Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

05-05-2011

Feilinformasjonen om klima held fram

No er det Arctic Programme (AMAP) som kjem med skremselspropagandaen sin om at havet KAN stige 90-160 cm fram til år 2100, fordi temperaturen KAN stige med 3-7 grader.

Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

Den delen av media som er sterkast infisert av klimareligionen, slår opp rapporten frå ”ekspertgruppa” AMAP (200 ”forskarar” frå heile verda) med store overskrifter, Aftenposten på klimasidene og NTB på forskning.no.

AMAP kjem med desse ville spådommane utan å ha noko konkret å vise til, som vanleg frå klimaalarmistane. Tvert imot, NRK kunne sist veke melde om ein nedgang i temperaturen i Norskehavet og Barentshavet på 1,6 grader på 4-5 år som ei forklaring på at skreien hadde kome attende til Lofoten for fullt. For eit par år sidan kom silda attende til fjordane på Vestlandet fordi havet hadde vorte kaldare. Regelmessige målingar i Skien viser at temperaturen har gått ned med 6 grader på 8 år frå 2003-11, målingar som er stadfesta av Met. inst. Målingar frå Met. inst. viser at i dei same åra har temperaturen gått ned med 3 grader i middel for heile landet. Året 2010 var det kaldaste på over 100 år her i landet.

Den same nedgangen i temperatur er registrert over alt der det bur folk på jorda dei siste 8 åra. Både i Mexico og Florida fraus avlingane i haust, noko som ikkje hadde skjedd i manns minne. Denne utviklinga er skremmande dersom temperaturnedgangen skulle halde fram. Det er klart at AMAP må kjenne til desse fakta. Kva slags ”forskarar” er dette som ikkje melder om reelle målingar i staden for ville spådommar om temperatur og havstiging om 90 år?

Apropos havstiging! Havet KAN stige 1,6 m fordi den arktiske havisen kjem til å smelte. Kva slags ”forskarar” er dette som ikkje kjenner til Archimedes lov, som har vore kjend i 2300 år? Etter Archimedes lov kan all isen i havet smelte utan at havet stig med ein einaste millimeter.

Det er det vanlege for klimaalarmistar og politikarar, også politikarar ved IPCC, at dei ikkje kan naturlovene. Det finst norske professorar i meteorologi som ikkje kjenner namnet på dei sentrale gasslovene som styrer klimaet. Det er ikkje berre skremmande. Det er tragisk at desse skal vera rådgjevarar for politikarane våre.

Klimaalarmistar som Audun Hjertager sluker slike meldingar frå AMAP og IPCC rått. Korleis kjem det til å gå med Bangladesh når havet stig 1,6 m, spør han. Kvifor spør han ikkje korleis det kjem til å gå med operaen i Oslo? No må eg tilstå at eg har større tiltru til naturlovene, og naturen representert ved silda på Vestlandet og skreien i Lofoten, enn på 200 ”forskarar” ved AMAP. Kva skal me med slike institusjonar som IPCC og AMAP som ikkje har noko anna enn skremselspropaganda å koma med?

Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

Tidligere kommentarer

 • Feilinformasjonen skyldes politisk ideologi
  Inge Kristiansen
  Publisert 7. mai 2011

  Det er rart at klima-alarmistene ikke har "arrestert" Per Engene på hans informasjon i det gode innlegget han skrev.  Kan det være at dette er en debatt de ikke ønsker, altså en debatt som er faktabasert?  Det er jo helt klart lettere å overbevise mennesker om myten "global oppvarming" dersom man slipper å forholde seg til sannheten.

  Et sitat fra http://www.global-warming-and-the-climate.com/global-warming-climate-change.htm underbygger det Per Engene skriver: "The current climate trend may be scary for many climatologists, because it doesn't seem to cooperate with predicted global warming from greenhouse gases. No exponential warming trend in line with increasing levels of CO2.
  Instead, since the start of the new millennium the temperature trend is leveling off."

  Jeg lurer virkelig på hvordan det kan ha seg at temperaturen har sunket de siste årene samtidig som mengden CO2 i atmosfæren har økt.  Her bør klima-alarmistene komme på banen og forklare meg hvorfor.  For jeg skjønner ikke det!


 • Morsom variant
  Marius Møllersen
  Publisert 7. mai 2011

  Hvis Per Engene definerer "all isen i havet" som all den isen som befinner seg under havoverflaten, kan jeg intuitivt være enig med ham. Men de fleste som har sett bilder fra isdekket hav i arktis skjønner nok at det er mye is som ligger høyere enn som så. Og da blir det fort noen millimeter.

  Forøvrig lider innlegget av Pers kroniske mangel på koblinger, særlig til pålitelige og oversiktelige kilder.


 • Dette var morsomt
  Inge Kristiansen
  Publisert 7. mai 2011

  Marius har her bevist at han mangler elementær kunnskap. All flytende is, vil ved en eventuell smelting ikke medføre at havnivået vil stige i det hele tatt. Når vann fryser utvider det seg! Når det gjelder havis vil 90 prosent være under havoverflaten, og da vil det selvsagt være 10 prosent som er over havoverflaten.

  Hvorfor flyter skip, kan man lure på?  De er jo lagd av stål, og stål er tyngre enn vann, da må vel skipet synke??? Til og med Marius vet at det er ikke sånn. Svaret er enkelt;  volumet og (vekta) av det vannet skipet fortrenger er mer enn vekta på skipet. Hadde det ikke vært sånn ville skipet sunket.


 • Blings -vi går videre.
  Marius Møllersen
  Publisert 7. mai 2011

  Innrømmer glatt at jeg feiltolket. For flytende is er jeg enig.

  Da kan vi gå videre til Inges kobling, som bruker denne grafen som illustrasjon:

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Short_Instrumental_Temperature_Record.png

  Denne viser jo tydelig at den globale temperaturen stiger jamnt. Følg den røde streken dersom du er i tvil.


 • World Meteorological Organization
  Frank Emil Moen
  Publisert 8. mai 2011

  "The World Meteorological Organization (WMO) is a specialized agency of the United Nations. It is the UN system's authoritative voice on the state and behaviour of the Earth's atmosphere, its interaction with the oceans, the climate it produces and the resulting distribution of water resources.

  WMO has a membership of 189 Member States and Territories (on 4 December 2009). It originated from the International Meteorological Organization (IMO), which was founded in 1873. Established in 1950, WMO became the specialized agency of the United Nations in 1951 for meteorology (weather and climate), operational hydrology and related geophysical sciences."

  Mener Engene og Kristiansen at denne organisasjonen bedriver "klimareligion" og representerer "klimaalarmister"?

  Hva sier så WMO om det Engene og Kristiansen hevder er propaganda? 2010 har sammen med årene 1998 og 2005 (som ikke er signifikant forskjellig fra hverandre) den høyest målte globale gjennomsnittstemperaturen siden instrumentell måling egnet som grunnlag bel tilgjengelig rundt 1850.

  WMO sier videre:

  "Arctic sea-ice cover in December 2010 was the lowest on record, with an average monthly extent of 12 million square kilometres, 1.35 million square kilometres below the 1979-2000 average for December. This follows the third-lowest minimum ice extent recorded in September.

  “The 2010 data confirm the Earth’s significant long-term warming trend,” said WMO Secretary-General Michel Jarraud. “The ten warmest years on record have all occurred since 1998.”

  Over the ten years from 2001 to 2010, global temperatures have averaged 0.46°C (0.83°F)   above the 1961-1990 average, and are the highest ever recorded for a 10-year period since the beginning of instrumental climate records. Recent warming has been especially strong in Africa, parts of Asia, and parts of the Arctic, with many subregions registering temperatures 1.2 to 1.4°C (2.2 to 2.5°F) above the long-term average.

  2010 was an exceptionally warm year over much of Africa and southern and western Asia, and in Greenland and Arctic Canada, with many parts of these regions having their hottest years on record.

  Over land few parts of the world were significantly cooler than average in 2010, the most notable being parts of northern Europe and central and eastern Australia.

  December 2010 was exceptionally warm in eastern Canada and Greenland. It was abnormally cold through large parts of northern and western Europe, with monthly mean temperatures as much as 10°C below normal at some locations in Norway and Sweden. Many places in Scandinavia had their coldest December on record. December in Central England was the coldest since 1890. Heavy snowfalls severely disrupted transport in many parts of Europe. It was also colder than average in large parts of the Russian Federation and in the eastern United States, where snow also severely disrupted transport.

  Recent significant weather and climate events

  The year 2010 was characterized by a high number of extreme weather events, including the heatwave in Russia and the devastating monsoonal floods in Pakistan. These were described in WMO’s provisional statement on the status of the global climate issued December 2010 (http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/pr_904_en.html)

  There have been many major weather and climate events in late 2010 and early 2011. These include:

  • In early January floods affected more than 800 000 people in Sri Lanka according to the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. The Philippines were also severely affected by floods and mudslides during January.

  • Flash floods in the mountain areas near the city of Rio de Janeiro in Brazil in the second week of January resulted in more than 700 deaths, many of them in mudslides. This is one of the highest death tolls due to a single natural disaster in Brazilian history.

  • Severe flooding occurred in eastern Australia in December and the first half of January, associated with the continuing strong La Niña event.  The most extensive damage was in the city of Brisbane, which had its second-highest flood of the last 100 years after that of January 1974. In financial terms it is expected to be the most costly natural disaster in Australia’s history. Previous strong La Niña events have also been associated with severe and widespread flooding in eastern Australia, notably in 1974 and 1955."


  Kilde: http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/pr_906_en.html

  Hva mener vårt eget meteorologiske institutt?

  "Det er for tiden mye diskusjon om årsakene til de klimavariasjonene vi hatt i tidligere tider, og om og hvorfor vi kan vente oss klimaendringer i det 21. århundret og videre fremover.

  Meteorologisk institutts syn på disse spørsmålene er forankret i forskningsresultater som til enhver tid publiseres i vitenskaplige tidsskrifter med anonym kvalitetskontroll. Dette innebærer også at Meteorologisk institutt hovedsaklig stiller seg bak FNs klimapanels rapporter."

  "Det må presiseres at met.nos syn ikke er statisk, i og med at forskningen stadig fremskaffer nye resultater og ny og bedre kunnskap.

  FNs klimapanel går igjennom og setter sammen det som publiseres i vitenskaplige tidsskrifter innenfor disse spørsmålene omtrent hvert femte år. Ofte skjer viktige fremskritt i perioden mellom to rapporter, og met.no vil derfor kunne justere sitt syn i tråd med de nyeste publiserte forskningsresultater som er kvalitetssikret.

  Et eksempel på dette er at nye publikasjoner nå tyder på at de fremtidsscenariene for havnivåøkning som er gitt i klimapanelets fjerde hovedrapport antagelig ligger i underkant av det vi kan forvente oss (for eksempel Drange et al., Cicerone 2007, se lenke under).

  Vi har også sett at avsmeltingen av flerårsis i arktiske havområder har gått raskere de siste årene enn det klimaprojeksjonene i fjerde hovedrapport tilsier, og vi holder derfor mulighetene åpne for at Arktis kan bli isfritt om sommeren raskere enn det som fremgår av scenariene i den rapporten."

  Så da blir spørsmålet, - skal vi stille vår lit til organisasjoner som WMO, FNs klimapanel og vårt eget "trauste" Meteorologiske institutt, eller skal vi la oss lede av klimaskeptikere som Engene, Kristiansen og deres like?

  Velg selv!


 • Valg sannheten, ikke "PC"
  Inge Kristiansen
  Publisert 8. mai 2011

  Til Frank Emil Moen sitt første spørsmål så er svaret JA!

  Til han siste (retoriske) spørsmål så er svaret NEI!  Vi skal ikke la oss lede av feilinformasjon, bare på grunn av at det er det "riktige" i tiden.  Vi skal forholde oss til naturlovene, og det er de som klima-alarmistene må angripe, ikke personer som meg, Per Engene eller andre som står opp og minner dere klima-alarmister om at det i det hele tatt finnes noe som kalles "naturlover".

  Videre sier de to sitatene ikke noe som helst om hvorfor været var som de var ifjor. Men sitatetene vil gjerne ha oss til å tro at utslipp av CO2 medfører en temperaturøkning.

  Da må det vil bli vanskelig å forklare at store deler av verden, med store punktutslipp av CO2 har hatt betydelig kaldere vær i 2008, 2009 og 2010, enn toppåret 2005.  Start med Norge (for å avgrense problematikken), og forklar det!


 • Sannheten er lett å se
  Roald B. Larsen
  Publisert 8. mai 2011

  Det er lite betryggende når Inge Kristiansen sier nei til å stole på anerkjente vitenskapelig autoriteter som WMO, FNs klimapanel og Meteorologiske institutt, fremfor legmannen Per Engene, en uvederheftig skrivebordsteoretiker; - kanskje best å betrakte som en litt modernisert utgave av det kjente fenomenet "værprofet".

  Til Kristiansens spørsmål om årvisse temperaturendringer:

  Det nordatlantiske lavtrykkssystemet er avgjørende for innstrømmingen av varmt havvann til det nordøstlige Atlanterhavet. De årlige variasjonene i lavtrykksystemene kan være ganske store. Dette medfører årvisse variasjoner i temperaturer og nedbør for Europa. Disse årvisse (og delvis flerårige) værvariasjonene vil i årlig og endog tiårsperspektiv være større enn den langsiktige klimatrenden som drivhusgassene medfører.
  Dette er vel kjent og forklart til kjedsomhet av klimaforskerne, til glede for de som velger å lytte til dem, og stole på at de kan sitt fag og heller ikke er med i en gigantisk global sammensvergelse for å lure verdens befolkning.

  Som kjent er den største regionale værvariasjonen vekslingen mellom ytterlighetene El Niño og La Niña i Stillehavet. Disse fører som kjent til flerårige variasjoner i vær og globale temperaturer.

  Lokale og regionale værvariasjoner finnes det mange av rundt omkring på jordkloden - derfor er været mye mer uforutsigbart enn klimaet, som av disse grunnene best må betraktes i perioder på minimum 30 år. Dette bortsett fra når en trend blir så synlig at den gjør seg gjeldene også på 10-års nivå, slik vi faktisk ser med våre dagers hurtige klimaforandringer. Samtlige tiår siden 1970 har medført høyere temperaturer enn det foregående tiåret.

  Det er underlig hvis Inge Kristiansen ikke har fått med seg slik enkel og grunnleggende kunnskap, og ille hvis han vet det, men likevel kommer med slikt irrelevant snakk om årlige variasjoner i temperatur og vær. Så, det som Kristiansen framstilte som vanskelig å forklare, viste seg å være enkelt å forstå og godta.


 • Ja, hvem er disse "forskerne"?
  Marius Møllersen
  Publisert 8. mai 2011

  Etter å ha tråkket i salaten og innrømmet det, ble jeg nysgjerrig: Er det virkelig noen der ute som har tråkket likt, uten å innrømme sin feil? Og kaller disse seg attpåtil forskere?

  Siden Per nekter å komme med koblinger har jeg selv googlet litt rundt AMAP, men finner absolutt ingenting som indikerer at noen seriøst påstår at smelting av flytende havis fører til vesentlige forandringer på havnivået.

  Er dette en innøvd strategi fra klimaskeptikerne? Å tillegge sine motstandere forskjellige meninger og fiktive gjerninger, for deretter å briljant tilbakevise disse?

  Ren tåkelegging, og svært uredelig i en debatt som denne.


 • Sannheten er her, det er snakk om å åpne øynene
  Inge Kristiansen
  Publisert 8. mai 2011

  Roald B. Larsen er en smule uredelig når han tillegger mitt spørsmål til å være "spørsmål om årvisse temperaturendringer" Har han virkelig ikke forstått at jeg ikke mente årvisse, i betydningen sesongavhengig, noe som gjentar seg like sikkert som korte dager i desember og lange dager i juni? Jeg mente selvsagt den begynnende trenden på en ny periode med global nedkjøling!

  Bortsett fra det, er jeg helt enig med Larsen sin kommentar (bortsett fra det siste avsnittet, selvsagt), og  leser han hva jeg har skrevet i andre klimadebatter her på "Nye meninger" vil han se at jeg er mer enn godt kjent med begrepene han kom med.

  Så til poenget, Roald B. Larsen:  Kreftene som forårsaker NAO, luftstrømmene, La Nina, flo og fjære med mer er ikke CO2.  Og det er i denne sammenhengen debatten går.  Fordi klima-alarmister har fått det for seg at det er andelen av CO2 i lufta som styrer havstrømmer, luftstrømmer, generelle globale varme perioder og generelle globale kalde perioder.  Vi som heller forholder oss til naturlovene VET hvorfor de de overnevnte hendelser skjer - og det har overhodet ikke noe med CO2 å gjøre.

  Så ja, sannheten er lett å se, hvis man har øynene oppe.

  Til Marius: Audun Hjertager kom med denne linken i kommentar nr. 172 i debatten "Klimaendringer, hallo!?": http://www.aftenposten.no/klima/article4111132.ece Sitat fra artikkelen:  "Isen på Grønland og i Arktis smelter raskere enn ventet, noe som fører til at havet trolig vil stige langt mer enn det som er anslått i den siste rapporten fra FNs klimapanel IPCC.
  Det viser en ny rapport fra Arctic Monitoring and Assessment Program (AMAP), som er forskningsprogrammet til Arktisk Råd. Rapporten, som er en sammenstilling av nyere forskning på feltet, legges frem i dag under en forskningskonferanse i København."


 • Per Engene
  Publisert 8. mai 2011

  Marius: Det er alltid klokt å lesa artikkelen grundig, så slepp du å spørja mange gonger om informasjon som står i artikkelen. Den delen av media som er sterkast infisert av klimareligionen, slår opp rapporten frå ”ekspertgruppa” AMAP (200 ”forskarar” frå heile verda) med store overskrifter, Aftenposten på klimasidene og NTB på forskning.no. Her er oppslaget for NTB: http://www.forskning.no/artikler/2011/mai/287162.

  Legg merke til at silda og skreien er meir å stole på enn 200 "forskarar" ved AMAP. Det er fornøyeleg!

  Har du ikkje fått med deg at eg viser til Met. inst., Larsen. Elles er det meste som du skriv, det mest vetuge eg har sett frå deg, bortsett frå: "Disse årvisse (og delvis flerårige) værvariasjonene vil i årlig og endog tiårsperspektiv være større enn den langsiktige klimatrenden som drivhusgassene medfører." Du har til gode å bevise at "drivhusgassene medfører langsiktige klimatrender". Der er du på gyngande grunn!
 • Is som flyter?
  Marius Møllersen
  Publisert 9. mai 2011

  Hyggelig at du hjelper Per med koblinger, Inge, men hva skulle sitatet ditt egentlig vise? Det finnes jo masse is i arktis som ikke flyter, og den må vel kunne bidra til at havnivået stiger dersom den smelter?

  En senere uttalelse tyder på at det er nettopp det rapporten snakker om:

  "Vi har sett den siste tiden at mengden vann som kommer fra Grønland er større enn det vi trodde. Blant annet gjør bevegelsen i isen at flere isfjell flyter av gårde og gri vanntilskudd til havet."

