Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

06-10-2011

Ap-budsjett uten retning

Regjeringen, med finansminister Sigbjørn Johnsen i front, la i dag fram statsbudsjettet for 2012. Dette er et halvstramt budsjett hvor retningen er vrien å få øye på.

Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

Reaksjonene fra Høyre og Frp tyder på at de to blå har en åpenbar, men neppe uoverkommelig, utfordring hva gjelder å enes om den økonomiske politikken - hvis de vil regjere landet sammen etter valget i 2013.

Å kalle et budsjett der statens utgifter for første gang i historien passerer 1 000 mrd for stramt, er naturligvis en sannhet med betydelige modifikasjoner. Det brukes masse penger også i dette budsjettet, hvis noen skulle være i tvil. Men målt mot den massive offentlige pengebruken i kjølvannet av finanskrisen 2008/9, så er budsjettet stramt. Hvis den økonomiske krisen internasjonalt blir større enn det som er forutsatt i dette budsjettet, så kan budsjettet fort vise seg å bli for stramt - gitt at tanken om å bedrive motsyklisk politikk skal være ledende.

Politikk for meg handler om å prioritere mellom formål. Hovedankepunktet mot dette budsjettet, sett fra mitt ståsted, er derfor først og fremst at prioriteringene mangler. Det smøres tynt ut over det hele, uten at regjeringen peker ut noen klar retning for hva de egentlig vil med de rødgrønne prosjektet. Styringen i seg selv synes nå å være målet, ikke middelet. Hvor ble det av pågangsmotet og initiativene fra Soria Moria 1? Dette er derfor et Ap-budsjett; trygt, traust og litt småkjedelig. Mens dette er en dødslinje for SV som bør ha fått advarsler nok om at velgerne ikke liker at partiet har blitt et kjedelig styringsparti.

Reaksjonene fra opposisjonen er relativt forutsigbare. Høyre hadde gjerne sett for seg et hakket strammere budsjett, mens Frp ville brukt mer penger. Dette er to partier som vil inn i regjering sammen etter valget i 2013. Den økonomiske politikken er åpenbart et tema hvor de har en betydelig utfordring hvis det kommer til forhandlinger om regjeringsplattform. Reaksjonene må imidlertid også ses i lys av hvordan partiene ønsker å framstå. Høyre scorer for tiden stort på å være "trygghetspartiet" på borgerlig side, et parti som pr i dag utgjør den beste garantisten for at det blir mulig å stable et borgerlig alternativ på beina. Den rødgrønne regjeringen har sittet i over seks år, og suget etter noe annet er avgjort til stede i store deler av velgermassen.

Frp har et elendig valg bak seg og har på mange måter blitt konkurrert ut av Høyre de siste par årene. Dels fordi Høyre har vært gode, men også fordi Frp har klønet det til selv. Hovedforklaringen på Frps fall er likevel at konjunkturene har gått i mot Frp. Velgerne søker til det trygge og trygghet er ikke en verdi som Frp scorer høyt på. Valgundersøkelsen fra 2009 dokumenterer noe meget interessant i denne sammenhengen; velgerne har blitt klart mer restriktive i synet på bruken av oljepenger. Det "raushetskortet" ("vi har x antall oljepenger på bok og bør bruke mer") som har vært en dundrende velgersuksess for Frp tidligere, fungerer ikke like godt nå. Fordi retorikken rett og slett ikke går like godt hjem. Dette betyr ikke at Frp aldri kan få tilbake denne posisjonen. Og partiet vil trolig fortsatt satse på "vi er rasue, de andre er gniene"-argumentasjonen. Men jeg tolker skiftet av finanspolitisk talsmann fra Ulf Leirstein til Ketil Solvik-Olsen i retning av at Frp kanskje nå legger opp til en mer moderat linje her, og jeg synes de relativt moderat oppgitte første reaksjonene på statsbudsjettet fra Siv Jensen peker litt i samme retning. For Solvik-Olsen er kjent for å tilhøre den moderate fløyen i partiet og således er det grunn til å tro at Frp kanskje vil tone "petropopulismen" noe ned inn mot 2013 for å bli en mer troverdig regjeringspartner.

Dette statsbudsjett begeistrer uansett og selvsagt ingen i opposisjonen, ingen representanter for interesseorganisasjoner og neppe noen andre, med mulig unntak for en og annen samfunnsøkonom. Det kunne et statsbudsjett godt ha gjort, hvis klarere prioriteringer hadde vært foretatt. I så måte bidrar budsjettet til en avpolitisering.

Det er ikke bra. For et statsbudsjett bør være en essensiell del av politikken. Mener jeg.

Hva mener du?

Innlegget ble først publisert her: http://sveintoremarthinsen.blogspot.com/
Det er publisert på Nyemeninger.no med forfatterens tillatelse.

Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

Tidligere kommentarer

 • Budsjett for 2012
  Kjetil Angell Blikom
  Publisert 6. oktober 2011

  Sitat:

  Reaksjonene fra Høyre og Frp tyder på at de to blå har en åpenbar, men neppe uoverkommelig, utfordring hva gjelder å enes om den økonomiske politikken - hvis de vil regjere landet sammen etter valget i 2013.

  Du hopper over KRF og Venstre for sammen skal de danne alternativ frem mot valget i 2013.

  Det må bety samordnet politikk UTEN sprik... tror ikke det.

  Lar utenrikspolitikken til Blåsamlingen ligge i respekt for plassen til kommentarplass  i Dagsavisen...........

  Så til Regjeringen sitt budsjett, virker helhetelig og fornuftig i en svært politisk og turbulent økonomisk tid. Ingen vet hva som  skjer i Euro sonen og USA det nærmeste året.

  Men en ting er sikkert vi vil se politisk populisme fra Høyre, FRP, KRF og Venstre frem mot valget 2013, det som er kommet i dag minner om sprikende staur......... yten felles styring, ja noe velgerne må se at ikke er gunstig for Norge fremover.


 • Å ta fra de fattige
  Heidi Stakset
  Publisert 6. oktober 2011

  Statsministeren, som manet til "dyd" i behandlingen av årets statsbudsjett, har røvet kontantstøtten fra toåringer. Flyktningefamilier, som er mindre integrert i arbeidslivet enn nordmenn, blir dermed enda fattigere.  Det er ikke dyd, statsminister, men tyveri, uten politisk substans.

  Audun Lysbakken argumenterer slik;ved at staten tar kontantstøtten, får innvandrerbarn sjanse til å gå i norsk barnehage fra toårsalderen. Slik lærer de norsk Norsk Norsk.

  Denne tolkningen skjuler regjeringas spesifikke inndraging av  kontantstøtten til toåringene. Staten gir  nemlig minimalt tilbake; i overkant av skarve tusen barnehageplasser! Hvor mange barn skal dele plass, skap, stol? Hvem betaler plassen til syvende og sist? Det er familien. Flere tusen i måneden faktisk, spyttet rett inn i statens barnehageindustri.

  "Ha dere på jobb! kauker arbeiderpartiet (med Sv i hælene,) til flyktningefamilier som har flyktet fra krig og forfølgelse. Lær norsk! roper de til nødstilte mennesker med psykiske  traumer i bagasjen.

  Audun Lysbakken sier; " hvis dere ikke gjør som jeg sier, og sender barna i norsk barnehage slik at de lærer seg norsk, og får norsk jobb, så tar jeg barna fra dere. For staten det er meg. Det er  jeg som eier barna deres."  Morsmålet gjelder ikke lenger. Heller ikke mor. (Han reduserer mor  og far til ; "det biologiske prinsipp" i sine statspapirer.)

   

   

   

    


 • KrF, Venstre og kontantstøtte
  svein tore marthinsen
  Publisert 6. oktober 2011

  Takk for kommentarer. 


  Kjetil har rett i at en samling av H+Frp+KrF+V blir vanskelig. For uenighetene er store. Men er det vilje, så får man det til. Neppe med alle fire i regjering sammen, men ulike konstallasjoner er tenkbare. Blir Høyre så sterke som det nå ser ut til, så er ikke en ren H-regjering utenkelig. 


  Heidi har helt rett i at det er forstemmende at regjeringen fjerner valgfriheten for småbarnsforeldre ved å fjerne kontantstøtten for toåringer. Jeg var selv hjemme med min toåring, og kontantstøtten bidro til at det ble økonomisk mulig for meg å ta det valget. Et valg som jeg tror var bra både for meg, for barn, for mor og for samfunnet. Det er provoserende at andre nå skal fratas denne muligheten fordi vi har styrende politikere som åpenbart tror de vet bedre enn foreldrene selv, hva som er bra for dem og barna.

  Det blir i så fall et samfunn som ikke gir oss rom for å velge ulike omsorgsløsninger ut i fra hvilken situasjon vi er i, det er et samfunn for ensretting og et samfunn som jeg vil kjempe i mot - med de midler jeg har til rådighet.    


 • Regnestykket
  Heidi Stakset
  Publisert 6. oktober 2011

  Jeg har lest noen av punktene som regjeringen strammer inn; antallet kvoteflytkninger øker ikke, heller ikke støtten til u-hjelp. For svake grupper, som trygdede, vil det også strammes inn, det gjelder for eksempel skattefordeler. 

  Å lese dette, samtidig som regjeringen kjøper amerikanske  krigsfly som koster mange milliarder kroner pr.fly, er helt vanvittig. 


