Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

09-11-2011

Obamas neste krig?

Iran: Et israelsk angrep, støttet av USA, kan utløse jordskjelv i Midtøsten.

Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

Da USA hadde inntatt Bagdad våren 2003, trodde mange at Iran sto for tur, men fortsettelseskrigen i Irak ødela appetitten. I 2008 prøvde Israel å få USAs samtykke til angrep, men Bush sa nei. I stedet ble sanksjonene skjerpet, et dataangrep iverksatt (Stuxnet) og iranske vitenskapsmenn drept. Nå lyder krigsropene igjen, anført av Israel.


Elementene er lett gjenkjennelige. Iran har angivelig prøvd å drepe Saudi-Arabias ambassadør i USA. Angivelig, for historien virker lite troverdig selv om Det hvite hus går god for den. Nye opplysninger om iransk atomvåpenproduksjon er på gang basert på vestlige lands etterretning. Angivelig, for det som er lekket ut, er stort sett gammelt nytt og ikke noe bevis for militære siktemål. Det internasjonale atomenergibyrået er under press for å framføre budskapet, for da vil det ha større troverdighet, og den nye sjefen − japanske Amano − har ikke El Baradeis tyngde og uavhengighet.

Iran plasserer kjernefysisk materiale og utstyr i et anlegg nær Qom som ligger så dypt inne i fjell at det vanskelig kan ødelegges. Det får Israel til å mene at det ikke lenger er noen tid å miste. Skal iranerne stoppes, må det skje nå. Israel har gjennomført en serie militære øvelser, og Shimon Peres sier at et militært angrep er mer sannsynlig enn fortsatt diplomati.

Slike forebyggende angrep er utført fire ganger tidligere. I 1981 bombet Israel en irakisk reaktor (Osiraq). I 1998 bombet USA en farmasøytisk fabrikk i Sudan som var mistenkt for å produsere materiale for kjemiske våpen (El Shifa). I 2003 okkuperte USA Irak under henvisning til Saddams påståtte masseødeleggelsesvåpen, og i 2007 bombet Israel en antatt reaktor under oppføring i Syria (Al-Kibar).

Med unntak for Al-Kibar, hvor omstendighetene fortsatt er uavklarte, var resultatene nedslående. Tre av de fire aksjonene var basert på feilaktig etterretning – innrømmet i tilfellet Irak og El Shifa; gal diagnose og feilbedømming av konsekvensene i tilfellet Osiraq – og alle fire var folkerettsstridige. Det vil også et angrep på Iran være. Det kan ikke begrunnes med selvforsvar, for folkeretten berettiger ikke angrep for å forebygge noe som kanskje eller kanskje ikke vil skje en gang i framtida, og mandat fra Sikkerhetsrådet er utelukket. Andre rettslige begrunnelser fins ikke.

Vil USA gi grønt lys for angrep? Obamas politikk har i hovedsak vært som Bushs. Den styres av amerikansk innenrikspolitikk, og den vanlige oppfatningen er at presidenten ikke vil ha noen større forandring verken hit eller dit i et valgår. Ingen nye diplomatiske utspill, for det vil sitte dårlig når det gjelder fiendebilde nummer én, og ikke krig, fordi konsekvensene er så uforutsigbare ikke bare i Iran, men for hele regionen. Ytterligere opptrapping av diverse ikke-militære tiltak er derimot forenlig med fiendebildet og ønskelig for å holde israelerne i tømme. Skjerping av sanksjonene rammer ikke atomprogrammet, men er en måte å vise engasjement og vinne tid på. Kanskje munner krigsropet ut i noe sånt denne gangen også. Som Stuxnet viser er oppfinnsomheten betydelig i slike situasjoner.

Alternativet er at presidenten benytter anledningen til å vise handlekraft. Han kan trenge det, for mange mener han er svak. Både presidenten og store deler av det amerikanske folk ser riktignok fram til å avvikle de militære engasjementene i Midtøsten, men på innstendige israelske oppfordringer kan støtte fra Kongressen påregnes. Nethanyahus tale for representantene tidligere i høst var en sterk påminnelse om den nesten grenseløse Israel-sympatien der. Han ble møtt med stående ovasjoner for en tale som kritiserte deres egen president, og nåde den som hadde blitt sittende eller som hadde sluttet å klappe merkbart før de andre. Denne gangen kan det derfor ende med aksept for et israelsk angrep eller aktiv medvirkning.

I så fall utløses det et jordskjelv over det meste av Midtøsten. Mer enn det: senking av skip i Hormuzstredet vil sende sjokkbølger inn i verdensøkonomien. USA og Israel, som allerede står til taps som følge av den arabiske våren, vil komme enda hardere ut å kjøre, men hardkokte maktmennesker og ensidige Israel-tilhengere ser det ikke nødvendigvis slik.

Og det iranske atomprogrammet? Sånn som truslene hagler over landet, er det ikke rart om flere vil satse på kjernefysisk avskrekking. Foreløpig er det neppe truffet noen beslutning om å lage atomvåpen. Men om iranerne ikke har bestemt seg før de eventuelt blir bombet, vil de høyst sannsynlig gjøre det etterpå.

Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

Tidligere kommentarer

 • Forsvar mot fundamentalistisk TERROR
  Jarle Mathiassen
  Publisert 9. november 2011

  Venstresiden (kommunister/marxister) og den ekstreme høyresiden (nazister) har allerede et svært så kritikkløst forhold til islamistisk fundamentalismes tolkning av Koranen,
  der det er i tråd med deres religion drepe alle jøder og utslettelse staten Israel  - "de vantro".

  Islamistisk TERROR (Hamas raketter/bomber mot israelske tettsteder, busser og kafeer, eller  Al-Qaidas angrep mot World Trade Senter der 3000 mennesker ble drept), betraktes av Norges radikale venstreside som legitim "frigjøringskamp". Samtidig fordømmes, hates, kritiseres og boikottes vestlig DEMOKRATI og KAPITALISME - representert ved USA og Israel. Helt i samsvar med marxistisk ideologi.

  Lodgaard liker kanskje ikke slike synspunkter, fordi han kanskje er uenig i dette?

  Min antakelse baserer seg utelukkende på at Lodgaard jo befinner deg på
  NRKs liste over prefererte venstreorienterte "ekspertkommentatorer"? Statskanalen NRK gir en vedvarende anti-isralesk/pro-arabisk fortelling. Kanskje er ikke Lodgaad blant de mange som mener dette?

  Hva med respekt for det kapitalistiske/demokratiske Israels legitime behov
  for å forsvare sine innbyggere mot fundamentalistisk islamistisk TERROR?


  Kunne Lodgaard bruke energi - også på dette, neste gang han er NRKs ekspert-kommentator.....fra venstresiden, eller protesterer også Lodgaard mot at Israel forsvarer seg mot fiender som vil utslette jødenes fedreland og eneste tilholdssted?

  Skulle vi ikke snart begynne å vise litt MINDRE respekt for islamistisk fundamentalisme representert ved PLO, Hesbollah og Hamas (Irans forlengede arm), som har som uttalt målsetting å drepe alle frie jøder og utslette deres rettmessige fedreland og tilholdssted, Israel?

  Eller synes Lodgaard at vi viser PLO, Hesbollah og Hamas (Irans forlengede arm) for lite respekt og støtte, for deres TERROR som "legitim frigjøringskamp"?


 • Erik Gifford
  Publisert 9. november 2011

  Hvis persere og arabere legger ned sine våpen vil det bli fred.

  Hvis Israel legger ned sine våpen vil de bli tilintetgjort i et nytt holocaust.


 • Hva slags jordskjelv snakker vi om ?
  Bjørn Blokhus
  Publisert 9. november 2011

  Blir det opptøyer i Damaskus eller Homs ?

  Opptøyer i Jemen ?

  Revolusjon og skyting i Somalia og Afghanistan ?

  Krig mellom Iran og Saudi Arabia ?

  Flere Gaza- seilere ?

  Blir det mer jordskjelv nå, ristes fundamentene i de arabiske landene i stykker og det hele faller i grus.


 • 9.novemer i dag, og 73 år siden Krystallnatten
  Jarle Mathiassen
  Publisert 9. november 2011

  Hvis persere og arabere legger ned sine våpen vil det bli fred.
  Hvis Israel legger ned sine våpen vil de bli tilintetgjort i et nytt holocaust.
  Erik Gifford har desverre rett.

  En annen viktig sak:
  Det er den 09.november 2011 i dag, 
  73 år siden 9. november-pogromen som kalles Krystallnatten. 

  I alle årene etter Holocaust har jødene holdt sine minnestunder over de tragedier som skjedde denne kvelden og håpet at forfølgelsene og pogromene en gang skulle være historie, og at de  gjenopprettelsen av staten Israel skulle få leve i fred og uavhengighet i sitt eget historiske hjemland. 

  Men det er fremdeles noen som vil det annerledes. I mange år har jødene nå opplevd at denne brutale pogromens minnedag også har blitt misbrukt av deres fiender til nettopp å fortsette med ondskapsfull propaganda mot jødene. Nå ringer alarmklokkene og igjen er det noen som ønsker å bruke Hitlers festkveld til å angripe jødene.

  Krystallnatten skal minne oss om hva som kan skje når en aggressor planlegger folkemord og bruker utspekulert propaganda som villeder mange, mens massene enten er likegyldige eller lar seg rive med, aktivt som passivt.  Slik begynte tragedien som vi kunne ha hindret dersom vi hadde gjort noe,  men som vi likevel ikke gjorde noe med. 
  Krystallnatten handler fremdeles om våre reaksjoner – i dag og i morgen, ikke bare om andres handlinger i går.

  Natten mellom 9. og 10. november 1938 markerer innledningen til Holocaust, den systematiske utryddelsen av mer enn 6 millioner jøder, herav 1,5 millioner barn. 

  Denne natten ble 1.406 synagoger ødelagt og brent ned,
  7000 jødiske forretninger og bolighus ble ødelagt,
  400 jøder ble drept og tusenvis av jøder ble skadet, 30.000 jøder
  ble arrestert og 20.000 av dem ble sendt i konsentrasjonsleir.

  Man er kommet langt når det gjelder indoktrinering av mennesker og utforming av fiendebildet gjennom vedvarende propaganda og infam demonisering av og psykologisk krigføring mot jødene og deres hjemland gjennom massemediene. 
  Kan du huske en dag da det ikke var en negativ "nyhet" om Israel i norske medier?  Legger du merke til hvem som daglig målbærer slike falske anklager?

  Oppmerksomhet mot denne faren blir vanligvis ikke inkludert i offisielle Krystallnatt-markeringer.  I stedet forsøker man med stadig større freidighet å fortelle at i dag er det Israel og USA som står i veien for verdensfreden.  Jødenes fiender som for 73 år siden myrdet jøder mens de snakket om knuste vinduer, prøver i dag å knuse sannheten og jødenes historie under et falsk dekke av menneskerettigheter.  De søker aktivt å ulovliggjøre det eneste land i verden hvor jødene kom fra og hvor de rettelig hører hjemme.  Onde regimer finansierer undergravende virksomhet, forbereder krig og forsyner terrorister med våpen, og tro ikke at dette bare gjelder Iran, som mediene nå prøver å få deg til å tro.  Det er mot disse forholdene søkelyset må rettes på en dag som denne.

  Forrige gang begynte folkemordet i Tyskland, og så fortsatte det i andre land der jøder og ikke-jøder trodde at ”dette ikke vil skje”.  Men det skjedde til tross for at de politiske og psykologiske forberedelsene ikke på langt nær var så omfattende som de er i dag.  I vår tid er nesten 6 millioner jøder i Israel direkte truet av islamsk jihad med aktiv støtte fra ledere i Vesten og FN som igjen bruker jødehatet for å lede oppmerksomhet bort fra sin egen udugelighet.  Norske myndigheter deltar i ulovliggjøringen av Israel.

  Mange islamske land blir nå i økende tempo renset for etniske minoriteter.  Det er det mest synlige og langsiktige resultatet av den arabiske våren.   Der hvor det ikke lenger finnes jøder har forfølgelsen av kristne nådd en intensitet som klart kan sammenlignes med jødeforfølgelsen for 73 år siden.  Israel er det eneste sted i Midtøsten der en etnisk minoritet har klart å beholde sin selvstendighet.  De frie jødene står for tur i jihadistenes planer.  Vi vet det fordi vi hører og leser hva islamske ledere sier, og ser hvordan de konsekvent utfører etnisk rensing i Sudan, Irak, Iran, Egypt, Kurdistan, Marokko, Algerie, Libya, Syria, Pakistan, Indonesia og mange andre steder. 
  Dette skjer i dag mens våre politikere og medier klager over at Israel og USA forsvarer seg mot islamsk og venstrefascistisk terror.

  Holocaust var mulig på grunn av langvarig propaganda med demonisering av jødene – et fenomen vi i dag finner i større skala og mer intenst enn før Holocaust.  I dag opplever vi formidling av et forfalsket og manipulert bilde som bidrar til å demonisere jødene og dem som støtter jødene.  Etter Holocaust er hatpropagandaen mot jødene erstattet med ”legitim kritikk av staten Israel” – demonisering og ulovliggjøring av verdens største jødiske samfunn, en aktivitet vi registrerer helt til topps i det politiske system, også i Norge.

  Mange av de antijødiske argumentene vi hører i dag er de samme som, eller lite endret, fra nazistenes originaler.  De er i dag som oftest ikke rettet mot jødene som individer eller folk, men mot ”okkupasjonsmakten Israel” og ”de israelske bosettingene på Vestbredden som er bygget i strid med folkeretten.”
  Å forsvare jøder i Israel er i dag ikke mer politisk korrekt enn det var å forsvare Tysklands jøder i sin tid. Dagens primære mål for jødehatet er det største jødiske samfunnet i verden – jødene i Israel.

  Minnedagen for Krystallnatten har i mange år blitt misbrukt av folk som resten av året bidrar til å undergrave jødenes rett til å leve i frihet i sitt historiske hjemland.  Vi har opplevd at organisasjoner inspirert av leninisme misbruker Krystallnatten for å tilsløre sine politiske formål.  Vi har sett at godtroende mennesker på den måten har latt seg forlede til å støtte slike markeringer i regi av en organisasjon som nå står under tiltale for bedrageri og underslag av offentlige midler.  Vi er glade for å se at denne virksomheten har tatt slutt og at godtroende mennesker ikke lenger vil gå i den fellen.  Vårt ønske for denne natten er derfor at det jødiske folk, både de levende og de som ble ofret, må få en verdig fred og være fritatt for den nedverdigende forfølgelsen og misbruket som de nå har opplevd uavbrutt i 73 år.


 • He he
  Øivind Armand Halvorsen
  Publisert 9. november 2011

  "Nå ringer alarmklokkene og igjen er det noen som ønsker å bruke Hitlers festkveld til å angripe jødene."
  Å jeg som trodde det er Israel som vil angripe Iran?! Jeg må vist få meg nye briller.


 • Ragnarokk??
  Stein Söyland
  Publisert 9. november 2011

  Et Israelsk angrep på Iran's atomanlegg - de ønsker kanskje å benytte noen av sine + 500 A-bomber for optimal effekt?? - vil nødvendigvis medføre represalier. Kraftige sådanne. Dette vil uunngåelig medføre store ødeleggelser, ikke minst i Israel, men også verdensøkonomien vil lide med et stengt Hormuz-strede.  Et slikt returangrep vil dessuten ha folkeretten på sin side.