   


 • Hva med litt dokumentasjon for klokskaps skyld?
  Marius Møllersen
  Publisert 9. mai 2011

  Per, du som skriver grundige artikler:

  I trådstarten din går du svært langt i å insinuere at forfatterne av en viss AMAP-rapport påstår at flytende is i havet kan få havet til å stige ved smelting:

  "Havet KAN stige 1,6 m fordi den arktiske havisen kjem til å smelte."

  Nå har jeg lest artiklene både i Aftenposten og på forskning.no og jeg finner ingenting som tyder på at noen tilknyttet AMAP faktisk har sagt dette.

  Det ser mest ut som en ren svertekampanje du holder på med, du som ellers skryter uhemmet av at alle dine synspunkter er faktabaserte.


 • En oppklaring
  Roald B. Larsen
  Publisert 9. mai 2011

  Beklager en smule: Når jeg skrev "årvisse temperaturendringer", så var dette en feilformulering, dvs. feil språkbruk, og ikke snakk om uredelighet, slik Inge Kristiansen hevder. Men, det framgikk ganske klart i min påfølgende tekst at jeg (korrekt) viste tilbake på hans snakk om temperatur-variasjoner fra år til år. Dette er stokastiske, dvs. "tilfeldige" og langtfra årvisse temperatur-variasjoner. Det var overhodet ikke snakk om sesongavhengige variasjoner, som mellom vinter og sommer.

  Ellers sier Kristiansen at han er enig i mitt innlegg. Dette er en smule underlig. Han valgte å ikke svare på de argumentene jeg frembrakte: De årlige og flerårige variasjonene kan ikke tas til inntekt for hans og P.Engenes påstander om at den globale oppvarmingen ikke finner sted, eller at den ikke har noe med den globale drivhuseffekten å gjøre. År-uvisse variasjoner på flere tiendedels grader C vil skjule en trend som foreløpig "bare" er på cirka 1,5 grader per århundre. Derfor kan vi langtfra få noen jevn temperaturøkning, fra år til år.

  Kristiansen reiser en stråmann når han framstiller det som om jeg og andre som stoler på etablert vitenskap (og denne vitenskapen selv!) "har fått det for seg at det er andelen av CO2 i lufta som styrer havstrømmer, luftstrømmer, generelle globale varme perioder og generelle globale kalde perioder."

  Dette er en regelrett usannhet, som han burde holdt seg for god til å komme med. På den annen side fraskriver han (og P.Engene) drivhusgassene noen som helst effekt! Dette viser at de ikke forstår naturlovene.

  Påstanden til Kristiansen og P.Engene om at det bare er de selv som forholder seg til naturlovene, er for øvrig så dum at den ikke fortjener noen videre kommentar, foreløpig.


 • Her er dokumentasjon
  Elling Disen
  Publisert 9. mai 2011

  Miskolczi forklart av van Andel

  Inneholder tom et hobbyeksperiment for hjemmefiksere som Møllersen


 • Tvilsomme hypoteser
  Roald B. Larsen
  Publisert 9. mai 2011

  Noor van Andel er ingen klimaforsker. Han døde i april, mer enn 70 år gammel. Han hadde teknisk utdannelse, og eide et firma som arbeidet med å effektivisere energieffektiviteten i gasskraftverk.
  Hans argumenter mot menneskeskapt global oppvarming hadde mye til felles med de som Lindzen, Miskolczi og et fåtall andre "skeptikere" kommer med. Men som tilfellet er for flere av disse gamle "klimagassfornektende" menn, kan han mistenkes for å ville beskytte og fremme sine egne økonomiske interesser og livsverk, heller enn å ærlig ville finne fram til (og akseptere) en sannhet som kan vise seg å være politisk og økonomisk ubeleilig for de fleste av oss.


 • Foreløpig takk
  Marius Møllersen
  Publisert 9. mai 2011

  Uvant kost fra Elling Disen, men likefullt verdt min fulle takk.

  Det tar selvfølgelig litt tid å lese gjennom dette dokumentet, særlig med sine noe kronglete formuleringer, men jeg skal gjøre et forsøk, og senere komme tilbake med kommentarer.

  Jeg vet ikke nøyaktig hva en "hjemmefikser" er, men et eksperiment er alltid interessant å ta en titt på, all den tid teori bør kunne underbygges empirisk for å ha noen videre gyldighet. Etter å ha skummet meg gjennom eksperimentet ser jeg at van Andel konkluderer:

  "what makes the surface, or climate, warm is the hindered convective heat transfer to up in the atmosphere"

  Jeg skjønner ikke relevansen i forhold til jordens atmosfære. Hvis vi definerer jordoverflata som det øverste lag av stoffer som ikke er i gassform eller kan flyte i atmosfæren (som endel støv, og også fugler og fly, for den saks skyld), altså fjell, hav, isbreer, ørkener, planter, dyr, bygninger osv, da er det vel ingenting (bortsett fra tyngdekraften) som hindrer konveksjon i atmosfæren over jordoverflata?


 • Hei Møllersen
  Roald B. Larsen
  Publisert 9. mai 2011

  Jeg foreslår at du sparer tid, og i tilfellet heller leser en vitenskapelig tilbakevisning. Å lese dette brygget, som du fikk overlevert fra Disen, blir som å studere tilbakevisninger av relativitetsteorien.

  Du finner gode tilbakevisninger av Ferenc Miskolczi's kontroversielle drivhusteori - av tilhengere også kalt "en ny drivhuslov" (sic) både her: http://www.realclimate.org/wiki/index.php?title=Ferenc_Miskolczi og her: http://www.skepticalscience.com/saturated-co2-effect.htm

  Spesielt å anbefale er den relativt moderate klimaskeptikeren Roy Spencer's gode og enkelt forklarte tilbakevisning:
  http://www.drroyspencer.com/2010/08/comments-on-miskolczi%E2%80%99s-2010-controversial-greenhouse-theory/


 • Hørt om verdenshavene ?
  Elling Disen
  Publisert 9. mai 2011

  Noen sier at de dekker 70% av overflaten..

  H2O har etter sigende flere faser : Kalles damp, vann og is

  Noen har også sett tåke og skyer. Nedbør forekommer også i virkeligheten, ikke bare vestate.

  Serru, alt dette henger i hop i en termostat : Verdenshavene blir aldri mer enn 30 grader. Overflatetemp ved h=0 holder seg på globalt 15 deg C.

  Pottittvannet ( atmosfæren) blir ikke varmere enn 100 grader selv om en slenger i pottitter (CO2) eller om en slår litt av på varmen (sola)

   

   


 • Javel...?
  Marius Møllersen
  Publisert 9. mai 2011

  Jeg vet ikke om denne kommentaren var myntet på meg, men jeg kan si meg kjent med oppramsinga om vann, bortsett fra et jeg ikke vet om noen absolutt grense på 30 grader, eller noen ufravikelig middelverdi på 15.

  At vann i flytende form ved atmosfærisk trykk ikke blir varmere enn 100 grader skjønner selv Elling Disen at ikke forklarer noe som helst angående atmosfærens temperatur.

  Før du forklarer dette nærmere kan du kanskje svare på spørsmålet mitt fra #15?


 • Et lite molekyl har ikke skylda for klodens klima
  Inge Kristiansen
  Publisert 9. mai 2011

  Roald B. Larsen synes det er underlig at jeg var enig i deler av hans kommentar nr. 13. Det er merkelig, jeg var virkelig ikke klar over at jeg har en PLIKT til å være uenig bare fordi vi har forskjellig syn på om CO2 foråsaker global oppvarming eller ei.

  Det Larsen skrev, som jeg var enig i, var fra min side ikke vits i å gå videre med, tenkte jeg. Men nå skal jeg gripe fatt i det:  Slik jeg ser nevnte innhold fra Larsens kommentar så kan ikke de brukes til inntekt for klima-alarmistene.  Det er de som begjærlig griper enhver nyhet om at temperaturern har steget litte grann fra et år til et annet.  Da oier dem seg fælt over hvor ille CO2-utslipp er.  Men når media rapporterer det motsatte, at lufta og havet har blitt kaldere så er det tyst hos klima-alarmistene.  Så når jeg og Engene viste til en fersk nyhetssak så gjorde vi ikke noe værre enn det klimaalarmistene gjør.

  Larsen sier videre: "Kristiansen reiser en stråmann når han framstiller det som om jeg og andre som stoler på etablert vitenskap (og denne vitenskapen selv!) "har fått det for seg at det er andelen av CO2 i lufta som styrer havstrømmer, luftstrømmer, generelle globale varme perioder og generelle globale kalde perioder." Her er jeg usikker på hva Larsen egentlig mener.  Hvis du, Larsen, stoler på naturlovene så vet du at CO2 ikke forårsaker global oppvarming, og da gjelder det ikke deg, men visse andre.  Ad "stråmenn": Det er overhodet ikke noe "stråmann"-argumentasjon fra min side, sjekk hva Audun Hjertager, FIVH, ZERO og diverse andre skriver her på "Nye meninger" så ser du at de er hellig overbevist om at CO2 i atmosfæren bidrar til global oppvarming.

  Jeg for min del anser kreftene som virker på jorden på grunn av jordens diverse baner rundt sola med mer som den største bidragsyteren til jordens varierende klimaer, jamfør "Milankovitch cycles".  Dernest er Ferenc Miskolczi's teorier også med på å beskrive det samme, da han oppsummerer det hele med å si at jordens varierende klimaer er kun avhengig av den tilførte energien fra sola -ikke CO2's andel i lufta eller andre rare ting klima-alarmistene tror på.

  PS:  Har ikke ZERO en egeninteresse i å opprettholde myten om at CO2 forårsaker global oppvarming?  Les denne nettsiden, Roald B. Larsen, så får du kanskje svar:  http://www.abcnyheter.no/borger/100110/klimaprofitorene


 • Hermer etter Per Engene nå?
  Marius Møllersen
  Publisert 9. mai 2011

  Dette evige maset om naturlovene, uten å forklare noe i det hele tatt, har du tydeligvis lært hos Per.

  Han nekter jamnt å forklare seg, så jeg prøver meg på deg, Inge:

  Kan du gi en kort oppsummering som forklarer, gjerne med henvisning til naturlover, hvorfor CO2 ikke påvirker den globale temperaturen? Som du kanskje husker ga jeg deg en kort innføring i det motsatte, noe du ennå ikke har kommentert.


 • Hans Jelbring, Dr i klimatologi (kom ikke her)
  Elling Disen
  Publisert 10. mai 2011

  har gjort en annen vinkling der du kan se atmosfærens konstante isolasjonsverdi på ca 33K som en rent gravitasjonelt faktum : Trykket ved overflaten h= 0 er bare vekta av gassammensetningen i en stasjonær kolonne som igjen er ensbetydende med isolasjonsverdien. Dette er en forenkling i den grad at vær og vind , konveksjon og nedbør, ikke tas med. På den andre siden forsvinner mye av været når gjennomsnitt gjøres over hele geografien og årstidene.

  Populær versjon

  Vitenskapelig versjon

  Langsiktig overflatetemperatur h= 0 er derfor bare en funksjon av solas innstråling og havsstrømmer. Dine 33K i isolasjonstykkelse mot det kalde rommet er konstant som gravitasjonen.

   

   


 • Inge Kristiansen
  Publisert 10. mai 2011

  Elling Disen, det var bra link du kom med i #14, labforsøket der var redelig - og opplysende.

  Marius: Naturlover: Newtons 3 lover, spesielt med henblikk på gravitasjon, deretter Absorpsjonslova, Henrys lov, Guldberg-Waage-lova og dei termodynamiske lovene.  (de siste 4 hentet jeg fra #88 i en annen debatt)

  Ad linkene du kom med, de ser ved første øyekast flotte ut, med gif-aniamasjon og greier...  Men jeg er mer opptatt av innholdet enn "kosmetikken". En par av tegningene i din link viser omtrent det samme som tegninger/grafer i linken Elling Disen kom med i #14, men det er visst likevel en forskjell mellom tegningene, stoler mer på de "kjedelige" framfor de fargerike.


 • Desinformasjon om klima, ja!
  Roald B. Larsen
  Publisert 11. mai 2011

   

  Det er vanskelig å vite hvordan man bør forholde seg til en debattant som Inge Kristiansen. Han befinner seg nemlig utenfor virkeligheten i sin vitenskapelige "forståelse". Jeg har egentlig mest lyst til å gi opp, men skal gjøre et lite forsøk til.

  Med den påståelige overskriften "Et lite molekyl har ikke skylda for klodens klima" plasserer han seg langt utenfor vitenskapen. Det retoriske knepet å snakke om hvor lite molekylet er, eller at det ikke er så veldig mye av disse molekylene i jordens atmosfære, appellerer til dumheten og uvitenheten.

  Et eksempel: Det finnes bare mikroskopiske nivåer av ozon (O3) i atmosfæren, sammenlignet med karbondioksid (CO2). Likevel er ozon livsviktig for livet på jorden, fordi det tynne laget av ozon høyt oppe i atmosfæren stopper mesteparten av de farligste strålene fra sola. På den annen side er små (og i det vesentlige menneskeskapte) bakkenære nivåer av ozon skadelige for helse og avlinger.

  Forestillingen om at små mengder ikke skal ha noen virkning, er for øvrig noe klimagass-fornekterne jevnlig benytter seg av, men som bare øker mistanken om at de ikke har reelle og redelige argumenter å komme med.

  Dessuten er ikke CO2 den eneste klimagassen; vanndamp gir faktisk mest oppvarming. Men metan, lystgass og andre, menneskeskapte klimagasser finnes også, riktignok i så mikroskopiske mengder at de har mindre virkning, på tross av at de er mye virksommere enn CO2. Vitenskapen har solid grunnlag for å hevde at jorden ville vært 33 grader kaldere uten drivhusgassene - og temperaturvariasjonene ville vært ekstreme.

  Kristiansen skriver: Hvis du, Larsen, stoler på naturlovene så vet du at CO2 ikke forårsaker global oppvarming ...

  Vel, her kommer Kristiansen igjen med en absurd og påståelig "sannhet" - som faktisk er en grov usannhet! Hele verdens vitenskapelige elite har nemlig omfavnet sannheten: At det primært er CO2 og noen andre drivhusgasser - blant annet vanndamp - som har forårsaket den globale temperatur-stigningen verden har opplevet i det forrige århundret, og som er beregnet å fortsette så lenge menneskene slipper ut CO2 i lignende nivåer som nå.

  Kristiansen burde forsøke å bli litt mindre bombastisk. Når han påstår at vi vitenskapstilhengere, av ham kalt klima-alarmister "har fått det for seg at det er andelen av CO2 i lufta som styrer havstrømmer, luftstrømmer, generelle globale varme perioder og generelle globale kalde perioder" - så er dette ikke sant, men nettopp en stråmann. Vi er nemlig klar over at det ikke kun er CO2 som styrer dette. Men at CO2 er en aktør i dette bildet, er uomtvistelig. Feil framstilling av motstanderens standpunkter, for å få dem til å virke urimelige og lettangripelige, er fortsatt en stråmann, selv om der skulle finnes noen strå av sannhet!


 • Dansen rundt grøten
  Marius Møllersen
  Publisert 11. mai 2011

  Inge, jeg ba overhodet ikke om en oppramsing av naturlover. Tilogmed du skjønner at den ikke forklarer noe som helst. Jeg gjentar for ordens skyld spørmålet mitt fra #21:

  "Kan du gi en kort oppsummering som forklarer, gjerne med henvisning til naturlover, hvorfor CO2 ikke påvirker den globale temperaturen?"

  Forøvrig er det direkte patetisk av deg at du ikke kommer med antydning av saklig kritikk av modellen i koblinga jeg ga deg: http://www.ucar.edu/learn/1_3_1.htm

  I stedet oppsummerer du med at du stoler mer på figurene som er kjedelige??? Da har du jammen lagt et imponerende nivå for hvordan du heller mot den ene eller den andre vitenskapelige teorien. Og da mener jeg altså imponerende lavt!

  Forøvrig registrerer jeg at du syntes labforsøket fra #14 var "opplysende". Siden Elling ikke vil svare meg på #15 kan kanskje du, som allerede er opplyst, ta i et tak?


 • Naturlover - LOL
  Roald B. Larsen
  Publisert 11. mai 2011

   

  Kristiansen henter luftig snakk om "Absorpsjonslova, Henrys lov, Guldberg-Waage-lova og dei termodynamiske lovene" fra originalen Per Engene. Hverken Kristiansen eller Engene klarer å forklare eller påvise hvordan alle verdens forskere har oversett eller feiltolket disse lovene.

  La meg se en skikkelig utgreiing fra P.Engene om Guldberg-Waage... En vitenskapelig studie hvor Engene påviser klimaforskernes dumheter og feil ville føre til verdensberømmelse.


 • Jenter pleas help informasjonen om klima
  Rolf B Engelhardtsen
  Publisert 11. mai 2011

   

  Kan dere veldig kort fortelle meg hva som er jordens største Co2 produsent? (hva produserer mest co2).

  Takk

  roffern

   


 • Etter Dem, min gode mann.
  Marius Møllersen
  Publisert 11. mai 2011

  Jeg foreslår at Roffern selv forteller hva han tror om saken, så kan heller de som er uenige med ham komme til torgs etterhvert.


 • dere som krangler om klima!!!
  Rolf B Engelhardtsen
  Publisert 11. mai 2011

  Nei jeg ønsker et svar fra dere som krangler om klima!!!

   

   


 • dere som krangler om klima!!!
  Rolf B Engelhardtsen
  Publisert 11. mai 2011

   

  Nei jeg ønsker et svar fra dere som krangler om klima!!!

   

   

  (Det er meget viktig, kan dere ikke dette er det merkverdig og ha bastante meninger, påstander om jord vær. "klima"


 • Tåpelig debatteknikk
  Marius Møllersen
  Publisert 11. mai 2011

  Hos meg får du ingenting på disse premissene.

  Hvis du ikke har noe å bidra med kan du kanskje vurdere å holde deg til tilskuerrollen?


 • Største klimadrivende faktor på alle planeter er:
  Rolf B Engelhardtsen
  Publisert 11. mai 2011

   

  Det er ingen forskning som konkluderer på årsaken til klima utvikling, det er en del  gode teorier og synsing etter som. det vi vet er at:

  Største klimadrivende faktor på alle planeter er: "BIG DADDY" = Solen eller?

  Marius

   

  premisser, det er et enkelt spørsmål, det er  ikke noe nederlag og svare feil, det er dialog, det og ikke svare kan tolkes og gir sitt eget svar!

  :-)

   

  Tenk dere om dere vet hva det er!!!!


 • Svar på et enkelt spørsmål
  Inge Kristiansen
  Publisert 11. mai 2011

  Rolf B Engelhardtsen, svaret på ditt spørsmål i kommentar nr. 30 er at det er naturen selv som står for minst 99 prosent av alle årlige utslipp til atmosfæren.  Verdenshavene slipper fra seg mest CO2 -- og tar opp igjen CO2, basert på sesongsyklusene. En annen bidragsyter er for eksempel vulkanutslipp. "

  Din siste setning i kommentar nr. 32 er helt riktig!  Det er solen og mengden energi fra solen som dikterer om vi går mot global oppvarming eller global nedkjøling.  Alle istidene jorden har gått igjennom skyldes ene og alene den varierende energimengden vi fikk ifra solen på grunn av jordens diverse baner og bevegelser. Og følgelig alle jordens globale oppvarminger skyldes ene og alene det samme, nemlig den varierende energimengden jorden fikk fra sola!


