Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

02-10-2013

Forkast begrepet «snikislamisering»

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) stiller seg bak Islamsk Råd Norges reaksjoner mot begrepet «snikislamisering». Vi oppfordrer den nye regjeringen til aktivt å ta avstand fra antimuslimsk retorikk.

Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

Innlegget er skrevet sammen med Jens Oscar Jenssen, dialogmedarbeider i STL

Som stat forplikter Norge seg til menneskerettighetene og våre politikere må forsvare og ivareta tros- og livssynsfriheten. De bør derfor ta ansvar for et sjikanefritt offentlig rom, noe som innebærer å unngå polariserende begrepsbruk når det gjelder tro og livssyn.

Begrepet «snikislamisering» springer ut av en konspirasjonsteoretisk virkelighetsforståelse. Teorier om at det skulle finnes en slik form for konspirasjon mangler rot i virkeligheten og legger derfor til rette for en mindre opplyst og nyansert tros- og livssynsdebatt. Blant annet var terroren i Norge 22. juli 2011 begrunnet ut fra et mildt sagt logisk mangelfullt forsvar for eksistensen av «snikislamisering». Det vil på prinsipielt grunnlag være en passiv tilslutning til antimuslimske holdninger dersom regjeringspolitikere under dagens forhold ikke aktivt tar avstand fra slik begrepsbruk.

Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

Tidligere kommentarer

 • Nei takk
  Bjørn Ditlef Nistad
  Publisert 2. oktober 2013

  Denne type "språkpoliti" trenger vi ikke. Muslimene må finne seg i å bli angrepet, latterliggjort og mistenkeliggjort som Frp-ere, kristenfundamentalister, sosialister, israelforsvarere, dyrevernere og alle andre.


 • Nei takk og nei takk
  Egil Frantzen
  Publisert 2. oktober 2013

  Jeg er enig med Nistad i at vi ikke trenger slikt språkpoliti, men selvfølgelig skal ingen finne seg i å bli angrepet, latterliggjort og mistenkeliggjort. Uten grunn.

  Det er påfallende at det ulne uttrykket 'snikislamisering' ofte brukes i kretser som ønsker å bevare de enda mer ulne 'kristne verdier og 'vår kristne kultur'.

  Vi lever i den HUMANISTISKE kultur, der alle samunnets borgere har en egenverdi/likeverdi uavhengig av religiøs oppfatning. Da den kristne 'kultur' hadde makta, var det andre tilstander..


 • Mer snikislamisering!
  Marius Møllersen
  Publisert 2. oktober 2013

  Jeg er av de som mener at hele begrepet og ideen bak er så latterlig at de som bruker det faktisk skader seg selv og sin sak mest.

  Forøvrig ser jeg ingen grunn til å forkaste begrepet. Selv om det beskriver et fenomen jeg selv mener knapt eksisterer, er det likevel en saklig og objektiv beskrivelse.

  Noe helt annet enn skjellsord som "svarting", for eksempel. Disse kan man med alt mulig hell unngå.


 • Erik Gifford
  Publisert 2. oktober 2013

  ISLAMISERING

  Jeg er enig med alle som mener at substantivet snik-islamisering er noe uheldig.

  Det som skjer rett foran våre øyne er jo islamisering. Dette har skjedd i økende omfang de siste årene. Det er dette som har blitt omtalt som f. eks multikultur, andre kan ha brukt uttrykk som «nye vi» osv.

  Med den nye regjeringen har vi fått varsel om en begrensing av innvandring, og forhåpentligvis vil islamiseringen avta.


 • Marius Møllersen
  Bjørn Ditlef Nistad
  Publisert 2. oktober 2013

  Du har forstått poenget. Muslim, kristen og jøde er noe mennesker velger å være, akkurat som man kan velge å melde seg inn i Fremskrittspartiet eller å engasjere seg for dyrevern. Hvorfor skulle det da være suspekt å advare mot (snik)islamisering, men ikke mot fremveksten av et samfunn basert på Fremskrittspartiets verdier? Alt man kan si om Frp-ere må man kunne si om muslimer, kristne og jøder. Og Frp-ere kan man, som kjent, si tilnæmet alt om.

  Å angripe mennesker på grunn av deres medfødte egenskaper, altså på grunn av deres kjønn, hudfarge og trolig også seksuelle legning bør man derimot være forsiktig med.

  Forvirringen, som gjør at folk som Lise Tørnby finner det nødvendig å advare mot uttrykk som snikislamisering, er at de fleste muslimer har mørk hud, og at mange tilsynelatende tror at religion og kultur er noe som er klistret til huden på folk, i hvert fall om de har mørk hudfarge, slik at advarsler mot islamisering blir det samme som advarsler mot "svartinger", altså rasisme.

  Hvem som er de virkelige rasistene i denne sammenhengen kan nok diskuteres.