  Man synes å overse at Iran har mer enn 70 millioner innbyggere og et meget solid eget rakettvåpen-arsenal.  Det er ikke så stor avstand til Israel.  Og om Israel skulle lykkes i å ødelegge deler av det (eventuelle) atomvåpenprogrammet i Iran (absolutt ikke bevist at det er slik), ja gjerne ta livet av en million eller to iranere, ja så er det fortsatt vel 70 millioner av dem tilbake.  Sannsynligvis hevnlystne så det rekker!

  At Israel og Pakistan har atomvåpen, og muligens noen flere av de tidligere sovjetrepublikkene i Sentral-Asia likeså, er altså helt greit for Gifford og Mathiassen, også når de samme kontinuerlig truer Iran, men at Iran (eventuelt) vurderer å skaffe seg samme våpentype, ja dét er altså helt uakseptabelt.

  Hykleri og dobbeltmoral kalles slikt.

  Hvorfor ikke heller jobbe for en avtale om at Iran avstår fra (eventuelt) å utvikle atomvåpen - i bytte mot at Israel fjerner sine atomvåpen? 

  Ønsker man fred, fordragelighet og godt naboklima, kan man ikke bare kreve at den ene parten skal legge seg på rygg og logre uten å tilby noe i bytte.

  Og- med hvilken rett fremsetter man så disse "kravene" om stopp i Iran's (eventuelle) atomvåpenprogram?  Den sterkestes rett, eller?

  Og hvor blir det av kravene om at Israel må fjerne sine atomvåpen??


 • Total krise
  Øystein Kvam
  Publisert 9. november 2011

  Hvis det skulle bli militærkonflikt mellom Israel og Iran vil det bli en global krise av uante dimensjoner. Da vil en mengde land bli trukket inn. Det er ikke usannsynlig at krigen også vil komme til Europa. Ikke minst vil radioaktivt nedfalle nå oss, og i tillegg til all den dritten vi har fått fra Fukashima, kan det bli ulevelig også her.

  Blant toppbyråkrater og militære i Israel er motstanden mot et angrep stor på Iran stor. Det er derfor Netanyahu nå skifter disse ut. USA har allerede gitt Israel grønt lys, men det betyr ikke at det blir noe angrep likevel.

  En totalutsettelse av dagens Israel er på agendaen for folkene bak NWO. Det mener de må til for at jorden befolkningen vil rope på en verdensregjering, en global politistyrke, en militærhær og en valuta. Det nye styresette vil bli bygd opp på i ruinene av Israel, hvor påskuddet vil bli "aldri mer..." Det folk må ha i mente er at disse folkene er villige til å drepe millioner av mennesker for å fullføre sitt mål, og at du dermed kan bli deres neste. Det er moa ikke hyggelig folk vi har å gjøre med, de bruker kun Israel og jødene som unnskyldning for sine forbryterske handlinger.

  Det er leit at noen mener at krig er riktig og nødvendig. Det er leit at folk lar seg forføre av krigshissere, og det er leit at disse ikke lærer av historien.


 • Slapp av, verden går under i 2012 uansett
  Bjørn Blokhus
  Publisert 9. november 2011

  Russerene er nærvøse for sine leveranser til Iransk atomvåpenproduksjon.  Nord Korea likeså.

  Men hva har Somalia, Libya, Syria, Somalia å stille opp med av ressurser i dag ?

  Kineserene gidder ikke å bry seg, heller ikke India, Japan, Sør Korea, U.S.A, Australia, EU(konkurs) eller Tyrkia(NATO medlem).

  De rike sunni-dominerte Gulfstatene vil bli lykkelige over at non nøytraliserte Irans atomvåpenpotensiale og håper som alltid at det korrupte prestestyret i Iran forsvinner.

  Kanskje er det Gaza - palestinerene som vil sette igang den globale katastrofen du tenker på.


 • Elisabeth Hoen
  Publisert 9. november 2011

  Det beste må vel være å fortsette de økonomiske sanksjonene noe som forhåpentligvis fører til en så umulig situasjon for befolkningen slik at de selv igjen gjør opprør..Angriper man så starter man en krig, noe som Iranske styringsmakter ser ut til å svare med`umiddelbar gjengjeldelse.` Det vil yppe dem og alle andre al-quaida inspirerte grupper og krigen vil kanskje komme til Europa også. Iran har vel 0 tålmodighet med Israel - så gjengjeldelse vil skje - helt sikkert. Nei, veien å gå er nok å overtale Israel til å gi litt etter for Palestina -for så å sette inn ressurser (penger) i Palestina for å sørge for at palestina selv ikke går i retning av hva Afganistan gjorde.

  Vold avler vold. Det kommer ingen unna. Nei til krig!!!


 • Demonisering av jødene - verre nå enn i 1938
  Jarle Mathiassen
  Publisert 9. november 2011

  Ja, Øivind Armand Halvorsen - med flere burde skaffet seg nye briller.
  Men bevisst gjør de IKKE det, og fortsetter å gå med skylapper foran øynene.

  Uansett er det typisk og helt i samsvar med den desverre rådende antisemittisme, når det utelukkende  dettes negativt fokus på jødene, og IKKE på de totalitære/fundamentalistiske krefter/regimer som har som stadig truer de "djevelske jødene" (jfr. Hamas/Irans charter) med total utslettelse.

  Det skal bare en bombe til så er denne lille flekken Israel borte. Borte vil også 6 millioner  jøder være. Jødenes utviklede demokrati vil utelukkende ha fred slik at mennesker kan leve i fred innenefor trygge grenser.
   
  Selv om alle vet at Iran sammen med sin forlengede arm  - Hamas, har som utvetydlig mål å utslette alle frie jøder, og utslette Israel -  jødenes hjemland, er det Israel som demoniseres og kritiseres.

  Det er et symptom på den rådende antisemittiske å kritisere jødenes og deres demokrati Israel når de -  forståelig nok, er realpolitisk truet med total utslettelse. 
  Lurer på om trådstarter noensinde har tatt seg bryet med å studere hvilken opplæring Iranske barn og arabiske barn og palestinske barn får om Jødene?

  Dette egentlige problem - DETTE,  problematiseres IKKE. Det problematiseres ALDRI i våre venstreradikalt belastede medier  inkl. NRK.
  Har noen sett at NRK har nevnt KRYSTALLNATTEN i noen av sine sendinger i dag -  den 9. november? I såfall vill jeg bli svært overrasket. Alt DETTE er uttrykk for den antisemittisme, som desverre er like utbredt som den var i 1938 i det antisemittiske Hitler-Tyskland.

  Sågar på dagen  I DAG -  dagen for KRYSTALLNATTA den 9. november, er det jødene som demoniseres. De er redde -  og har realpolitisk grunn til å være det. 
  6 millioner jøder står på nytt i fare for å oppleve et Holocaust på nytt.
  Iran VIL BRUKE atomvåpen for til å utslette jødene -  dersom de får utviklet sine ATOMVÅPEN. Det har vi grunn til å frykte på bakgrunn av det vi allerede vet.
  Irans president benyttet sågar demonisering av jødene i sin valgkamp. Han sågar karakteriserte Holocaust med 6 millioner systematisk drepte jøder, som en jødisk bløff.

  Trådstarter nevner ikke dette med et ord.
  Han er utelukkende opptatt med å demonisere Israel.

  Demoniseringen av jødene og deres demokrati Israel er i 2011 verre enn det var før KRYSTALLNATTA i 1938 og det totalitære/fundamentalistiske nazistiske regimes Holocaust.


 • Lars Birkelund
  Publisert 10. november 2011

  Det blir ikke fred før Israel gir opp sitt tyveri av andre folks land.


 • lite endret fra nazistenes originaler
  Jarle Mathiassen
  Publisert 10. november 2011

  Holocaust var mulig på grunn av langvarig propaganda med demonisering av jødene – et fenomen vi i dag finner i større skala og mer intenst enn før Holocaust. 

  I dag opplever vi formidling av et forfalsket og manipulert bilde som bidrar til å demonisere jødene og dem som støtter jødene. 

  Etter Holocaust er hatpropagandaen mot jødene erstattet med ”legitim kritikk av staten Israel” – demonisering og ulovliggjøring av verdens største jødiske samfunn, en aktivitet vi registrerer helt til topps i det politiske system, også i Norge.

  Mange av de antijødiske argumentene vi hører i dag er de samme som, eller lite endret, fra nazistenes originaler.  De er i dag som oftest ikke rettet mot jødene som individer eller folk, men mot ”okkupasjonsmakten Israel” og ”de israelske bosettingene på Vestbredden som er bygget i strid med folkeretten.”

  Å forsvare jøder i Israel er i dag ikke mer politisk korrekt enn det var å forsvare Tysklands jøder i sin tid.

  Dagens primære mål for jødehatet er det største jødiske samfunnet i verden – jødene i Israel.


 • Lars Birkelund
  Publisert 10. november 2011

  Dette var mye utenomsnakk. USA, Israel og UK hisser til krig mot Iran.  En krig som kan få katastrofale følger for verden. Det er temaet her. 


 • Jarle Mathiassen...
  Jan Ingar Stangeland
  Publisert 10. november 2011

  Samvittighetsfullt leser jeg artikler og kommentarer om emner som interesserer, og denne debatten bærer preg av nok en illsint fanatiker som bruker store bokstaver, fete typer og mye gammelt nag for å ytre sine meninger.

  Selve artikkelen omhandler frykten for krig i Midtøsten, kanskje et nytt Holocaust. Og Jarle Mathiassen, du hamrer løs på alle "jødehatere" som frykter en slik krig. Jeg er verken tilhenger eller kritiker av jøder, og går ut i fra at de er som folk flest. Og Israels politikk er jeg like kritisk til som alle andre staters politikk, så meg behøver du vel ikke hate!

  Det jeg håper du vil svare på, er hva slags løsning du foreslår? Hvis du tenker på vegne av det israelske folk? Er du for et bombeangrep på Irans atomanlegg, med de konsekvenser det kan få? Eller har du alternative løsninger?

  Hvem tør knuse sivilisasjonens vugge, slå det første slag?


 • Erik Gifford
  Publisert 10. november 2011

  Stangeland etterlyser løsninger. Her er mitt forslag.

  Partene setter seg ned og forhandler og kommer frem til en løsning.

  Jeg har ikke tilstrekkelig detaljkunnskap til en gang å antyde eller synse hva dette skal bli.


 • Erik Gifford
  Publisert 10. november 2011

  Birkelund skriver:

  "Det blir ikke fred før Israel gir opp sitt tyveri av andre folks land."

  Slik løgnaktig, politisk hat propaganda oppfordrer vel til konflikt fremfor fred. Birkelunds eneste mål er å demonisere og svartmale det eneste demokratiet i Midt Østen.

  Det er nokså vanlig fra den elleville venstresiden.


 • Lars Birkelund
  Publisert 10. november 2011

   

  Jeg anerkjenner Israel rett til å eksistere som stat, sjøl om landet er lite demokratisk. Det jeg IKKE anerkjenner er at Israel så og si daglig stjeler nytt land fra palestinerne. INGEN ville ha funnet seg i slikt. Heller ikke du. Hele verden er enig med meg. Ikke bare  "den elleville venstresiden".


 • Hvem tør knuse sivilisasjonens søppedynge ?
  Bjørn Blokhus
  Publisert 10. november 2011

  Iran som siviisajonens vugge ?

  De gamle arierene var kanskje våre ariske forfedre, men sivilisasjonens vugge og fødested ?

  Det blir i overkant tåpelig

  Da de muslimske hordene overfalt dette riket, innførte de også Profetens klanidealer og fundamentalistiske tyranni. Og det er deres etterkommere som styrer landet i dag. Et moralsk og ideologisk falittbo som de fleste andre land der Profetens ideologi fikk dominere.


 • Vil utslette jødene. Ikke-tema i NRK.
  Jarle Mathiassen
  Publisert 10. november 2011

  Det er helt i samsvar med rådende antisemittisme:
  At det utelukkende settes negativt fokus på Jødenes demokrati Israel, og aldri på totalitære/fundamentalistiske krefter/regimer som truer nettopp jødene med total utslettelse -  (jfr. Hamas/Irans charter).

  Dette vet de selvbestaltede kommentatorer  -  i f.eks. NRK, men av en eller annen grunn blir dette fullstendig underkommunisert. Det skal bare en bombe til så er Israel - den lille flekken på kartet, borte. 6 millioner  jøder står realpolitisk i fare for å bli UTSLETTET -  atter en gang. Kritisk formidling av Iran, kritisk formidling av fundamentalistiske islamister, kritiske formidling av Hamas (Irans forlengede arm) er ikke-tema hos NRK og hos ditto selvbestaltede sannhetsformidlere på den radikale venstreside.

  IKKE engang KRYSTALLNATTEN (9.november) ble nevt med et eneste ord av NRK.
  Dette må være bevisst, av NRKs selvbestaltede sannhetsformidlende journalistkorps. 

  Selv om de fleste vel vet at Iran sammen med sin forlengede arm Hamas har som utvetydlig mål å utslette alle frie jøder og deres hjemland- Israel, så er det likevel utelukkende Israel som demoniseres/kritiseres/problematiseres.

  Alt dette må være et symptom på den rådende vestlige antisemittisme når det ensidig er Jødenes demokrati Israel som demoniseres. Antisemittismen som er langt fremskredet i  i arabiske land -  deriblant Iran, er kanskje enda verre enn den vestlige. Heller ikke dette formidles/problematiseres i hverken norske medier eller norske diskusjonsfora.

  Man må være ideologisk tungt belastet, påvirket eller sågar indoktrinert dersom man unngår å se fenomenet, og sågar oppfatter det som helt greit og uproblematisk.


  Det hadde vært interessant å vite om trådstarter noensinde har tatt seg bryet med å iaktta/studere hvilken Jøde-demoniserende indoktrinering iranske, arabiske og palestinske barn blir oppdratt med. 

  Det vi i allefall vet er at trådstarter inkl. medier skjelden eller aldri setter et negativt søkelys på fundamentalistisk islamisme. 
  Derimot ekisterer et vedvarende ensidig negativt og demoniserende søkelys på Jødenes demokrati, Israel.

  Om dette ikke er uttrykk for antisemittisme, så er det sterkt medvirkende til denne farlige kreftsvulst som dette er.


 • Lars Birkelund
  Publisert 10. november 2011

  Vil ikke du heller si noe om det som er tema for tråden, nemlig USA, Israel og Storbritanias trusler mot Iran og faren for storkrig pga denne aggresjonen?


 • Igjen, UTELUKKENDE kritisk til Israel
  Jarle Mathiassen
  Publisert 10. november 2011

  Der har vi det igjen, UTELUKKENDE demoniserende/kritiske til Israel. 

  Hva med Iran, da? 
  De fleste vet at Iran sammen med sin forlengede arm Hamas har som utvetydlig mål å utslette alle frie jøder og deres hjemland- Israel.
  Men likevel er det 
  utelukkende Israel som demoniseres/kritiseres/problematiseres.

  Denne vedvarende ensidighet må være et symptom på en rådende vestlig antisemittisme. Det er utelukkende Jødenes demokrati Israel som skal demoniseres. 

  ANTISEMITTISMEN er farlig langt fremskredet i arabiske land -  deriblant Iran. 
  Heller ikke dette formidles/problematiseres i hverken norske medier eller norske diskusjonsfora.