 • latterlig og stille 1. enkelt spørsmål
  Rolf B Engelhardtsen
  Publisert 11. mai 2011

  når ble det latterlig og stille 1. enkelt spørsmål om hva er det som produserer mest  CO2 på jorden!

  Pleas.

   

  Riktig!!!!

  ikke alltid vulkaner kan være årsaken, stråling fra verdensrommet, hvor  i galaksen solsystemet befinner seg,  kometer, asteroider. Store kontinent forskyvninger osv.


 • Enkelt og greit!
  Marius Møllersen
  Publisert 11. mai 2011

  Det fine med Inges teori er at den er svært enkel, såpass skal han ha.

  Hva med litt saklig kritikk av modellen i koblinga jeg ga deg?

  http://www.ucar.edu/learn/1_3_1.htm

  Ikke se deg blind på fargene og animasjonene, de er faktisk bare ment som illustrasjoner til teksten. Ta for deg teksten alene om du vil.


 • Bra Info!!!!!
  Rolf B Engelhardtsen
  Publisert 11. mai 2011

  Bra Info!!!!! linker Marius

   

  Det er ingen forskning som konkluderer på årsaken til klima utvikling, det er en del  gode teorier og synsing etter som. det vi vet er at:

  Solen produsere energi

   


 • Energi til jorda er det som driver klimaet!
  Inge Kristiansen
  Publisert 11. mai 2011

  Marius, husker du linken til Energy&enviroment volum 4 2010?  Og husker du at jeg henviste til kapittellet " A null hyphotis for CO2"?  (dette var i et par andre klima-debatter) Du kommenterte ikke de henvisningene i det hele tatt (og ikke ble jeg sur heller).  Og Elling Disen sin link i kommentar nr. 14 i denne debatten? De publikasjonene tar for seg innholdet i det din link tar for seg.  Helt umiddelbart ser jeg at din link har en annen virkelighetsbeskrivelse av hvordan CO2 radiererer ut infrarød energi.  Videre har din link en annen virkelighetsbeskrivelse av jorden som et drivhus. Linken til Disen viser at jorden har et større energitap enn "din" link.

  Til Rolf B Engelhardtsen: Jeg er glad for at du har forstått at det er sola som er drivkraften, jeg ønsker at enda flere skjønner det! Ad hva vi mennesker vet: Gravitasjonskraften virker! Og så vidt jeg vet har ingen klima-alarmister klart å motbevise den.  Gravitasjonskraften virker her på jorden og den virker selvsagt i verdensrommet. Det er hendelsene i verdensrommet som dikterer de store endringene jorden har gått igjennom, og som vi går gjennom  nå, og som jorden vil gå igjennom etter at menneskeheten har dødd ut. Det er gravitasjonskraften som sørger for at jordens bane rundt sola ikke er konstant, men varierende. Den varierer fra nesten sirkelrund, til å være avlang, som har en form som en friidrettsbane.  Forskjellen mellom sirkelrund bane og avlang, eliptisk bane er ca. 5 prosent.  De kretftene kan man regne på, og man kan med god sikkerhet si hvordan jordens bane vil være om f.eks 5000 år fra nå. Og det er med utgangspunkt i denne kunnskapen jeg ennå en gang sier at jorden vil uomtvistelig gå mot en ny istid.  Sjekk denne linken om Milankovitch cycles, så ser du hva klima-alarmistene ikke tør angripe: http://en.wikipedia.org/wiki/Milankovitch_cycles


 • Jeg drukner i informasjon
  Marius Møllersen
  Publisert 11. mai 2011

  La meg først slå utvetydig fast: Dokumentasjon er bra. Jeg maser alltid om dokumentasjon og tar omtrent ingenting for god fisk med mindre jeg har en kobling til en nettside som underbygger påstanden.

  MEN: Dersom det kobles det en side som tar mer enn 10 minutter å lese, må minst to ting være på plass:

  1. Den som kommer med koblingen må kunne svare på de spørsmål jeg har til innholdet. (Elling Disen har f.eks. ikke svart på min #15, så koblinga hans fra #14 utgår fra leselista mi).

  2. Dersom koblinga skal underbygge en veldig spesifikk påstand (f.eks. "hvordan CO2 radiererer ut infrarød energi") må det siteres fra teksten i koblinga, slik at jeg kan finne den relevante delen raskt.

  Du skriver forøvrig ingenting om hva som er feil i UCARs beskrivelse av CO2 som drivhusgass. Du bare avfeier det med et det er basert på "en annen virkelighetsbeskrivelse". Dette er en så løs kritikk at den er helt umulig å bruke som grunnlag for videre debatt. Nøyaktig hva er det som er feil med UCARs virkelighetsbeskrivelse?


 • Inge Kristiansen
  Publisert 11. mai 2011

  MM: Du selv har ikke kommet med et sitat eller henvisning til hva jeg skal lese i din link, og innholdet der tar mer enn 10 minutter å lese...

  Men, jeg leste den (så vidt), og den er ikke noe annet en en fancy nettside, med gif-animasjoner av et CO2-molekyl. Men innholdet er ikke det samme som Disen sine linker beskriver, han beskriver i en annen klimadebatt at når det er solskinn vil ikke CO2-molekylet radiere nedover på jorden den infrarøde energien slik som din link vil ha oss til å tro.  Det som skjer er at det er den innkommende energien fra sola som "oversvømmer" den mikroskopiske energien fra CO2-molekyet.  Jeg brukte tidligere en sammenligning:  Når det regner vil ikke jorden fordampe noe vann, det skjer først etter at regnet har stoppet.  Sånn er det med den reflekterte energien fra bakken og opp til atmosfæren.  Den vil bli "druknet" på dagtid av solas innkommende solstråler. Den reflekterte energien vil vare en kort stund på kvelden, men til slutt vil nattkulda også ta "kverken" på den reflekterte energien fra jorda.

  Dette er beskrevet i både Disen sin link i #14 i denne debatten og i min link om "Energy&Enviroment", som jeg har kommet med flere ganger i tidligere klimadebatter med deg, MM.


 • Oppklaring
  Per Engene
  Publisert 12. mai 2011

  Møllersen masar stadig om at me ikkje har forklart dei sentrale naturlovene. Det er nok med den eine, som eg har forklart fleire gonger. Hugsar du ikkje, eller forstår du ikkje: Det er ei naturlov som seier at det er temperatur og trykk som bestemmer kor mykje CO2 lufta kan ta opp og halde på. Med høgare temperatur kan lufta ta opp meir CO2? (Gjeld også for vassdamp, N2, O2, CO, osv.) Når temperaturen går ned, blir det løyst opp overflødig CO2 i vatn og hav i samsvar med gassbalansen for CO2 mellom luft og vatn som er 1 del CO2 i luft i forhold til 50 delar CO2 i vatn. Det er likevekta for CO2 mellom luft og vatn som er viktig, styrt av temperatur og trykk. Det er ikkje tale om at lufta blir "metta" med CO2. Som naturlova seier, er det temperatur og trykk som styrer med CO2-innhaldet i lufta, og då kan det ikkje vera nokon andre faktorar som gjer det, utslepp frå vulkanar, utslepp frå fossilt brensel eller at du pustar ut CO2.

  Må eg forklare tyngdelova for deg også?

  Larsen skriv truleg for å forvirre? Drivhusgassane varmar aldri opp jorda. Det er det sola som har hovudansvaret for. Jordvarme, atomenergi og brenning av fossil energi yter så lite at det til saman er mindre enn variasjonen i solenergi. Atmosfæren sørgjer for at det er 33 grader varmare på jorda enn om planeten ikkje hadde hatt atmosfære. Den viktigaste delen kjem frå dei enorme varmemengdene i fordampinga av vatn frå hav og land, til og med frå is, om lag 65%. Den nest største delen kjem frå at lufta blir varma opp, blir lettare og stig til vers og strøymer med antipassat vindane frå den tropiske til den polare sone, om lag 19%. Drivhusgassane absorberer varmestrålar frå jorda som også varmar opp lufta, om lag 16%, det meste frå vassdamp 13%, men også frå CO2 som står for mindre enn 2%. Desse faktorane gjer at atmosfæren held på solvarmen noko lenger, og fører til at jordoverflata held seg 33 grader varmare enn utan atmosfære. 

  CO2 yter så godt som full effekt med å absorbere i sitt spekter med 300 ppm i lufta. Overskytande CO2 i lufta, 380 ppm eller dobbelt mengd på 760 ppm, har så liten effekt at han let seg ikkje måle. Det uttrykkjer eg med at det er fysisk umuleg at UTSLEPP av CO2 kan påverke temperatur eller klima nemneverdig. Det kjem av at likninga for absorpsjon er logaritmisk og flatar sterkt av alt etter 100 ppm og blir så godt som heilt flat etter 300 ppm.

  IPCC har derfor ikkje noko grunnlag for vranglæra si. Vitskapsmennene ved IPCC slo då også fast i rapporten sin i 1995 at at det fanst inga forsking som viste at ein auke i innhaldet av drivhusgassar påverkar klimaet. IPCC hadde fullført oppgåva si og skulle vore nedlagt. Det ville ikkje Al Gore godkjenne. Rapporten og konklusjonen vart i ettertid omskriven av administrasjonen ved IPCC stikk i strid med reglane for IPCC. Organisasjonen vart ikkje lagt ned, men etter 1996 har IPCC vore fullpolitisert og uvitskapleg.

   

   


 • HVilken naturlov?
  Marius Møllersen
  Publisert 12. mai 2011

  Per, du trenger ikke å forklare tyngdekraften for meg fordi den kan jeg faktisk finne ut av selv dersom hukommelsen svikter, for eksempel her: http://no.wikipedia.org/wiki/Tyngdekraften

  Du refererer imidlertid til en navnløs naturlov som sier noe om at trykk og temperatur regulerer mengden CO2 i lufta. Hvordan skal jeg få verifisert dette? Tror du virkelig at du innehar en autoritet som gjør at alt du sier tas for god fisk? Du oppfører deg ufattelig arrogant uten den minste evne til å overbevise andre enn de som allerede er dine disipler. (Inge virker riktignok ikke som om han er enig med deg om at CO2 faktisk bidrar bittelittegrann til temperaturøkning på jorda).

  Forøvrig ville jeg satt pris på om du svarte på mitt spørsmål i #12


 • P.Engenes feilinformasjon fortsetter
  Roald B. Larsen
  Publisert 12. mai 2011

   

  P.Engene bør forsøke å anlegge en mindre arrogant om mer realistisk tone. Han har ingen rett til å anlegge tonen som skolemester her, hvor han selv er legmann. Og dette spesielt når han hele tiden blander selvfølgeligheter med tvilsomme og feilaktige påstander. Det kan synes som om han gjør dette bevisst, for å forvirre og forføre de som ikke vet bedre.

  For eksempel sier han: "Larsen skriv truleg for å forvirre? Drivhusgassane varmar aldri opp jorda. Det er det sola som har hovudansvaret for." 

  Nå har jeg aldri sagt at drivhusgassene alene varmer opp jorden, eller benektet at sola gjør det. Poenget er at drivhusgassene sørger for at jorda blir varmere, ved en lignende mekanisme som når glasset i et drivhus sørger for at solens varme ikke går tapt ved varmeutstråling: Glasset lar solstrålene slippe inn, men stopper mørke varmestråler, som er usynlig for det menneskelige øye, fra å slippe ut. På lignende måte lar drivhusgassene solas lys slippe uhindret inn, men bremser varmeutstrålingen. Drivhusgassene hindrer jordens varmeutstråling til det kalde verdensrommet på samme måte som en ærdunsdyne holder på varmen rundt kroppen i et kaldt soverom.

  Jeg har nok ingen sjanse til å stoppe P.Engenes korstog mot alle verdens vitenskapsmenn. Men jeg lurer på om han er ærlig, når han hevder at omtrent alle sammen har misforstått naturlovene, mens han, Per Engene, forstår dem fullt ut? Snakk i så fall om høy selvbevissthet og manglende realitetsforståelse! Men kanskje det er snakk om pengene, og ikke om sannhet for herr Engene?

  Dette er derfor ikke til Per Engene, men til dem som har en viss vurderingsevne i behold: To uavhengige undersøkelser som nylig er foretatt, viser at 97 av 100 amerikanske klimaeksperter tror global oppvarming er menneskeskapt:  http://www.skepticalscience.com/news.php?n=734

   


 • Jordas radius øker
  Elling Disen
  Publisert 12. mai 2011

  Alle geologer tar det for gitt at jorda størrelse er konstant. Når det motsatte er helt opplagt.

  If 50 million believe in a fallacy it is still a fallacy. Samuel Warren Carey.


 • Tvilsomme og udokumenterte påstander
  Roald B. Larsen
  Publisert 12. mai 2011

   

  Til Per Engene. - Bortsett fra første setning, vil jeg påstå at de fleste av de opplysningene og tallene du kommer med her (se ovenstående sitat) er mildt sagt tvilsomme, for ikke å si det reneste vrøvl. Kan du være så vennlig å dokumentere hvor du har dette fra? Jeg kaller det vrøvl fordi det ikke er i samsvar med anerkjent forskning, som er vel etablert på så vel teoretisk som i stadig økende grad også på praktisk grunnlag.

  Dine opplysninger ser like "solide" ut som en av dine tidligere påstander som jeg har arrestert, nemlig den at jordens vulkaner spyr ut mer CO2 enn hva samtlige menneskelige utslipp gjør. Og så er sannheten at vulkanutslipp av CO2, relativt store som de er, faktisk er hundre ganger mindre enn de antropogene, dvs. menneskelige. Også kaller du deg klimarealist - snakk om realisme!

  PS. Den vesentlige virkningen av vulkanutbrudd i vår geologiske tidsalder er ikke oppvarming, men en kortvarig avkjøling på grunn av partikler i stratosfæren.


 • Hva med å holde seg til temaet?
  Marius Møllersen
  Publisert 12. mai 2011

  For eksempel kunne du svart på det jeg spurte om i #16.

   


 • Ole Saga
  Publisert 12. mai 2011

   

  http://politicalvelcraft.org/2010/09/24/gore-is-a-liar-no-global-warming-nasa-planet-cooling-since-2003

   


 • Ole Saga
  Publisert 12. mai 2011

 • En konkurrent til Elling?
  Marius Møllersen
  Publisert 12. mai 2011

  Ole er tydeligvis ny her på forumet, men han skjønner kanskje likevel at det blir litt tynn debatt dersom deltakerne ganske enkelt skal lime inn koblinger uten så mye som et komma til forklaring.


 • En skitten pøl
  Roald B. Larsen
  Publisert 12. mai 2011

   

  Marius Møllersen, jeg synes du skulle unngått å kommentere, (og i alle fall ikke gjengitt linken til) denne falske hatpropagandaen mot Al Gore. Denne eldgamle "nyheten" vil aldri materialisere seg i den virkelige verden. Dessuten virker "saga" å være en falsk profil, hvis vedkommende er gammel nok til å vite at han bør skrive navnet sitt med stor bokstav. Han virker dog å være inspirert av "nordisk" mytologi... Foreslår Dagsavisen å la ham prøve på nytt, under korrekt navn og med egen argumentasjon, dvs. ikke bare flashe noe av den ekstreme høyresiden i USA sin hatefulle mobbing av Al Gore, som om dét var noe å skryte av.

  Men dette taler jo litt om hvilken skitten pøl noen av "klimarealistene" henter mye av sin argumantasjon fra.


 • Ole Saga
  Publisert 12. mai 2011

  Roald B Larsen: Har du sett linken ? Hvis du har det så ville du ha sett at det er noe annet enn det du antar. Eller er det slik at du ikke har sett noen av de videoene der og antar at du vet hva det er jeg har linket til ? Visste du at Gore ble tatt for å lyge når han satt i senatshøring ang climategate http://www.youtube.com/watch?v=vFK-UTGH1Zw&playnext=1&list=PL315F22A8691061C6  og at mer enn 30 000 vitenskapsmenn ikke tror på Gore ? Sjekk den første linken.

  De kloke i egen innbilning er mye mer tilfreds med seg selv enn de virkelige forstandige kan være.

  Å anta noe uten å undersøke er en helt vanlig felle de fleste har en tendens til å gå i.


 • Ole Saga
  Publisert 12. mai 2011

  Her kan man se at 30 000 (tretti tusen) vitenskapsmenn har skrevet under et opprop om at Al Gore er helt på viddene   http://www.petitionproject.org/


 • Al Gore i ilden
  Roald B. Larsen
  Publisert 12. mai 2011

   

  "Al Gores LIES on how he think Global Warming is caused by a LIFE GIVING GAS called C02 are exposed by Rep. Steve Scalise."

  Dette er en ganske vanvittig, men likevel veldig avslørende avsporing av debatten. En video fra en kongresshøring tilbake fra 2009 (sic), hvor Al Gore, som vitne fra Alliance for Climate Protection, som han er grunnlegger og leder av, krangler med to republikanske kongressmenn som ikke "TROR" på global oppvarming - og som ikke anfører ett eneste vitenskapelig argument for denne mistroen, unntatt at Gore skulle ha snakket med noen feil folk, og at det å foreta seg noe vil være ugunstig for USAs økonomi. Ikke en eneste "avsløring" av at Al Gore lyver - påstanden om dette er den største løgnen i forbindelse med denne videoen, sett av knappe 46.000. På tross av påstanden i overskriften, er det dessuten ganske tydelig at Al Gore kommer best ut av krangelen.

  Her har vi et annet klipp fra samme høring, sett fra en motsatt synsvinkel, og sett av mer enn 146.000, hvor han møter en annen av de dummeste repugene :

  "Al Gore Embarrasses Another Republican Fool ":

  http://www.youtube.com/watch?v=V5A6h6r7qaY&feature=fvwrel

  Beklager at jeg lot meg lokke ut på viddene av "Ole saga", for dette har ikke noe med vurderingen av om menneskeskapt oppvarming er sant eller ikke.


 • Herostratiske Oregon Petition
  Roald B. Larsen
  Publisert 12. mai 2011

   

  Det er typisk for den primitive tankegangen som man finner hos "Ole saga" at han tror at dette tullet har noe med Al Gore å gjøre. Jeg tenker han har plukket opp slike patetiske påstander på blogger for den ytterste høyrefløyen i USA, hvor selv Tea Party blir moderate.

  Det vitenskapelige så vel som det etiske grunnlaget for denne underskriftaksjonen er for øvrig behørlig slaktet, for lenge siden. Den er berømt og vel kjent som Oregon Petition. Uvitende "skeptikere" bruker den fortsatt, fordi de ikke har skikkelige argumenter å komme med:  http://en.wikipedia.org/wiki/Oregon_Petition


 • Ole Saga
  Publisert 13. mai 2011

  Det med underskriftakampanjen visste jeg ikke, så det var intr. Takk for info. Når det gjelder alle videoene som tar for seg Gore i Høring når det gjelder climagate, så er det VELDIG mange flere enn de to her. Det er forresten første gang jeg har hørt argumentet at jo flere seertall en youtube video har jo sannere er den. Hvor har du det fra ?