 • Paranoid jakt på antimuslimske holdninger.
  Linda Hagen
  Publisert 2. oktober 2013

  Med fare for å bli beskyldt for å ha "en konspirasjonsteoretisk virkelighetsforståelse" og "antimuslimske holdninger", men kan du dokumentere din påstand om at begrepet har sitt utspring her? Etter mitt skjønn har det vært ført en politikk, som under dekke av appell til folkets toleranse (for de færreste ønsker vel å være intolerante) har lagt tilrette for at norsk sedvane og kultur har måttet vike til fordel for islam. Godt hjulpet av velmenende "godhetsapostler" som i sin paranoide jakt på antimuslimske holdninger ser en rasist bak hver en busk.

  Så vidt jeg kjenner til er det ingen overrepresentasjon av muslimer hverken blant  politikerne eller "godhetsapostlene", hvilket innebærer at begrepet har sitt utspring i aktivitet begått av, hovedsaklig, kristne/ "kristenkulturelle" og ikke muslimer. På bakgrunn av denne forståelsen, som etter mitt skjønn er like legitim som din, er det derfor ikke muslimene som bedriver snikislamisering.

  Nå kan det synes som et lite offer for fredelig sameksistens å feks "avkorse" det offentlige rom, droppe salamipølsa og nissefester i skoler og barnehager, eller å fjerne bilder av Nasse Nøff fra den offentlige sfære. Slikt kan vi jo, strengt tatt, beskjeftige oss med i privaten.

  Da jeg gikk på sykepleierskolen, på begynnelsen av 90 tallet, fikk vi klare føringer på at vi ikke skulle flagge religiøst ståsted i vår yrkesutøvelse. Vi ble oppfordret til å fjerne evt religiøse symboler og jeg kan ikke huske at det oppstod store protester av den grunn. Videre husker jeg en lærer, for fremmedspråklige, som bar en Davidstjerne. Han fikk pålegg om å fjerne denne, med begrunnelse om at den kunne virke provoserende. Nå er det helt vanlig å se helsepersonell og andre offentlig ansatte iført hijab, eller andre religiøse plagg/ symboler.

  Et argument som har vært brukt i kampen for bruk av hijab i politiet, en av de få arenaer hvor hijab fremdeles ikke er tillatt, er at det er kristne symboler på uniformen "- Fjern korset eller tillat hijab," oppfordret OMOD i 2008. Her sauser man altså sammen den kristne kulturarv, som ikke sier noe om uniformbærerens religiøse ståsted, med retten til å flagge egen religion uavhengig av hvilken posisjon man måtte befinne seg i. Et første skritt på veien til å imøtekomme kravet er at riksvåpenet nå er fjernet fra politibilene.

  Nå kan det synes som et lite offer for fredelig sameksistens å feks "avkorse" det offentlige rom, droppe salamipølsa og nissefester i skoler og barnehager, eller å fjerne bilder av Nasse Nøff fra den offentlige sfære. Slikt kan vi jo, strengt tatt, beskjeftige oss med i privaten.

  Personlig har jeg ingen problemer med at kristne symboler fjernes, eller at mennesker, med noen forbehold i offentlig representasjon, kan ikle seg hva de måtte ønske. Det jeg derimot opplever problematisk er at disse endringene skjer som følge av såkalt toleranse for andre kulturer og religiøse retninger. Hvilke signaler gir vi når vi sier oss villig til å endre egen sedvane og kulturarv; Ikke som følge av at vi innser at praksisen er gal, men som knefall for "fremmedkulturelles" krenkbarhet?  At politikerne oppfordrer til toleranse er både vel og bra, men det skurrer kraftig for meg når "jeg" blir bedt om "å avstå fra salami på brødskiva" for ikke å støte mennesker som kommer hit for å søke beskyttelse.

  Innlegget er ikke ment som noe forsvar for vern av begrepet snikislamisering, men som en protest mot at de som, etter mitt skjønn, er begrepets rette opphavspersoner forsøker å tåkelegge sin rolle i begrepsdannelsen ved å vri det mot at det har sitt utspring i antimuslimske konspirasjonsteoretikeres virkelighetsforståelse.


 • Ja!
  Linda Hagen
  Publisert 2. oktober 2013

  Det kan absolutt diskuteres. Å gi avkall på egen sedvane og kulturarv som følge av "fremmedkulturelles" krenkbarhet og ikke fordi man erkjenner at praksisen er moden for reform, innebærer implisitt at man har lavere forventninger til våre nye borgeres toleranseevne.


 • Religion skal behandles likt som alt annet
  Elisabeth Hoen
  Publisert 2. oktober 2013

  Jeg er uenig med innleggsforfatteren.

  Jeg synes særlig at Linda Hagens kommentar er god.