  Man må være ideologisk tungt belastet, påvirket eller sågar indoktrinert dersom man unngår å se fenomenet, og sågar oppfatter det som helt greit og uproblematisk.

  Det hadde vært interessant å vite om trådstarter noensinde har tatt seg bryet med å iaktta/studere hvilken Jøde-demoniserende indoktrinering iranske, arabiske og palestinske barn blir oppdratt med. 

  Det vi i allefall vet er at trådstarter inkl. medier desverre aldri setter et kritisk søkelys på fundamentalistisk islamisme. Derimot ekisterer et vedvarende ensidig negativt og demoniserende søkelys på Jødenes demokrati, Israel.


 • Lodgaards: "De ensidige Israel-tilhengere"
  Jarle Mathiassen
  Publisert 10. november 2011

  Siden Sverre Lodgaard benytter seg av personkarakteristikken "de ensidige Israel-tilhengere", må man nesten smile. I en medie-virkelighet bestående av virkelig ENSIDIGHET den andre veien og med med vedvarende ensidig demonisering av Israel i riksdekkende medier,
  blir Lodgaards bruk av ordet "ensidighet" mer som en ironisk farse. 

  Det Sverre Lodgaard omtaler som "de ensidige Israel-tilhengere", innehar en betraktelig mer nyansert forstålse av hva konflikten mellom Israel og arabernlandene egentlig dreier seg om enn hva en politisk belastet "ekspertkommentatorer"  med klippekort til NRK skal ha det til.

  Nedenstående link oppsummerer viktige fakta, som ingen -  heller ikke Lodesgaard, kan bestride ved å peke konkrete feil i faktaopplysningene.

  Eneste "imøtegåelsen" (vedr. linken nedenfor) kan utelukkende være på nivå med Lodgaards eselspark - "de ensidige Israel-tilhengere":

  http://www.youtube.com/watch?v=QAuBc_cbXo0


 • If the Jews moved to Mars
  Jarle Mathiassen
  Publisert 10. november 2011

  Dr Hamid sier følgende om midtøstenkonflikten i YouTube lenken nedenfor:
  "The issues in the middle east are not land disputes at all, but
  rather religious issues with Islam. "

  "Even if Israel was in New Zealand, they would boycott the country and find other reasons to hate it."

  "If the Jews moved to Mars it would encourage the first arab to go into space just so they could oppose any land claims there too."

  http://www.youtube.com/watch?v=VAW74I-EqSQ&sns=fb


 • NRKs "ekspertkommentator med klippekort"
  Jarle Mathiassen
  Publisert 10. november 2011

  "Nå lyder krigsropene igjen, anført av Israel", sier NRKs og Dagsavisens "ekspertkommentator med klippekort", Sverre Lodgaard

  Venstresiden (kommunister/marxister) og den ekstreme høyresiden (nazister) har allerede et svært så kritikkløst forhold til islamistisk fundamentalismes tolkning av Koranen,
  der det er i tråd med deres religion å drepe alle jøder og utslettelse staten Israel  - "de vantro".

  Fundamentalistisk islamistisk TERROR (Hamas raketter/bomber mot israelske tettsteder, busser og kafeer, eller  Al-Qaidas angrep mot World Trade Senter der 3000 mennesker ble drept), betraktes av Norges radikale venstreside som legitim "frigjøringskamp".

  Samtidig fordømmes/hates/kritiseres/boikottes vestlige demokrati/kapitalisme representert ved USA og Israel. Begge deler helt i samsvar med marxistisk/kommunistisk totalitær/fundamentalistisk ideologi.

  Lodgaard liker kanskje ikke at slike sammenhenger trekkes frem, fordi han kanskje er uenig i dette? Min antakelse baserer seg utelukkende på at Lodgaard jo befinner deg på NRKs liste over prefererte venstreorienterte ekspertkommentatorer? At statskanalen NRK gir en vedvarende anti-isralesk/pro-arabisk fortelling, er det mange som ser.

  Kanskje er ikke Lodgaad blant de mange som ser enveiskjøringen mot Israel, men så var det dette med Lodgaards tilsynelatende respekt for araberne....:
  Hva med respekt for det kapitalistiske/demokratiske Israels legitime behov for å forsvare sine innbyggere mot fundamentalistisk islamistisk TERROR?

  Kunne Lodgaard bruke energi - også på dette, neste gang han er NRKs ekspert-kommentator.....fra venstresiden, eller protesterer også han mot at Israel forsvarer seg mot fiender som vil utslette jødenes fedreland og eneste tilholdssted?

  Skulle vi ikke snart begynne å vise litt mindre respekt for islamistisk fundamentalisme representert ved PLO, Fatah, Hesbollah og Hamas (Irans forlengede arm), som har som uttalt målsetting å drepe alle jøder og utslette staten Israel?

  På meg virker det som Lodgaard & Co vil vi skal vise respekt, forståelse og støtte til et nazistvennlig, antivestlig, fundamentalistisk, marxistvennlig, islamistisk prestestyrt Iran.
  Dette på tross av Irans islamistisk innebygde målsetting om å utslette/drepe alle "vantro og frafalne" - representert ved Jødene og deres tilholdssted Israel.


 • Jarle Mathiassen
  Publisert 11. november 2011

  "Journalistisk Venstreparti" liker ikke meningene som kommer frem i denne tråden:

  Denne tråden til "Lodgaard", ble først godt synlig og godt eksponert på topp.
  Når journalistene/redaktørene i Dagsavisen som styrer NM oppdager meninger, som man   på venstresiden oppfatter som "ikke riktige", blir trådes eksponering lynraskt fjernet.

  I går kveld kl. 00:15 ble det på tråden lagt inn motforestillinger mot det mange oppfatter som mediers og "ekspertkommentatorers" enveiskjøring og demonisering av Israel.
  Nå  (få timer etterpå på - morrakvisten) er råden lynraskt blitt fjernet fra sin nylige eksponering. 
  Akk ja, men slik er altså.....

  "Feilene", er at tråden inneholder 
  kritikk av mediers ensidige anti-israelske fokus, og 
  forståelse for Israels behov for å forhindre/frosvare seg mot fienders uttrykte målsetting om å vill UTSLETTELSE alle Jøder og deres nasjonalstat, Israel.

  PS!
  NRKs ensidige anti-israelske fortelling, og nå Dagsavisens lynraske nedtoning av meninger man ikke liker, er i samsvar med det "meningspoliti" som vi forbinder med en mer totalitær setting.

   

   


 • Kun avsporinger fra Mathiassen
  Lars Birkelund
  Publisert 11. november 2011

  Demonisering av Israel, hva er dette for sprøyt og løgn? Faktum er at Israel og USA i mange år, nå også med UK på laget, har truet Iran med krig. Altså ikke bare Israel slik du løgnaktig hevder.  Har du intet å si om det? Alt du skriver her er jo utenom tema, kun avsporinger.

  Når skal du si noe om temaet? Er du for krig mot Iran? Ja, nei og hvorfor?


 • Selvbestaltede bedrevitere
  Jarle Mathiassen
  Publisert 11. november 2011

  Lars Birkeund sier:
  "Når skal du si noe om temaet? Er du for krig mot Iran? Ja, nei og hvorfor?"

  Når selvbestaltede bedrevitere sitter høyt hevet på sin pidestall, blir det ofte patetisk:
  "Er du for krig mot Iran? Ja, nei og hvorfor?"
  Som om noen er for krig?

  Makan - til selvbestaltet bedreviter og idiotisk tema. 
  Ta deg sammen, Lars Birkeund eller kom i det minste ned fra din pidestall


 • Forsvarer seg mot UTSLETTELSE
  Jarle Mathiassen
  Publisert 11. november 2011

  Marius Møllersen sier:
  "Hvilken reaksjon tror du Iran kan vente seg fra verdenssamfunnet, da først og fremst fra verdens soleklart sterkeste militærmakt med tusenvis av atombomber på lager, dersom Iran slipper en atombombe over Israel?"

  Spørsmålet er "avsporende uinteressant" nettopp fordi vi vet at Iran IKKE tenker i slike baner. 
  Irans presteskap/leder(e) har da TYDELIG gitt uttrykt for sitt mål: 
  "Drepe alle Jøder og UTSLETE deres nasjonalstat, Israel"

  Å UTSLETTE Israel er forøvrig også samsvar med fundamentalistisk islamismes tolkning av Koranen. Her heter det at "de vantro" (dvs Jødene/Israel) skal drepes/utslettes.
  Også i Hamas sitt charter er dette eksplisitt uttrykt. Hamas er - som du vel vet, Irans forlengede arm.

  A-bombe mot Israel (en liten prikk på kartet) innebærer at et helt folk med sine nesten 6 millioner Jøder kan utslettet.

  Iranske ledere har ikke vår verditaksering på menneskevedret. det er grunn til å tro at de  høyst sansynlig vil kalkulere med et "akseptabelt" tap av arabiske/(iranske) menneskeliv.
  Den motreaksjonen Marius trøster seg med vil avskrekke et iransk A-angrep mot Israel, er tvilsom.

  Det er desverre -etter manges vurdering, høyst realistisk, realpolitisk/forsvarspolitisk å regne med at Iran vil bruke sine evt. anskaffede Atomvåpen på å gjøre ende på det jødiske folk- en gang for alle. 

  Derfor er de fleste enige med deg Marius, i at
  Iran ikke må få muligheten til å utvikle eller skaffe seg atomvåpen. 
  Dette må absolutt forhuindres av verdenssamfunnet.


 • Beklager min feiltagelse av Dagsavisen
  Jarle Mathiassen
  Publisert 11. november 2011

  Takk til Dagsavisens journalister/redaksjon, som rettet opp.
  Jeg tok heldigvis feil av Dagsavisens NM og deres beveggrunner.

  Beklager min feiltagelse!


 • Iran angriper ikke
  Øystein Kvam
  Publisert 11. november 2011

  Litt inn i denne video er det intervju med en iransk general. I følge han vil Iran aldri angripe, men vil derimot forsvare seg med alt de har hvis "zionistene, amerikanerne og deres allierte" skulle prøve seg.

  http://www.youtube.com/watch?v=VAKHiL78aEA

  Dessuten er det vel slik at Israel var/er tiltenkt etterkommere av Israel, ikke alle jøder, i følge bibelen?

  For øvrig ble Hamas opprettet og finansiert av Mossad, akkurat som Det Muslimske Brorskap ble opprettet av MI6 på 20-tallet.

  Uansett håper jeg alle parter besinner seg og unngår militær konfrontasjon. Det vil ikke bli noen vinnere, men bare tapere.


 • Kommentarer til Lars Ingar Birkelund
  Øystein Hansen
  Publisert 11. november 2011

  "Vil ikke du heller si noe om det som er tema for tråden, nemlig USA, Israel og Storbritanias trusler mot Iran og faren for storkrig pga denne aggresjonen?"

   

  Det er ganske utrolig å måtte høre på at det er Israel som truer Iran, så lenge Iran vitterlig i mange år har truet med å slette Israel fra jordens overflate, som den kreftsvulst landet etter det iranske lederskaps mening er. Og at den tiden nærmer seg. De mumler om Madhi, den tolvte apostel, og at det er Irans plikt å berede hans komme ved å starte kriger og kaos. Samtidig er landets atomvåpenplaner allerede langt framskredne, - nå er også IAEA temmelig klare på det. Det må nå regnes for å være realiteter.

  Er det generelt aversjonen mot Israel og jøder som spiller inn her, og er den så stor at vi her oppe later som vi ikke hører hva Ahmadinejad sier?

   Når en hører alle apologeter her, både de som har tittelen forskere og andre, skulle man tro de mener det er helt OK om mannen gjør alvor av sine trusler. Jeg vil i det lengste kvie meg for å tro at menneskeheten har kommet så langt i retning den totale galskap, men jeg undres.

  Slike trusler mot andre land, også fremsatt i FN, var nok noe FN s grunnleggere klart så for seg at ikke skulle aksepteres. Og hvis Iran kun er interessert i å bruke atomenergi til fredelige formål, -- hvorfor ikke spille med åpne kort? Iran er en notorisk lovbryter, en paria av en terrorstat. Et helvete, både for landets egne innbyggere og for dets omgivelser. Skjønt omgivelser - visste du at Iran forlengst truer europeiske storbyer med sine raketter? De kan når som helst bli bestykket med kjemiske stridsladninger - om de ikke skulle ha slike selv kan de bare hente dem fra verdens største lagre av denne type i Syria. Og hvorfor skulle de ikke bytte til kjernefysiske sådanne om de skulle finne det ønskelig?

  Det store spørsmålet er altså hvorvidt verden vil tro på det han sier, eller gamble med at han bare snakker.

  Det Israel har snakket om er å foreta begrensende aksjoner mot de militære installasjonene der produksjonen foregår, for å ødelegge disse. FØR Iran lykkes i å ferdigstille atomvåpen. Det kan gjøres med konvensjonelle våpen, f.eks. såkalte bunker busters, bomber med en vanvittig sprengkraft som borer seg flere meter ned i bakken, og som Israel har fått av USA.

  Jeg tror vi bør holde tingene klart fra hverandre. Apropos - hva som er trusler eller ikke: Når Israel for en tid tilbake, mens Hezbollah skjøt raketter over Israel fra Libanon og truet med også å sende dem fra syrisk territorium, - forklarte de Syria i rene ordelag at de ville bli holdt ansvarlige hvis Hezbollah gjorde det. Dette er selvsagt ingen trussel om at Israel har til hensikt å gå til krig mot Syria. At norske media vinklet det slik, er noe annet. Det var imidlertid en klargjøing av konsekvenser - og dette ser jo så langt ut til å ha vært fredsfremmende. Foreløpig. 

  Et israelsk angrep på Irans atomvåpenprogram vil dog neppe ansees som å være et pre-emptive strike, slik det var i 1967, men likevel må det være klart at verken Israel eller andre land konsulterer folkeretten før de avgjør hvordan de vil svare på en eksistensiell trussel.

  Jeg misunner ikke Israels ledere i dag. Det burde være unødvendig å påpeke at Israel selvsagt ikke ønsker noe militært angrep mot Iran, og de vil kvie seg i det aller, aller lengste før de evt. gjør noe slikt.

  Dagens iranske ledere er neppe rasjonelle, i hvert fall ikke i den grad f.eks. også russerne og kineserne er. De kan sikkert være villige til å ofre mange millioner av sine egne. Deri ligger uhyggen.

  Så i stedet for å fable om israelsk krigshissing, burde man kanskje få opp øynene og skjønne at Israels forsvar også er vårt forsvar. Som nevnt er rakettene allerede innstilt mot Europa.

  Om du ikke ser forskjellen på at Israel har atomvåpen, og Iran, eller andre terrorstater av lignende type, har du i din absolutte verdirelativisme fjernet deg fullstendig fra realitetenes verden.

   


 • Takk for beklagelse
  Øystein Helmikstøl
  Publisert 11. november 2011

  Hei, Jarle (#25 og #29)

  Sverre Lodgaards innlegg var ett av tre vi samlet under tema «USA». Vi lot det ligge en stund, slik vi har for vane, og etter noen timer løftet vi opp andre innlegg der. Jeg mener vi har hatt viktige tema som «Valg i Liberia» og «Romfolket» etterpå. Det er slik vi mener Nyemeninger fungerer best: Vi løfter fram innlegg og tema vi mener er viktige, og lar dem ligge på topp en stund. Vi kan gjerne løfte opp gamle innlegg igjen seinere, hvis vi mener de blir aktuelle igjen.