 • Meir oppklaring
  Per Engene
  Publisert 13. mai 2011

  Dette har eg svara deg på før. Det er tale om to naturlover. Først Henrys lov og deretter Guldberg-Waage-lova for oppløysing i vatn. Men det er ikkje namnet som er avgjerande, men at du forstår prosessen - dvs. kva som skjer.

  Når det gjeld energibalansen, gå til National Weather Service i Texas: www.srh.noaa.gov/jetstream/atmos/energy_balance.htm. Dette diagrammet er meir fullstendig enn det som du kom med, viss du greier å tolke det?

  Det er ein typisk IPCC-feilslutning at atmosfæren fungerer som eit drivhus. Lufta er innelukka i eit drivhus, i atmosfæren er det konveksjon og vind, og det er ein stor skilnad. Elles går eg sjeldan på personar, bortsett frå Al Gore, løgnar og svindlar, men eg går imot vranglæra om CO2-hysteriet og ei innbilt klimakrise.

  Informasjonen om utslepp av CO2 frå jordskorpa og vulkanar har eg frå den fremste ekspertisen mellom geologar. I Italia kjem det mykje meir CO2 frå jordskorpa omkring Etna og Vesuv enn frå vulkanane. Utanfor Napoli boblar det opp så mykje CO2 frå havbotnen at havet blir surt, medan det til vanleg er alkalisk, pH mellom 8,0-8,4. Så her også vrengjer IPCC på fakta.

  Marius med kompani burde stille seg spørsmålet: Kvifor sensurerer IPCC, politikarar og media bort opplysningane eg kom med om Rapporten frå IPCC i 1995? Kvifor er det så vanskeleg å finne fram til korleis denne rapporten vart maltraktert før han var trykt i juni 1996? Denne rapporten som vitskapsmennene stod samla bak, vart omskriven etter pålegg frå m.a. Al Gore. Politikarar har makta og bruker makta både mot vitskapen og vitskapsmennene. Er ikkje det alvorleg?

   

   


 • Hva med ei forklaring?
  Marius Møllersen
  Publisert 13. mai 2011

  Selvfølgelig er ikke navnet avgjørende, men det er det absolutt minste jeg må ha for å kunne verifisere, uten at jeg tror du har noe særlig respekt for slikt.

  Jeg forstår altså ikke prosessen. Kan du vennligst forklare?


 • Sannhet ved flertallsavgjørelser
  Marius Møllersen
  Publisert 13. mai 2011

  Det er forresten første gang jeg har hørt argumentet at jo flere underskrifter et opprop har jo sannere er oppropets påstand. Hvor har du det fra ?


 • Ole Saga
  Publisert 13. mai 2011

  Jeg vil vel tro at hvis mer enn 30 ooo vitenskapsmenn skrev under på at de ikke trodde på drivhuseffektteorien, at det vil være et noe mer tungtveiende argument enn hvis 150 000 haddde sett en youtube video ?


 • Jadda
  Marius Møllersen
  Publisert 13. mai 2011

  Da blir du kanskje imponert over at absolutt ingen tunge vitenskapelige organisasjoner i hele vide allverden avviser menneskapt global oppvarming?

  http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_opinion_on_climate_change

   

  Forøvrig koker de 30.000 fort ned til en liten brøkdel:

  "the petition supporters include a core of about 200 climate researchers"


 • Til Marius Møllersen
  Per Engene
  Publisert 14. mai 2011

  Forklaringa av korleis desse naturlovene verkar, fekk du i innlegg #40 og mange gonger før. Prøver du å innbille meg at du er dum?

  Wikipedia er ikkje til å stole på når det gjeld klimaet - vitskapleg stiller det på line med huspostillane frå 1800-talet.

  Skal du ikkje svara på desse spørsmåla, Marius: Kvifor sensurerer IPCC, politikarar og media bort opplysningane om Rapporten frå IPCC i 1995? Kvifor er det så vanskeleg å finne fram til korleis denne rapporten vart maltraktert før han var trykt i juni 1996? Denne rapporten som vitskapsmennene stod samla bak, vart omskriven etter pålegg frå m.a. Al Gore. Politikarar har makta og bruker makta både mot vitskapen og vitskapsmennene. Er ikkje det alvorleg?


 • Forklaring?
  Marius Møllersen
  Publisert 14. mai 2011

  Det du har skrevet i #40 kvalifiserer ikke som forklaring. Det er en vag antydning til en forklaring. Jeg har, som du skriver, sett denne før, og jeg har alltid kommet med spørsmål som du senere har unngått å svare på. Selv om vi har en utveksling av CO2 mellom hav og luft som du sier, får vi vel likefullt mer CO2 i atmosfæren dess mer CO2 som slippes ut? av 51 molekyler går 50 til havet og ett til lufta?

  Wikipedia er til å stole på i den grad artiklene er underbygd av eksterne referanser. Som du sikkert ser er påstanden jeg viser til dokumentert.

  Jeg svarer på dine spørsmål, men da forventer jeg at du svarer på mitt fra #8, hvis ikke kan jeg bare anta at du med viten og vilje tilla "klimaalarmistene" meninger de overhodet ikke har: Ufin svertekampanje.

  "Kvifor sensurerer IPCC, politikarar og media bort opplysningane om Rapporten frå IPCC i 1995? "

  Dette var nytt for meg, og det kan du sikkert dokumentere.

  "Kvifor er det så vanskeleg å finne fram til korleis denne rapporten vart maltraktert før han var trykt i juni 1996? "

  Jeg har ingen aning. Jeg vet ikke engang om rapporten har blitt maltraktert, eller nøyaktig hva dette i så fall skulle innebære. Hvis vi antar at rapporten ikke har blitt maltraktert, gir vel svaret på ditt spørsmål seg selv.

  "Politikarar har makta og bruker makta både mot vitskapen og vitskapsmennene. Er ikkje det alvorleg?"

  Dette høres svært alvorlig ut, men har det skjedd i IPCC?

   


 • Meir kverulering frå Marius
  Per Engene
  Publisert 15. mai 2011

  Når eg forklarer Henrys lov med at det er temperatur og trykk som bestemmer kor mykje CO2 lufta kan ta opp og halde på, så svarar du at det "kvalifiserer ikke som forklaring". Når du ikkje kan lesa norsk, kan eg ikkje hjelpe deg. - Det er ikkje UTSLEPP av CO2 som bestemmer CO2-mengda i lufta. Atmosfæren er dynamisk, så svaret på spørsmålet i 1. avsnitt er NEI.

  Det hjelper heller ikkje med eksterne referansar, når dei også er upålitelege.

  I kommentar #8 skriv du: "Jeg finner absolutt ingenting som indikerer at noen seriøst påstår at smelting av flytende havis fører til vesentlige forandringer på havnivået." I artikkelentil NTB på forskning.no står det: "Ifølge de nye beregningene vil temperaturen i Arktis trolig stige med 3–7 grader i perioden fram til år 2100. En slik temperaturøkning vil føre til at havnivået vil stige med 0,9–1,6 meter innen 2100." Det er klar tale. Bortsett frå på Grønland er det havis i Arktis. I Aftenposten står det rett nok at isbreen kalvar langs kantane. Heldigvis! Men i meir enn 20 år har det lagt seg meir is på toppen av Grønland enn det har smelta langs kantane med litt varierande volum.

  Eg har vist til at temperaturen i havet har gått ned med 1,6 grader dei siste 4-5 åra. Det er målte temperaturar og dermed fakta. Eg spår ikkje veret framover. AMAP synsar derimot utan å ha grunnlag for det om at temperaturen "trolig" kan stige 3-7 grader fram til år 2100 for å laga skremselspropaganda. Det har eg rett til å kritisere. Og merk at det er himmelvid skilnad på å påvise målte fakta og å koma med vill synsing for å skremme folk. Og desse 200 kallar seg forskarar! Treng du vera forskar for å koma med ville spådommar, då? Det er skammeleg å villeie politikarar med noko så gale som denne rapporten frå AMAP!

   


 • IPCC-rapporten frå 1995
  Per Engene
  Publisert 15. mai 2011

  Eg har før vist til boka vår "KLIMAET. Vitskap og politikk" på 90 s. Det er det minste du bør lesa. Der er bedrageriet omtala med gode referansar. God lesing! Eg kan ikkje referere heile boka her. Og Marius skal ikkje insinuere at eg kjem med feilinformasjon når han ikkje kjenner heile samanhengen.


 • Sannheten svir
  Inge Kristiansen
  Publisert 15. mai 2011

  Per Engene, desverre virker ikke sunn fornuft på de såkalte klima-alarmistene! De så opptatt av sin politiske oppfatning at virkeligheten har ingen plass hos dem.  Marius Møllersen er bare en av mange klima-alarmister som ikke vil ta til seg de enkleste lærdommer som finnes.  Selv barn forstår at det er "de eksterne kreftene" som forårsaker sommer og vinter og natt og dag. Hadde det vært vits i å ta en sammelikning,ville jeg sagt  at de jager sine vindmøller...  Men det er å kaste perler for svin...

  Det som er det tragiske, som du, Engene har skrevet om i inlegget til han guttevalpen i Natur og Ungdom, er at de som ser på seg selv som klima-alarmister har overhodet ikke forstått at det å prøve å forandre klimaet er å jage vindmøller, eller som du skrev: et Sisyfosarbeid!

  Men vi som ser på oss selv som realister må også angripe deres politiske oppfatning; de har nemlig en oppfatning som går ut på at vi alle må bli proleterarer, stedbundne leilendninger, uten mulighet til fri ferdsel og fri livsutfoldelse.

  Det er nemlig påtakelig at det er en sammenheng mellom politisk ståsted og villighet til å foreslå nye skatter og avgifter. I mine øyne er klimasaken bare et påskudd for klima-alarmistene til å gjøre våres hverdag dyrere, å trekke inn kjøpekraft, og med det sørge for at vi ikke kan være så frie som vi burde være! Nettestedet til Klimarealistene har en link til en artikkel som beskriver nettopp dette, denne uhellige alliansen mellom de såkalte "grønne" og politikere som gjør hva de kan for å berede grunnen for nye skatter og avgifter: http://www.abcnyheter.no/borger/100110/klimaprofitorene Denne linken kom jeg med i en tidligere debatt her på "Nye meninger" og merkelig nok var det ingen klima-alarmister som tok tak i den.  Kan det være fordi den er for nære sannheten?


 • Henrys lov
  Marius Møllersen
  Publisert 15. mai 2011

  Nå vet jeg at Per ikke stoler på Wikipedia, men jeg prøver meg likevel på deres oppsummering av Henrys Lov:

  "At a constant temperature, the amount of a given gas that dissolves in a given type and volume of liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas in equilibrium with that liquid."

  Her står det jammen noe litt annet enn det Per sier, nemlig at mengden gass i vannet (i dette tilfellet havet) er proporsjonalt med deltrykket av denne gassen utøver på væskeoverflata.

  Muligens har du fremdeles rett i det du sier, men det krever litt grundigere forklaring enn bare å si "sjekk Henrys lov".

  Siden du ikke stoler på kildene i Wikipedia, kan du kanskje motbevise hele påstanden min ved å referere til en eneste vitenskapelig organisasjon med nasjonal eller internasjonal anerkjennelse som direkte bestrider menneskeskapt global oppvarming?


 • Klar tale? Blank løgn!
  Marius Møllersen
  Publisert 15. mai 2011

  Sitatet ditt er på ingen måte klar tale, det snakkes nemlig kun om arktis, uten å spesifiserer om man frykter at flytende havis vil smelte å føre til stigende hav. Svertekampanjen din er avkledd, og den er særdeles ufin.

  Dine statistikker over synkende temperaturer ser forøvrig ut til å være så lokale at jeg ikke kan forstå hva de har i en debatt om globale, langsiktig oppvarming å gjøre.


 • Mye bråk og lite ull
  Marius Møllersen
  Publisert 15. mai 2011

  Siden jeg har gått så langt som å si at Inge mest sannsynlig har langt under gjennomsnittlig intelligens, bør jeg vel tåle at han slenger en merkelapp tilbake, men jeg skjønner ikke poenget. Hvordan har jeg kvalifisert meg til klimaalarmist? Holder det ganske enkelt at man tror (eventuelt vet) at fenomenet menneskeskapt global oppvarming er reellt? Og dersom man tror/vet at det ikke er reellt, blir man følgelig klimarealist? Litt morsom sammenheng, men jeg skjønner uansett ikke at det skulle bidra til noen konstruktiv debatt.

  De egenskapene du ellers ramser opp som typiske for klimarealistene har jeg definitivt ikke gjort meg til talsmann for her på forumet, så du kunne kanskje lagt opp en litt mindre svart/hvitt kategorisering?

  Forøvrig benytter du deg av samme ufyselige debatteknikk som Per Engene: Når motparten ikke har kommet med uttalelser som det er enkelt å tilbakevise, tillegger dere ganske enkelt dem noen slike, for så å elegant slå dem i hjel.

  "Selv barn forstår at det er "de eksterne kreftene" som forårsaker sommer og vinter og natt og dag."

  Det er jo ikke helt tydelig hva du mener her, men du later som om du er uenig med motparten om hva som forårsaker årstider og døgnvariasjoner. Kan du vise til en slik påstand som du er uenig i?


 • Fra Marius kommer det mye tull, gitt
  Inge Kristiansen
  Publisert 16. mai 2011

  Marius må visst ha fått i seg et par drinker for mye nå på kvelden, for nå tror han at han kan bedrive iq-tester via "Nye meninger".  Men det er nok heller et utslag av hans personlighet; han tar seg friheten til å karakterisere andre, men er utrolig hårsår når han for en merkelapp tilbake, som om det å bli kalt "klima-alarmist" vil gjøre noe fra eller til for hans selvbilde.  For det er et ubestridelig faktum at Marius har nylig skrevet ca. 100 kommentarer her på "Nye meninger" hvor han argumenterer for at CO2 forårsaker global oppvarming.  DET gjør ham til en klima-alarmist, nemlig å skrike "ulv" i utide!.  Hadde han tatt seg bryet med å lese og ta til seg enkle faktiske opplysninger, som for eksempel om naturlover, villa han ikke vært i tvil om at det er en bløff fra ende til annen at CO2 forårsaker global oppvarming. Både Engene og Disen har kommet med meget relevante opplysninger, men det har Marius avvist - hvor smart er det???

  For hvor kan Marius finne støtte for at naturlovene IKKE virker?

  Videre har jeg selv i minst 3 andre debatt-tråder kommet med denne linken: http://www.eike-klima-energie.eu/uploads/media/EE_21-4_paradigm_shift_output_limited_3_Mb.pdf Der har vi en anerkjent publikasjon som utvetydelig, med et vitenskapelig forankringspunkt, en gang for alle tilbakevist TROEN om at CO2 forårsaker global oppvarming.  Men, det var jo sant, Marius sa i en annen debatt at han ikke leser linkede artikler som tar mer enn 10 minutter å lese...  Hvem er det som er smart... kan en virkelig lure på?

  I kommentar nr. 67 skriver Marius dette: "Det er jo ikke helt tydelig hva du mener her...." Hvis du, Marius,  mener at det IKKE er tydelig hva jeg mener, er det ikke jeg som sliter med lav iq. For alle andre, vil jeg anta, vil det være åpenbart hva jeg tenkte på, men kanskje du har glemt at du selv var enig med meg, i en annen debatt her på "Nye meninger" at de "eksterne kreftene" har virket i fortiden, de virker nå, og de vil fortsette å virke når menneskeheten har dødd ut.  Og det er de kreftene som forårsaker jordens sykluser mellom global nedkjøling og global oppvarming.

  Til slutt registrerer jeg at Marius hengte seg opp i at jeg kalte ham "klima-alarmist", men han gjorde ingen forsøk på å gå i rette med innholdet i denne linken (som jeg kom med i min forrige kommentar, også):  http://www.abcnyheter.no/borger/100110/klimaprofitorene Det er en artikkel det "bare" tar ca. 3 minutter å lese, så kanskje det er overkommelig for Marius?


 • Det baller på seg
  Marius Møllersen
  Publisert 16. mai 2011

  Det største problemet med å diskutere med Inge er at han for hvert nytt innlegg kommer med stadig nye merksnodigheter, slik at det til slutt er et utall sidespor å forholde seg til.

  Jeg har forsøkt før, uten videre suksess, og jeg forsøker igjen med et tema om gangen:

  Kan du vise til en påstand fra en "klimaalarmist" om hva som forårsaker årstider og døgnvariasjoner, som du er uenig i?

  Jeg har forøvrig selvfølgelig aldri påstått at "naturlovene" ikke virker. Dette er bare en fortsettelse av din idiotiske debatteknikk.


 • Kverulanten gir seg ikkje
  Per Engene
  Publisert 16. mai 2011

  Det rolpet som Møllersen stadig kjem med, har ikkje med saka å gjera, så det fortener ikkje svar. Men han har eit poeng med sitatet om Henrys lov. Det er rett. Men det er inga motsetning mellom dette sitatet og mi forklaring. For når eg forklarer fordamping av vatn og nedbør, så er mi forklaring den som blir brukt, for den er lettare å forstå. Og den same naturlova gjeld som du har sett for CO2 også.

  Tilfeldig kom eg i kveld over ei lærebok i geografi i Sol-serien for 7. klasse frå 1974. I kapitlet om ver, vind og klima er fordamping og nedbør forklart nøyaktig slik eg har gjort det her. Har Marius gløymt skulelærdommen sin? I denne boka står det om både CO2 og oksygen, men ingen ting om "global oppvarming" og nærståande syndeflaumar!


 • Når kommer forklaringa?
  Marius Møllersen
  Publisert 16. mai 2011

  Du innrømmer altså at forholdet mellom CO2 i atmosfæren og i havene ikke er direkte opplagt ved å se på Henrys lov. Glimrende!

  Da kan du kanskje ta deg bryet med å forklare hva mer jeg må forstå for å komme til samme konklusjonen som deg?

  La meg i tidsbesparelsens navn hinte deg litt på vei til hva jeg synes ville være en rimelig forklaring:

  Vi kan for enkelhets skyld anta at lufta inneholder konstante mengder av alle gasser unntatt CO2. La oss si 350 ppm CO2 i atmosfæren. Så kjører vi et momentant, massivt utslipp til atmosfæren slik at innholdet på et øyeblikk dobles til 700 ppm. Hvordan kan du, via Henrys lov, forklare meg hvor denne CO2en blir av? (Hvis du ikke liker verdiene jeg kom med, kan du gjerne benytte andre).


 • Kverulanten gir seg ikkje
  Per Engene
  Publisert 16. mai 2011

  Det rolpet som Møllersen stadig kjem med, har ikkje med saka å gjera, så det fortener ikkje svar. Men han har eit poeng med sitatet om Henrys lov. Det er rett. Men det er inga motsetning mellom dette sitatet og mi forklaring. For når eg forklarer fordamping av vatn og nedbør, så er mi forklaring den som blir brukt, for den er lettare å forstå. Og den same naturlova gjeld som du har sett for CO2 også.

