ANNONSE

02-10-2013

Forkast begrepet «snikislamisering»

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) stiller seg bak Islamsk Råd Norges reaksjoner mot begrepet «snikislamisering». Vi oppfordrer den nye regjeringen til aktivt å ta avstand fra antimuslimsk retorikk.

Innlegget er skrevet sammen med Jens Oscar Jenssen, dialogmedarbeider i STL

Som stat forplikter Norge seg til menneskerettighetene og våre politikere må forsvare og ivareta tros- og livssynsfriheten. De bør derfor ta ansvar for et sjikanefritt offentlig rom, noe som innebærer å unngå polariserende begrepsbruk når det gjelder tro og livssyn.

Begrepet «snikislamisering» springer ut av en konspirasjonsteoretisk virkelighetsforståelse. Teorier om at det skulle finnes en slik form for konspirasjon mangler rot i virkeligheten og legger derfor til rette for en mindre opplyst og nyansert tros- og livssynsdebatt. Blant annet var terroren i Norge 22. juli 2011 begrunnet ut fra et mildt sagt logisk mangelfullt forsvar for eksistensen av «snikislamisering». Det vil på prinsipielt grunnlag være en passiv tilslutning til antimuslimske holdninger dersom regjeringspolitikere under dagens forhold ikke aktivt tar avstand fra slik begrepsbruk.


Se også

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!