Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

29-03-2011

Faremos forskningskompetanse

I Vårt Land i dag, 29. mars kan vi lese at konstituert justisminister Grete Faremo sier nei til å finne ut av hvordan det går med tvangsreturnerte asylsøkere. Hun mener det ville være uetisk.

Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

Jeg er ikke imponert over Faremo i dag. Enten har hun hatt dårlige rådgivere i denne saken, eller så må hun være utsendt med bud fra regjeringskontorene om å kaste blår i øynene på Den Norske Leser.

Faremos kunnskap om forskningsmetode strekker seg åpenbart kun til kjennskap til kvalitativ metode og intervju.

"Faremo skriver at det kan antas at informasjonen man vil få kan være farget av at de tidligere asylsøkerne oppfatter at de kan få en fornyet mulighet til opphold i Norge."

Da kan det se ut som hun har skapt et bilde i hodet på leseren, om den litt lillakledde, myke antropologen som reiser land og strand rundt for å intervjue de tvangsutsendte, og med sitt triste, men forståelsesfulle blikk forleder intervjuobjektet til å fatte håp om en ny framtid - bare for i neste øyeblikk, på den aller mest uetiske måte, å få håpet revet vekk mellom fingrene på seg.

Et elegant triks for å få leseren til å forstå at å sikre kunnskap om hvordan det faktisk går med tvangreturnerte, ja det vil kunne likestilles med et overgrep!

"Hun viser også til at mange returnerte vil være vanskelig å finne og at mange ikke vil ønske kontakt med landet de søkte asyl i."

Dette er helt klart utfordringer. Slike utfordringer må alle forskere finne veier imellom. Det er aldri beint fram og enkelt å få til reliable data, og det er derfor at forskningskompetanse er noe som ikke hives etter folk etter brevkurs.

I denne saken tar konstituert justisminister et magaplask. Hun forteller oss at fordi det kan være vanskelig å finne fram til mennesker som er tvangsreturnert, og fordi, om de blir spurt, at svarene kan farges av et håp om ny asylbehandling - derfor er det ikke vits i å prøve å finne ut om avgjørelsene tatt av våre myndigheter er gode eller dårlige avgjørelser.

Hva er hun redd for at man skal finne ut?

Atle Dyregrov er åpenbart mer kjent i forskningsmetodenens irrganger;

"Vi kan sette sammen en forskningsgruppe med metodiske tungvektere fra flere europeiske land slik at de problemer som departementet påpeker kan møtes med hjernekraft og ikke ignorans, sier Dyregrov."

Det ville være en vei å gå. Tenk, Faremo, hvor fantastisk det hadde vært for denne regjeringen dersom forskningsgruppa med metodiske tungvektere fra flere europeiske land etter et forskningsprosjekt produserte en rapport som viste at UDI/UNE aldri har tatt feil, og at det er risikofritt å fortsette tvangsutsending på måten vi gjør i dag!

For en fjær i hatten!

Dersom det viser seg, derimot, at det er grunn til å endre på praksis, regner jeg med at det er i Norges og dermed regjeringens, interesse å endre denne praksisen, og ta inn over seg at vi ikke har visst.

Kanskje det finnes flere saker der ute som saken til Rahim Rostami? Kanskje det finnes flere Yussuf Suleyman? Og kanskje det fins flere Dritan Kreshpaj?

Og å sende noen ut, uten å vite om det går bra, det er å gamble med sårbare mennesker for selv å ikke tape ansikt. Slik kan vi ikke ha det, for å sitere en statssekretær ved justisministerens kontor.

Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

Tidligere kommentarer

 • Turning a blind eye?
  Karl Eldar Evang
  Publisert 29. mars 2011

  Turning a blind eye? Det er virkelig forstemmende å høre en slik argumentasjon mot å skaffe kvalifisert kunnskap ved forskning fra en av våre fremste politikere! Det er ikke hva en i utgangspunktet forventer av en norsk minister -og særlig ikke av en norsk regjering. Men kanskje gjelder det helt spesielle spilleregler når det er snakk om asylpolitikk. Er det en mulig forklaring. Noe kunnskap er ønsket , og noe ikke? nei, det kan ikke stemme! Eller..- I regjeringens utkast til nye forskrifter til helsehjelp for papirløse, så var jo Helsen langt på vei kastet ut av forskriftene.


 • Redd for sannheten
  Jon-Øivind Storaker
  Publisert 29. mars 2011

  Svar: Hun er nok redd for å finne ut at regjeringens grunnmur i asylpolitikken er i ferd med å smuldre opp: UNEs og UDIs ufeilbarlighet.