  Tilfeldig kom eg i kveld over ei lærebok i geografi i Sol-serien for 7. klasse frå 1974. I kapitlet om ver, vind og klima er fordamping og nedbør forklart nøyaktig slik eg har gjort det her. Har Marius gløymt skulelærdommen sin? I denne boka står det om både CO2 og oksygen, men ingen ting om "global oppvarming" og nærståande syndeflaumar!

  Mine temperaturar med ein nedgang på 1,6 grader på 4-5 år referert av NRK frå Barentshavet og Norskehavet som ligg heilt opp til Arktis, er så rett på sak som det går an, og dei slår i hel dei tåpelege påstandane om sterk oppvarming i Arktis dei same år frå AMAP. Snakk om å ta tjuven på fersk gjerning!


 • Skatter og avgifter driver politikerne i klimadebatten
  Inge Kristiansen
  Publisert 16. mai 2011

  Heldigvis er det flere og flere som skjønner at hysteriet rundt "klimakrisen" skyldes den uhellige alliansen av avgiftskåte politikere og kvasivitenskap fra såkalte "grønne" organisasjoner.  De "grønne" organisasjonene  er egentlig politiske organisasjoner som har et politisk grunnsyn som er forbausende likt venstresida's grunnsyn i norsk politikk.

  Ler av klima-hysteri Et sitat fra denne artikkelen er dette: "Jeg synes det er kommet flere og flere argumenter for å være kritisk til den propagandaen regjeringen leverer. Det er ikke bevist at menneskelige CO2-utslipp fører til klimaendringer. Det er først og fremst en unnskyldning for å innføre mer skatter og avgifter, sier Listhaug til VG."

  Et annet sitat er dette: "Finnmark Frp fremmet et forslag om å gå enda sterkere til angrep på FNs klimapanel, og deres konklusjon om at klimaendringene er menneskeskapte.
  Arne Sortevik og Jan H. Fredriksen hevdet at klimapolitikken hviler på et kvasivitenskapelig grunnlag."

  Et  annet sitat tar også for seg at med skyhøye avgifter, blir den vanlige nordmann ranet for kjøpekraft: "Selv kjører Listhaug det Erik Solheim trolig ville kalt en miljøversting av en bil.
  Hennes Ford Expedition fra 2003 ble først hentet til Norge og registrert som liten lastebil, før Listhaug og ektemannen kjøpte den og omregistrerte den til familiebil.
  - Denne bilen koster to-tre hundre tusen i USA, men i Norge koster den nesten en million bare i avgifter. Det er helt sprøtt."

  Og til slutt et sitat som tar for seg den kriminelt dårlige veistandarden i et av "verdens rikeste land": "Oslo-politikeren sier flere nordmenn burde hatt bil som henne:
  - I Norge kjører familier rundt i dødsfeller fordi de ikke har råd til sikre biler. Med den veistandarden vi har, er det ikke bra nok. Når jeg skal ha to barn i bilen, vil jeg ha en bil jeg kan være trygg i, sier tobarnsmoren."

  Hvorfor tok jeg med meg kjøpekraft og veistandard i en klima-debatt, vil noen sikkert lure på...  Vel, svaret er enkelt; Allt henger sammen, nemlig at "klimakrisen" er enda et påskudd til å gjøre våres hverdag dyrere.  Jeg lurer virkelig på om politikerne ville brydd seg i det hele tatt, hadde det ikke vært for at de øyner nye inntekter til staten....


 • En Frepper kommer ut av skapet
  Marius Møllersen
  Publisert 16. mai 2011

  Det var vel begynt å bli nokså opplagt, men det er alltid hyggelig å få slike mistanker bekreftet.

  Litt ironi i at Inge skyter fra hofta mot miljøvernorganisasjoner for å ha vikarierende motiver, mens han selv synes å ha vært "realist" for å fremme ett enkelt partis politikk.

  Har du forresten noe svar til #69?


 • Marius = kverulant uten sak
  Inge Kristiansen
  Publisert 17. mai 2011

  Det er merkelig at "Nye meninger"'s største kverulant, Marius Møllersen, som har som teknikk å etterspørre dokumentasjon fra andre, selv ikke lever etter samme krav selv. Men, noe annet er ikke å vente fra mennesker som ser på seg selv som innehavere av den eneste rette TRO.  Da blir de mannevonde når noen tør å være uenige med dem.  I alle Marius Møllersen's klimadebatt-innlegg, som nå sikkert har passert over 100 stk., har han ikke kommet med egen resonnoment eller link til en artikkel som inneholder resonnoment eller enda bedre, bevis for at CO2 forårsaker global oppvarming.  Men forsøk på latterliggjøring av sine meningsmotstandere går han ikke av veien for...  Well done!

  Logisk tenkning er visst ikke Marius sin sterkeste side, det har han vist før her på "Nye meninger" når han stiller spørsmål som han har allerede fått svar på, jfr. Per Engene's gode utredninger  - selv det stiller Marius spørsmål ved.  Videre så er det ikke ensbetydene med at en debattant her (for eksempel meg) linker til en VG-artikkel, og der skal bety at jeg tilhører et bestemt politisk parti.  Altså, det er ikke noen korrelasjon mellom det å linke til en nyhetssak og politisk preferanse.

  Men, Marius har gjort det til sitt kjennemerke å etterspørre dokumentasjon:  Nå etterspør jeg det!  Kom med dokumentasjon på min politiske preferanse, eller la være å spre ubegrunnede påstander!

  Marius skrev dette: "Litt ironi i at Inge skyter fra hofta mot miljøvernorganisasjoner for å ha vikarierende motiver, mens han selv synes å ha vært "realist" for å fremme ett enkelt partis politikk." Hvordan begrunner du, Marius, at jeg skyter fra hofta? Og igjen, hva har du av dokumentasjon om at jeg fremmer et enkelt parti's politikk?

  Til siste spørsmål, som refererer til #69: Les min kommentar nr. 64 flere ganger, kanskje du vil skjønne sammenhengen....    Men, klarer du ikke det skal jeg forklare det ved senere anledning...  Og du, Marius, som kaller andre dumme -- hvor smart er du som ikke skjønner vanlig norsk?

  PS: Jeg registrerer at Marius ennå ikke har tatt seg bryet med å "angripe" http://www.abcnyheter.no/borger/100110/klimaprofitorene Kan det være at innholdet er for nære sannheten  -- og det svir grassalt at det finnes mennesker som er klar over det?


 • Håpet svinner
  Marius Møllersen
  Publisert 17. mai 2011

  Jeg har prøvd før, og når prøver jeg for siste gang en liten byttehandel med Inge:

  Svar på dette, så skal jeg svare på to valgfrie spørsmål fra deg:

  Kan du vise til en påstand fra en "klimaalarmist" om hva som forårsaker årstider og døgnvariasjoner, som du er uenig i?


 • MM viser seg som en naiv klima-alarmist
  Inge Kristiansen
  Publisert 17. mai 2011

  Marius Møllersen sin form for byttehandel er tvilsom, til gangs!  Han fikk svar på sitt første spørsmål fra meg i kommentar nr. 161 i debatten "klimaendringer, hallo?"-  Det at han ikke liker svaret, og vil ha et nytt, er meg revnende likegyldig!  Han har fått et svar, og det står!

  Hans andre spørsmål blir besvart etter at han selv kan dokumentere sine påstander i #74.  Og det svaret har vel alle vi andre skjønt hva er, unntatt MM.  (og det er nok helt sikkert ikke så "avansert" som Marius tror)

  Marius selv ikke gjort et forsøk en gang på å dokumentere de ubegrunnede påstandene han kom med i kommentar nr. 74 i denne debatten! Og likevel tror han at han har troverdighet nok til å inngå en "byttehandel".  Makan til naivitet skal en lete lenge etter!


 • Skoleeksempel
  Marius Møllersen
  Publisert 18. mai 2011

  Jeg kan ikke huske å ha betvilt noe Per har sagt om fordamping og nedbør, men han og Inge har jo etterhvert utviklet en egen tradisjon for å tilbakevise ikke-eksisterende synspunkter hos sine meningsmotstandere, så dette kom egentlig ikke som noen overraskelse. Hvis du finner ei lærebok som forklarer på ungdomskole eller videregående nivå hvordan CO2 kun bidrar marginalt til global oppvarming, er jeg imidlertid svært interessert.

  Forøvrig skal du ha takk for inspirasjonen. Hadde det ikke vært for denne tilsynelatende meningsløse kommentaren hadde det aldri falt meg inn å bla i en bok jeg faktisk har hatt som pensum:

  Petter Dannevig, “Meteorologi og Oseanografi for Sjøfolk», tolvte(!) utgave 1975. Forordet tyder ikke på endringer i det siterte avsnittet siden førsteutgaven i 1968.

  Side 18, kapittel «Atmosfærens struktur og sammensetning», underkapittel «luftens sammensetning»:

  «Luften er en mekanisk blandinga av flere gassarter. (...) Luften inneholder også vekslende mengder av vanndamp, karbondioksyd og oson. (...) Lufthavets store oksygenmengde er i det alt vesentlige produsert ved plantenes fotosyntese. Til tross for det enorme forbruk er det likevekt mellom avgang og tilgang. Dette gjelder imidlertid ikke luftens karbondioksyd. Planteverdenens forbruk er så stort at all karbondioksyd i atmosfæren ville bli forbrukt i løpet av et par tusen år hvis det ikke ble fornyet. Tilførsel skjer ved utstrømning fra vulkaner, ved forråtnelses- og forbrenningsprosesser. Dessuten finner det sted en utveksling med havet. Det er antakelig den stadig økende forbrenning av kull, olje og bensin som gjør at innholdet viser stigende tendens. Den samlede mengde i atmosfæren har øket med ca. 10% i løpet av dette århundre. Karbon som er tatt fra atmosfæren i tidligere geologiske perioder, og har ligget lagret i jorden, føres nå tilbake.

  Karbondioksyd absorberer meget av den utgående stråling fra jorden. Gassens varierende mengde opp gjennom tidene kan ha gitt seg utslag i vekslende klimaforhold. Det stigende mengde i vårt århundre kan føre til et klima som jevnt over er mildere, forutsatt at ikke andre og sterkere effekter virker i motsatt retning.»

  Dette beviser selvfølgelig ingenting, men er en god indikator på at viten om CO2 som global oppvarmer er langt eldre enn moderne klimahysteri og har bred tilslutning innen meteorologien. Legg forøvrig også merke til at ingenting tyder på at forfatteren er klimaalarmist.

  Inge kan kanskje tolke dette som den forklaringsmodellen han stadig etterlyser.


 • Klima er big business!
  Inge Kristiansen
  Publisert 18. mai 2011

  Climategate” har avslørt at klimaskremsler fra FNs klimapanel, IPCC, og meningsfeller for en stor del er basert på forskningsjuks. Tusenvis av dokumenter og e-mails som omhandler de mest innflytelsesrike klimaforskere i England og USA (Jones, Hansen, Mann, Briffa m. fl.) er lekket fra Hadeley Climate Research Unit ved East Anglia University i England.  

  Dokumentene viser direkte forskningsjuks, bl.a. for å lage den såkalte ”Hockeykølle-kurven”, manipulering og sletting av data, utestegning av forskere med avvikende syn, nekting av offentlig innsyn m.m. Det viser seg også at mange klimaskremmere har personlig økonomisk interesse av å drive med klimaskremsler. Avsløringene minner om korrupsjon blant forskere og i FN.

  Det planlegges CO2-avgift for folk flest, meldes det i media. Selvfølgelig! Det er alltid folk flest, den enkelte kunde, skatte- og avgiftsbetaler som til syvende og sist må betale for politikernes og maktmenneskenes pengebehov. 

  Spådommene om at CO2 vil føre til en mulig fremtidig global oppvarming og klimakrise er en politisk skapt myte av miljøfanatikere som er mot all bruk av naturressurser og fossil energi. Spådommene er ikke vitenskapelig bevist. Tvert imot så viser de siste 10 års målinger at temperaturstigingen har stoppet opp. Temperaturen er nå svakt fallende på tross av at CO2 i atmosfæren øker. Det er påvist dårlig korrelasjon mellom CO2 og temperatur i luften. FNs klimamodeller stemmer ikke. Det er bare 4 % av CO2-økingen som skyldes menneskeskapte utslipp. Resten er naturlig. CO2 er en svak drivhusgass som står for bare 2 % av drivhuseffekten. Det lille menneskeskapte bidrag (4 % av 2 %) er neglisjerbart.  (0,04*0,02 = 0,0008,  0,0008*33 grader celsius= 0,0264 grader celsius)

  Klimaendringene er naturlige og hovedsakelig forårsaket av solen og kosmiske og astronomiske variasjoner som påvirker havet, skyene og luften (ref. professorene Ellestad, Humlum, Solheim). Det finnes ikke noe bevis for at økt CO2 vil føre til krise. Opprinnelig, for 4 milliarder år siden, besto atmosfæren av 80 % CO2, som det siden er blitt utviklet en levelig atmosfære fra, nå med ca. 380 ppm CO2. Varme perioder har vært bedre for livet på jorden enn istider.

  De siste års forsking har vist at klimaskremslene og spådommene til FN og deres meningsfeller ikke stemmer. Dette er påvist av forskere som er uavhengige av FN, og ikke betalt av politikere som har bevilget over 600 milliarder kroner til klimaskremmende forskere.

  Politikere og andre har funnet ut at CO2 kan bli en nyttig inntektskilde. Det omsettes for milliarder av kroner innenfor denne klimabusinessen.  Politikere, journalister, folk flest og idealistisk ungdom som vil ”redde verden” har vært lett bytte for denne sterke samlingen av lobbyister med økonomisk interesse av å skremme mest mulig. De driver en enorm propaganda som overgår 68-generasjonens kommunistpropaganda. Mange som er påvirket er svært kunnskapsløse om naturvitenskapelige fenomen, og svært dårlige til å undersøke alle sidene av en sak, men godtar den politiske klima-propagandaen kritikkløst.  

  Naturen styrer klimaet, og CO2 er en uskyldig og livsviktig gass for planter, dyr og mennesker. Uten CO2 vil livet på jorden dø ut. Litt mer CO2 vil bare gi mer plantevekst, innkludert regnskog. I drivhus mangedobler man CO2-innholdet.

  Konsekvensen av Climategate-avsløringene og ny erkjennelse om CO2 er at all CO2-aktivitet, kvotehandel og avgifter kan avvikles!


 • Skal vi naive bli nektet informasjon?
  Marius Møllersen
  Publisert 19. mai 2011

  Muligens har Inge rett i at jeg er naiv, men jeg tror naiviteten min går mer på at jeg har insistert såpass lenge på å få til en konstruktiv debatt med ham.

  At han ikke stoler nok på meg til å gjøre en byttehandel er svært merkelig, all den tid jeg faktisk oppfylte min del av forrige byttehandel på forskudd. Jeg tror ganske enkelt Inge er for feig til å svare meg, fordi han vet at ham ikke har noen kilder å vise til.

  Siden Inge selv gang på gang nekter å gi meg et svar jeg forstår (dette har ingenting med om jeg "liker" svaret eller ikke -vi diskuterte tross alt bare et begrep og en definisjon innen termodynamikken), inviterer jeg herved en hvilken som helst annen leser til å klargjøre det Inge har skrevet om varmekapasitet.


 • Hvamed å ta til seg informasjonen som er gitt?
  Inge Kristiansen
  Publisert 19. mai 2011

  Ingen nekter naive informasjon og ingen kan tvinge naive til å ta til seg informasjon! Å kalle meg feig er et retorisk knep som du, Marius,  må slite hardt med å bevise. Min observasjon av debattene her på "Nye meninger" underbygger det jeg har sagt tidligere, man skal lete lenge for å finne andre debattanter som har kommet med så mye UNDERBYGGET argumentasjon og henvisning til andre artikler (som er skrevet av blant annet godt utdannede vitenskapsmenn) som det jeg har gjort.

  Hva Marius har bidratt med av henvisninger og underbygging er vel cirka 5 prosent av hva jeg har gjort.  Så det å kalle meg feig, vitner i tillegg til at Marius er en mannevond person når andre ikke er enige med ham, at han også lider av manglende lesetrening.  For Marius har fra meg og andre debattanter fått forklaring etter forklaring og link etter link; likevel tror han at CO2 forårsaker global oppvarming.  Det viser at selv forrige kommentar, nr. 79 er vanskelig å ta til seg, for visse personer.

  Videre, en debatt er ikke en form for byttehandel, det er helt frivillig hva en selv ønsker å bringe til torgs, men Marius tror at han har rett til å avkreve svar (i det hele tatt) på spørsmål som er besvart minst en gang tidligere.

  Ad varmekapastitet, for, ørtene gang;  Marius les linken som du  selv kom med, Wikipedia-linken, svaret på hva jeg mener om varmekapasitet finnes der, noe jeg har gjenttatt flere ganger. Men sånn er det når ens politiske oppfatning hindrer "opptak"  av informasjon.

  Klimadebatten går hånd i hånd med skatte og avgiftspolitikken. En stor sak i dag er forslaget fra OECD om at Norge må øke avgiftene kraftig for å ta tak i klimakuttene.  Hvis staten øker klimaavgiftene, vil staten få større inntekter, ingen økte utgifter og vi "vanlige" får redusert våres kjøpekraft.

  Er det noen som tror at politikere, visse organisasjoner og Marius Møllersen ville vært opptatt av CO2-utslipp hvis det ikke medførte muligheter får skatte og avgiftsøkninger?

  Sannheten er (nå forklarer jeg for de trege:) at selvsagt ville ingen brydd seg, det er en kjent sak at visse politiske retninger tror på inndraging av privat kjøpekraft som et middel til å omforme samfunnet til det forbildet de selv har.  Og det forbildet er ikke pent...  ei heller særlig vellykket, hvis vi ser på verdens historie de siste hundre årene.

   


 • Inge avkledd!
  Marius Møllersen
  Publisert 20. mai 2011

  Inge har altså endelig "skjønt" at alt maset mitt om dokumentasjon og vitenskapelig belegg egentlig handler om at jeg vil ha økte skatter og avgifter (på tross av at jeg ikke har nevnt dette med ett ord). I tillegg gjennomskuer han hele den norske venstresida (altså de som ikke har skatte- og avgiftsletter som fanesak) som en bande skapkommunister, og attpåtil kan han ved grundig analyse slå fast at kommunismen som sådan i bunn og grunn dreier seg om å redusere privat forbruk.

  La meg herved avsløre Inge:

  Inge er Oslolos, men liker best å sitte i bar overkropp på ei sydlig strand og myse. Han finner det overveiende sannsynlig at verden går til helvete, men neppe innen de neste 60-70 åra, og før den tid skal han være godt nedgravd. Inntil nylig var han en simpel livsnyter som stemte DPP med god samvittighet. Imidlertid har det gått opp for ham at dersom han betaler mindre skatter og avgifter, kan han nyte livet enda mer. Vips så blir han aktiv i Fremskrittspartiets hedonistfraksjon, hvor han sammen med likesinnede har kjørt et kost/nytteregnskap som viser at det lønner seg langt mer å kjøre en massiv kampanje, saklig eller ikke, mot absolutt alt som lukter av skatter og avgifter, enn å slite seg ut med å argumentere for økonomisk liberalisme.

