Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

14-05-2012

Feilaktig om Statoil og oljesand

François Paulette besøker nå Norge for å drive kampanje mot oljesand, etter invitasjon fra blant andre WWF.

Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

Han har selvsagt rett til å argumentere for sitt syn. Men kampanjen burde basere seg på fakta og ikke feilaktige påstander slik de gjengis i Dagsavisen 3. mai.

Paulette hevder at vi forurenser vann, ødelegger naturen og gir lokalbefolkningen kreft. Dette er ikke riktig. Enkelte påstår at oljesandutvinning fra gruvedrift kan ha disse konsekvensene, men Statoil er ikke involvert i gruvedrift.

Statoil utvinner oljesand gjennom boring av brønner som ikke har denne type miljømessige utfordringer. For øvrig har uavhengige forskere vurdert Paulettes påstander om kreft og konkludert med at de ikke kan dokumenteres.

I Statoil gjør vi det vi kan for å minimere naturinngrepene ved vår virksomhet. Vi har ikke forurensende utslipp til vann. Vi planter trær for å bidra til rask revegetering der vi har hogget skog. Vi tar vare på toppjord slik at naturen kan føres tilbake i sin opprinnelige stand når produksjonen er avsluttet.

Paulette hevder videre at urbefolkningen ikke er konsultert. Dette er heller ikke riktig. Vi har gjennomført konsultasjoner med urbefolkningen i vårt område.

Paulette som bor flere hundre kilometer fra der Statoil har virksomhet er derimot ikke konsultert. Paulette var valgt til chief i sitt område, men han gikk av i 1981.

For å bidra til at vårt prosjekt skal komme også lokalbefolkningen til gode, har vi opprettet et lokalt senter som hjelper befolkningen å kvalifisere seg til jobber. Senteret fikk i fjor prisen for beste CSR-prosjekt av foreningen for canadiske oljeprodusenter.

Statoil rapporterer åpent om hvordan vi jobber med oljesand og hvordan vi møter de ulike miljømessige utfordringene.

Rapporten for 2011 viser at vi gjennom året produserer stadig mer effektivt, med stadig lavere utslipp av CO2. Vi fortsetter arbeidet for å redusere utslippene med 40 prosent innen 2025.

Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

Tidligere kommentarer

 • Hva med andre forurensinger ?
  Eirik Røhmen
  Publisert 14. mai 2012

  Etter det jeg forstår benytter Statoil en teknikk kalt "Steam Assisted Gravity Drainage" som går ut på varme opp og vanne ut et underjordisk sjikt av tjæresand med injeksjon av damp for å gjøre tjæren såpass lettflytende at den kan pumpes opp til overflaten, som vist her: http://www.megenergy.com/operations/steam-assisted-gravity-drainage-sagd

  Jeg har noen spørsmål knyttet til miljø rundt denne teknikken og håper Statoil kan svare på dem.

  Det første spørsmålet gjelder energibruk. På internett finner man opplyst at typisk forbruk av vann som skal varmes opp til overhetet og trykksatt dampfase tilsvarer 3 ganger volumet av tjære man får opp. Det koster mye energi å fordampe vann. Jeg lurer derfor på hvor Statoil får tak i denne energi, er det ved forbrenning av naturgass og blir i så fall det CO2 denne energiforsyning produserer sekvestrert?

  Det andre spørsmålet er knyttet til kost-nytte-perspektivet ved å bruke mye energi til å varme opp en mengde vann til damp for å få ut 1/3 av av dette volum i olje. Hvor mye av vinninga går opp i spinninga, dvs. hvilken EROEI (energy return on energy invested) er det i denne prosessen? 

  Det tredje spørsmålet gjelder grunnvannet. Når dampen mykgjør og vanner ut tjæren vil den flyte ut og kan komme i kontakt med grunnvannsreservoarer. Tunge oljer inneholder ofte svovel, kvikksølv, arsen og andre giftige stoffer. Kan Statoil opplyse hvilke betraktninger og forholdsregler de har tatt for at ikke giftige kjemiske stoffer i tjæren lekker ut av tjærelaget og forurenser grunnvannet i området?

  Det siste spørsmålet gjelder bærekraft. Verdens klimafagmiljøer er samstemte i at verdenssamfunnet trues av en potensielt farlig sterk global oppvarming grunnet våre utslipp av klimagasser - og at det haster med å få ned disse utslippene. Du finner en liste med uttalelser fra stort sett alle vitenskapsakademier her som i klartekst sier at utslippene må ned her: http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_opinion_on_climate_change  Jeg skjønner ikke hvordan Statoils satsing på ikke-konvensjonelle hydrokarboner (slik som tjæresand) kan forenes med behovet for å holde den globale oppvarmingen i sjakk. Etter det jeg kan se er tjæresandutvinning dobbelt uheldig fordi den krever svært mye energi fremskaffet ved forbrenning av fossile hydrokarboner (naturgass) som gir store CO2-utslipp. Disse utslipp kommer i tillegg til de CO2-utslipp som resulterer når oljen fra tjæresanden blir brukt av sluttbrukeren. Hvordan forklarer Statoil sin satsing på tjæresand i lys av behovet for å få ned verdens klimagassutslipp?  