  UNE og UDI er ikke ufeilbarlige:

  Menneskerettighetsdomstolen har pålagt Norge å ta tilbake returnerte asylsøkere fra Hellas.
  Advokat Arild Humlen har vunnet 18 av 27 saker anlagt mot UNE.
  De færreste asylsøkere har ressurser til å reise sak, det er antakelig store mørketall av uriktige utsendelser.
  Jeg kjenner til to konkrete eksempler på at utsendelse fører til fengsling og tortur eller stor fare for tortur:

  Yassin Suleyman fikk avslag på asylsøknad og ble returnert til Syria, tross klare advarsler om fare for tortur.  I Syria ble ganske riktig fengslet og torturert.  Amnesty aksjonerte og fikk, etter mye om og men, Suleiman tilbake til Norge som kvoteflyktning.  UNE og UDI har i ettertid koonkludert med at de ikke har gjort noen feil.

  Rahim Rostami ble returnert til Iran 9. februar i år.  Tross dokument som viste dødsstraff mot søkeren, konkluderte UNE slik: UNE kan heller ikke se at det foreligger individuelle omstendigheter som tilsier at klageren ved en retur står i en reell fare for å å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig behandling eller straff.

  Avisen Ny Tid kunne etterpå avsløre at Rostami var fengslet.  Han har en dødsdom mot seg og det er stor fare for hans liv.

  Direktør i UNE, Terje Sjeggestad vil ikke si noe som helst om saken.

  Jeg oppfatter at regjeringen har pålagt UNE å granske seg selv.  Ikke usannsynlig kommer de fram til samme konklusjon som i Suleiman-saken: Ingen feil begått.

  Det er uforståelig at justisministeren så lettvint avviser behovet for forskning på området.  Hun mener seg åpenbart så godt orientert om forskningsmetodikk at hun raskt kan konkludere: Det nytter ikke å forske på dette.

  Hvis det ikke forskes på området, hvordan skal vi ellers få faglig holdbare tilbakemeldinger på hvordan vår asylpolitikk fungerer for de som er utsendte.  Vi er jo forpliktet til ikke å utvise personer til tortur, forfølgelse eller dødsstraff.  Hvordan vet vi at disse forpliktelsene oppfylles?  Husk: Det var ikke myndighetene sopm oppdaget hva som hadde skjedd med Rahim Rostami etter returen til Iran.  Det var avisa Ny Tid.  Dette henger selvsagt sammen med myndighetenes åpenbare mangel på interesse for hvordan det går med de utsendte.

  Jeg konkluderer med at vi
  1) i øyeblikket har en justisminister som ikke vil høre om dette,
  2) en nemndleder i UNE som ikke kan se at det foreligger fare for dødsstraff eller tortur samt
  3) en UNE-direktør som ikke vil si noe.

  Jeg får assosiasjoner til et velkjent bilde av tre primater sittende ved siden av hverandre. Den ene holder for øynene, nestemann holder for ørene og sistemann holder for munnen.

   

   


 • Nei, forskning... Pffft.
  Egil Opsahl
  Publisert 29. mars 2011

  Det er selvsagt skremmende å se konstituert Justisminister (og Forsvarsminister) stå frem på denne måten og diskreditere forskning. Det blir for vanskelig, det vil ikke gi oss de svarene vi trenger, og så videre og så videre. Oppfinnsomheten er stor, slik den alltid er når man skal forklare hvorfor man unnlater å gjøre noe man overhode ikke har lyst til å gjøre.

  For selvsagt er det tull det hun sier. Selvsagt. Enhver som forsker på mennesker forventes å vite mye om risikoen for å påvirke resultatene, derfor er det da også skrevet hele biblioteker nettopp om dette, samt metoder for å innvirke minimalt på resultatene.

  Det er selvsagt viljen det står på. For kanskje skapet er så dørge fullt sv sjeletter at bare tanken på å gløtte inn i det gjør at det henges opp hvitløksbunter i enhver korridor i Justisdepartementet. Artikkelen i Vårt Land lister opp hele tre saker hvor personer har blitt utvist til tortur eller stor fare for tortur.

  Det skal aldri skje, sier UNE-direktør Skjeggestad. Og mener faktisk at det aldri har skjedd - ved å definere sakene bort. En strategi er å angripe (sa noen "kneble"?) organisasjoner og media, ved å si at det er all blesten om sakene som gjorde at vedkommende ble utsatt for forfølgelse, etter at de ble sendt ut.