  Dette er selvfølgelig satt på spissen, men det forklarer overraskende godt Inges tilsynelatende deliriske insistering på at kjøpekraften i Norge er relativt svak, og like treffende er det med hensyn til hans uvilje mot å finne en felles, vitenskapelig plattform og også hans ufine personangrep og blanke løgner om meningsmotstanderes påstander.

  Litt trist å bli blottlagt på denne måten, men du kan i det minste trøste deg med at jeg verken tror du er idiot eller troll, selv om jeg ikke ser mer opp til en egoist som ikke heiser flagg.

   


 • Marius fantaserer i vilden sky
  Inge Kristiansen
  Publisert 20. mai 2011

  Makan til fri fantasi skal en lete lenge etter.  En ting skal Marius ha, han kan egne seg som en ny "ANONYM" forfatter på Kagge forlag.  Da kan han boltre seg på et par hundres sider med pur fiksjon.

  Ellers er det synd at Marius gjetter i vilden sky når det gjelder mine politiske oppfatninger, men det viser at han fortsatt sliter med leseforståelsen sin.

  Og uansett hvilken politisk oppfatning jeg har, vil ikke det forandre en tøddel av hva som driver klimaet.  Sola og gravitasjonskreftene er ikke til valg, de bare fortsetter å virke de.

  Men det som er ille, er den politiske kampanjen som går ut på å først gi skylden for den temporære globale opvarmingen på CO2, for dernest bruke den nye forståelsen som grunnlag for å innnføre nye skatter og avgifter.  At det virkelig er sånn det henger sammen, kan alle med bedre leseforståelse enn Marius Møllersen,  meget lett ta til seg.

  Til slutt: Hvorfor i det hele tatt å trekke inn gleden ved å være "charter-svein" for en stakket, stund er merkelig, det har ingenting med om vi går mot varmere eller kaldere tider å gjøre, men det går rett og slett ut på å nyte livet så lenge man kan. Noe som jeg anbefaler raddiser også å prøve.

   


 • Gjettekonkurransen la du selv opp til!
  Marius Møllersen
  Publisert 20. mai 2011

  Jeg innrømmer glatt at jeg ikke lener meg på mer enn kvalifisert synsing når det gjelder min karakteristikk av Inge, men så var det også et direkte tilsvar på hans egen "gjennomskuing" av mine motiver i debatten om menneskeskapt global oppvarming.

  Hovedpoenget mitt ser du imidlertid ut til å gå glipp av: Dine innlegg både i sistnevnte debatt og den du selv startet om kjøpekraften i Norge tyder på at du gir deg en god dag i faktagrunnlaget bak diskusjonen: Du gjør absolutt ingen forsøk på å saklig kritisere dine meningsmotstandere -det nærmeste du kommer er å slå dem i hodet med ubegrunnede bloggsitater eller tilsynelatende vitenskapelige rapporter som er så tungtfordøyelige at det knapt er en lekmann som orker. I debatten om kjøpekratfen nærmet du deg det parodiske i å fornekte hva norges udiskuterbart største autoritet på statistikk sa i klartekst, nemlig at Nordmenn har kjøpekraft helt i OECD-toppen uansett hvordan du måler den.

  Alt dette glir inn i et tydelig mønster: Du har bestemt deg for at du vil ha skatter og avgifter ned, og ofrer gjerne en konstruktiv debatt på dette alteret. Jeg gidder ikke å bruke mer tid på å "forklare" deg disse sammenhengene. Når jeg regner med at andre lesere av tråden for lengst  har skjønt poenget mitt melder jeg meg ut.

  Snakkes i neste tråd!


 • Oppsummering
  Inge Kristiansen
  Publisert 20. mai 2011

  En liten oppsummering er på sin plass; Hvor stor virkning har CO2 for global oppvarming?  Og er det noen somm helst vits i å kutte menneskeskapte utslipp?

  Fra kommentar nr 40, skrevet av Per Engene: Drivhusgassane varmar aldri opp jorda. Det er det sola som har hovudansvaret for. Jordvarme, atomenergi og brenning av fossil energi yter så lite at det til saman er mindre enn variasjonen i solenergi. Atmosfæren sørgjer for at det er 33 grader varmare på jorda enn om planeten ikkje hadde hatt atmosfære. Den viktigaste delen kjem frå dei enorme varmemengdene i fordampinga av vatn frå hav og land, til og med frå is, om lag 65%. Den nest største delen kjem frå at lufta blir varma opp, blir lettare og stig til vers og strøymer med antipassat vindane frå den tropiske til den polare sone, om lag 19%. Drivhusgassane absorberer varmestrålar frå jorda som også varmar opp lufta, om lag 16%, det meste frå vassdamp 13%, men også frå CO2 som står for mindre enn 2%. Desse faktorane gjer at atmosfæren held på solvarmen noko lenger, og fører til at jordoverflata held seg 33 grader varmare enn utan atmosfære.

  CO2 yter så godt som full effekt med å absorbere i sitt spekter med 300 ppm i lufta. Overskytande CO2 i lufta, 380 ppm eller dobbelt mengd på 760 ppm, har så liten effekt at han let seg ikkje måle. Det uttrykkjer eg med at det er fysisk umuleg at UTSLEPP av CO2 kan påverke temperatur eller klima nemneverdig. Det kjem av at likninga for absorpsjon er logaritmisk og flatar sterkt av alt etter 100 ppm og blir så godt som heilt flat etter 300 ppm.

  Fra min kommentar nr. 79: Spådommene om at CO2 vil føre til en mulig fremtidig global oppvarming og klimakrise er en politisk skapt myte av miljøfanatikere som er mot all bruk av naturressurser og fossil energi. Spådommene er ikke vitenskapelig bevist. Tvert imot så viser de siste 10 års målinger at temperaturstigingen har stoppet opp. Temperaturen er nå svakt fallende på tross av at CO2 i atmosfæren øker. Det er påvist dårlig korrelasjon mellom CO2 og temperatur i luften. FNs klimamodeller stemmer ikke. Det er bare 4 % av CO2-økingen som skyldes menneskeskapte utslipp. Resten er naturlig. CO2 er en svak drivhusgass som står for bare 2 % av drivhuseffekten. Det lille menneskeskapte bidrag (4 % av 2 %) er neglisjerbart. (0,04*0,02 = 0,0008  --  0,0008*33 grader celsius= 0,0264 grader celsius)

  Fra kommentar nr. 130 fra "klimaendringer, hallo!?", skrevet av Per Engene: ".... absorpsjonsspekteret for CO2, absorpsjonslikninga og målingar av CO2-absorpsjon som viser at CO2 står for mindre enn 2% av dei 33 grader C som atmosfæren står for."

  For å ta siste tallmateriale først:  33 gr. C * 0,02 = 0,66 gr. C.  Så lite påvirker all CO2 i atmosfæren.

  Tredje avsnitt ovenfor viser at nå utgjør de menneskaskapte CO2-utslippene kun 0,00264 gr. C.  Dersom vi klarer det som er Erik Solheim's våte drøm; å redusere de menneskeskapte CO2 utslippene til det halve innen 2050 vil det menneskapte bidraget være 0,0132 gr. C.

  Da får vi følgende forandring:  Nå gir all CO2 i atmosfærern et bidrag på 0,66 gr. C.   Ved en halvering av menneskeskapt CO2-utslipp:  0,66 gr. C - 0,0132 gr. C =  0,6468 gr. C

  Se på tallene enda en gang  - og se for dere at denne ubetydelige forandringen;  0,66 gr. C kontra 0,6468 gr. C  (en differanse på 0,0132),  vil koste oss alle betydelige summer, i milliardklassen over mange år.  Med det resultat at vi "vanlige" mennesker blir sittende med sluttregninga -  og vi vil få forverret våres kjøpekraft enda mer, mens staten og diverse klimakvotekremmere vil tjene seg enda mer søkkrike.

  Men det er visst helt i orden for visse organisasjoner, visse politikere og en haug av enkeltstående individer, hvor noen av dem har vært her inne på "Nye meninger".

  Min mistanke er at de er ønsker en inndraging av kjøpekraft fra oss "vanlige" mennesker, og at de bruker klimasaken som et vikarierende argument for den STORE saken!

   


 • Marius Møllersen er stadig full av spørsmål?
  Gunnar Øvrelid
  Publisert 27. juni 2011

  Andre skal svare på ditt, og Marius FORLANGER svar på datt. og Marius har gjentatte ganger bedt om svar på ditt, og datt. Du fortalte meg engang at du spurte så mye, for å LÆRE? Har du lærevansker, Marius? Har du ikke LÆRT nok, til å begynne å svare nå?

  Etter alt du har FORLANGT svar på, og fått svar, etter alt du har vridd på, og fått svar, av meg, og Inge(jeg begriper ikke hvor han henter tolmodigheten fra), så synes jeg at du og dine andre(høyt skolerte) AGW frender skal begynne å svare  jeg. Det var nemlig Albert Arnold Gore, som ordnet det så IPCC fortsatte, etter første klimaraport i 1992. KILDE og DOKUMENTASJON skal du få når IPCC returnerer svaret til meg. Dere hengte dere på som AGW`s duskepiker/tanketom heiagjeng, uten selv å tenke en konstruktiv tanke, så nå får du begynne å svare.

  1). Ha er den øvre og nedre tolleransegrense for jordens atmosfæriske CO2 gehalt,%vis, eller PPM?

  2). Hvor mye må den atmosfæriske CO2 gehalt stige i atmosfæren, før den genenrer en dobling i jordens temperatur. Jeg snakker da om verdier som vitenskapelig er BEVIST, og dokumenterte, og som der er vitenskapelig enighet om.

  3). Hvor stor er CO2 mengden i atmosfære, og hvor stor BURTE den vert, for ikke, etter deres utsagn, å forårsake den klimaendringen, som forøvrig bare dere ser.

  4). Hvor stor %vis mengde H2O finnes i atmosfæren til enhvær tid, oh hvorfor?

  Hva forårsaker H2O mengden , og hva kommer først, oppvarming eller vanndampen.

  5). Vilken av gassene H2O eller CO2 har den største, enkeltvise molelkyls absorpsjons effekt og returstrålings effekt.

  Jeg tar disse 5 spørsmålene i begynnelsen, forde jeg vet du ikke liker å lese, og derfor også lærer lite. Du har en tendens til å kalle alt over en A4 side for en murstein. Så sier jeg som du, dette FORLANGER  jeg dokkumenter svar på, med kildehenvisning. Er ikke det en real fremgangsmåte synes du? Lukke til.


 • Så mye skriking...
  Marius Møllersen
  Publisert 28. juni 2011

  Gunnar, er du overhode klar over at ord skrevet med store bokstaver blir oppfattet som ROPING?

  (...)og Marius FORLANGER svar på datt.

  Ikke sant.

  og Marius har gjentatte ganger bedt om svar på ditt, og datt. 

  Sant

  (...)og Inge(jeg begriper ikke hvor han henter tolmodigheten fra)

  Antakelig omtrent samme sted som oss to.

  1). Ha er den øvre og nedre tolleransegrense for jordens atmosfæriske CO2 gehalt,%vis, eller PPM?

  Hva er toleransegrense? For hva? Jeg antar at planeten Jorden i seg selv overlever alt fra 0 til 100%.

  2). Hvor mye må den atmosfæriske CO2 gehalt stige i atmosfæren, før den genenrer en dobling i jordens temperatur.

  En dobling? Fra rundt 300K til rundt 600K? Hva har dette med virkeligheten å gjøre?

  Jeg snakker da om verdier som vitenskapelig er BEVIST, og dokumenterte, og som der er vitenskapelig enighet om.

  Jeg vet ikke om noen korrelasjon mellom CO2-innhold i atmosfæren og global temperatur som er vitenskapelig bevist.

  3). Hvor stor er CO2 mengden i atmosfære, og hvor stor BURTE den vert, for ikke, etter deres utsagn, å forårsake den klimaendringen, som forøvrig bare dere ser.

  Så vidt jeg husker er den rundt 380 ppm. Jeg kan ikke huske å ha sett noen idealverdi.

  4). Hvor stor %vis mengde H2O finnes i atmosfæren til enhvær tid, oh hvorfor?

  Husker ikke %, knappe 5 kanskje? Vanndampen i atmosfæren kommer fra vannet som finnes i flytende form, hovedsakelig havet.

  Hva forårsaker H2O mengden , og hva kommer først, oppvarming eller vanndampen.

  Uten termisk aktivitet, ingen fordamping.

  5). Vilken av gassene H2O eller CO2 har den største, enkeltvise molelkyls absorpsjons effekt og returstrålings effekt.

  Vet ikke. Men det er visst bred enighet om at vanndamp bidrar mer til drivhuseffekten enn hva CO2 gjør, i de omtrentlige andelene de har i dagens atmosfære.

   Så sier jeg som du, dette FORLANGER  jeg dokkumenter svar på, med kildehenvisning. 

  Jeg har aldri "sagt" noe slikt.


 • Morten Holm Slettebø
  Publisert 28. juni 2011

  Sammenhengen mellom mengden atmosfærisk vanndamp og temperatur kan ikke forenkles slik. Høyere temperatur færer til mer vanndamp som fører til høyere temperatur, som igjen fører til mer vanndamp. Slik kan vanndamp forsterke klimaendringer. Det vil si at vanndamp kan forsterke små endringer framkallt at for eksempel økte mengder CO2 i luften.

  At vanndamp er en viktigere klimagass enn CO2 totalt sett er sant, men det er på ingen måte noe utrolig eller overraskende. Det er noe alle som har satt seg litt inn i emnet vet. Det er og tatt med i enhver rimelig klimamodell. Denne tendensen til å trekke frem noe banalt og påstå at verdens klimaforskere ikke tar hensyn til det, om det er vanndamp eller Henrys lov, er i seg selv en tåpelig argumentasjonsteknikk for ikke å snakke om uærlig.

  Som en liten kommentar ellers er det sant at vitenskapen svært sjelden beviser noe, man sannsynliggjør at så og så er riktig til det er svært lite tvil igjen. Det bør vel derimot sies at drivhuseffekten som fenomen og at CO2 er en drivhusgass er rimelig godt underbygd.


 • Så mange prosent finns ikke
  Elling Disen
  Publisert 28. juni 2011

  Temperatur fører til vanndamp som fører til temperatur ... 

  Slike formuleringer avslører mangel på elementære innsikter. For hvorfor er ikke da hele systemet gått amok for lenge siden dvs ført til uendelig temperatur og 1000% vanndamp ? 

  Forcings og feedbacks har presise definisjoner i kontrollteorien. Oppvarmere har misbrukt disse til det ugjenkjennelige.

  Atmosfærens forcing er hverken innstråling er overflatetemperatur men maksimalt effektiv utstråling til rommet.

  Atmosfærens feedback er ikke økt lokalt innhold av vanndamp men det store globale værmønsteret med konveksjon i tropiske strøk og nedbør i temporerte.

  For at dette systemet skal være stabilt må inneholdet av "veksthusgasser" være mettet - ellers skulle ikke vanndamp komme tilbake som nedbør. 


 • Mangel på elementær innsikt.
  Morten Holm Slettebø
  Publisert 28. juni 2011

  Fordi ikke alle rekker er divergente. Det klassiske eksemplet er zenons paradoks om Akilles og skilpadden hvor rekken er 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + ... og så videre. Paradokset stiller tradisjonellt opp at dette burde bli en uendelig distanse, men vi kan regne på det og vise at rekken konvergerer mot 2. Det er altså på ingen måte gitt at en uendelig rekke må gi en uendelig sum.


 • Takk for svaret Marius.
  Gunnar Øvrelid
  Publisert 28. juni 2011

  Nei, jeg var ikke klar over at store bokstaver ble regnet som ROPING. hørte du roping nå? Roping er deffinert i dagligtale som en høyrøstet tale med hensyn til, desibel ytgydtelser. Dette klarer jeg ikke med et tastaur. Derimot regner jeg det som undersrtreking av et ord, i mangel av annen metode. Desse grovere bokstav  mulighetene  over her lager problem, med at det like gjerne forstørrer hele teksten. Men takk for opplysningen, den hjelper meg i en sak jeg har gående med PFU.

  Og likedan så takker jeg for  at du igjennom dine svar, har fortalt oss alle  at der ikke finnes beviser for AGW. At du heller ikke har kunnskap nok til å kunne si at mennesklig aktivitet fører til global oppvarming eller klimaendring. Dette burde du nå gå å innformere andre AGWere om. Også at temperaturen som steg frem til 1998 har falt igjen, ca 1/10 grad. Den temperaturstigningen som også genererte en kraftig stigning i havets avdamping. Det betyr en høyere gjennomsnittlig H2O konsentrasjon, som er den dessidert største drivhusgassen.

   "5). Vilken av gassene H2O eller CO2 har den største, enkeltvise molelkyls absorpsjons effekt og returstrålings effekt? Vet ikke."

  Du skjønner, da vet du ikke det mest grunleggend i drivhusefekten.

  CO2 absorperer kun utadgående IR =elektromagnetisk stråling, og i et smalt spekter sett i forhold til H2O som absoperer i både ut og inn stråling i et mye bredere spekter en CO2. Dette har du og jeg terpet igjennom så mange ganger, at du nå skulle vite det snart.

  Altså har du ikke så mye kunnskap om dette at du kan ta en fornuftig stilling til saken, og derfor ikke holdning for eller i mot heller.


 • Tvilsomt
  Marius Møllersen
  Publisert 28. juni 2011

  At CO2 ikke skulle absorbere inngående infrarød stråling finner jeg komplett usannsynlig.

  Så vidt jeg har forstått er den grunnleggende forskjellen mellom H2O og CO2 at førstnevnte absorberer i flere bånd enn sistnevnte, jamfør denne illustrasjonen:

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Solar_Spectrum.png

  Dette sier imidlertid ingenting om hvordan hvert enkelt molekyl oppfører seg, og det sier forøvrig ikke du selv heller.

  Og da er vi tilbake til noe jeg har etterlyst før, nemlig at du bør dokumentere påstandene dine. Selv om jeg er uvitende på et område, har jeg ikke for vane å ukritisk ta den første påstanden jeg kommer over for god fisk. Du overbeviser neppe mange andre heller ved bare å slå fast at "slik er det". 


 • Svar til Morten Holm Slettebø.
  Gunnar Øvrelid
  Publisert 28. juni 2011

  Kan du forklare meg hva som er for forenklet med denne fremstillingen,Slettebø:

  H2O molekylene er i mengde, langt overlege CO2 molekylets mengde, med sine hennholdsvise gjennomsnittlige 5% og CO2`s 0,0380% der den minste massen absorperer kun utadgående elektromagnetisk sråling, i tillegg i et smalere spekter en H2O, i tilegg at det siste absorperer i begge rettninger og fylles dermed fortere) og kan derfor tilbake ståle til joden i en raskere tempo en sin lillebror CO2 molekylet? Begge stråler ut igjen mot verdensrommet ca 70% av abserperte mengde. Apropos % kan aldri bli større en 100, hvis en ikke da vil legge tropisk regning til grunn.