  Så nei, du tar feil. Det er ikke slik du sier at «når journalistene/redaktørene i Dagsavisen som styrer NM oppdager meninger som man på venstresiden oppfatter som «ikke riktige», blir trådens eksponering lynraskt fjernet.»

  Vi liker sterke meninger, og vi liker når debattanter er uenige med oss - særlig når de argumenterer godt. Det er derfor vi har laget Nyemeninger.no.

  Det forundrer meg at sånne konspirasjonsteorier du lanserte i #25 oppstår så fort.

  Ha en god debatt videre!

  Forøvrig: Det irriterer også oss at kommentarer av og til blir i fet skrift. Også denne. Vi har meldt inn problemet til utviklerne våre, som jobbe rmed saken. Hvis noen av dere har en god teori på hvorfor det oppstår, send meg gjerne en e-post.

   

   


   

   


 • Hvor henter Jarle sine opplysninger?
  Marius Møllersen
  Publisert 11. november 2011

  Først vil jeg takke Jarle for at han viderefører vår diskusjon i en tråd som er mer relevant for temaet.

  "Spørsmålet er "avsporende uinteressant" nettopp fordi vi vet at Iran IKKE tenker i slike baner. 
  Irans presteskap/leder(e) har da TYDELIG gitt uttrykt for sitt mål: 
  "Drepe alle Jøder og UTSLETE deres nasjonalstat, Israel""

  Det er sannsynlig at Irans ledende presteskap tenker noe annerledes enn den jevne nordmann, men de har tross alt en virkelighet å forholde seg til. Du har egentlig et spørsmål å forholde deg til, men siden du nekter å svare, kan jeg gi deg min versjon:

  * Et iransk fullskala angrep på Israel, med eller uten atomvåpen, vil føre til store ødeleggelser i Israel, og tap av mange Israelske liv. Det er imidlertid fullstendig usannsynlig at et slikt angrep vil være nok til å drepe alle jøder (delvis fordi mange ikke bor i Israel, men det vil neppe være i nærheten av å drepe alle israelere heller) og langt mindre utslette nasjonalstaten Israel.

  * Den viktigste grunnen til dette er at det svært hurtig vil komme et motangrep, først og fremst fra Israel, deretter garantert fra USA, ganske sikkert støttet av et samlet NATO og EU, og høyst sannsynlig av FNs sikkerhetsråd og et overveldende flertall av verdens stater. Dette motangrepet vil garantert føre til følgende:

  -En total utslettelse av iransk offensiv militærmakt.

  -En definitiv avskaffelse av sterk religiøs innflytelse i den iranske staten.

  -En de facto vestlig okkupasjon av Iran, som mest sannsynlig vil vare i flere tiår.

  -En langt lavere terskel for å foreta "preventive" angrep i framtida dersom andre krefter skulle rasle med sablene i retning Israel, og kanskje også andre land.

  Siden dette er virkeligheten det iranske presteskapet har å forholde seg til, er det komplett usannsynlig at de vil angripe Israel i full skala, med eller uten atomvåpen.

  - - -

  Kan du i farten oppgi en kilde på det iranske presteskapets intensjoner om jødeutryddelse og utslettelse av Israel?


 • Lars Birkelund
  Publisert 11. november 2011


  Som om noen er for krig?

  Du er altså mot at Israel og USA går til krig mot Iran. Bra. Men hvorfor sa du ikke det med en gang i steden for alt utenomsnakket, inkludert personangrep på meg og andre?


 • Lars Birkelund
  Publisert 11. november 2011

  Jeg kunne sagt en del om dette. Men nå er det altså USA og Israel, ikke bare Israel, som truer Iran med krig. Og det har de gjprt i mange år. Hva syns du om det? 

  Her noen advarende ord fra ingen ringere enn USAs forsvarssjef, noe overaskende: "Man må trå varlig for å unngå utilsiktede konsekvenser her, sier Panetta, som ikke tror at bomber er veien å gå for å stanse iranernes eventuelle planer om å  utvikle atomvåpen". http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7871492


 • Lars Birkelund
  Publisert 11. november 2011

  Er det generelt aversjonen mot Israel og jøder som spiller inn her, og er den så stor at vi her oppe later som vi ikke hører hva Ahmadinejad sier?

  Du har hengt deg opp. Det er altså ikke bare Israel som truer Iran. Også USA og UK.


 • Lars Birkelund
  Publisert 11. november 2011

  Når har det skjedd? Dokumenter!


 • Lars Birkelund
  Publisert 11. november 2011

  Ingen land bør ha atomvåpen. Og slett ikke okkupant og terror-staten Israel. 


 • Lars Birkelund
  Publisert 11. november 2011

  Hvis du tror at Iran vil la det passere uten å svare militært (Iran har raketter som kan nå Israel, som du sjøl sier) så er du bare dum. Som USAs forsvarssjef (overraskende) sier: "Man må trå varlig for å unngå utilsiktede konsekvenser her, sier Panetta, som ikke tror at bomber er veien å gå for å stanse iranernes eventuelle planer om å utvikle atomvåpen.

  – Enda viktigere er det at det vil kunne få alvorlige følger i regionen, og det kan få alvorlige følger for amerikanske styrker i regionen. Alt dette må vurderes nøye, sier den amerikanske forsvarsministeren".

  http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7871492


 • Husk Clausewitz sine ord
  Ole Å. Langeland
  Publisert 11. november 2011

  Clausewitz sa som så at de misforståelser om krig som har sin rot i godmodigheten er de verste. Et sionistisk preventivslag mot Iran kan utløse de aller verste scenarioer. Sverre Lodgaard har så rett, så rett.


 • Elisabeth Hoen
  Publisert 11. november 2011

  Møllersens kommentar no 33 er en god virkelighetsbeskrivelse. Eventuelle `uheldige` forbindelser som Iran har til andre grupperinger bekjempes på andre måter UTEN at man må gå til angrep på Iran. Selv om Israel/USA og Iran har et hat forhold så ser holdningen til iranske myndigheter ut til å bestå av `la oss være i fred`- og uavhengig av forholdet til Israel og USA så er det også et faktum at disse og andre land har atomreaktorer. Så kan man da ikke si at `dere får ikke`. Tror ikke Iran gir seg på dette. Selv om Iranske styringsmakter hater Israel og USA (og alt de står for...kapitalismen og sånn) så er det ikke dermed sagt at de vil angripe noen som helst. Risikoen for tap, som Møllersen pekte på, er trolig for høy.

  Den eller de som angriper først (hvis det så ikke er for å forhindre et folkemord) er krigshisseren. Det er tross alt handlingen som teller. Ikke hva man sier. Ahmadinejad og co hater sionismen og den maktbruk som Israel har brukt i/mot palestina(ere). At de samtidig hater jøder - individene hver for seg - er ikke selvsagt her. Men klart, som jeg har lagt merke til i andre tråder her på NM så følges jo individer og tilhørende assosierte ideologier/religioner ad...mener man det bokstavelig da eller er det en talemåte?

  Men det er den som faktisk angriper først som starter krigen - har ansvaret - med alt det grusomme som en krig alltid fører med seg. Mer vold. Foregyggende vold??

  Man får håpe at man kan stole på etterretningstjenester - uten innslag av politiske viljer...?  Håper uansett at det ikke blir noe angrep. Hvis Gud vil. Detaljer rundt dette vet vel ingen av oss her i debatten... 


 • Birkelunds stråmenn
  Øystein Hansen
  Publisert 11. november 2011

  Du virker å være litt tung å debattere med.

   

  Det hadde vært mye enklere å forholde seg til deg hvis du hadde lest det jeg skriver, og ikke svart på grunnlag av det du tror jeg mener. Sett gjennom dine helt tydelig sterkt anti-israelske briller.

   

  Jeg har aldri skrevet at jeg tror Israel vil eller bør angripe Israel militært. Men jeg prøvde å få fram at om Israel står overfor en eksistensiell trussel, så kanskje de likevel gjør det. Og da spiller det liten rolle hva jeg, du eller andre måtte mene.

   

  Du burde også ha in mente at selv Saudi-Arabia, som vanskelig kan sies å være noen venn av Israel, for en tid tilbake stilte sitt luftrom til disposisjon og nærmest håpet på at Israel skulle gjøre "jobben" for dem. INGEN land i Midtøsten ønsker et Iran med atomvåpen.

   

  Gitt at enten Israel går til en begrenset militær aksjon, eller at Iran angriper Israel, er det slett ikke noe automatikk i at dette blir noe annet enn en regional konflikt - stygg, men dog. Det er også viktig å være klar over at et Iran med atomvåpen er mye farligere enn uten - selv om de ikke bruker dem.

   

  Det er ganske åpenbart at iranske ledere tenker annerledes enn oss i Vesten. Et krigsscenario kunne utmerket godt være at Iran sender et par millioner mann oppover mot Israel, - mer sannsynlig etter at USA forlater Irak. Dette scenarioet ble skissert av et Hezbollah-medlem som også sitter i den libanesiske nasjonalforsamlingen, kuppet av samme Hezbollah. Disse tankene var garantert tenkt også i Teheran. 

   

  Det er vanvittig å høre folk bortforklare at Ahmadinejad kanskje "bare" kan ha ment Israel, den zionistiske enheten, - men ikke jøder. Som om han plutselig skulle mene at jøder var OK. Som om han skulle være uenig i hva Hezbollah, Hamas og alskens Jihad-grupper mener om jøder. Slike halsbrekkende roøvelser gjør meg bare matt.

   

  Mht. Irans trussel mot Europa, kan jeg bare anbefale deg å google f.eks. Iran missiles towards Europe, så vil det komme opp flere linker. Hva russerne sier i sakens anledning er mindre troverdig.

   

  I det hele tatt - når du baserer deg på floskler som okkupant- og terrorstaten Israel, får du diskutere uten meg.

   

   


 • Hvem truer hvem - med hva??
  Stein Söyland
  Publisert 11. november 2011

  Mathiassen,

  Du sier: "Abomber mot Israel (en liten prikk på kartet) innebærer at et helt folk med sine nesten 6 millioner jøder kan bli utslettet".  Det er jo naturligvis et drastisk scenario.

  Men, hvor mange Abomber har Iran pr. idag??  Sannsyligvis ingen, men kanskje de kommer etterhvert.  Ihvertfall om de fortsatt blir truet av sine naboer (og andre, les Israel).

  Hvor mange Abomber har Israel idag?  Mer enn 500 antas sannsynlig.

  Israel er et lite land, geografisk, Iran enormt mye større.  Irans befolkning er også minst 12 ganger så stor som Israels.

  Hvilken skade vil Israels +500 Abomber kunne forårsake i Iran (og i regionen forøvrig), og hvilken skade vil Irans EVENTUELLE fremtidige Abomber kunne forårsake i Israel - idag? 

  Synes du Mathiassen, med dette styrkefoholdet i betraktning at det er OK for Israel å bombe Iranske atomanlegg, kanskje anlegg med kun fredelige formål?  Annet er faktisk ikke bevist.

  Hvorfor synes du et slikt angrep og  evt. krig (det blir jo unektelig en krigserklæring) er OK?

  Synes du det også vil være akseptabelt om Israel anvender noen (eller alle ) sine 500 Abomber i et slikt angrep?

  Med hvilken rett???

  Hvor mange kriger har Iran startet de siste 60 årene?  Og Israel??  Alle oppegående kjenner svaret.

  Hvorfor synes du det er helt akseptabelt at et lite land som Israel skal kunne ha et stort Avåpen-arsenal, men at et annet land ikke skal kunne ha det samme?  Er det forskjell på folk, eller??

  Og hvorfor skal Israel (og USA og UK) kunne legge seg opp i hva Iranske myndigheter mener er det beste for deres land??

  For ordens skyld, jeg har levet så lenge at jeg synes WWII og Holocost var forferdelig, jeg mener også at Israel skal ha rett til en egen stat, hvor de kan leve i fred og fordragelighet, med trygge grenser - på samme måte som palestinerne (burde ha, men dessverre ikke har), men jeg synes i all anstendighet at de Israelske myndigheters "Lebensraum-taktikk" er utilgivelig.  Fredskapende er den ihvertfall ikke.

  Om du pga. mine synspunkter/kommentarer skulle velge å putte også meg i båsen "venstreradikal anti-semitt", så gjerne for meg.  I så fall kunne du ikke ta mer feil!

  Varig fred i Midt-Østen, inkludert Israel, Palestina, Libanon, Syria, Iran, Irak, osv. oppnås kun når alle involverte parter behandler hverandre som likeverdige, slutter å stjele land fra sine naboer, slutter å true dem som ikke har samme religiøse-/politiske oppfatning med militære angrep, og i tillegg blir enige om at alle mennesker i regionen behøver drikkevann for å overleve.  Oljen er faktisk underordnet.

  Jeg er fullstendig klar over at dette kan synes å være enfoldige tanker i en komplisert verden, men ofte er det enkleste den beste løsningen. (Dessuten:  salige er de enfoldige, for de skal....)


 • Lars Birkelund
  Publisert 11. november 2011

  Sett gjennom dine helt tydelig sterkt anti-israelske briller.

  Som folk flest er jeg svært kritisk til Israel, ja. Men jeg er også svært kritisk til Iran og USA. Og Norge, for den saks skyld. Og denne tråden handler ikke bare om Israel, som du og denne Mathiassen mer eller mindree hevder.

  ------------------

   Jeg har aldri skrevet at jeg tror Israel vil eller bør angripe Israel militært. Men jeg prøvde å få fram at om Israel står overfor en eksistensiell trussel, så kanskje de likevel gjør det. 

  Iran står også overfor en eksistensiell trussel: Israel og USA. 

  ------------------------

  Og da spiller det liten rolle hva jeg, du eller andre måtte mene.

  Selvsagt spiller det en rolle. Dessuten er det evt krig som er tema for tråden her. Og da bør vi snakke om det og ikke alt annet. 

   ----------------------

  Du burde også ha in mente at selv Saudi-Arabia, som vanskelig kan sies å være noen venn av Israel, for en tid tilbake stilte sitt luftrom til disposisjon og nærmest håpet på at Israel skulle gjøre "jobben" for dem. 

  Jeg ønsker heller ikke at Iran skal ha atomvåpen. Men land som USA og Israel, som sjøl har atomvåpen, opptrer hyklersk når de nekter andre land å skaffe seg det.

  -------------------------

  INGEN land i Midtøsten ønsker et Iran med atomvåpen.

  Ingen ønsker at Israel skal ha atomvåpen heller.  

  -------------------

  Gitt at enten Israel går til en begrenset militær aksjon, eller at Iran angriper Israel, er det slett ikke noe automatikk i at dette blir noe annet enn en regional konflikt - stygg, men dog. 

  Og den sjansen er du villig til å ta? Det må være fordi du er påtrygg avstand fra det hele. Iran truer jo mer eller mindre med ragnarokk hvis så skjer. Alle kriger får konsekvenser man ikke aner på forhånd.

  -------------

  Det er også viktig å være klar over at et Iran med atomvåpen er mye farligere enn uten - selv om de ikke bruker dem.

  Alle land er farligere med atomvåpen enn uten.