  Tilsvarende er flere personer som skulle hatt opphold på humanitært grunnlag blitt kastet ut og har dødd.

  Og kun ved å ikke forske og undersøke denne antakelig temmelig ubehagelige materien... kun ved å snu seg bort å late som om problemet ikke er der klarer vi å opprettholde myten om Norge som et humanitært land. Men myten er i ferd med å sprekke uansett.

  Akkurat nå sitter 19-årige Rahim Rostami i et beryktet fengsel i Iran, kastet ut av Norge for få uker siden. For få dager siden skal fem personer ha blitt hengt der. UNE trodde ikke på dødsdommen hans som de fikk dokumentert ("papiret var en kopi"), og to norske politimenn benyttet en arbeidsdag til å fly ham til Teheran, overlevere ham til Iranske myndigheter, og fly hjem igjen. Dette er en slik sak som aldri skulle skje. Riksmedia er dørgende stille, Amnesty forsøker å få  pålitelig informasjon. Er knebelen på plass allerede?

  Sak er diskutert her allerede:
  Øredøvende stille om Rahim Rostami
  Kaptein Skjeggestad, RMS "TitUNE"


 • Fafos forskningsrapport interessant for Regjeringen?
  Karl Eldar Evang
  Publisert 29. mars 2011

  Det blir viktig  på flere fronter i asylpolitikken i hvilken grad Regjeringen forholder seg til aktuell forskning. Jeg tenker særlig her på forskningsrapporten som UDI bestilte fra FAFO, for å få bedre kunnskapsgrunnlag når det gjelder papirløse i Norge. Den heter "No way in, no way out" , er skrevet av forskerne Cecilie Øien og Silje Sønsterudbråten, og kartlegger papirløses levekår i Norge. Forskningsrapporten ble lansert på et frokostseminar i FAFOs lokaler 18. mars i en smekkfull sal. Jeg har beskrevet mer om forskernes anbefalinger her: Turning a blind eye. Det gjenstår å se om denne viktige forskningen interesserer Grethe Faremo, helseministeren og regjeringen. Og om den fører til faktiske overveielser av forskernes funn og anbefalinger, eller om interessen også her er minimal, eller fraværende.


 • Det folk ikke vet har de ikke vondt av?
  Marit G
  Publisert 31. mars 2011

  Alle velbegrunnede initiativer til forskning i denne sammenhengen burde selvfølgelig vært møtt med velvilje. Når det har blitt avdekket så graverende forhold i returpraksis at alt tyder på at internasjonale konvensjoner har blitt brutt, så er det opplagt at det ligger et problem et sted i systemet som må kles av og undersøkes grundig. Jeg forventer at dette blir gjort men tror ikke det vil skje uten høyt fokus, og når denne jobben er gjort så er det på tide å se på preventive tiltak.

  Det er blant annet her dette forskningsprosjektet kunne kommet inn i bildet. Kartlegging av returforhold fremstår som en solid og rasjonell del av en ryddeprossess. Hvis det er ønskelig med preventive tiltak, så må jo disse også bygge på noen kjensgjerninger. Det er vanskelig å bygge opp god kvalitetssikring basert på tro, antakelser, revolverforsvar og dette noe ullne begrepet som kalles "regulerende føringer".

  For å snu helt rundt på dette og ta utgangspunkt i at UDIs direktør har rett og at Justisdepartementets bunnsolide forsvar og tillit til både hans direktorat og klageinstansen er berettiget og velfundert, så kunne Faremo sett på dette som en gyllen mulighet til å avkrefte alle de knallharde beskyldningene som har blitt rettet mot UDI og UNE de siste årene og kunne benyttet dette som glimrende underbygging av den kategoriske påstanden om at det ikke begås feil, alt er i skjønneste orden, ingen sendes tilbake til forfølgelse og alle får en grundig og individuell og sikker behandling av sine søknader og anker. Da kunne hun (om enn konstituert) og eventuelle etterfølgere vist til denne forskningsrapporten i 20 år til og brukt den som knusktørr fakta på at denne delen av norsk praksis fungerer i henhold til konvensjoner, humanisme og regelverk.

  Argumentasjonen Faremo bruker mot dette er vaklende og fungerer som lokkemat til tanken på hva den egentlige årsaken til å avvise dette er. Er de redde for hva som vil dukke opp og er dette informasjon de ikke ønsker dokumentert? Er ikke opplysningene om retur til fengsel og tortur sterk nok grunn til å gripe tak i dette? Seriøst?