  Så hva ser Slettebø som feil i dette oppesttet, bortsett fra kirsebær plukking som ikke har en betyning i det hele, forde det forsvinner i støy. Ver så snill å forklar deg på Norsk. Ifølge A Einstein: De fleste av de grunnleggende ideer om vitenskapen er i hovedsak enkle, og skal som hovedregel,uttrykkes i et språk forståelig for alle.

   


 • Svar til Tvilsomt Marius
  Gunnar Øvrelid
  Publisert 28. juni 2011

  Da bør du ta deg en titt på din egen lenke igjen. Det var kanskje litt raust å si den kun absoperer i utgående, men hvis du fostår grafen, så ser du at det spekteret som CO2 absorperer inngående bølger i, sammenlignet med H2O, er så liten at  vandampen overskygger det meste, og gjør dette til nermest 0 i betydning. Da også tatt i betraktning i hvilken høyde fra  bakken CO2ens absorpsjon foregår. Så dette er bare krangling om promiller. Men det er jo vanlig blandt AGWere som ikke har annen misjon en å skyve debatten ut på viddene. 


 • Støy.
  Morten Holm Slettebø
  Publisert 28. juni 2011

  Bortsett fra at du later som at dette er ukjent for klimaforskere, noe det åpenbart ikke er? Eventuellt at du presenterer dette uten å si noe om hvorfor det skulle være relevant.

  CO2 har en klar effekt som drivhusgass med godt vitenskapelig belegg:

  http://www.skepticalscience.com/empirical-evidence-for-co2-enhanced-greenhouse-effect.htm

  Vanndamp spiller en viktig rolle som den viktigste av drivhusgassene og i forhold til den globale oppvarmingen som en del av feedback fra oppvarming. Altså at varmere klima leder til mer vann i atmosfæren som igjen leder til sterkere drivhuseffekt. Dette er regnet inn i modellene som brukes for å vise menneskeskapt drivhuseffekt og det gir svært lite mening å refferere til det som et slags motbevis.

  Med tanke på å uttrykke seg klart og tydelig tror jeg neppe det er noe du først burde anklage meg for. Det er andre, inklusive deg selv som skriver langt mindre klart og pressist enn meg, med en betydelig større grad av klipp og lim fra fagartikler. Jeg bedriver heller ikke, i motsettning til "klimarealsitene", såkalt kirsebærplukking. Jeg viser til en stor vitenskapelig konsensus i motsettning til dere som viser til enkelt artikler, gjerne upubliserte eller publiserte i lite annerkjente tidsskrifter.

  Til sist, som en oppklaring, var det Elling Disen som reffererte til 1000 %, så jeg har vansker for å se hvorfor denne slengbemerkningen kommer med meg som addresat.


 • Norsk tipping
  Elling Disen
  Publisert 28. juni 2011

  Så idag behager Morten å dele med oss at han forstår at den såkalte geometriske rekka konvergerer. Så fint.

  Det kanksje skulle få oss til å se at CO2innholdet har en logaritmisk påvirkning på temperatur. Opplys oss i så fall om hvilken logaritmisk konstant som gjelder.

  Da er vel vi ved tippepunktet for når den positive feedbacken slår tll for fullt ? Opplys oss i så fall om ulinearitetene som skulle utløse et tippepunkt.  En feedback har også en frekvenskarakteristikk som det i all beskjedenhet bør informeres om. 

  Da finnes det vel en en CO2attraktor i Lorentzdiagrammet ? Fortell oss hvor i faserommet den befinner seg ( i forhold til temperatur naturligvis). 

  Du ordlegger deg som du har en mengde klimakompiser som har forstått. Du kan vel videresende 1000%-frågorna til dem. 


 • Svar til Slettebø, Støy.
  Gunnar Øvrelid
  Publisert 28. juni 2011

  Slettebø: Hvem har påstått at CO2 ikke var en såkalt (klimagass), i seg selv like missvisende som (drivhuseffekt)?


  Videre poengterer du her, det jeg sier:

  Vanndamp spiller en viktig rolle som den #viktigste av drivhusgassene# og i forhold til den globale oppvarmingen som en del av feedback fra oppvarming?     Dette er jo mitt påeng? Men glemm ikke ute masse diffransen!

  Videre sier du:

  Dette er regnet inn i modellene som brukes for å vise menneskeskapt drivhuseffekt og det gir svært lite mening å refferere til det som et slags motbevis.

  Svar:John R. Christy er spesielt kritisk til vektleggingen av datasimulerte klimamodeller i IPCCs klimarapporter.

  Du sier videre:

  Med tanke på å uttrykke seg klart og tydelig tror jeg neppe det er noe du først burde anklage meg for. Det er andre, inklusive deg selv som skriver langt mindre klart og pressist enn meg, med en betydelig større grad av klipp og lim fra fagartikler. Jeg bedriver heller ikke, i motsettning til "klimarealsitene", såkalt kirsebærplukking. Jeg viser til en stor vitenskapelig konsensus i motsettning til dere som viser til enkelt artikler, gjerne upubliserte eller publiserte i lite annerkjente tidsskrifter

  Her tar jeg deg i to usannheter og en feilaktig påstand:

  1. Ikke en plass her kan du påvise et utklipp fra faglitteratur.

  2. i motsettning til "klimarealsitene", såkalt kirsebærplukking?

  Hva kaller du da dette:»Forcings og feedbacks har presise definisjoner i kontrollteorien. Oppvarmere har misbrukt disse til det ugjenkjennelige.

  Atmosfærens forcing er hverken innstråling er overflatetemperatur men maksimalt effektiv utstråling til rommet.

  Atmosfærens feedback er ikke økt lokalt innhold av vanndamp men det store globale værmønsteret med konveksjon i tropiske strøk og nedbør i temporerte.

  Dette kaller jeg kirsebærplukking og uklar tale samlet under ett!

  3).Eventueltat du presenterer dette uten å si noe om hvorfor det skulle være relevant.

  Jeg trodde drivhusgassenes beskaffenhet var relevante, i sakens sammenheng , og dette godt kjent for en som har satt seg inn i tingene.

  Hva de 1000 prosentene gjelder, så har jeg ikke nevnt tallet 1000, men presisert at % aldri kunne overstige 100?

  1. Du sier videre:Jeg viser til en stor vitenskapelig konsensus i motsetting til dere som viser til enkelt artikler, gjerne upubliserte eller publiserte i lite anerkjente tidsskrifter.

   Hvor finner du at jeg har gjort dette? Hvis du ikke kan dokumentere en slik påstand mot meg, bør du trekke den tilbake. Jeg er ikke den du kan beskylde for ditt eller datt, uten å få tilbakemelding. Jeg svarte deg saklig, og forventer saklig respons, Enig?

   Hvilket Konsensus? Konsensusen som fra begynnelsen ble presset inn i IPCC rapport 1, av Visepresident Al Gore, klart mot vitenskapens vilje?Forøvrig langt på vei tilbakevist av Henrik Svensmark teori, nettopp etterprøvd og sannsynlig gjort i Cern?

   Jeg må spørre:Følger dere med i forskningen, eller bare neglisjerer dere automatisk det som ikke passer? At jeg ikke er så flink med rettskriving, vet jeg. Det er en ganske kjent lidelse. Til og med Kongen har de. Men jeg bruker nå retteprogram, slik at dere ikke har det til ankepunkt.

  2. Jeg ser du bruker STØY til overskrift. Her er eksempler:Feil kalibrerte satellitter. Feil plasserte målestasjoner, etz, etz Dette er tilfeldige eksempler.
 • To ting på en gang
  Marius Møllersen
  Publisert 28. juni 2011

  Er det så vansaklig å forstå at både vanndamp og CO2 kan bidra signifikant til global oppvarming?

  Dersom du mener at det vil være enklere å begrense mengden vanndamp framfor CO2 er du mer enn velkommen til å forklare dette nærmere.

  Du har forøvrig forsøkt å diskvalifsere mine meninger rundt menneskeskapt global oppvarming fordi jeg innrømmer at jeg ikke forstår alle mekanismene i detalj. Som du sikkert husker, lener jeg meg på vitenskapelig konsensus, som jeg finner bevist i og med at ingen tunge vitenskapelige organisasjoner fornekter dette fenomenet.

  Og er jeg fremdeles usikker på om du er enig i det Inge har skrevet om at CO2 bidrar til en kaldere klode.


 • Marius. Med all respekt.
  Gunnar Øvrelid
  Publisert 28. juni 2011

  Jeg brukte bare dere AGWere sin egen metode et øyeblikk, og det likte du ikke. Hvor mange ganger her AGWere utsatt meg for den metoden, tror du? Dere må tåle egen medisin nå.HVA? Ikke du som gjrde det? nei men du gir din tilsluttning til dem som bedriver denslags!

  Du sier:Og er jeg fremdeles usikker på om du er enig i det Inge har skrevet om at CO2 bidrar til en kaldere klode.

  Klarer du å trekke resultatet av en  uigjendrivelig naturlov, utifra egenerfaring? Du går en varm dag, og tar deg et bad i en kald kulp, eller i sjøen. Du kommer opp av vannet, og det er en liten kjølig bris. Hvorfor begynner du da å synes at det ble litt kalt? Svaret er tre ting. Du var varm før badet, kroppen ble ned kjølt i det kalde vannet, også kommer fordamping fra en varm kropp gir automatisk avkjøling! Ja, selvfølgelig er jeg enig med Inge sin selvfølgelige påstand! Fordamping gir nedkjøling= Enkel naturlov.

   


 • Uff, glemte Marius
  Gunnar Øvrelid
  Publisert 28. juni 2011

  Du sier:Er det så vansaklig å forstå at både vanndamp og CO2 kan bidra signifikant til global oppvarming?

  Selvfølgelig er jeg enig i at begge gassene står for sin del av en global isolasjons effekt, men ikke oppvarming. Den jobben er det solen som tar seg av. Solen varmer opp, isolasjonen H2O og CO2 holder på den varmen vi trenger, konstant, med varriasjonene vinter, sommer. Varme og kalde luftsrømmer er med på fordeling.


 • Bare rot.
  Marius Møllersen
  Publisert 28. juni 2011

  Hva er det egentlig du mener nå, Gunnar?

  Bidrar CO2 til en kaldere klode? Ja eller nei?


 • Morten Holm Slettebø
  Publisert 28. juni 2011

  Jeg poengterte enkelt og greit hvorfor en feedbackloop ikke nødvendigvis vil løpe ut av kontroll. Du virker jo ikke å henge med på det, eller er det bare nok et eksempel på at du er kronisk ute av stand til å skrive i klartekst? Men det er jo slik man dekker over virkelighetsfornektelsen, ved å begrave den.

  Vi vet utmerket godt hvor vitenskapelig konsensus er om klima, det finnes ingen tunge internasjonale organisasjoner som benekter menneskeskapte klimaendringer og over 90 % av klimaforskere stiller seg bak teorien. Men det blir som med de som benekter Darwin, tro over forstand.


 • Bare rot Marius.
  Gunnar Øvrelid
  Publisert 28. juni 2011

  Jeg må bare si som sant Marius. Rotet er nok i ditt eget hode. Hvis du mener å ta opp igjen den gamle, evindelige flisspikking debatten om molekylets bakside, skygging for solen og dermed en kjølende effekt. Så prøver vi med en naturlov til. Dette skjer ved at en elektromagnetisk stråle blir brutt og svekkes gjennom en prisme/vanndråpe, eller stanset ved å treffe et molekyl.

  Ta en lampe, og sett på et bord, trekk den ut ifra veggen, kok opp en gryte med vann og sett mellom lyskilden og veggen, og du vil se skyggen av dampen i lyskjeglen på veggen. Det samme skjer med CO2 men i mindre grad. Hvis du følger godt med når du åpner en flaske kullsyreholdig drikk, så vil du se dette som noen tynne diffuse bølger som stiger opp. Men den kjølende effekten av dette, er like liten som det berømte på drivet fra de små støvkornene i atmosfære, som dere driver å prater om. Slik så har også Inge poengtert at dette er av minimal betydning. Virkningen er der, men thats it. Jeg håper vi nå er ferdige med det tøyset der. Konsentrer først om de (lettfattelige) virkningsfulle klimadetaljene, og forstå dem først. De småtingene der  er bare et fortvilt forsøk på å forvirre mot debattanten, også blir du mest forvirret selv.


 • Ja eller nei?
  Marius Møllersen
  Publisert 28. juni 2011

  Det var vanskelig å svare utvetydig ja eller nei på spørsmålet mitt. Jeg forsøker en gang til:

  Bidrar CO2 til en kaldere klode?

  Forøvrig ser det ut til at du roter med begreper: Det du ser i lufta over kokende vann er vann i væskeform, ikke vanndamp. Dette kan sammenliknes med skyene i atmosfæren, som også består av vann i væskeform.

  Uten at jeg forsto eksempelet ditt med brusflaska helt, mistenker jeg at det også her er snakk om ørsmå vanndråper.


 • Vi går over til kubingo
  Elling Disen
  Publisert 28. juni 2011

  Å stringent matematisk konstatere spesifikk, ureduserbar kompleksitet i DNAmaskineriet som feks i et rikt verdensspråk som arabisk er ikke å utelukke Darwin. Men det er fullstendig umulig at livets proteinmaskineri og genetikk skal ha simultant ha oppstått fra et lynnedslag i en suppe av ammoniakk og metan eller via en sekvens av mutasjoner fra radioaktiv stråling. Jeg går utifra at du ikke har forutsetninger for å ta til deg noe av dette her og blenger istedet ivei invektiver og innuendo mot oss som vet. 

  Du er aller høfligst spurt om hvorfor din feedbackloop ikke løper ut av kontroll. Dreier det seg om positiv, negativ eller ingen tilbakekopling ? Hvilke forhold bestemmer fortegnet ? Om det dreier seg om en konvergens som du ser ut til å antyde hvorfor er ikke denne konvergensen allerede etablert ? Kan det være så at konvergensen består i at veksthuset i atmosfæren allerede er mettet med "klimagasser" slik at veksthusfaktoren er målt til 0.333 ( tilsvarende den optiske absorpsjonskoeffisienten tilsvarende er målt til 1.87 ) ? Ops, Miskolczi igjen Er ikke overenstemmelse mellom teori og empiri til fjerde desimal bra nok ? 

  Vet du g = 1/3 er det samme som å si at atmosfæren konfigurerer seg til enhver tid slik for å mest effektivt sende strålingen tilbake til rommet der den kom fra ? At den mest effektive energiutsendelsen består i at CO2 lagres forholdsmessig mye i stratosfæren ? At det igjen henger sammen med maksimal entropiproduksjon ? At det igjen kan styrkes fra de meget generelle fysiske prinsipper om energikonservering, fordeling av potensiell og kinetisk energi i et tyngdefelt ( virialteoremet ) og lover om temperaturfeltets kontinuitet over grenseflata hav/land og atmosfære ? Vet du hva ergodehypotesen er ? Er ikke atmosfæren et stort og diversifiert nok system til å hevde dynamisk likevekt om ikke ideell kjemisk/ termisk ? Er du klar over at CO2-teorien forutsier en såkalt hot spot som aldri er observert ? Hvordan skulle et par molekyler CO2 blant tusen andre holde en egen temperatur ? Er du klar over forskjellene i størrelsesorden på energimengdene involvert i faseoverganger (vannets altså ) kontra pV=nRT ?  Som påvirker værmønsteret med konveksjon fra tropiske strøk til nedbør på våre breddegrader ? Om du påstår at CO2 påvirker skydannelsen som dimetylsulfid høyst sannsynlig gjør kan vi begynne å resonnere. Men absolutt nada peker på at den mest energifattige og derfor kjemisk inerte karbonforbindelsen har noe som helst med nukleasjonsprosessene å gjøre. Surt regn kom fra svovelforbindelser og ikke CO2. 

  Tror du ikke at solas aktivitet har betydning for temperaturen på jorda ? Tror du mer skyer tilsvarer et varmere klima ? Fornekter du Maunderperioden da streng kulde falt sammen med fravær av solflekker og et større skydekke ? Vet du at befolkningen i Europa ble desimert som under svartedauen pga kulde, sykdommer og matmangel ? Er du villig til å gamble i naturlig skala med energiforsyningen og milliardinnsatser ? 


 • Marius.
  Gunnar Øvrelid
  Publisert 28. juni 2011

  Hvis din IQ hindrer deg fra å forstå forskjellen på damp over en gryte med kokende vann, og vannet i gryten, da ser jeg ingen hensikt med en diskusjon med deg, og slett ikke komme inn på atmosfæriske forhold. Du er jo totalt tom under topplokket menneske. Har du prøvd med spesialundervisning. Nei Nei, ikke ment som fornærmelse, bare som hjelp videre i livet?


 • Morten Holm Slettebø
  Publisert 28. juni 2011

  Her snakker vi nok heller om tro Elling, men du skiller jo ikke mellom hva du tror og hva du vet uansett. Irredusibel kompleksitet har blitt grundig tilbakevist og "Intelligent Design" er og blir evangelisk religion i meget tynne fåreklær. Det sier meg alt jeg trenger å vite både om din kapasitet for kildekritikk og ditt forhold til vitenskap at du tror på dette. Du tror og på klimaet, med de samme manglene dekket over med så mange fremmedord du kan, men det blir ikke noe mindre tynn suppe av den grunnen.

  Jeg tror verken jeg trenger å si mer eller at jeg ønsker å gi dette tullet mer tid eller oppmerksomhet.


 • Marius Møllersen
  Publisert 28. juni 2011

  Min IQ gjør meg i det minste i stand til å forstå at du nekter å svare på et enkelt ja/nei spørsmål.

  Jeg forstår selvfølgelig forskjellen på vann i og utenfor en gryte. Du forstår derimot tydeligvis ikke at det du ser over gryta ikke er vanndamp, men små vanndråper. Vanndamp er usynlig.

  Du kan kanskje se om du er enig i bildeteksten her:

  http://no.wikipedia.org/wiki/Fordampning


 • Vi går over til kubingo. Enig Elling Disen
  Gunnar Øvrelid
  Publisert 28. juni 2011

  Jeg skrev en liten bok: Mennesket, hvorfra, hvortil, og hvorfor?

  Der stiller jeg spørmålet:

  Hvorfor ble vi mennesker?

  –Vi ville finne ut mer om hvordan evolusjonen skjer i mennesker, forklarer Eivind Almaas. Han er professor i systembiologi ved NTNU, og deltok i studien som fant sted ved University of Illinois.

  – Hvorfor ble vi mennesker? Hvor sitter forskjellene mellom oss og sjimpansene? Hvilke molekylær genetiske mekanismer er opphavet til dem?

  –Én mulighet er at tilfeldig valgte gen, ett her og ett der, får små mutasjoner som skaper varige forandringer i arten. Men denne type forandringer vil trolig bare ha små effekter.

  • En annen mulighet er at utvalgte forandringer i noen helt spesielle gener – transkripsjon faktorene – setter i gang modifiserte eller nye genetiske programmer i ulike deler av kroppen. Spørsmålet vårt var om denne siste muligheten kan forklare forskjeller i menneske- og sjimpansehjerner, sier Almaas.

