Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

24-07-2011

Breiviks ideologiske vrangforestillinger

Det har vært skrevet mye om personen Anders Behring Breivik de siste døgnene. Ønsket om å forstå hva som kan drive en person til så ekstreme handlinger er forståelig og sunt, samtidig er det viktig å sette Breivik i en større sammenheng.

Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

Personen Anders Behring Breivik har fått mye oppmerksomhet, akkurat slik han i sitt manifest ønsket. Den svenske journalisten Emanuel Karlsten har en tankevekkende kommentar på hvor vanskelig det er å ikke løpe Breiviks ærend når man som journalist står overfor en terrorist og massemorder som god tid i forveien har forberedt hvordan han ønsker å fremstilles i etterkant.

Jeg er tildels enig med mange av facebookvennene mine som de siste timene har postet meldinger om at det ikke er Breivik, men ofrene for handlingene hans som må få oppmerksomheten. Jeg mener det er viktig å ikke bidra til Breiviks forsøk på selvmytologisering.

Samtidig mener jeg at det er nødvendig å belyse det tankegodset som har vært Breiviks motivasjon for de groteske handlingene. Det er viktig å ikke gi Breivik merkelappen "ensom ulv", og på den måten se bort fra kontrajihad-miljøet, som har forstret denne formen for fanatisme. Kontrajihadistene er et anti-islamsk nettmiljø som forfekter en ideologi som kan kalles høyreekstrem, og som også har bånd til europeisk nyfascisme. Øyvind Strømmen og Bjørn Stærk har skrevet to gode innlegg om dette. Selv om få er i stand til å gjennomføre slike handlinger som Breivik har begått, er det vanskelig å se for seg at hans fanatiske overbevisning kunne ha overlevd i de ni årene han brukte på å forberede ugjerningen, om han ikke hadde fått påfyll utenfra til sine ideologiske vrangforestillinger. Breivik ser ut til å ha blitt radikalisert via internett, et fellestrekk han i så fall deler både med ekstreme jihadister og andre kontrajihadister.

Breivik og hans meningsfeller ser på seg selv som patrioter som kjemper mot en islamsk maktovertagelse i Europa. De kan ikke nødvendigvis kalles rasister, ettersom de ikke er spesielt opptatt av hudfarge. Derimot er det er islam, slik de tolker religionen, de vil bekjempe. I tillegg vil de kjempe mot dem de ser på som politisk korrekte forrædere, personer de mener at lar muslimene overta Europa og gjøre det til Eurabia. Breivik kaller disse kulturmarxister eller multikulturalister, og mener det omfatter både styresmakter, media og akademikere.

Breiviks vrangforestillinger oppsto ikke i et vakuum, det gjorde heller ikke de øvrige kontrajihadistenes tanker. Derfor er det viktigste vi kan gjøre for å motvirke denne formen for ekstremisme å verne om vårt liberale, demokratiske og fredelige samfunn. Det gjør vi ikke ved å forsøke å glemme og fortrenge tankegodset til Breivik og hans meningsfeller, men ved å gå i mot det med saklige argumenter hver eneste gang vi møter på det. Ikke bare når vi møter ekstremversjoner som i Breiviks manifest, men også alle gangene i hverdagen hvor vi møter på intoleranse og fordommer, det være seg på nett eller på gata. Skal vi motvirke ekstremisme, må vi møte det med noe annet enn hat. Jeg håper derfor det blir mindre grobunn i det norske samfunnet for hatytringer mot muslimer, politiske meningsmotstandere og andre i kjølvannet av denne ufattelige tragedien. La oss vise Breivik at han ikke kan oppnå det han ønsket gjennom terrorhandlingene, men heller motsatte - et tolerant, mangfoldig og fredelig samfunn preget av samhold og omtanke.

Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

Tidligere kommentarer

 • Mye enig!
  Ole R Mælingen
  Publisert 25. juli 2011

  Jeg er mye enig i det du skriver om Breivik. Mange ser ut til å tro at han var drevet av fremmedhat og at han var rasist. Etter å ha lest en god del på nettet, og hørt hva advokaten hans sier var hans motiv, begynner det å bli klart at dette ikke var tilfelle. Breivik visste at han ville bli hatet, og han visste at han ikke vil oppnå noe. Derimot var han etter sitt eget hode fremsynt..... Det er ergo lov å spørre seg om han ville vise verden at han hadde rett, og at han var forut for sin tid, når borgerkrigene i Europa engang kommer.

  Du skriver også om intoleranse, og jeg klipper fra Wiki en definisjon av det. "Mangel på overbærenhet og frisinn overfor annerledes personer (tenkende eller utøvende)."

  Basert på denne definisjonen finner vi intoleranse i alle leire av politikken. Derfor er det viktig å ikke prøve å definere sin egen intoleranse som den riktige, selv om man faktisk ikke ser at de meninger man har er intolerante. Når man føler at man ikke blir hørt, eller enda verre stigmatisert, så er det lett å søke likesinnede. Eller i noen tilfeller mer ekstreme meninger enn de man selv i utgangspunktet har.

  Igjen basert på definisjonen av intoleranse så ser vi at det kommer mer og mer til syne i samfunnet vårt. Denne har trolig alltid ligget der, men internett og andre media gjør at den kommer mer og mer opp i dagslys. Skal man da oppnå "tolerant, mangfoldig og fredelig samfunn preget av samhold og omtanke" som du skriver til slutt er det viktig at ingen nå prøver å definere "riktige meninger og debatt". Det er derfor veldig gledelig at alle stortingspartier er med på å sette rammen for den kommende valgkampen.


 • Hanna E. Marcussen
  Publisert 25. juli 2011

  Ja, jeg synes det er veldig fint at alle partiene er enige om å finne noen felles spilleregler for valgkampen, og å vente litt med å sette den igang. Det blir nok en litt annerledes valgkamp i år. Forhåpentligvis blir debatten preget av saklighet, og at man ikke tolker hverandre i verste meningen hele tiden. Jeg er stolt over hvordan hele landet har taklet denne tragedien, at fokuset har ligget på sorg og samhold i stedet for hat.Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display