  Det er vel bare å ta utgangspunkt i avvisningen; dette er informasjon de ikke ønsker å vite. Dette er informasjon de ikke ønsker vi skal vite. Jo mindre folk vet, dess enklere er det å fortsette forsvaret av en praksis, holde pusten og vente på at stillheten legger seg igjen og noe annet fanger oppmerksomheten.

   

  -Lytt nøye på det makta teier om

  Arnljot Eggen (Forfatter 1923 - 2009)

   

   

   


 • Asylorganisasjoner vil gjøre den jobben Regjeringen ikke vil ta.
  Karl Eldar Evang
  Publisert 1. april 2011

  Fra Aftenposten.no: "Peoplepeace, en organisasjon for deporterte, vil nå på egen hånd påta seg oppgaven med å dokumentere utsendte asylsøkeres skjebne.

  - Det skal kvalitetssikres at asylsøkere ikke returneres til umenneskelige forhold, sier rådgiver Jon Ole Martinsen i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (Seif) til Vårt Land.

  Martinsen er styremedlem i Peoplepeace. Organisasjonen ble etablert i september i fjor med Tormod Bakke i spissen. Prest og kirkerådsmedlem Stein Reinertsen fra Farsund er varamedlem.

  Peoplepeace er ennå ikke helt på plass og har derfor ikke overvåket noen returer så langt. Men organisasjonen har kontaktet Justisdepartementet for å få plass på innleide fly med tvangsreturnerte.

  Organisasjonen viser til flyktningkonvensjonen og norsk utlendingslov som slår fast at ingen skal returnerres til dødsstraff, tortur eller nedverdigende menneskelige forhold. Men ingen overvåker hva som skjer med returnerte asylsøkere.

  Martinsen understreker at Peoplepeace ikke er motstandere av retur av asylsøkere.

  - Har man ikke beskyttelsesbehov, skal man returneres til hjemlandet. Vårt arbeid skal kvalitetssikre at man ikke returneres til umenneskelige forhold, sier han."


 • Asylsøkernes trygghet ved retur
  Karl Eldar Evang
  Publisert 1. april 2011

  Mer utfyllende om å følge asylsøkerne hjem. Fra Vårt Land: "

  Rådgiver Jon Ole Martinsen og en rekke andre med bakgrunn fra asylfeltet vil selv sjekke hva som skjer med returnerte asylsøkere.

  De vil være med asylsøkerne på chartrede fly tilbake til hjemlandet og sjekke hva som skjer med enkeltskjebner som blir returnert.

  Dermed skal de gjøre jobben som konstituert justisminister Grete Faremo i forrige uke avslo: å finne ut hva som faktisk skjer med returnerte asylsøkere.

  – Det skal kvalitetssikre at asylsøkere ikke returneres til umenneskelige forhold, sier Martinsen, som er rådgiver i Seif (Selvhjelp for innvandrere og flyktninger) i Oslo.

  I september etablerte en rekke personer med Tormod Bakke i spissen Peoplepeace. Bakke er styreformann, Martinsen er styremedlem. Prest og kirkerådsmedlem Stein Reinertsen fra Farsund er varamedlem.

  Ingen overvåker. Foreløpig er Peoplepeace i oppstartsfasen og har ikke overvåket noen returer. De har kontaktet Justisdepartementet for å få plass på chartrede fly med tvangsreturnerte.

  Det er krav i Flyktningkonvensjonen og norsk utlendingslov at ingen skal returneres til dødsstraff, tortur eller nedverdigende menneskelige forhold. Men i dag er det ingen som overvåker hva som skjer med returnerte asylsøkere.

  Hvilke land vil dere konsentrere dere om?

  – Vi vil konsentrere oss om land hvor det er en relativt høyt antall søkere og hvor det er en utfordrende situasjon for menneskerettighetene, sier Martinsen. Han nevner Irak, Iran og Syria. Etiopia vil også være aktuell hvis det kommer på plass en returavtale. Martinsen understreker at Peoplepeace ikke er imot all retur av asylsøkere.

  – Har man ikke beskyttelsesbehov, skal man returneres til hjemlandet. Vårt arbeid skal kvalitetssikre at man ikke returneres til umenneskelige forhold, sier han.

  Krever oppfølging. Rune Berglund Steen i Antirasistisk senter sier at når norsk politi er vitne til at tvangsreturnerte asylsøkere tas imot av landets sikkerhetspoliti, må det registreres og følges opp.

  Berglund Steen mener at tvangsreturnertes rettigheter må lovfestes slik at de blant annet får lov å kontakte familie og advokat før utreise og at bruken av håndjern og fotlenker begrenses."Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display