  En forsker fra Amerika sa en gang: At en selle, tilfeldigvis skulle oppstå i havet, for så å sette igang celledeling, som skulle resultere i alle jodens skapninger, er like sannsynlig, som at en tornado skulle løfte en jernvarehandel opp i luften, og den da skulle komme ned igjen som en fult ferdig Boing 747.

  Darwin var nok langt foran sin tid, men der var en masse forhistorie som han ikke hadde forutsetning for å vite noe om. Også var det den altoverskyggende religionen da.


 • Morten Holm Slettebø
  Gunnar Øvrelid
  Publisert 28. juni 2011

  Ikke annet jeg vet, er det grundig tilbakevist at jorden var flat. Det er grundig tilbakevist at menneske som kjørte fortere en 50km i timen ville få nerveskader. De er grundig tilbakevist at det ikke gikk an å fly fortere en lyden. Det er grundig tilbakevist at mennesket ikke kunne reise til månen, o,s,v o,s,v. Når skal dere forskningens og utviklingens hemskor lære. Hadde det ikke vert for dere og politikken og religionen Slettebø, så hadde mennesket snart vært intergalaktiske i sin reise vaner.

  Overbefolknings problematikken hadde vert en vits, og mennesket hadde samarbeidet til det beste for alle. Nå ligger slike som du, Marius og andre etter slepere i utviklings sammenheng, og hindrer den fremgangen som mennesket er ment å skulle ha, for de dette ikke passer noen få sin snevre egosentriske menneskers tankegang, som ennå ser jorden som kosmos sentrum, og alt utenfor deres fatteevne er umulig. Også karakteriserte som samfunnets overdimensjonerte dørstokker.

  Unnskyld utblåsingen, men jeg har selv vert utsatt for dette svartsynte,( det er bare tull) maset. Det er en velutviklet del av Janteloven. Jeg brøt igjennom og opprustet og automatiserte mange ting i min bedrift. Men det var nok av slike (dørstokker,) til tingene fungerte.


 • Elling Disen
  Publisert 28. juni 2011

  Du er modig Gunnar og det hedrer deg. 

  Rent taktisk er det selvfølgeig ikke så lurt å komme rekende til gards med nok en fornektelse om livets opphav i tilegg til klimagreia som reter gallfeber på etablissemangets paradigmer. Men skitt au, la oss også påminne om at platetektonikken er tilbakevist (ingen egentlige subduksjonssoner ) og at jorda utvider seg langs midthavsryggene. 

  Ang min tro Morten, så er det en privatsak som du ikke skal eller legge deg i. Du skulle nok komme til å bli overrasket på det feltet også men du hverken inviterer eller kvalifiserer til en stillferdig dialog om porselenet på de høyeste hyllene. Jeg tror ikke på noe klima annet enn håper at det blir bra vær for motorsykkelkjøring eller kajakkpadling imorgen. Jeg anser klimamekanismene unntatt skydannelsen som kartlagt i banale fysiske termer som ikke kvalifiserer for metafysiske øvelser. CERN kommer til å komplettere nukleasjonsprossesen snart. Ferdig med det

  Ang humanider så finns det 223 unike gener hos oss som ikke har direkte motsvarighet hos andre ryggradsdyr. Hvor kom de fra ? 


 • Marius Møllersen
  Publisert 28. juni 2011

  Litt usikker på om du blander meg og Morten her, siden han er i overskrifta.

  Uansett så forstår jeg ikke hvilken framgang jeg eller Morten skulle hindre.

  Og jeg forstår i alle fall ikke hvorfor du ikke kan svare je eller nei på et enkelt spørsmål.


 • Marius!!!!!!!!!!!!
  Gunnar Øvrelid
  Publisert 28. juni 2011

  JA, DEN HAR EN (LITEN) KJØLE EFFEKT, GREIT?


 • CO2 kjøler jorda
  Marius Møllersen
  Publisert 28. juni 2011

  Dette er en ganske oppsiktsvekkende påstand, selv fra en klimafornekter.

  Og jeg skjønner ærlig talt ikke hvordan du kan mene dette, for du har jo mange ganger skrevet at CO2 absorberer infrarød stråling. Dette burde vel bidra til en varmere klode?

  Bidrar CO2 både til en varmere og en kaldere klode?

  Hvis dette ikke skal bli en ren definisjon på selvmotsigelse så må disse to virkningene av CO2 skje til forskjellige tider. Hvilke er disse?


 • Marius
  Gunnar Øvrelid
  Publisert 29. juni 2011

  Hva er vitsen i å føre en debbat når du ikke har verken  forstand eller vilje til å forstå det mest elementære i fysikken, og langt mindre selv å klare å asosiere deg fra en vanndråpe til et vannmolekyl. Heller ikke greier du å forstå umuligheten i substantivet klimafornekter som du har komponert i hop. Hva er da vitsen? Jeg har mye mere interesante ting å holde på med, en å snakke med en unge om ting som denne ungen kun er interesert i å krangle om, uten å forstå bæra av hva han krangler om. Grave en grøft for så å grave den igjen foreksempel? Mye mere forstand i det!


 • Flott sammenlikning!
  Marius Møllersen
  Publisert 29. juni 2011

  Det er voldsomt vanskelig å få svar på enkle spørsmål...

  Det kan virke som om du allerede har gravd en grøft (påstått at CO2 fører til en varmere klode), for så å grave den igjen (påstått det stikk motsatte), så den øvelsen burde ikke være fremmed for deg.

  "Klimafornekter" er et velbrukt stempel. Det er ikke jeg som har funnet det opp. På høyde med ditt "AGW" må man lese litt mer enn akkurat de bokstavene som står skrevet. Vanskelig? Her kommer forklaringa: En "klimafornekter" er en person som fornekter at menneskelig aktivitet kan føre til globale klimaendringer.

  Når det gjelder fysikkunnskaper, vil jeg anbefale deg å oppsøke nærmeste videregående skole og be om pensumlisten. Om ikke annet kan det rydde opp litt i begrepsforvirringen din.

  Var du forresten enig i denne bildeteksten som forklarer at det du ser faktisk er vanndråper, ikke vanndamp?


 • Marius.
  Gunnar Øvrelid
  Publisert 29. juni 2011

  Et siste fortvil forsøk,Marius.

  "Klimafornekter" er et ikke ord. Det går ikke an å fornekte noe en hver vet eksisterer.

  AGW betyr på Norsk menneske skapt global oppvarming, som ikke er bevist at eksisterer, uansett hva dere påstår. Selv de argeste vitenskapsmenn, som tror på dette, er enige om at dette ikke er bevist, også andre ting kan spille inn. Bare Marius Møllersen og en del av hans meningsfeller, har ikke forstått dette ennå.

  Vanndamp er små vanndråper, som igjen er sammensatt av vannmolekyler, som i sin tur absorberer elektromagnetisk stråling. Når disse molekylene slår seg i hop til dråpen og igjen skyer, så reflekterer de solstråler som er primærvarmekilden til jorden. Nesten likedan har CO2 molekylet en skyggevirkning,og absorperer nesten ingen elektromagnetisk inngående stråling, da snakker jeg om hvert enkelt molekyl, for de molekylet er større en en lyskvant (som du ikke forstår hva er).

  Derfor her den en viss skygge effekt av minimal. Hvis du kan så mye fysikk som du skryter av, hvorfor spør du da om dette? En viten er i seg selv verdiløs, hvis hjernen som innehar denne vitenen ikke greier å assosiere denne vitenen med andre vitener og sette dem sammen til et hele. Nå denne kombinasjons evnen er fraværende, blir den personen ofte karakteriser som enfoldig, og med rette.

  De som mangler denne kombinasjonsevnen anser også gjerne det å skulle lese noe som overskrider et A4 ark for en murstein, og orker derfor ikke å lese det. Mens mange av dem som har denne evnen gjerne skriver: hele bøker.

  Men jeg kunne vel heller ha satt meg på gulvet å forklart dette til katten. Jeg hadde iallefall fått et vettugt ( MJAU) til svar.


 • BLANK LØGN FRA GUNNAR!!!
  Marius Møllersen
  Publisert 29. juni 2011

  Jeg nekter å tro at du har så dårlig hukommelse og/eller leseferdighet at du ikke fikk med deg hva jeg skrev i #87 (og som jeg forøvrig har skrevet ved flere tidligere anledninger):

  "Jeg vet ikke om noen korrelasjon mellom CO2-innhold i atmosfæren og global temperatur som er vitenskapelig bevist."

  - - -

  Jeg kan bare gjenta min oppfordring om å pløye gjennom litt grunnleggende fysikk: Vanndamp er en gass. Vann i dråper, uansett hvor små disse er, er en væske.

  CO2 i atmosfæren befinner seg utelukkende i gassform.

  Jeg er usikker på om den "skyggeeffekten" du snakker om er noe annet enn at CO2 abosrberer infrarød stråling. Kan du avklare?

  Grunnen til at jeg spør er at du tilsynelatende mener at CO2 både bidrar til en kaldere og en varmere klode. Hvorfor rydder du ikke opp idenne selvmotsigeksen?

  - - -

  "Klimafornekter" er et ord, og jeg har tilogmed forklart deg hva det ordet betyr. Du synes kanskje ordet ikke er dekkende, eller at det brukes feil. Deg om det.


 • Et par oppklaringer
  Roald B. Larsen
  Publisert 30. juni 2011

  Beklager Øvrelid, men du tar litt feil.

  Så lenge det er bevist at CO2 er en drivhusgass som øker temperaturene, og at menneskelige aktiviteter har ført til en høyning av CO2-nivået i atmosfæren med nær 40%, samtidig som jordas middeltemperaturer har steget en god del, så er også menneskeskapt global oppvarming (dss. AGW) bevist. Også de fleste "klimaskeptikere" godtar dette. Hva som ikke er bevist, er hvor stor andel av den globale oppvarmingen som er menneskeskapt, fordi det selvsagt også finnes naturlige årsaker til klimaendringer. Men vi legfolk bør etter alt å dømme holde oss til ekspertisen i denne saken. Det er IPCC, som har fått sterkere og sterkere indikasjoner på at mesteparten av den aktuelle globale oppvarmingen med stor sannsynlighet er menneskeskapt.

  Angående din beskrivelse av vanndamp som små vanndråper, så er også dette feil. Vanndamp består av enkeltmolekyler av H2O, altså vann i gassform. Når denne gassen kondenseres til vanndråper, er den tilbake i væskeform igjen, med ganske andre egenskaper enn vanndampen, som er gjennomsiktig og ikke hindrer lys, bare varmestråling. Dugg og regndråper består av kondensert vanndamp, og stopper både varme- og lysstråler. Din beskrivelse av dette som en form for isolasjon er ganske riktig.

  Jeg håper at dette kan være til hjelp for en bedre klimaforståelse.


 • Holder tråden åpen under tvil
  Halvor Finess Tretvoll
  Publisert 30. juni 2011

  Kjære debattanter. Hold dere i skinnet. Vi vil ikke at tonen her inne skal skremme folk bort. Jeg holder under tvil denne tråden åpen, i håp om at dere skjerper dere. Minner om retningslilnjenes formuleringer: "Unngå personkarektistikker, trakassering og sjikane. Sjekk så langt du kan at de fakta du presenterer er korrekte. Link gjerne til kilder. Bevisst spredning av usannheter tolereres ikke. Behandle meningsmotstanderne dine med respekt. Ikke tillegg andre debattanter meninger de ikke har. Det er en fordel å holde seg til saken. Unngå personangrep."

  Med vennlig hilsen,

  Debattredaktøren.


 • Pussig sensur
  Marius Møllersen
  Publisert 30. juni 2011

  Jeg er mildt sagt overrasket over at min kommentar #118 er blitt slettet av redaksjonen. Så vidt jeg husker handlet den hovedsaklig om Gunnars begrepstull rundt vanndamp og hans vage teorier om at CO2 kjøler jorda.

  I tillegg konstaterte jeg at Gunnar lyver om hva jeg mener er bevist i klimaforskningen, men dette har jeg jo tydelig gjentatt i en annen kommentar, som merkelig nok ikke er blitt sensurert...

  http://www.nyemeninger.no/alle_meninger/post155882.zrm

  Enn så lenge.


 • Roald B. Larsen
  Gunnar Øvrelid
  Publisert 30. juni 2011

  Hei Larsen. Du sa selv det som er det springende punktet:  Hva som ikke er bevist, er hvor stor andel av den globale oppvarmingen som er menneskeskapt? Der er MAX bevist 2%! Av 0,0380% CO2,som tilsvarer:0,00076% mot H2O svimlende atmosfæriske ca 5% så kan dere selv regne.

  Du sier videre: Men vi legfolk bør etter alt å dømme holde oss til ekspertisen i denne saken.

  Hvem er eksperter, i et felt som i tidsperspektiv er så ungt at der ikke finnes eksperter?

   Er det dette dere vil ha Larsen, leste du Aftenpostens innslag om dette i går, så vet du at utredning og klargjøring er i gang:

  http://www.foreignaffairs.com/articles/64829/david-g-victor-m-granger-morgan-jay-apt-john-steinbruner-and-kat/the-geoengineering-option

  Enhver kan gå inn på denne lenken å se selv. AGW prøver iherdig å latterlig gjøre den som nevner det, senest idag. Her er det Klimapengene forsvinner, og dette utstyret de produserer, er det bl,a Norge vil kjøpe:

  http://geo-engineering.blogspot.com/

  Vil dere ha planlagt kjemisk forgifning av havene med overgjødsling for å fremme algeveksten, kemiske stoffer i atmosfæren for o øke skyenes refleksvirking, soting av is breene for å minske smeltingen, kemiske stoffer i atmosfæren for å skygge for solvirkningen? Les regjeringens pappirer som ligger ute på nettet:

  Globale miljøutfordringer – norsk politikk

  Bla i dokumentet: < 10.4 Offentlige virkemidler... | 10.6 Tilrådinger > |Dokumentets forside

  10.5 Siste-utvei-teknologier

  Som alternativ til å redusere utslippene av klimagasser finnes det forslag om å ta i bruk teknologier som kan styre utviklingen av global atmosfæretemperatur uavhengig av utslippene av klimagasser. Disse teknologiene omfatter både reduksjon av klimagassinnholdet i atmosfæren og reduksjon av sol innstrålingen til jorda, og omtales gjerne som siste-utvei-teknologier. Eksempler er gjødsling av havet med jernsulfid for å akkumulere karbon i phytoplankton, økning av karbonbindingen i biomasse gjennom treplanting og utvidelse av skogarealer, fangst av CO2 direkte fra luft («direct air capture»), og tilføring av aerosoler eller partikler i atmosfæren for å redusere solinnstrålingen («geoengineering»).

  Jeg slutter nå min kamp gjennom 5 år av min tid som uføretrygdet, en kamp jeg har ført ene og alene som det jeg så som det beste for fremtidige generasjoner. Men når sånne som du Larsen, og den øvrige mann i gata som jeg har talt for, setter seg tilbake i godsolen med en likegyldig: Ekspertene vet nok best, da ser jeg ingen vits i å føre noen kamp lenger. Ta det dere får nåda Larsen, men dere bør ikke komme å suttre når dere får resultatet! Ha det bra. Jeg gir meg. Mot dumskapen må selv gudene resignere!


 • heisann, der har vi Gunnar Øvrelid
  sverre kolberg
  Publisert 14. mai 2012

  Her har du meg og, alias carbomontanus.

  Jeg synes du roter deg bort i ting du ikke kan, noe jeg langt på vei klarer å unngå, hvilket faktisk er hovedmålet for den høyere allmenndannelse men ikke likegyldig hvilken høyere allmenndannelse. Det er mye fusk der og, som jeg har nevnt før.

  Nå står jeg atter for en personlig utfordring og prøve, ei gammal Bosch- pumpe på en Volvo Penta md7A diesel. Det er 2 cyl toppventilert ca 750 kubikk og første diesel jeg noensinde tar i, så det er så avgjort noe jeg ikke kan og har erfaring med, og det er heller Gunnar Øvrelids yrke og departemang og fag, som svært innsausa og gjennombarket verfts og jern og metallarbeider.

  Men da er spørsmålet hvordan å orientere seg og ta seg fremk selv i nytt og ukjent terreng og det en ikke har vært borti før. Der kommer nettop studiekompetansen og allmenndannelsen til gyldighet og blir viktigste erfaring og faglige trening. Jeg kan si helt klart ifra at jeg personlig har gått løs på og tatt for meg klimaet og klimadisputten som en oppgave i generell fysikalsk kjemi. Hvor man og må ha Humaniora som støttefag, dybdepsykologi og religionsvidenskap og videnskapshistorie for å kunne avvise sjarlataner og fuskere og sleske selgere og spinndoktorer og valsoppere og tillitskvinner i faget eller i Dieselmotoren.

  Det er noen som mener at maskinen har sjel for eksempel og det er jo tull. Det er maskinisten som har sjel og det er hva som i regelen er problemet. Og så har du folkesjelen i tillegg, dette politiske. Rederiet og verftet og havnevesenet og kommunen og staten.

  Jeg synes personlig ikke at FN og IPCC er en værsting i Humaniora og religiøst og dybdepsykologisk og politisk, de andre nevnte folkesjeler er ofte mye værre og kan være alvorlig infisert av faenskap, tildels helt full av faen. 

  Men nå ser jeg at Halvor Finnes Tretvold er ute og formaner herværende verft eller kommune eller folkesjel til å sømme seg ellers må han gå til nedleggelse av verftet og da blir det oppsigelser. En situasjon Gunnar Øvrelid bør ha mye erfaring med.

  Hva jeg sikter konkret etter  er systemet Fe -Fe++ -Fe+++ som er metall svart rust og rød rust og så hvilke kompleks og ligandbindere og rensemidler vi har i vannet med pH- feltet, og da tror jeg at vi skal få det til. Det er lavtemperatur fysikalsk kjemi. Og så sikter jeg på 17 Mai: "med lagum skal land byggjast ey med ulagur eydast!"  og ser opp for heggeblomstringen og epleblomstringen og sola. Da tror jeg at jeg skal få det til. Og jeg tror ikke man i prinsippet får til klima heller på noen annen måte,  og dette å skulle skru ned blusset ca 50-80% innen rimelig overskuelig fremtid. Da må vi ta til science og vøle og respektere naturen og materialene og de gode måter.

  Hva vi ikke kan tillate oss å ha er fuschere og spinndoktorer og valsoppere i maskinen sammen med  de grumme trollmenn og hexer som setter falske etiketter på flaskene eller feilfortynner og forbytter innholdet i dem. (Det later til å ha vært slomsing på tanken og fusching med Dieselfilteret.)

   Hva CO2 betyr det fant jeg forleden nå i Mars så man slippert å spørre expertene. Man kan lese det direkte av langtidsvarsel temperaturprognosen på Yr.no idet man ser opp for temperatur og årstid og breddegrad og skyet/Klarvær samtidig. Da ser man til og med klimagass- forholdet mellom CO2 og H2O ved de forskjellige temperaturer.  Og gir man seg til å bestride sånt og drive med politisk salg mot slike innsikter og kunnskaper, så ødelegger man for hele verftet og skal personlig eller kollektivt sparkes, og innstalleres i  reservat under adskillig strengere tukt, for da vet man ikke å orientere seg og styre seg selv. Man har ikke studiekompetanse enda.

   

   Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display