. Selv om klimaendringene er en alvorlig trussel mot utvikling, er det ikke slik at alle utviklingsutfordringer er klimarelaterte. Land møter nye problemer som en konsekvens av klimaendringer, mens gamle problemer fortsatt er like reelle. Det er fortsatt en stor utfordring at økonomisk utvikling ikke kommer alle til gode.

Å utforme en utviklingspolitikk som svarer på klimautfordringene er ikke enkelt. På samme måte som det trengs friske penger, trenger vi nye måter å jobbe på. Vår erfaring er at mange av dagens og morgendagens utfordringer ligger i skjæringspunktet mellom klima, fattigdomsbekjempelse og utvikling. Derfor tilpasser vi arbeidet vårt til en ny virkelighet hvor én av de største truslene mot utvikling er klimaendringer. Vi jobber for at klimatilpasningsmidler innrettes slik at de bidrar til å redusere lokale ressurskonflikter. Vi jobber med katastrofeforebygging gjennom flomsikring av skoler og omlegging av skolepensum. Vi jobber med å sikre fattige mennesker tilgang til fornybar energi. Vi jobber for å møte de humanitære konsekvensene av at klimaforandringer forårsaker store flyktningstrømmer. Og vi jobber for å påvirke politiske aktører til å ta gode klimabeslutninger

Det ser dessverre ut som om det er en internasjonal trend at «gamle» bistandsmidler lanseres som «nye» klimamidler. Vi ber regjeringen holde tunga rett i munnen når de definerer hva som er klimabistand og når de putter merkelappene på pengene i det norske bistandsbudsjettet. Vårt råd er å lytte til utviklingslandenes krav.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Se også

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!