  -----------------

   Det er ganske åpenbart at iranske ledere tenker annerledes enn oss i Vesten. 

  Og bra er det kan man på sett og vis si. Når gikk Iran sist til krig mot et annet land? Det må være mange årtier siden, hvis ikke århundrer. USA og Israel derimot kriger jo stadig. USA over hele verden. Israel fortrinnsvis mot palestinerne.

  ---------------

   Det er vanvittig å høre folk bortforklare at Ahmadinejad kanskje "bare" kan ha ment Israel, den zionistiske enheten, - men ikke jøder. Som om han plutselig skulle mene at jøder var OK. 

  Det er vanvittig å anta at Ahmadinejad ønsker å tilintetgjøre alle jøder. For da hadde han for lengst tatt livet av de ca 20 000 jødene som bor i Iran, som fortrekker å bo der i stedenfor  i Israel. 

  ------------------------ 

  Mht. Irans trussel mot Europa, kan jeg bare anbefale deg å google f.eks. Iran missiles towards Europe, så vil det komme opp flere linker. 

  Altså ingen dokumentasjon på at Iran har truet Europa med krig og bomber. 

  ------------------

  I det hele tatt - når du baserer deg på floskler som okkupant- og terrorstaten Israel, får du diskutere uten meg.

  Du bruker jo sjøl begrepet terror-stat om Iran. Så hvorfor skal ikke jeg få lov til å bruke samme begrep? Dette er hykleri, Hansen.


 • Erik Gifford
  Publisert 11. november 2011

  Israel inngikk en fredsavtale med Egypt i 1979 og med Jordan i 1994. Ingen andre arabiske stater har inngått en fredsavtale med Israel.

  Mellom Syria og Israel har det eksistert en våpenhvile avtale siden 1949 som har blitt brutt en rekke ganger. Syrerne, som en del av en arabisk innvasjonsstyrke, angrep Israel i 1948, 1967 og 1973.

  Liknende er det med Libanon.

  Både Syria og Libanon har nektet å inngå noen form for fredsavtale med Israel gjennom alle disse årene.

  I tilleg er det en del terrororganisasjoner som har som mål å utslette Israel.

  La meg i farten nevne Hezbollah, Fatah, PLO og Hamas.

  Med et slik bakteppe har innbyggerne av Israel gjennom frie demokratiske valg, valgt gjentagne regjeringer som er pålagt å sikre innbyggerne fra flere angrep av fientlige naboer og terror organisasjoner.

  I denne debatten er det tydeligvis noen som mener at dette er feil, og at Israel skal utslettes. De sier det ikke med rene ord, men dersom landet ikke har den tilstrekkelige sikkerheten, kan det lett bli resultatet.


 • Lars Birkelund
  Publisert 11. november 2011

  Også Iran har behov for sikkerhet. Og ingen her har sagt at Israel skal utslettes. Jeg og flere andre har tvert i mot sagt at de anerkjenner Israels rett til å eksistere. Men det betyr ikke at man anerkjenner alt Israel gjør. Og her er det spørsmål om krig. Israel og USA truer Iran med krig og det har de gjort i mange år.  Det kan man sjølsagt ikke finne seg i. Like lite som man kan finne seg i det motsatte. 

  Faktisk har USA allerede i flere år drevet hemmelig krig mot Iran inne i Iran. Terrorhandlinger, likvideringer osv. Så hvem er den aggresive her, Gifford?


 • Erik Gifford
  Publisert 11. november 2011

  Har Iran aldri truet noen, heller ikke Israel?


 • Lars Birkelund
  Publisert 11. november 2011

  Det ser jeg ikke bort i fra. Men nå gjelder det altså USA og Israels stadige trusler mot Iran gjennom mange år. 

  Faktisk har USA allerede i flere år drevet hemmelig krig mot Iran inne i Iran. Terrorhandlinger, likvideringer osv. Hva har du å si om dette?


 • Israel forholder seg til en reell trussel
  Jarle Mathiassen
  Publisert 12. november 2011

  Stein Søyland.

  "Abomber mot Israel (en liten prikk på kartet) innebærer at et helt folk med sine nesten 6 millioner jøder kan bli utslettet".  Det er jo naturligvis et drastisk scenario. Men, hvor mange Abomber har Iran pr. idag??  Sannsyligvis ingen, men kanskje de kommer etterhvert.
  Ihvertfall om de fortsatt blir truet av sine naboer (og andre, les Israel)."


  Israel truer INGEN arabiske naboland! 
  Du må kjøpe deg nye briller.

  "Hvor mange Abomber har Israel idag?  Mer enn 500 antas sannsynlig."
  Ja, Israel har atomvåpen, men har ingen ideologisk intensjon om å bruker disse for å utslette noen. Derimot bør du vite at UTSLETTELSE av jødene og deres nasjonalstat, Israel er fundamentalistisk islamismes utvetydige målsetting. Eller tror du kanskje bare at  Irans lederskap/prestestyre IKKE mener det de sier?


  "Hvilken skade vil Israels +500 Abomber kunne forårsake i Iran (og i regionen forøvrig), og hvilken skade vil Irans EVENTUELLE fremtidige Abomber kunne forårsake i Israel - idag?
   "
  Israel har aldri truet med bruk av Atomvåpen. Iran (Hamas, PLO, Hesbollah...) derimot truer  med å ville utslette det jødiske folk og deres nasjonalstat, Israel.
  Israel forsvarer seg mot en trussel om sin egen UTSLETTELE. Det er IKKE Israel som truer! Men Iran truer det demokratiske Israel med total utslettelse. Israel MÅ derfor selvfølgelig medvirke til 
  at Iran IKKE kommer i besittelse av Atomvåpen.  


  "Synes du Mathiassen, med dette styrkefoholdet i betraktning at det er OK for Israel å bombe Iranske atomanlegg, kanskje anlegg med kun fredelige formål?  
  Annet er faktisk ikke bevist."

  Man må være svært indoktrinert, kunnskapsløs eller naiv dersom man virkelig mener at Iran har fredelige hensiketer med sin hemmeligholdelse av sitt Atomvåpenprosjekt for det internasjonale samfunn. Nå er Irans Atomvåpenprosjekt likevel ikke så hemmelig likevel. Det internasjonale organ for overvåking av dette har avslørt at det ER utvikling av ATOMVÅPEN som er langt framskredet i Iran.
  Samtidig truer Iran med UTSLETTELSE av Israel.


  "Hvorfor synes du et slikt angrep og  evt. krig (det blir jo unektelig en krigserklæring) er OK?"
  Nei, jeg synes ikke dette er greit. Det er det du som useriøst har diktet opp.
  Det som derimot er ugreit er at Iran som truer med UTSLETTELSE av det jødiske folk, skal kunne skaffe seg det UTSLETTELSES-våpen de trenger for å utføre den udåd de selv hevder å ville gjøre.

  "Synes du det også vil være akseptabelt om Israel anvender noen (eller alle ) sine 500 Abomber i et slikt angrep?"

  Israel har aldri angrepet. Men en samlet araberverden (Egypt, Jordan, Syria, Irak...) har siden 1948 MANGE ganger gått til angrep mot Israel  - for å UTSLETTE dette folk og deres nasjonalstat. Israel har forsvart seg mot arabiske fiender som utvetydig har villet og fortsatt vil fjerne Israel fra kartet.
  Det er DERIMOT patetisk/komisk/sykt at du med ditto likesinnede ALLTID anklager  Israel - som om det var Israel som historisk noensinde har villet utslettelse av sine naboland.

  "Hvor mange kriger har Iran startet de siste 60 årene?  Og Israel??  Alle oppegående kjenner svaret."

  De du oppfatter som "oppegående" LYVER at det er Israel som fra sin opprettelse i 1948, har angrepet araberstatene. 
  De som derimot ER oppegående og baserer seg på fakta, VET at dette er usant.
  De oppegående vet at det derimot er Israel som er blitt angrepet av sine arabiske nabostater -  hvis ledere utvetydelig har uttrykt MÅLSETTINGEN: 
  UTSLETTE den jødiske nasjonalstat, Israel

  "Hvorfor synes du det er helt akseptabelt at et lite land som Israel skal kunne ha et stort Avåpen-arsenal, men at et annet land ikke skal kunne ha det samme?  Er det forskjell på folk, eller??"

  Ja, det er forskjell på folk.
  Iran baserer seg på fundamentalistisk islamisme der Koranen maktmisbrukes maktpolitisk. Iflg. det iranske lederskap/presteskap/maktapparatets Koran-tradisjon/tolkning det en PLIKT å drepe bl.a. "de vantro.
  For nevnte fundamentalistiske regimer - inkl. PLO, Hamas, Hesbollah, er det derfor et kulturelt/islamistisk innebygd krav om at Jøder og deres nasjonalstat Israel skal UTSLETTES. Ja sågar Vesten representerer de disse betrakter som "de vantro".

  Å la slike fundamentalistisk/totalitære regimer komme i besittelse av ATOMVÅPEN, er ensbetyde med å egenhendig ville sin død.
  Men det vil tydeligvis du og naive likesinnede?

  "Og hvorfor skal Israel (og USA og UK) kunne legge seg opp i hva Iranske myndigheter mener er det beste for deres land??"

  Dette har jeg allerede svart deg på - jfr. ditt forrige spørsmål.

  "For ordens skyld, jeg har levet så lenge at jeg synes WWII og Holocost var forferdelig, jeg mener også at Israel skal ha rett til en egen stat, hvor de kan leve i fred og fordragelighet, med trygge grenser - på samme måte som palestinerne (burde ha, men dessverre ikke har), men jeg synes i all anstendighet at de Israelske myndigheters "Lebensraum-taktikk" er utilgivelig. Fredskapende er den ihvertfall ikke."

  Fint at du mener at Jødene skal leve trygt - innenfor sine grenser, men slik er det ikke.
  Når det gjelder flyktningeproblemet, så er det en typisk feilkobling når også du utelukkende skylder på Israel.
  For det er selvsagt like mye arabiske lands moralske plikt å gi leverom for deres arabiske flyktningebrødre. Slik er det ikke. Det er antisemittiske å lete etter JØDENE som syndebukk -  noe både du og likesinnede stadig gjør.
  Det er således like mye Norges ansvar som Israels ansvar, å løse verdens flyktnigeproblem. Israel kan ikke alene påta seg ansvaret for et arabisk flyktningeproblem, som både Egypt, Syria, Jordan, Irak, Iran m.fl. har brydd seg lite eller ingentig om.

  "Om du pga. mine synspunkter/kommentarer skulle velge å putte også meg i båsen "venstreradikal anti-semitt", så gjerne for meg.  I så fall kunne du ikke ta mer feil!"

  I hvilken bås du mener å tilhøre, er mindre interessant. det som er interessant er at det den radikale venstreside (marxisyer/kommunister) som kontinuerlig forfekter den anti-israelske fortelling. At også du forfekter likelydende fundamentalistisk/totalitære anti-israelske/pro-arabiske "sannheter", er ikke interessant for meg, og
  kanskje heller ikke et problem for deg?

  "Jeg er fullstendig klar over at dette kan synes å være enfoldige tanker i en komplisert verden, men ofte er det enkleste den beste løsningen. (Dessuten:  salige er de enfoldige, for de skal....)"

  Her viser du i allefall en smule selvinnsikt.
  Men mitt hovedinntrykk er likevel at dine synspunkter desverre er basert på den anti-israelske/pro-arabiske fortelling.

  Du har selvsagt rett i at verden er komplisert.
  Vi man alle studere fakta, historie, religion,. islam, islamisme, terrorisme mm.  
  Bare slik kan man korigere for å bli indoktrinert av en sort/hvitt anti-israelske/pro-arabisk propaganda som desverre florerer i norske medier.

  At sågar NRK (statskanalen/allmennkringkasteren) leverer en vedvarende anti-israelsk/pro-arabisk fortelling, illustrerer vel sitt.

  At den den anti-israelske/pro-arabiske fortelling/propaganda har sin basis i journalisters og redaksjiners (følelsesmessig eller reelt) marxistiske/kommunistiske preferanser, er jeg skråsikker på.


 • Erik Gifford
  Publisert 12. november 2011

  Birkelund,

   

  Disse trusslene går ikke så veldig langt tilbake i tid. Det var ingen slike trusseler før det islamistiske styret med gærningen Kommeini kom til makten.

  Lurer på om den beinharde islamismen kan ha noe å gjøre med hvordan trusslene oppsto. Husk at Iran og Israel ikke har noen felles grenser, så de har ikke noe å krangle om på det området.

  De to landene ligger også vedig langt fra hverandre geografisk, ja faktisk flere kaffekok unna. Så de kan umulig representere noen trussel mot hverandre.

  Jeg personlig lurer på om det rett og slett kan være islamismen. Og da har de vel samme målsetting som de terrororganisasjonene jeg nevnte som ønsker å utslette Israel. 


 • Trusselen fra Iran
  Jarle Mathiassen
  Publisert 12. november 2011

  Fagerbakke har formulert følgende situasjonsbeskrivelse,
  som jeg støtter 100%:

  Iran truer med å utslette verdens eneste jødiske stat. Er det noe jødene har lært så er det at man bør ta trusler om utslettelse på alvor.

  Har Israel råd til å ta sjansen på at Ahmadinejad bare fleiper når han sier at Israel skal utslettes? Dette er også en mann som benekter Holocaust og som er sykelig opptatt av dette spørsmålet. I Iran arrangeres det dessuten konferanser om Holocaust. Og dette er ikke konferanser hvor man minnes ofrene, men et sted der Holocaust-fornektere samles. Synes dere ikke at Israel bør ta de antisemittiske galningene av noen ledere i Iran på alvor? Eller skal de få lov til å fortsette å true jødene slik nazistene gjorde? Skal Iran få lov til å fortsette helt til det er for sent?

  La meg gi et annen vri på trussel-bildet Israel opplever fra Iran:

  Naboen din(Iran) står i hagen sin og peker på deg(Israel) i det du går forbi huset hans. Han sier til deg: “En dag…. En dag skal du dø!” Dette sier han hver gang han ser deg gå forbi huset hans. Jeg spør igjen, bør man ta slike trusler på alvor? Hvordan i all verden skal Israel tolke f. eks dette(?):  

  http://www.youtube.com/watch?v=G_KfstCcywo

  Kan dere fortelle meg det?

  Iran er verdens soleklart største sponsor når det kommer til terrorisme. Hvis Iran skulle skaffe seg atomvåpen, hvilke garantier har vi da for at Iran ikke gir slike våpen videre til terrororganisasjoner de støtter? Ahmadinejad har uttalt at han ønsker å fremskynde tilbakekomsten til shia-muslimenes frelser. Og han sier dette kun kan skje når det har skjedd krig og elendighet. At det er dette Iran søker og ønsker er det ingen som helst tvil om. Et slikt regime med atomvåpen er simpeltent ikke akseptabelt, og en hel verden bør samle seg mot Iran for å stanse galskapen.

  Iranske ledere sine uttalelser i løpet av de siste årene bør få det til å gå kaldt nedover ryggen på alle og enhver. Som f. eks Hashemi Rafsanjani (tidligere president) sin uttalelse for noen år tilbake:

  "Den dagen Iran har atomvåpen, har Vestens strategi møtt veggen. For en enkel atombombe kan ødelegge Israel fullstendig, mens et israelsk motangrep bare kan skade den islamske verden delvis."

