ANNONSE

08-02-2013

Arbeiderparti er splittet om asylbarna

Asylbarna som tvangssendes ut av landet, er i ferd med å splitte Arbeiderparti. Det er ingen stor overraskelse for oss som kjenner partiet godt fra innsiden.

Motstanden til partiledelsens stramme holdning er utbredt i partiet og spesielt sterkt innenfor fagbevegelsen og ungdomsorganisasjonen.

En ny meningsmåling viser at et flertall av Arbeiderpartiets velgere mener ledelsen må revurdere sin politikk overfor de 450 «lengeværende barna» og deres familier. Ifølge meningsmålingen utført for Klassekampen, krever over halvparten (54 %) av Arbeiderpartiets velgere en oppmykning av dagens politikk.

Fjorårets stortingsmelding om barn på fluktlovet en praksisendring rundt asylbarna. Utlendingsnemnda (UNE) skulle være mer opptatt av barnefaglige vurderinger og legge mindre vekt på innvandringsregulerende hensyn. Barnets særskilte behov for beskyttelse var allerede lovfestet, og nå skulle utlendingsmyndighetene ha mer fokus på de enkelte barns behov i vurderingen av asylsøknader. Barnets beste skulle være et grunnleggende prinsipp, og tilknytning til riket skulle også telle i vurderingen. Selv om mye kunne ha blitt gjort enda bedre, var det utvilsomt en forbedring av asylbarnas situasjon i landet.

Men problemet har egentlig aldri ligget i lovteksten, men i hvordan den blir praktisert og ikke minst i hvordan våre folkevalgte på riksplan velger å stille seg til et forvaltningssystem som oppfattes av mange som urettferdig. Innstillingen som partiets politiske ledelse viser overfor barnas situasjon, virker ofte hjerteløs.

Asylbarnas situasjon vekker oppsikt langt utover landets grenser der Norges internasjonale omdømme aldri har vært lavere. Vi har fått kritikk av FNs barnekomité på flere punkter, blant annet fordi barns rett til å bli hørt ikke er godt nok ivaretatt i utlendingssaker. Den samme komiteen er også bekymret for at disse barna som har tilbrakt så mange år i Norge, kan bli tvangssendt ut av landet på tross av at lovverket gir oss muligheten til å finne andre menneskelige løsninger som vil sikre barna opphold i landet.

Den rødgrønne regjering gikk til valg på en mer humanitær asyl- og flyktningpolitikk. Kapittel 17 i Soria Moria-erklæringenom innvandring og integreringhandler om Norges «klare moralske forpliktelse». Mange av Arbeiderpartiets medlemmer og folkevalgte er fortvilet over den umenneskelige behandlingen disse barna og deres familier nå blir er utsatt for. Presset som blir rettet mot mindreårige barn og traumatiserte familier, er veldig fjernt fra arbeiderbevegelsens verdier om solidaritet og samhold.

Mange av asylbarna som det er snakk om, er født og oppvoksther eller har bodd her i mange år og kjenner ikke andre land enn Norge. De er norske barn og burde få lov å fortsette å være det. Solidaritet er en av arbeiderbevegelsens grunnleggende verdier – det må også gjelde for de 450 lengeværende barna som har fått avslag på sine søknader om å få bli i Norge.

Saken vil få stadig større oppmerksomhet i tiden frem mot Arbeiderpartiets landsmøtet i april. AUF-leder Eskil Pedersen er tydelig på at asylbarns rettigheter blir en av ungdomsorganisasjonens hovedsaker på møtet. Uenigheten innenfor partiet er stor og det er fortsatt et hett tema i mange lokallag og fylkeslag.

Debatten under landsmøtet vil være avgjørende ikke bare for asylbarnas fremtid, men ogsåfor partimedlemmers entusiasme for valgkampen og oppslutning under Stortingsvalget. Den viktigste oppgaven vi har nå er å samle alle gode krefter og sørge for 4 nye år for den rødgrønne regjeringen. Vi står for et samfunn som vil inkludere alle, og det må også gjelde barn som vårt eget system har sviktet.

Skribenten er folkevalgt for Arbeiderparti og sitter i bystyret i Sandefjord.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Se også

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!