ANNONSE

11-06-2012

Ikke legg ned Nygård skole!

"Svampkastingens språk er ganske universelt og internasjonalt, men å snakke og skrive norsk er en langt særere og mer komplisert aktivitet."

Nærskolen, og etter hvert nærbarnehagen, er og bør være en grunnstein i Bergens mange lokalmiljøer. Gode nærskoler er miljøvennlige, for de krever lite transport. Og ikke minst bidrar de til å skape vennskap, samhold og identitet mellom naboer. Den kjekkeste delen av 17. maifeiringen foregår jo ikke blant flosshatter og lange sløyfer på festplassen i Bergen sentrum, men på hjemmesnekrede kafeer på byens mange nærskoler. I år var jeg spesielt fornøyd med å være ansvarlig for svampkastingen på Møhlenpris skole.

Svampkastingens språk er ganske universelt og internasjonalt, men å snakke og skrive norsk er en langt særere og mer komplisert aktivitet. Det tar mange år, noen vil si et helt liv, å bli en god språkbruker. Språket er en nødvendig inngang til mye ny kunnskap, og til det å kunne omgås forskjellige typer mennesker og situasjoner. Nettopp derfor har språkopplæring en viktig plass i grunnopplæringen av alle barn og unge i Norge. Med språk bygger og gjenoppbygger vi det norske fellesskapet hver eneste dag.

Bergen har mange bra nærskoler, hvor de ansatte arbeider godt med å inkludere alle elever i lærings- og lekefellesskapet. Men det er selvsagt en utfordring med de elevene som overhodet ikke behersker norsk eller behersker norsk svært dårlig. De er krevende for lærerne å drive opplæring uten et felles språk og inkludering i lek er slett ikke umulig, men vanskeligere når barna ikke kan utveksle ord. Det er derfor klart ønskelig at elevene så raskt som mulig lærer seg norsk, og det er et mål alle politiske partier er enige om. Det er også enighet om at elevene lærer norsk raskest og best ved en tospråklig opplæring i både norsk og sitt eget opprinnelige språk (morsmål).

Det aktuelle politiske spørsmålet er hvordan disse elevene gis opplæringen i vårt felles språk på en best mulig og mest mulig effektiv måte. Skal opplæringen gis fra første dag i en nærskole, eller skal de tilbys en introduksjonsperiode ved Nygård skole? Inntil nylig har det vært enighet om fagmiljøet ved Nygård skole gjør en god jobb med å sikre elevene grunnleggende ferdigheter i norsk, før de flytter sammen med naboungene på sin nærskole. Men nå vil plutselig Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig folkeparti legge ned Nygård skole og erstatte det med et svakt utredet, og trolig kostbart, alternativ. Nedleggelsen av Nygård barneskole skal likevel ikke iverksettes før 2016/17. Tror de borgerlige partiene at fagmiljøet på Nygård skole vil vært godt det fire årene de skal sitte i en politisk dødscelle?

Saken om hvordan man på best mulig måte sikrer alle elever tilgang til de norske språk, er heldigvis ikke ferdigbehandlet. Det beste ville være om man nå utsatte saken om nedleggelse av Nygård skole, og sammen med aktuelle skoler laget en grundigere utredninger av alternativene. En forhastet beslutning om nedleggelse av Nygård skole vil svekke opplæringen i norsk for elever som trenger det for å kunne bli inkludert i sitt nabolag og nærmiljø.

Espen Edvardsen, oppvekstpolitisk ansvarlig for SVs bystyregruppe

Publisert i Bergensavisen 11. juni


["Internasjonalen" "Arne Strand" "Radikale Røster" "Redaksjonens utvalgte innlegg" "Perspektiv" "Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag." "Blåmandag" "Grønn hverdag" "Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag." "Ille til mote" "Anders Heger" "Diskuter nå" "Hege Ulstein" "Espen S. H. Rusdal" "Ivar A. Iversen" "Utvalgte innlegg" "Reidar Sollie" "Halvor Finess Tretvoll" "Henvisning 1" "Henvisning 2" "Cancun" "Til Dagsavisen.no" "Refleks" "Selvbilder" "Global" "Voldtekt" "Dagens leder"]

Se også

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!