  Gambler Israel med sitt eget liv hvis de sitter et par år til på gjerdet og venter? Definitivt.
  Og jeg er ikke i tvil om at de vil handle mot Iran, selv om en slik avgjørelse er en vanvittig vanskelig avgjørelse å ta.


  Israel er mindre enn Nord-Trøndelag fylke. Hva tror folk vil skje hvis en iransk atombombe sprenges i et så lite område? Vet folk hva en eneste iransk atombombe kan gjøre med lille Israel? Det vil trolig bety slutten på Israel. Iran er vår tids Nazi-Tysklan(i den betydning at de ønsker å utslette den jødiske staten), men dette forstår ikke nordmenn. Naive nordmenn bør høre på hva Irans ledere sier og ta det på alvor. Mennesker har en tendens til å avblåse det når de hører ekstreme uttalelser de ikke tror noen er gale nok til å gjennomføre.


  Hvis Israel skulle bombe atomanlegg i Iran så vil sikkert mange nordmenn ta til gatene i protest mot Israel. Støre og resten av regjeringen vil løpe om kapp og nærmest snuble i hverandre for å komme først til mikrofonstativet for å fordømme Israel. Hvis dette blir reaksjonene på Israels selvforsvar så vil sirkuset være komplett. Det vil være det endelige beviset på at verden er gått fullstendig av hengslene..


 • Lars Birkelund
  Publisert 12. november 2011

  Sprøyt. Krigspropaganda. Hvis Iran hadde hatt noe ønske om "utslettelse av jødene" så hadde de sjølsagt begynt med de 20 000 jødene som bor i Iran, som foretrekker å bo der framfor i Israel.


 • Lars Birkelund
  Publisert 12. november 2011

  Ikke? I fall du har rett: Det har ikke Iran heller.


 • Lars Birkelund
  Publisert 12. november 2011

  Israel og USA, dette dreier seg altså ikke bare om Israel slik du later som, har faktisk truet Iran i årevis. Og hvis, jeg gjentar hvis, Iran skaffer seg atomvåpen så er det det nettopp disse truslene som er årsaken.


 • Lars Birkelund
  Publisert 12. november 2011

  Det er du som er indoktrinert her, av sionistisk propaganda og sannsynligvis av Det Gamle Testamentets forestillinger om jødene som det utvalgte folk osv.


 • Nye briller, Mathiassen, eller nytt syn (#49)??
  Stein Söyland
  Publisert 12. november 2011

  "Israel truer INGEN arabiske naboland!"

  Det har du delvis rett i, men Iran er ikke en arabisk nabo, og om du ikke oppfatter at Israel truer Iran, ja da hjelper det ikke med nye briller for da er du blind.

  "De du oppfatter som "oppegående" LYVER at det er Israel som fra sin oprettelse i 1948 har angrepet araberstatene".

  Så "preemtive strikes" er allikevel ikke angrep, men bare "nødvendig forberedende forsvar" kanskje?

  "Ja, det er forskjell på folk" (Mathiassen).

  Kjekt å få dette fastslått i klartekst, selv om Mathiassens oppfatning om "forskjellen på folk" gjennomsyrer de fleste av hans innlegg.  Dette minner igjen om teorien "Übermensch/Untermensch" og hvem Mathiassen mener tilhører første kategori er ikke vankelig å se.

  Ellers vil jeg takke Mathiassen for hans bekymring for "kildene" til mine opfatninger, men han må være særdeles selvsikker for å kunne hevde så bastant at alle som ikke deler hans oppfatning er uopplyste og har vært "indoktrinert av en sort/hvitt anti-israelsk/pro-arabisk propaganda".

  Resten av innlegget (#49) er som vanlig en sammenhengende tirade av Pro-israelsk propaganda, totalt blottet for nyanser.  Enhver sak har minst to sider, Mathiassen.


 • Lars Birkelund
  Publisert 12. november 2011

  Disse trusslene går ikke så veldig langt tilbake i tid. Det var ingen slike trusseler før det islamistiske styret med gærningen Kommeini kom til makten.

  Iran hadde faktisk et atomvåpen allerede på 70-tallet, under sjahen. Men det ble lagt ned da Kohmeni kom til makta.

  Ellers vet jeg ikke sikkert hvem som først begynte med trusler. Men nå er det USA og Israels trusler mot Iran som er tema. Og de har pågått i en årrekke.

  ----------------

  Lurer på om den beinharde islamismen kan ha noe å gjøre med hvordan trusslene oppsto. 

  Israel og USAs politikk er også beinhard. Israel stjeler så og si daglig mer land fra palestinerne. Det har pågått i mer enn 60 år. Og USA går stadig til krig mot muslimske land.


 • Lars Birkelund
  Publisert 12. november 2011

  Skrev feil i forrige innlegg. Meningen var å skrive at Iran hadde et atom-program på 70-tallet, ikke at de faktisk hadde atomvåpen: "Irans atomprogram startet i 1974 med planer om å bygge et atomkraftverk med tysk assistanse i Bushehr. Planene ble utsatt i ayatollah Khomeinis tid......................I 1992 ble det undertegnet en avtale med Russland om hjelp til ferdigstillelse av Bushehr-anlegget".  http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7871492


 • Lars Birkelund
  Publisert 12. november 2011

  Hvis du mener at dette er selvforsvar så kan jo Iran si det samme, at det er best at vi bomber Israel og/eller USA før de bomber oss. 

  Ahmadinejads "trusler" til tross, jeg har ikke noen tro på at Iran vil gå til krig mot Israel da det vil bety ødeleggelse av begge land.

  Og ja, gode nordmenn vi helt sikkert protestere hvis Israel angriper Iran. Men det vil de gjøre hvis Iran angriper Israel også. Det er forskjellen på gode nordmenn og deg, Mathiassen. Du er snarere en mordmann :-)


 • Jødene forsvarer seg mot UTSLETTELSE
  Jarle Mathiassen
  Publisert 13. november 2011
  Lars Ingar Birkelund TROR:
  ".... jeg har ikke noen tro på at Iran vil gå til krig mot Israel ......."

  Her gir Birkelund uttrykk for sin TRO, eller så velger han å TRO at Ahmadinejad og det iranske islamistisk fundamentalistiske lederskap IKKE MENER DET DE SIER.
  Men er det grunn til å TRO dette?

  Det islamistisk/fundamentalistiske presteskap/lederskap i Iran har TYDELIG gitt uttrykt for sitt mål: "Drepe alle Jøder og UTSLETE deres nasjonalstat, Israel".
  Når Lars Ingar Birkelund velger å TRO det stikk motsatte av hva dette er uttrykk for, er uttrykk for farlig naivitet -  på andres bekostning. Selvsagt kan ikke noe land basere sin sikkerhet på annet enn VITEN.

  Å UTSLETTE Israel er også i samsvar med fundamentalistisk islamismes tolkning av Koranen. Her heter det at "de vantro" (dvs Jødene/Israel) skal drepes/utslettes.
  Også i Hamas sitt charter er dette eksplisitt uttrykt. Hamas er - som du vel vet, Irans forlengede arm.

  A-bombe mot Israel (en liten prikk på kartet) innebærer at et helt folk med sine nesten 6 millioner Jøder kan utslettet.

  Iransk fundamentalistisk/islamistisk presteskap/lederskap har ikke Vestens verditaksering på menneskeverdet/menneskelivet. Det er grunn til å tro at de  høyst sansynlig vil kalkulere med et "akseptabelt" tap av arabiske/(iranske) menneskeliv.

  Det er desverre -etter manges vurdering, høyst realistisk, realpolitisk/forsvarspolitisk å regne med at Iran vil bruke sine evt. anskaffede Atomvåpen på å gjøre ende på det jødiske folk- en gang for alle. 

  Derfor er heldigvis de fleste enige med meg om at 
  Iran  må ikke få muligheten til å utvikle eller skaffe seg atomvåpen. 
  Dette må absolutt forhindres av verdenssamfunnet.


 • Hodet opp av sionistsanda nå, Jarle
  Marius Møllersen
  Publisert 13. november 2011

  Det er faktisk all mulig grunn til å tro at Iran ikke vil gå til massivt angrep på Israel. Dette har jeg ganske ryddig redegjort for i #33.

  Men denslags virkelighet vil ikke Jarle forholde seg til. Da kan debatten plutselig bli saklig, og han må begrense skringa si. Eller i det minste slutte å kopiere/lime egne kommentarer.


 • Lars Birkelund
  Publisert 13. november 2011

  Lars Ingar Birkelund TROR:

  ".... jeg har ikke noen tro på at Iran vil gå til krig mot Israel ......."

  Her gir Birkelund uttrykk for sin TRO, eller så velger han å TRO at Ahmadinejad og det iranske islamistisk fundamentalistiske lederskap IKKE MENER DET DE SIER. 

  Jeg kjenner ikke til at Iran har sagt at de vil gå til krig mot Israel. Israel og USA derimot har truet Iran med krig i mange år. Ja, USA, antagelig i et eller annet samarbeid med Israel, fører allerede en "hemmelig" krig mot Iran. Dette kan, jeg understreker kan, være et eksempel på denne krigføringen: "17 drept i kraftig eksplosjon i militærleir i Iran" 

  http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7873644

  ---------------------

  Det islamistisk/fundamentalistiske presteskap/lederskap i Iran har TYDELIG gitt uttrykt for sitt mål: "Drepe alle Jøder og UTSLETE deres nasjonalstat, Israel".

  Sprøyt. Hvis Iran hadde hatt noe ønske om å drepe alle jøder hadde de sjølsagt begynt med de jødene som bor i Iran, som foretrekker å bo i Iran framfor Israel.

  ----------------------  A-bombe mot Israel (en liten prikk på kartet) innebærer at et helt folk med sine nesten 6 millioner Jøder kan utslettet.

  Iran har ingen atombombe. Og om de hadde hatt det ville det neppe ha brukt den mot Israel. For da  ville de sjøl ha blitt utslettet. Derfor er det dobbelt, minst, grunn til å anta at de ikke vil gjøre det.

  ---------------------

  Det er desverre -etter manges vurdering, høyst realistisk, realpolitisk/forsvarspolitisk å regne med at Iran vil bruke sine evt. anskaffede Atomvåpen på å gjøre ende på det jødiske folk- en gang for alle. 

  De "mange" du her snakker om er en liten minoritet av fanatiske krigshissere, hovedsaklig kristenekstremister. De samme som påsto at Irak hadde A-våpen og som jukset og løy for å "bevise" det for deretter å bruke "beviset" som påskudd for en krig som har kostet en million irakere, muslimer om du vil, livet. 


   

  Sunn fornuft tilser tvert i mot at Iran IKKE vil gjøre det dersom hvis såfremt i fall de en gang i framtida skaffer seg A-våpen.

  Derfor er heldigvis de fleste enige med meg om at 
  Iran  må ikke få muligheten til å utvikle eller skaffe seg atomvåpen. 

  Jeg er enig i at det hadde vært en fordel om Iran ikke fikk atomvåpen. Men det samme gjelder Israel, USA og mange andre land som faktisk har slike.


 • En ellevill venstreside TROR, det som passer
  Jarle Mathiassen
  Publisert 13. november 2011

  Det er ingen grunn til å ikke tro på hva et fundamentalistisk og nazisympatiserende islamistisk prestestyrt regime i Iran selv sier. 

  At flere på den radikale venstreside så lettvint bare avfeier et høyst realpolitisk realistisk scenario, er like betenkelig som det er forventet.

  Iran er på lag med TERRORORGANISASJONER som Hamas, Hezbollah og PLO. Det er bare en  ellevill venstreside som "ikke vet" dette. Lettvint bare TROR eller IKKE TROR man det som passer inn i deres ideologisk konstruerte vedvarende anti-israelske fortelling.

  Den elleville venstreside velger enkelt å bare TRO at Iran som er på lag med bl.a. Hamas og Hezbollah, IKKE vil gjøre alvor av sine utvetydige, vedvarende og mange trusler om å UTSLETTE Jødene og deres nasjonalstat, Israel.

  "Få ditt sionistiske Israel-vennlige ansikt opp av sanden", skynder noen seg til å si.

  Det er et høyst realistisk scenario at Iran vil bruke sine evt. anskaffede Atomvåpen mot Israel  for å gjøre ende på det jødiske folk - en gang for alle. 
  DETTE sier de jo selv.
  At den elleville radikale venstreside VELGER Å IKKE TRO på hva et sterkt antisemittisk/jødehatende islamsk prestestyre i Iran selv sier, er altså som forventet.

  De fleste demokrati er heldigvis enige om at Iran må ikke få muligheten til å utvikle eller skaffe/utvikle Atomvåpen. Dette MÅ forhindres av verdenssamfunnet.

  Men "noen" ser tydeligvis ikke problemet ved at Iran (og Nord-Korea)kommer i besittelse av Atomvåpen.
  Fra den elleville venstreside høres rungende PROTESTER - når problematikken rundt Irans sannsynlige anskaffelse av Atomvåpenle tas opp. Og "....jeg TROR ikke at Iran vil angripe Israel", er det lettvinte og saliggjørende omkved, derfra - på tross av at man burde vite at et antisemittiske Iran truer med jødisk og israelsk utslettelse.

  På den elleville venstreside gjøres Irans evt. anskaffelse av atomvåpen
  til et spørsmål om "rettverdighet": Det hevdes at når Israel og USA har atomvåpen så må også Iran kunne få det,  
  i venstresidens "rettferdighets navn".

  Men heldigvis er de fleste demokrati enige om at 
  Iran må ikke få muligheten til å utvikle eller skaffe/utvikle Atomvåpen, og at dette av bestemte grunner MÅ forhindres av verdenssamfunnet.


 • Mathiassen juger
  Lars Birkelund
  Publisert 13. november 2011

  Det er ingen grunn til å ikke tro på hva et fundamentalistisk og nazisympatiserende islamistisk prestestyrt regime i Iran selv sier. 

  Problemet er at du snakker usant om hva de har sagt. 

  Forørvrig er det flere som har sagt at de skal drepe meg uten at det har skjedd og uten at jeg tror at det kommer til å skje.

  ---------------------------

  At flere på den radikale venstreside så lettvint bare avfeier et høyst realpolitisk realistisk scenario, er like betenkelig som det er forventet.

  Det meste reelle scenariet er at USA og/eller Israel angriper Iran, slik de stadig angriper andre. Meg bekjent har Iran ALDRI gått til krig mot noe annet land.

  ------------------------

  Iran er på lag med TERRORORGANISASJONER som Hamas, Hezbollah og PLO

  Og USA er på lag med terrrostaten og okkupanten Israel. Og Israel er på lag med verdens mest krigerske og aggresive land, USA.  Så nettopp at morderstaten nå presser og truer andre land til å oppheve forbudet mot klasebomber som ble vedtatt for noen år siden.

  --------------------------

  Det er bare en  ellevill venstreside som "ikke vet" dette. Lettvint bare TROR eller IKKE TROR man det som passer inn i deres ideologisk konstruerte vedvarende anti-israelske fortelling.

  Du tror at Iran kommer til å angripe Israel. Du tror ikke. Hva er forskjellen?

  ----------------------

  Det er et høyst realistisk scenario at Iran vil bruke sine evt. anskaffede Atomvåpen mot Israel  for å gjøre ende på det jødiske folk - en gang for alle. 
  DETTE sier de jo selv. 

