Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

19-04-2013

Ja til studenter med fagbrev

Det er mange gode grunner til å sile elever fra videregående slik at de flinkeste kommer inn på høyere utdanning. At elever har fagbrev er ikke en av de.

Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

Ja til studenter med fagbrev

Det er mange gode grunner til å sile elever fra videregående slik at de flinkeste kommer inn på høyere utdanning. At elever har fagbrev er ikke en av de.

Arbeiderpartiet diskuterer på landsmøte om elever ferdig med yrkesopplæring og fagbrev kan søke høyere utdanning. I dag får ikke elever med fullført fagbrev søke og konkurrere med sine karakterer sammen med andre elever fra blant annet allmennfag. En av antakelsene er at elever fra yrkesfag er dårligere forberedt for studier, stemmer det?

I dag må elever på yrkesfag ta fire år videregående og ett år påbygging, fem år, for å få søke på høyere utdanning. Elektrikere med fordypning i sterkstrøm kan ikke søke realfag, og elever fra helsefag kan ikke søke studier som helseøkonomi eller sosiologi for den slags skyld før de har fullført straffeåret. En videregående elev med karaktersnitt på 3, og kanskje 2 i relevante fag, kan derimot søke og på mange høyskoler, komme inn. Hvem som er forberedt og bør komme inn på høyere utdanning er i dag vanskelig å avgjøre . Allikevel går det noen rette linjalstreker mellom elever uavhengig av hva de kan.

Norge er et så lite land at for å lykkes må alle få utløse sitt potensial. Det er et skrikende behov for flere studenter på realfag og i velferdsstatens yrker som krever utdanning. Vi skal la karaktersnittet fra videregående ha betydning for hvem som kommer inn på studier. Det er viktig at elever med høyest innsats og ferdigheter vinner plassene i utdanningssystemet. I dag antar vi at de med fagbrev automatisk ikke har disse ferdighetene.

Yrkesopplæringen har gått gjennom en teknologisk revolusjon. Man kan ikke bli snekker eller elektriker i dag uten å ha trening i stadig mer avansert teknikk og teori. Stopper bilen opp og man åpner panseret står det ”ring verkstedet, ikke rør”. Kompetansen på yrkesfag er komplisert, fremragende og etterspurt. Den er i aller høyeste grad forberedende for høyere utdanning og elever med fagbrev har mye å gjøre i høyere utdanning. Vi trenger kompetanse, vi trenger dyktige kandidater og vi trenger at også elever med fagbrev som ønsker å ta mer utdanning, får søke på høyskoler og universiteter.

Foreldre og elever som er 15 år velger kanskje allmennfag fordi man dermed ikke utelukker noen videre studievalg etter videregående. Dersom elever med fagbrev adgang til høyere utdanning etter videregående, kan gjøre at mange av disse isteden søker seg til yrkesfag fordi ingen muligheter forsvinner av den grunn.

Jeg stemmer for flertallets forslag om å la elever med fagbrev søke på høyere utdanning. Det er ingen reell fare for at 600 frisører vil søke seg inn på legestudiet. Denne saken handler om å la flere elever søke på utdanning og konkurrere med karaktersnittet. De dyktige kommer inn, uavhengig av om du har fagbrev eller ei.

Per Anders Langerød, delegat 58 fra Oslo på APs landsmøte 2013

Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

Tidligere kommentarer


Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display