Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

04-07-2013

Fortsatt behov for utviklingsminister

Tross økonomisk vekst i mange utviklingsland, er det fortsatt behov for en norsk utviklingsminister.

Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

Innlegget er skrevet sammen med Tove Wang, generalsekretær i Redd Barna

Forskerne Leiv Lunde og Henrik Thune har tatt til orde for å fjerne utviklingsministerposten. De mener at norsk bistandspolitikk er i ferd med å miste sin relevans i en verden i endring. Politikere i blant annet i Høyre og Fremskrittspartiet, ser ut til å være enig i dette forslaget. Kirkens Nødhjelp og Redd Barna mener dette er feil strategi.

For det første handler det om en forsvarlig bistands - og utviklingspolitikk. Vi trenger en egen utviklingsminister som sikrer at bistanden forvaltes godt og oppnår resultater. Dårlig forvaltning av bistandsmidler er både et svik mot verdens fattige og mot norske skattebetalere. For at penger og politikk skal forvaltes godt og med best mulig utviklingseffekt fordrer dette en egen minister. Utviklingsbudsjettet på i overkant av 30 milliarder kroner er et stort ansvar som ikke kan forvaltes med venstrehånda.

For det andre handler det om interessemotsetninger. Utenriksministerens ansvar er å ivareta norske interesser, mens utviklingspolitikkens mandat er utformet på et langt bredere grunnlag enn norske egeninteresser. Vi vet av erfaring at norske interesser ofte står i motsetning til mange utviklingslands interesser. Dette ser vi på en rekke felt som blant annet investeringspolitikken til oljefondet, handelspolitikken og miljø- og klimapolitikken. Da er det avgjørende at vi har en ministerpost som har global utvikling og fattigdomsbekjempelse som sitt hovedmandat. Det er et politisk valg om og når norske interesser skal prioriteres foran fattiges interesser.

For det tredje handler det om innholdet i bistand- og utviklingssamarbeidet. Vi mener norske myndigheter viser god evne til å endre bistands- og utviklingssamarbeidet ettersom virkeligheten endres. Utviklingspolitikken og bistanden skal tilpasse seg nye utviklingstrekk, og det gjør den i stor grad allerede i dag. Bistandsmidler som går til korrupsjonsbekjempelse, oljeressursforvaltning og oppbygging av skattesystemer er eksempler på dette. Selvfølgelig må det være et mål at norske pengeoverføringer til andre land skal fases ut på sikt, men dette kan ikke skje før den dagen det ikke lenger er behov for den. I all overskuelig framtid er det et stort behov for både en norsk utviklingsminister og norsk bistand.

Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

Tidligere kommentarer


Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display