  Dette har du sagt så mange ganger nå, mot bedre vitende, at jeg blir nødt til å karakterisere deg som løgner.

  ----------------------
  De fleste demokrati er heldigvis enige om at Iran må ikke få muligheten til å utvikle eller skaffe/utvikle Atomvåpen. Dette MÅ forhindres av verdenssamfunnet.

  De aller fleste mener nok at Iran ikke bør få atomvåpen. Men det er bare kristen-ekstremister og andre krigshissere som mener at man skal gå til krig mot Iran.

  -----------------------

  på tross av at man burde vite at et antisemittiske Iran truer med jødisk og israelsk utslettelse.

  Nå juger du igjen.

  --------------
  På den elleville venstreside gjøres Irans evt. anskaffelse av atomvåpen
  til et spørsmål om "rettverdighet": Det hevdes at når Israel og USA har atomvåpen så må også Iran kunne få det,  
  i venstresidens "rettferdighets navn".

  Jeg kjenner ikke til NOEN her i landet som mener at Iran bør få seg atomvåpen. Så dette er mest sannsynlih nok en løgn fra din side.

  -----------------------

  Men heldigvis er de fleste demokrati enige om at 
  Iran må ikke få muligheten til å utvikle eller skaffe/utvikle Atomvåpen, og at dette av bestemte grunner MÅ forhindres av verdenssamfunnet.

  Nå syns jeg du får begynne å skrive noen nye innlegg snart, i steden for bare å kopiere gamle innlegg.


 • Birkelunds påstander om LØGN
  Jarle Mathiassen
  Publisert 13. november 2011

  Det er ingen grunn til å ikke tro på hva et fundamentalistisk og nazisympatiserende islamistisk prestestyrt regime i Iran selv sier. 

  Birkelund sier:
  "Problemet er at du snakker usant om hva de har sagt. Forørvrig er det flere som har sagt at de skal drepe meg uten at det har skjedd og uten at jeg tror at det kommer til å skje."

  Birkelund avslører sin kunnskapsmangel når han åpenbart ikke kjenner til fakta:
  Irans nazivennlige leders uttalelser om UTSLETTELSE av det jødiske folk, UTRADERING av jødenes nasjonalstat fra kartet, er ikke til å ta feil av. 


  Det Birkelund gjøre er å diskutere med utgangangspunkt i en triveligere selvkonstruert virkelighet, og IKKE med utgangspunkt i dokumenterbare kjennsgjerninger og fakta.

  I Hamas' charter (Irans forlengede arm) er muntlig uttalte politiske målsettinger om UTSLETTELSE av jødene "de vantro" og Israel sågar skrevet ned.
  Her kan den TROENDE Birkelund lese sort på hvitt hva som er riktig.
  Men "troende" kan faktisk være så dogmatiske i sin tro at de nekter å forholde seg til annet enn sin egen virkelighet.

  Når argumenter eller fakta ikke lar seg imøtegå, går slike som Birkelund over til personkarakteristikk. "Du LYVER", sier Birkelund - når jeg forteller han om kjente og dokumenterbare fakta.

  For slike som Birkelund er det åpenbart en "løgn" at Hamas har en målsetting om UTSLETTELSE av jødene. For slike som Birkelund er det åpenbart en "løgn" at Hamas' CHARTER skriftlig dokumenterer politisk/religiøs målsetting om UTSLETTELSE av jødene og deres nasjonalstat. For den "birkelundske" debattant er det kanskje også en "løgn" at Hamas er å anse som Irans forlengede arm med sine Iran-leverte raketter og bomber mot israelske byer, busser og kafeer.

  For Birkelund er det en løgn at Iransk president er nazivennlig, eller at Irans president benekter Holocaust der 6 millioner jøder ble systematisk drept.
  For Birkelund er det vel også en løgn at Irans antisemittiske president oppfatter de 6 millioner drepte jøder utelukkende som et uttrykk for jødisk propaganda.
  For en "birkelundsk" debattant er det vel også løgn at PLO og dets ex-leder Arafat må anses som terrorister. For en "birkelundsk" debattant er det vel også løgn at PLO og dets ex-leder hadde samme målsetting som Hamas og den iranske president har: UTSLETTELSE av Israel.

  Birkelund skriver:
  "Meg bekjent har Iran aldri gått til krig mot noe annet land".

  Dersom et fundamentalistisk regime som uttrykker antisemittisk rasisme mot JØDER og truer med at de vil UTRYDDE det jødiske folk og deres nasjonalstat, er det vel bare mangel på nødvendige våpen som har forhindret dem i å gjøre nettopp dette.

  Birkelund skriver:
  "Du tror at Iran kommer til å angripe Israel."

  Nei, jeg TROR ikke noe om dette. Derimot forholder meg i diskusjonen til en dokumenterbar muntlig/skriftlige uttalt politisk målsetting om et Iran som TRUER med UTSLETTING av det jødiske folk. Det burde også Birkelund gjøre. Da ville kanskje også Birkelund se at truslene om utsletting av Jødene og deres nasjonalstat Israel er realpolitikk, og ikke den virkelighetsfjerne fantasi som noen desverre velger å TRO at dette er.

  Det er et høyst realistisk scenario at Iran vil ønske å benytte evt. anskaffede Atomvåpen mot Israel  for å gjøre ende på det jødiske folk - en gang for alle. DETTE, som de selv truer med, står i nedskrevet form som dokumenterbar politisk målsetting. At noen likevel enkelt velger å ikke ta utgangspunkt i nevnte beklagelige kjensgjerning, er farlig naivt.

  Sågar en hel internasjonal verden er dypt bekymret for hva som kommer til å skje dersom atomvåpen kommer i hendene til det iranske presteskap og/eller til terrorister forøvrig. 
  Det er trolig mangel på de nødvendige våpen (les:atomvåpen) som har forhindrer Iran i å gjennomføre den jødiske massakre som de truer med å gjøre - en dag.

  Birkelund skriver:
  "De aller fleste mener nok at Iran ikke bør få atomvåpen. Men det er bare kristen-ekstremister og andre krigshissere som mener at man skal gå til krig mot Iran."

  Dokumenter gjerne dette -  siden dette var ukjent for meg.
  Hvem ønsker å gå til krig mot Iran?

  Det jeg imidlertid kjenner til er at det internasjonale samfunn erkjenner det som en nødvendighet å forhindre at Iran kommer i besittele av Atomvåpen. Årsaken til denne erkjennelse er vel bl.a. det faktum at det sterkt antisemittiske Iran stadig TRUER med UTSLETTELSE av de "forhatte" jødene og deres nasjonalstat, Israel.

  Disse trusler/målsettinger "overleveres" er overlevert muntlig  (YouTube, TV, FN mm.), men er også skriftlig nedtegnet i politisk/religiøse charter. 
  Politikk og religion går som kjent hånd i hånd i fundamentalistiske islamistiske regimer. Nevnes bør også Hamas' (Irans forlengede arm) og PLO sine charter, som har eksakt samme målsetting: UTSLETTING av Jødene og deres nasjonalstat, Israel.  


 • Til Jarle Mathiassen
  Lars Birkelund
  Publisert 14. november 2011

  Birkelund avslører sin kunnskapsmangel når han åpenbart ikke kjenner til fakta:
  Irans nazivennlige leders uttalelser om UTSLETTELSE av det jødiske folk, UTRADERING av jødenes nasjonalstat fra kartet, er ikke til å ta feil av.

  Igjen: Ahmadinejad har ikke sagt det. Du juger. Hvis han hadde ønsket å utrrydde alle jøder hadde han sjølsagt begynt med de som bor i Iran og foretrekker å bo der framfor i Israel. Altså faller løgnen din på sin egen urimelighet.

  ---------------------

   "Du LYVER", sier Birkelund - når jeg forteller han om kjente og dokumenterbare fakta.

  Og det sier jeg fordi du juger og gjentar løgnene dine gang på gang.

  ------------------

  For slike som Birkelund er det åpenbart en "løgn" at Hamas har en målsetting om UTSLETTELSE av jødene.

  Muligens utslettelse av Israel. Men ikke av jødene. Nok en løgn, løgner!!

  -------------------

  Hvem ønsker å gå til krig mot Iran? 

  Hovedsaklig kristenekstremister i USA samt Israel/Israel-vennlige kretser ellers i verden. En bitteliten minoritet på verdensbasis.

  ----------------------

  Det jeg imidlertid kjenner til er at det internasjonale samfunn erkjenner det som en nødvendighet å forhindre at Iran kommer i besittele av Atomvåpen.

  Det å gå til krig er dog noe helt annet.

  ----------------------

  Årsaken til denne erkjennelse er vel bl.a. det faktum at det sterkt antisemittiske Iran stadig TRUER med UTSLETTELSE av de "forhatte" jødene og deres nasjonalstat, Israel.

  Løgn igjen.

  -------------------

  Disse trusler/målsettinger "overleveres" er overlevert muntlig  (YouTube, TV, FN mm.), men er også skriftlig nedtegnet i politisk/religiøse charter. 

  Nok en lögn.

  ---------------------

  Politikk og religion går som kjent hånd i hånd i fundamentalistiske islamistiske regimer. Nevnes bør også Hamas' (Irans forlengede arm) og PLO sine charter, som har eksakt samme målsetting: UTSLETTING av Jødene og deres nasjonalstat, Israel.  

  Løgnene dine blir ikke sannere av at du gjentar dem i det uendelige.


 • Lars Birkelund pladask i baret
  Øystein Hansen
  Publisert 14. november 2011

  Det er rent morsomt hvordan Birkelund stiller seg selv til for hogg. Før man anklager en annen for å være en løgner, burde en sjekke ordentlig om en ikke farer med løgn selv. Det gjør ikke Birkelund, og dermed går han selv i baret med et brak.

  Tragisk!

   Det har seg nemlig sånn at både Hamas og også PA stadig driver med hatkampanjer mot jøder der de skal drepes og utryddes - fordi de er jøder. Det er populært barne-TV hos palestinerne, det! For ikke å snakke om Hezbollah, som sier det er helt greit at jødene samles på ett sted, i Israel, slik at det blir enklere å drepe dem.

  Men - altså - når det gjelder Hamas og Fatah/PA, legger jeg ved noen linker som skulle være klare nok. Om du googler kan du med letthet finne flere.

  Hamas-talsmann Ismail Radwan fra palestinsk tv 30. mars 2007:

  http://www.youtube.com/watch?v=fAKY3VwBtSQ

  Videre:

  http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3390305.ece

  http://www.miff.no/nyheter/2011/07/15-73-prosent-av-palestinerne-stoetter-religioes-lengsel-etter-aa-drepe-joeder-i-Hamas-charteret.htm

  http://www.frie-ytringer.com/2011/01/27/st%C3%B8res-samtalepartner-vi-vil-fortsette-a-drepe-sivile-j%C3%B8der/

  http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/142072

  http://www.bt.no/nyheter/utenriks/Jdehat-p-arabisk-barne-TV-1921356.html

   

   Om du leter på PMW og MEMRI TV, vil du finne flere for normale mennesker rystende videoer.

  Men du tror kanskje ikke på hva de sier du? I så fall kunne jeg også spare meg å legge ut linker til noe som helst, da?

  Når det så gjelder Ahmadinejad kan det kveruleres på om han direkte har sagt jøder - det kunne ikke jeg finne nå. Men man skal være klar over at mannen har benektet Holocaust, og gir jødene skylden for nær sagt alt vondt som vederfares verden. Når han snakker om å bombe Israel er det selvsagt jøder han snakker om. Det er jødenes nasjonale aspirasjon, sionismen, han snakker om.

  Det er nok slik at i et Midtøsten sydende av åpent jødehat, vil jøder har valget mellom en undertrykt dhimmi-tilværelse, der de knapt blir tålt og likevel får skylden for alt, - eller å bli drept.

  Hvorfor skulle nettopp Ahmadinejad, som leder det regimet som er mest hatsk mot jøder og Israel, være bedre mot jøder enn alle de arabiske landene, enten de er naboer med Israel eller ikke.

  Slutt med kveruleringen din, og slutt med det tøyset om at de ikke mener det de sier.

  Ville du kanskje hatt en så avslappet holdning til Hitler også, - i den grad han annonserte sine overfall på forhånd??

  Tror neppe det, nei!

   


 • Til Øystein Hansen
  Lars Birkelund
  Publisert 16. november 2011

  1. Du hevder at jeg "farer med løgn". Hvor, når, hva nøyaktig sikter du til?

  2. Hvis Ahmadinejad hadde ønsket å utrrydde alle jøder hadde han sjølsagt begynt med de jødene som bor i Iran og foretrekker å bo der framfor i Israel. 

  3. 20 % av Israels innbyggere er palestinere/ikke jøder.

  4. Hvis det er slik at midtøsten "syder av åpent jødehat", så er det mest pga Israel og sionisters opptreden i området både før og etter opprettelsen av Israel. Forøvrig er mitt inntrykk at både palestinerne og andre i området klarer å skille mellom hva sionismen/Israel gjør og står for og hva jøder i sin alminnelighet gjør og står for.

  5. Jeg kverulerer ikke. Jeg krever bare at du, Mathiassen og andre dokumenterer de livsfarlige påstandene deres.


 • Venstresiden Mao,Pol Pot,Stalin,FNL, Mugabe
  Jarle Mathiassen
  Publisert 21. november 2011

  "Jeg kverulerer ikke. Jeg bare....", sier den godeste Birkelund.
  Maken til kverulant.

  "Hizbollah betyr en mulighet til en samlet front mot Israel og USA, og vi bør støtte dem", sier f.eks. Internasjonale Sosialisters Andreas Ytterstad.

  For å få den unge/venstreradikale Birkelund ned fra sin pidestall, viser jeg til sammenfallende med meg betraktninger som OGSÅ Lars Gule har vedr. bl.a. Hamas/Hizbollahs religiøst betingede JØDEHAT, ANTISEMITTISME og facistisk inspirerte ideologi. At Hamas, Hizbollah (og Syria) er Irans forlengede arm, skal og nevnes-selv om dette ikke passer inn i enkelte på den radikale venstresides ideologiske fortelling.


  Både Lars Gule og jeg ser at deler av venstresiden "lukker øynene" for virkeligheten. Både Lars Gule og jeg syns den omfavnelsen av Hizbollah som deler av venstresida står for, minner om tidligere tiders støtte til Mao, Pol Pot, FNL og Mugabe i Afrika. For egen regning tilføyes totalitært ideologiske despoter som Lenin, Stalin og Hitler. Støtten til PLO, Hizbollah og Hamas viser mye av den samme manglende evnen til refleksjon og kritisk tenkning.

  Deler av venstresiden vil heller ikke se hvordan PLO/Hamas/Hizbollah sitt religiøst betingede JØDEHAT, ANTISEMITTISME og facistisk inspirerte ideologi er Irans forlengede arm. Iranske bomber og raketter sågar snakker man ikke om der -  på den side som Lars Gule omtaler som "deler av venstresiden".

  Dette er hovedanklagen flere med meg (inkl. Lars Gule) har mot deler av venstresiden, av meg gjerne omtalt som "den radikale venstreside".

  100% samstemte i kritikken er vi til deler av venstresiden sin støtte av Hamas/Hizbollah (Irans forlengede arm) sitt religiøst betingede JØDEHAT, ANTISEMITTISME og facistisk inspirerte ideologi.