 • Indianerhøvdinger om olje.
  Carl Wilhelm Leo
  Publisert 15. mai 2012

  Ref. innledende artikkel , Bård Glad Pedersen.

  Innholdet i artikkelen er helt korrekt , bortsett fra at den ikke tar med at hele teorien om menneskeskapte klimaendringer/global oppvarming er et politisk oppkonstruert problem.

  Påstandene om Statoil og tjæresand er feilaktig fordi det ikke er sensur på klima/miljøfantastenes kritikk av industribedrifter , som forsøker å tjene penger på gammeldags vis , uten å surfe i statskassen. 

  Artikkelen er relevant , den er faglig fundert og den er i samsvar med Norges økomomiske interesser i en tid da bedriftene går overende , flytter ut , og vi driver bistand til 102 land (pluss Hellas) - hvorav , tradisjonen tro , bistand til 11 av verdens 12 mest korrupte land og leker skogvoktere rundt i verden for milliardbeløp. 

  Innlegget passer ikke inn i den politiske propagandamaskinens arbeide , vi ser her i Dagsavisen redaksjonenes utvalgte innlegg av James Hansen , "Tjæresand betyr game over for klimaet", hvor Hansen doserer over følgende "Hvis Canada og Statoil fortsetter tjæresandprosjektet så vil det bety slutten på klimaet osv ".

  Slik skal det lyde i politisk korrekt sammenheng , skal milliardflommen utløses over i grønne fond og liknende som man ønsker skal ha diplomatisk immunitet mot innsyn , revisjon , anmeldelser osv - så må propagandaapparatet formidle verdens klimaundergang , det er jo helt logisk.

  Vi er inne i en epoke av symbolpolitikk uten mål eller mening. Ingen i Ap eller SV nevner hva fastlandsnorge skal leve av etter oljen - vi er inne i det øyeblikk i Norgeshisorien da vi kunne ha satset enomt på industriforskning , grunnforskning og relevant videreutvikling av produkter.Man kunne ha utbygget Norge for fremtiden.

  Det går ikke inflasjon i kunnskap , faglig kompetanse eller faglig erfaring. 

  Som det idag så polulært heter "Alle meninger må få komme til uttrykk !" Unntatt de som har feil meninger om klima og industri , og påvirkning på verdensklimaet selvfølgelig. Hvordan skulle det gå ? Det kunne jo velte hele synsingen rundt klimahypotesen .Klimaforskerne som har hoppet av fra å assosieres med IPCC er ikke lenger verdens fremste klimaforskere , nå fremstilles de som inkompetente i nettsteder som er et ekko av IPCC , bl.a. "Sceptical Science"har spesialisert seg på dette håndtverket.

  Fordelen ved å støtte den politisk korrekte oppfatning av klimateorien er at det så sannelig ikke leses korrektur på hva som markedsføres. I tillegg til indianerhøvdinger har vi tidligere sett klimaopptreden av syngende sjamaner. Mangler bare heksedoktorer , fakirer og åndemanere , så er det metafysiske på plass.

  Mangel på vitenskapelig bevis kompenseres på fornøyelig vis.

  Her er et glimrende eksempel på hvordan en homogen , renheklet propagandakampanje skal kjøres , uten et eneste skjemmende innslag av motstridende meninger - meget representativt for debattformen om klimaspørsmålet i Norge , formidlet av lokale klimastørrelser :

    http://www.abcnyheter.no/nyheter/klima

  Slik skal det se ut , Statoil bløffer og vi kan nyte  klimavitenskapens nestor Bård Vegar Solhjell forteller visdomsord fra sin klimakunnskap og hva om bør gjøres - i praksis hvor mange milliarder som bør pøses ut.

  Det er endel nettsteder som fremdeles har motforestillinger mot den rette klimalære , men såvidt jeg kan se så bevilger staten litt penger til å kanalisere og "samordne" klimainformasjonen :

    http://www.forskning.no/artikler/2012/mai/321572

  Man kan notere seg under overskriften "Mediaovervåknig og Forskning":

  "For forskerne er det viktig å lage et dataprogram som gir et balansert syn å debatten om et emne, og som hjelper brukerne å evaluere kildene til utsagnene ".

  Emnet nevnt her er selvfølgelig klima , i all annen forskning går vel alles interesse i retning av å få til riktige måleresultater , sunne konklusjoner og beslutninger som tas i pakt med naturlovene. I tradisjonell forstand å teste/prøve en teori og se om den er riktig og hva den innebærer. Før man satser milliarder.

  Uten å være synsk osv ... nå ja , vi kommer tilbake på den.

  Det måtte jo komme , i Australia har vi sett at enkelte nettsteder som skriver om klima har havnet på en liste over nettsteder som ikke egner seg for barn. Ganske kreativt knep. Og i bakgrunnen maser WWF i Norge med utkast til en ny klimalov de har laget helt alene - og som de ønsker å tre ned over skallen på oss i tillegg til alskens andre klimapåfunn.

  Jeg forventer nå å se en egen klimaminister. Vi har allerede en professor i "klimastrategi" som jeg har hatt fornøyelsen av å se fremføre sin logikk. What comes next ?

   Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display