ANNONSE

20-08-2013

Manifest for en grønn pedagogikk

Skolepolitikken treffer ikke, alle politikerne sier omtrent det samme, fra Rødt til Frp, men ingen tør å ta tak i det egentlige problemet, et stort stressende skolesystem som ikke fungerer godt. Men i valgkampen, tør ikke politikerne å si dette.

I mangelen av en ny framtidsrettet utdanningspolitikk ender politikerne opp med å foreslå tiltak som gir mer byråkrati og koster mer penger. Politikere og byråkrater gjemmer seg bak et byråkratisk pedagogisk språk. Lærerne merker at den byråkratiske pedagogikken ikke kommer dem til gode. Byråkratiet er lærernes store hodepine. Det er ikke snakk om mer ressurser eller flere eksperter på pedagogiske metoder, psykiatri osv. Framtida er en ny grønn bærekraftig pedagogikk og skolepolitikk. En ny grønn skole trenger ikke mer penger, men at pengene brukes på en ny måte.

1) Skolen må dramatisk avbyråkratiseres. Vi har fått en byråkratisk topptung skole, som tretter ut lærere og elever og gjør skolen dårligere. Kunnskapsendringer skjer fort, skolebyråkratiet bruker for lang tid til å fornye skolekunnskapen. Kunnskapen rettes inn mot det som byråkratiet lettest kan måle og kontrollere, blir da for snever og kan få feil fokus.

2) Skolene må være selvstyrte. Lærerne må i samarbeid med foreldrene på en helt ny måte ha kommandoen i opplæringen. Innenfor rammen av en vid nasjonal læreplanmå skolene selv få bestemme sitt innhold og sin pedagogikk. Slik kan skolene raskt tilpasse seg nye kunnskapskrav i en global verden. Om skolene drives av private idealister eller av kommunen, er uvesentlig. Små skoler er like gode som store.

3) Skolen må nærmere virkelighet. Skolen er i dag av teoretikere for teoretikere. Dyktige praktikere blir skoletapere. Mye av opplæringen må ut av skolen. Alle trenger teori, men praktisk opplæring må allerede i 10. klasse skje ute i yrkeslivet. Innovasjon og kunnskapsfornyelse skjer i det virkelige liv i samarbeid mellom teoretikere og praktikere, både med og uten bruk av ny online teknologi.

4) Vi må fram til pedagogikkens «basics»: Hva er god undervisning og god læring? Svarene er enkle: God undervisning skjer med engasjerte lærere som kan sin fagkunnskap. Erfarne lærere er en fordel. Elevene lærer når de er motiverte, fordi kunnskapen interesser dem eller de skjønner at dette må jeg kunne senere i livet.

PS: Jeg er ikke medlem av Mdg, men har allerede forhåndsstemt på dem!


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Se også

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!