  "Sett Gilad fri", sa Lars Gule så prisverdig og riktig for noen måneder siden - samtidig som deler av venstresiden bedriver sin form for tiljubling/støtte av fundamentalistiske og islamistiske palestinere. For en ikkekverulerende Birkelund er nytteløst å nevne at PLO/Hamas/Hizbollah er representanter for fundamentalistisk/islamistisk inspirerte palestinere. Birkelund tar ikke dette til seg uansett.

  "Frigjøringskjemperne" Hamas og Hizbollah  - Irans forlengede arm, støttes av de ideologisk mest belastede deler av venstresiden.  Den elleville venstreside bedriver samtidig konsekvente demonisering av palestinske Jøder er deres pluralistiske nasjonalstat og DEMOKRATI, Israel. En historisk 4000-år gammel tilhørighet til dette lille området omgitt av et enormt stort arabisk landområde, er del av ideologisk bevisst kunnskapsmangel - hos deler av venstresiden.

  Deler av venstresiden er med på å tiljuble/støtte Hamas/Hisbollah, som har som mål å drepe jøder "de vanto" og kaste Israel og dets befolkning på havet. Sammenfallende synspunkt uttrykkes også av f.eks. Lars Gule her: http://www.klassekampen.no/38325/article/item/null


 • Den tredje lösningen är vägen att gå!
  Beroz Omid
  Publisert 25. november 2011

  Som Iransk aktivist, som en som suttit i politiskt fängelse i Iran och som en som har varit aktiv i

  iransk politik sen jag varit 14-15 år, så menar jag att lösningen på den iranska krisen är verken 

  krig el. dialog. Krig resulterar nästan alldrig i demokrati. Irak är ett bra exempel. Jag önskar ikke 

  det som skjedde i Irak skall ske också i Iran. Landet mitt behöver ikke bli ännu mer ødelagt.

  Dialog är ikke heller lösningen. Dialog med extrema regimer och speceillt med en som representerar

  en religös facisme ger alldrig nogåt resultat. Det resulterar till sist i krig. Se på hur det gick med 

  dialogpolitiken för 60 år sen.

  Den enaste riktiga, menar jag är ett demokratisk förändring. Det går ut på :

  1. Politisk støtte till demokratiska bevegelsen i och utanför Iran.

  2. Fullständig boikott med oljeboikott i spissen.

  Det är vad de flesta iranier och den organiserade opposisjonen i Iran föreslår. Det kostar

  omvärlden minst. Det är en naturlig process och det leder till demokrati och ikke kaos.

  Mvh.

  Beroz


 • Lars Birkelund
  Publisert 26. november 2011

  1. Du hevder at jeg "farer med løgn". Hvor, når, hva nøyaktig sikter du til?

  2. Hvis Ahmadinejad hadde ønsket å utrrydde alle jøder hadde han sjølsagt begynt med de jødene som bor i Iran og foretrekker å bo der framfor i Israel. 

  3. 20 % av Israels innbyggere er palestinere/ikke jøder.

  4. Hvis det er slik at midtøsten "syder av åpent jødehat", så er det mest pga Israel og sionisters opptreden i området både før og etter opprettelsen av Israel. Forøvrig er mitt inntrykk at både palestinerne og andre i området klarer å skille mellom hva sionismen/Israel gjør og står for og hva jøder i sin alminnelighet gjør og står for.

  5. Jeg kverulerer ikke. Jeg krever bare at du, Mathiassen og andre dokumenterer de livsfarlige påstandene deres. Israel og USA har kriget mot Iran i en årrekke allerede. Så hvem er den aggresive her?

  "However, this fails to account for the fact that Israel, through its intelligence wing the Mossad, has already been engaged in a covert war against Iran’s nuclear program for almost a decade. The only change in recent months is that this ongoing campaign has slowly become more overt.....................

  The Mossad appears to have undertaken two distinct routes to counter Iran: industrial sabotage and targeted assassinations. To accomplish the former, the Mossad has established a series of dummy companies to sell flawed components or faulty technical documents sought by Iran. For example, in April 2006, Iran’s Natanz facility suffered an explosion caused by faulty electrical devices purchased from such a company in Europe, causing the destruction of 50 centrifuges.

  More famously, the Mossad has also tried its hand at cyberwarfare..................

  The 2010 bombings are only some of the most recent incidents in a string of attacks that have claimed the lives of at least five Iranian scientists, including Massoud Ali-Mohammadi, who was killed in January of 2010". http://original.antiwar.com/derek-bolton/2011/11/24/israels-quiet-war-with-iran/


 • "Jeg kverulerer ikke. Jeg bare...." sier Birkelund
  Jarle Mathiassen
  Publisert 27. november 2011

  Birkelund er utelukkende en kverulant, desverre.


 • Lars Birkelund
  Publisert 27. november 2011

  Tror du at du slipper unna spørsmålene og utfordringene mine bare ved å kalle meg kverulant?

  For fjerde gang:

  1. Du hevder at jeg "farer med løgn". Hvor, når, hva nøyaktig sikter du til?

  2. Hvis Ahmadinejad hadde ønsket å utrrydde alle jøder hadde han sjølsagt begynt med de jødene som bor i Iran og foretrekker å bo der framfor i Israel. 

  3. Dokumenterer de livsfarlige påstandene dine.  Israel og USA har kriget mot Iran i en årrekke allerede. Så hvem er den aggresive her?

  "However, this fails to account for the fact that Israel, through its intelligence wing the Mossad, has already been engaged in a covert war against Iran’s nuclear program for almost a decade. The only change in recent months is that this ongoing campaign has slowly become more overt.....................

  The Mossad appears to have undertaken two distinct routes to counter Iran: industrial sabotage and targeted assassinations. To accomplish the former, the Mossad has established a series of dummy companies to sell flawed components or faulty technical documents sought by Iran. For example, in April 2006, Iran’s Natanz facility suffered an explosion caused by faulty electrical devices purchased from such a company in Europe, causing the destruction of 50 centrifuges.

  More famously, the Mossad has also tried its hand at cyberwarfare..................

  The 2010 bombings are only some of the most recent incidents in a string of attacks that have claimed the lives of at least five Iranian scientists, including Massoud Ali-Mohammadi, who was killed in January of 2010". http://original.antiwar.com/derek-bolton/2011/11/24/israels-quiet-war-with-iran/


 • Kommentar til Beroz Omid
  Øystein Hansen
  Publisert 28. november 2011

  Jeg er fullt ut enig med deg at en politisk løsning er den beste. Og det tror jeg vel også alle mener.

  Når man en stund nå har snakket om en mulig militæraksjon mot Iran for å få stoppet det atomvåpenprogrammet de etter all sannsynlighet har, har det nok for de aller fleste vært snakk om et begrenset angrep mot de militærinstallasjoner der utvikling av slike våpen foregår - og da primært med avanserte og kraftige konvensjonelle - altså ikke-kjernefysiske stridsmidler, f.eks. de enormt svære Bunker Busters som Israel nylig fikk fra USA.

  Men problemet er jo at Iran er noe langt annet enn Irak, og usikkerheten er stor, både mht. hvor vellykket en militæroperasjon vil være, og også usikkerhet og frykt for hva Iran kan og vil gjengjelde med, f.eks. stengning av Hormuz, aktivering av Hezbollah og Hamas mot Israel, eller aktivering av et globalt terrornettverk.

  Ang. Hamas skal forøvrig ikke forholdet til Teheran lenger være det beste pga. at Hamas ikke skal ha tatt feiringen av Assads massakre av egen befolkning med den heftighet som mullaene helst hadde sett.

  Nå tyder mye på at tiden for en militær "løsning" er i ferd med å renne ut. Men det kan vel ennå skje, - nå hører vi igjen om fornyet press fra nær sagt samtlige araberland, og spesielt Saudi-Arabia, om at USA må ta affære. Araberne er livredde for et Iran med atomvåpen. Men USA er motvillig, og i Jerusalem sitter en regjering som i det aller, aller lengste håper å slippe å ta en sånn avgjørelse. I hvert fall ikke alene. 

  Det er ikke dermed sagt at de ikke likevel vil kunne ta den.

  Det er jo to forhold som gjør en politisk/diplomatisk løsning vanskelig. For det første denne gjentatte russiske vrangvilje mot virkelig effektive sanksjoner. Igjen som så mange ganger før, opptrer de nemlig, etter min mening, som en klamp om foten og en irriterende bremsekloss for å få i stand politiske løsninger. Her er jo også Kina på gal side, men det er en del som kan tyde på at kineserne kanskje kan være litt samarbeidsvillige. Og en meget høytstående person i det kinesiske maktapparatet, som nylig var på besøk i Israel, - Israel har forøvrig et meget godt forhold til Kina, - skal ha sagt at Kina ville beklage, men ikke foreta seg noe om Israel valgte å slå til militært.

  Det andre er usikkerhet om hvorvidt iranske opposisjonelle enda en gang orker å reise seg mot tyranniet, slik de gjorde for en tid tilbake. Jeg er redd USAs vegring mot å velge side den gang kan ha spilt en avgjørende rolle for at det ikke lyktes.

  Hva tror du - tror du at indre motstand mot regimet kan ha en sjanse til å lykkes i å få til endring?

  USA er ikke lengre frihetens forsvarer som de var bare for et par tiår tilbake. Reagan hadde neppe forholdt seg nøytral og lunken, men aktivt støttet opprøret. Så islamistvennlig og veik Obama er, er det ikke noe håp om endring, før det evt. kommer en ny president i Washington.

  Det ironiske, og tragiske, er at Obamas herdige forsøk på å nærme seg den islamske verden, vil føre til at USA vil miste enda mer prestisje og troverdighet i den samme verden. Både fordi USA vanskelig kan gå så langt i å kutte vennskapsbåndene med Israel som den muslimske verden krever, og samtidig ser det ut til at deres ubesluttsomme politikk er med å bane veien for en virkelig iskald islamistbølge over hele MENA-området. Jeg er alvorlig redd for at USA er i ferd med å miste all troverdighet - og dermed innflytelse og makt, i regionen.

  Det vil få alvorlige følger også for oss.

   


 • Lars Birkelund
  Publisert 29. november 2011

  Ronald Reagan, frihetens forsvarer? Er du seriøs?


 • kommentar til Øystein Hansen
  Beroz Omid
  Publisert 29. november 2011

  Hej Øystein,

  Jag är enig med mye av det du skriver. Jag menar att ett stort krig är nu nästan omöjligt både

  ekonomiskt och politiskt. Det ödelegger dessutom det som är igen av mitt land. Ett litet krig,

  ett begrändat angrepp löser ikke problemet av olika skäl, bl a. för att regimet har flyttat på

  atomanleggen till fjällområde. En annan aspekt är ju att ett litet krig som ikke störtar regimet kan

  fororsaka att hela arabiska demokratibevegelsen omvandlas till en antiamerikansk bølge, noe som

  har 3 vinnare, nämligen iranska regimet, Syriska regimet och Hizbolla. Det kan vara därför iranska

  regimet planla ett bombeangrepp i Washington för ikke så lenge sen. Så vad är lösningen och vad

  är tredje lösningen?

  Det viktigaste i Iran enligt min uppfattning är att den stora majoriteten i Iran ser

  på iranska regimet som fiende nr. 1. Ca 95% av befolkningen hatar inget i världen så mye som

  iranska regimet. De drömmer om ett demokratiskt och sekulärt system. Jag tror att det är denna

  viktiga faktoren som man ofta både på höger- och vänstersidan glömmer, folket.

  Millioner av iranier var ute och risikerade livet i 8 månader för att få regimet bort i 2009. Ett stort

  problem var jo att omvärlden med Obama i spissen ikke gav de noe støtte. Efter tre dagars

  tystnad  sa Obama: Iranska folket har i för sig rätt till att demonstrera men att hans

  adminstration annerkjenner iranska regimets rätt till att regera och  att adminstrationen ikke

  kommer att ändra sin politik mot iranska regimet. Iranska folket blev mycket besviken.

  I motsatsen till den generella uppfattningen så menar iranska opposisjonella att man kan

  sammanfatta den politiken som omvärlden fört mot iranska regimet som " appeasement-"

  eller eftergivningspolitik. I 1985 så drepte iranska revolusjonsgarden 270 amerikanska soldater i

  Libanon, och chefen for revolusjonsgarden skrev senare i Irans viktigaste avisa  att bomben,

  organiseringen och pengarna kom fra Iran, men USA gjorde ingenting. Liknande operasjoner i

  Khobar, Argentina, Afganistan och spec. i Irak  blev i senare år utan något svar. Appeasement-

  politiken gjorde att man pressade iranska regimet så lite som møjligt och iranska

  motstandsbevegelsen så mye som möjligt. Först nu när iranska regimet är så nära atomvapen,

  noe som iranska opposisjonen och ikke internasjonella samfunnet avslöjat, så har världen börjat

  att ta avstånd fra ett regim som i 32 år har avrättat 120,000 politiska motståndare och torturerat

  500,000 andra.

  Vi har som sagt tre alt., krig, dialog eller tredje lösningen. Krig är vaskelig, kanske omöjligt i alla

  fall under Obama  och dialog död. Millioner av iranier kommer ut i gatorna om de föler att de får

  støtte av omvärlden. Iransak regimet har i praktiken inget att försörja sig med utan

  oljeintekterna. EU:s kommisär sa här om dagen att världen ikke får ett stort problem vid ett

  ev.iransk  oljebojkott.

  Ja, jag menar att opposisjonen med Ashraf kan klara att störta regimet, men under förutsättning

  att omvärlden slutar med appeasement-politiken. Under förutsättning att iranska regimet

  respektive motstandbevegelsen behandlas riktigt, alltså den ena med fullständig  bojkott och

  den andra med politisk støtte.

  För mer inform. läs mer om detta här:

  www.ncr-iran.org  

  Mvh. 

  Beroz Omid

  tannlege och medlem av Iranskt Akademiskt Forbund


 • Lars Birkelund
  Publisert 5. desember 2011

  Det går en dokumentar om Reagan på NRK2 i kveld kl 2045, B-skuespilleren som sladret på sine skuespill-kolleger og som startet kriger og støttet den ene diktatoren etter den andre mens han var president.


 • Kommentar til Lars Birkelund
  Øystein Hansen
  Publisert 5. desember 2011

  Du skal for så vidt ha takk for tipset, men jeg tror ikke du skal være bekymret for min informasjonstilgang.

  Jeg har aldri hevdet at Reagan var noen supermann, men NRK har i alle fall lenge vist en frapperende (og) velutviklet evne til å finne fram til de mest venstrevridde og lugubre "dokumentarer". Man kan lage mange slags "dokumentarer" og NRK liker sånt. F.eks. når Odd Karsten Tveit begeistret viser oss Hezbollahs gjemmesteder, og når de kan hylle "fredsgrupper" og undergravere som Peace Now og B`Tselem. Sistnevnte er nå forøvrig tildelt en pris fra en dansk stiftelse sammen med en palestinsk terrorgruppe hvis leder har reiseforbud i hele Europa. Jeg "venter" bare på en fornyet hyllest av disse terroristsympatisørene.

  Fra nyttår får ikke denne NRK-gjengen mer penger fra meg! Men for all del, om du fortsatt vil dyrke ditt vindskjeve bilde av virkeligheten, så er NRK grei å ha.

   

  http://www.commentarymagazine.com/2011/11/28/btselem-award-al-haq/#more-775642Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display