  En må lytte mer til det sekulære muslimer har å si - en del norsker har nok lyttet mer til hva de ikke-sekulære (mer konservative) muslimer har å si - og til seg selv - i en slags misforstått forståelse av religion.

  Snikislamisering kan være et godt og dekkende ord, etter min mening. De fleste mennesker, etter min erfaring, oppdager saker og ting for sent. I dette tilfelle (snikislamisering) så har EU og konservative muslimer kommet en lang vei når det gjelder ekte halal slaktet kjøtt. Det har blitt et stort problem i UK og i flere lander i Europa. Jeg kunne vist til mange artikler fra mange ulike nyhetsmedier ang denne snikislamiseringen, men vil vise til her:

  `Not surprisingly, the move to require halal meat producers to provide consumers with more information on the packaging of their products has enraged Muslims, who claim that the move has little to do with animal welfare, and reflects a bias against Islam. In any event, halal slaughter is permitted in all but four European countries (Iceland, Norway, Sweden and Switzerland) and halal-related controversies are becoming increasingly commonplace.

  In Britain, for example, a London Daily Mail investigation has found that the country's major supermarket chains, fast-food restaurants, even some hospitals and schools are serving halal food without telling those who are eating it. Cheltenham College, which boasts of its strong Christian ethos, is one of several top British schools serving halal chicken to pupils without informing them. Even Britain's biggest hotel and restaurant group Whitbread, which owns the Beefeater and Brewers Fayre chains, admits that more than three-quarters of its poultry is halal.` http://www.gatestoneinstitute.org/1799/europe-goes-halal 

  Jeg er skeptisk til at Islam (eller kristendom, jødedom etc) skal behandles på ulikt vis i forhold til andre tankesett/ideologier. Vi husker dagblad - karikaturen - PFU godkjente den - en avgjørelse jeg er enig i. I de store norske aviser så karikeres politikere hele tiden. Den siste jeg så var en av Erna Solberg - karikert som en julegris hvor ansiktet og liknet på henne. Ingen skriver flammende innlegg om dette.

  hvis jeg sier: SnikEUfisering, SnikBrutalisering (se til jakt og til hvilke dyr en nå oppfordres til å skyte), SnikFrPisering o.l. - jeg er ganske sikker på ay INGEN vil protestere.

  Innlegget til Tørnby virker kunnskapsløst.


 • Stakkars muslimer
  Ivar Garberg
  Publisert 3. oktober 2013

  I Norge blir stakkers muslimer konfrontert med at de blir krenket på lik linje med kristne og jøder. For meg synes det som muslimer og deres talsmenn simpelthen elsker sin selvpålagte offerroller. De lukker øynene for hva slags svineri som foregår i stater med mslimsk flertall.

  Fram til 1789 levde arabiske jøder, kristne og muslimer sammen uten religøse konflikter i alle land, unntatt England og Frankrike. (Jødene i Russland var stort sett kaukasiske, uten tilknyning til Midtøsten eller Magreb. Faenskapen startet da Frankrike med et pennestrøk med tvang gjorde alle arabiske jøder i Algerie til franske statsborgere. Dermed oppstod en splittelse som førte til fiendskap. Deretter fratok Frankrike jødene borgerskapet.

   


 • Var de alt du hadde å si Tørnby?
  Linda Hagen
  Publisert 3. oktober 2013

  Hva kan være årsaken til at enkelte skriver debattinnlegg uten å se ut til å bry seg om kommentarene som følger. Kan det være at de mener de har presentert den hele og fulle sannhet, så der intet mer er å si om saken?

  Kommentaren er ikke eksklusivt rettet mot deg, med ditt ene innlegg, men mot alle som aldri gidder å vise sine respondenter den respekt at de "nedlater" seg til å svare. Det var bare akkurat nå frustrasjonen toppet seg, så du får den på vegne av dere alle. Om du mener det du har å si er så viktig at det fortjener publisering og debatt, bør ikke det forplikte til utdypende kommentarer på bakgrunn av de spørsmål som følger? Ikke at du behøver å svare alle, men tausheten din gir inntrykk av manglende respekt for motargumenter. Eller er du redd for å ikke kunne forsvare dine synspunkter? Om det er tilfelle burde du kanskje latt vær å publisere på et debattforum.

  Ikke lett å føre en debatt med seg selv uten å risikere å falle i stråmannsargumentasjonsfella, men hva skal man gjøre når debattinnleder ser ut til å mene at alt som er verd å si om saken var sagt da hun satt punktum og publiserte?


 • Samarbeidsrådet for tros_ og livssyn
  Publisert 18. oktober 2013

  Linda Hagen: Innlegget skrevet av Lise Tørnby og Jens Oscar Jenssen ble tilsendt Dagsavisen og trykket som en kronikk. Det var avisen som valgte å trykke teksten her, ikke Tørnby.Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display