 • Kunsten å rope på politi etter 22.juli
  Heidi Stakset
  Publisert 6. oktober 2011

  Etter 22.juli, dagen da det var umulig å oppdrive et helikopter-bortsett fra dagbladets- eller en båt i kjørbar stand- satser regjeringen nå for fullt på sikkerhet i årets statsbudsjett. Et såkalt nød-nett tilskrives intet mindre enn 1,5 milliarder kroner.

  Vi får altså en økning ansatte som skal sitte på kontorer og lese nettet for eventuelt å få øye på små breiviker skjult i det mediale kretsløpet.  1,5 milliarder kroner.

  "Vest-Finnmark politidistrikt vil ikke omfattes av nødnett-utbyggingen i 2012" kan vi lese.  Tvertimot så vil staten trekke midler fra Vest-Finnmark politi-distrikt for å finansiere det storstilte IKT-prosjektet.  1,3 millioner pr. år tas fra det samiske høyland for å finansiere  Oslobyråkratene slik at de kan sitte med sine moderne PC`er og surfe.

  I tillegg går et stort beløp til "kommisjonen" som skal dokumentere at hendelsen 22.juli har funnet sted på riktig måte. Nå er også Statoil innlemmet i kommisjonen, og denne eksklusive forsamling vil etterhvert koste flere hundre millioner kroner. Hvem betaler?

   


 • ENIG
  Sverre Øverjordet
  Publisert 7. oktober 2011

  Har alltid stemt på venstresiden men innrømmer gjerne at det burde kunne vises til noen eller et satsingsområde,Fks innen helsepolitikken,Jeg er mildt sagt skeptisk til helsereformen,får en følelse av sykehusene skal fungere nærmest etter samlebåndprinsippet,de skal snarest mulig ut og til kommunene,er redd de fleste blir sendt hjem,forstår at spisskompetanse nøvendigvis må være samlet på noen store sykehus,men det måtte da være mulig og bygge disse noe større,skulle et rom stå tomt noen dager tror jeg det norske folk kan leve med det.er klar over at alt dreier seg om det er kosnadseffektivt,men tror at vi kan stå bedre rustet for fremtiden,har vi ikke råd nå skjønner ikke når det skal bli.Det blir fra poltisk hold sagt at pengene har vi men det store problemet er og få nok personale til sykehus/sykehjem når eldrebølgen kommer,en ting er jeg hundre prosent sikker på,det vrimler av mennesker i andre land som gjerne kommer til norge og vil jobbe i helsesektoren,det er mange allerede,ikke minst mennesker fra land som er dårligere stilt en oss,for mange vil det være som og vinne topppremien i lotto.


 • Kontantstøtte
  Hege Pettersen
  Publisert 7. oktober 2011

  Til Marthinsen. Det er flott at du er hjemme med din 2-åring. Men Lysbakken, og ganske mange andre mener vel at i innvandrerfamilier er det helt utenkelig at en mann er hjemme  og tar seg av hus og barn mens mor jobber. Og, da blir det jo som det er nå, at ungene starter med enormt handicap når de begynner på skolen, og ikke har omgåttes norske barn i det hele tatt. Det er jo faktisk et stort problem. Men, kjempehyggelig at fedrene er hjemme med ungene!


 • Flerspråklighet
  Heidi Stakset
  Publisert 7. oktober 2011

  Fra et "norsk" ståsted er det et handicap å ikke kunne norsk, men innvandrerbarna har et morsmål. Når de begynner på skolen, vil de fort lære andrespråket, norsk. Det går svært godt å lære et annet språk før 12 årsalder. De har større språkforståelse med flerspråklighet som utgangspunkt.


 • Til Sverre Øverjordet
  Øivind Armand Halvorsen
  Publisert 7. oktober 2011

  Ja du sier noe. Istedenfor den motvilje mange har mot våre innvandrere bør vi vel heller være taknemlige for at de i stor utstrekkning får våre sykehus og sykehjem til å fungere!

  Ellers er jeg enig med Heidi i at barn lærer fort et annet språk. Et vilkår er selvsagt at det norske domminerer bland barna på skolen.

  Det skulle ikke være noen nødvendighet å lage sparebudgetter fordi det blir flere som går ut i pensjon. Om to år hevdes det at summen i økningen av pensjonene vil være 24 Milliarder. På ti år altså 240 milliarder. Om ti år er det meste av eldrebølgen som ble skapt umiddelbart etter krigen over. Med et Pensjonsfond (Som stadig vokser) på mer enn tre tusen milliarder har jeg vanskelig for å se hvor problemet ligger. (Vet at mitt regne stykke i er perfekt, men det gir jo en pekepinn)


 • En retning fins likevel
  Terje Marøy
  Publisert 7. oktober 2011

  Jeg er uenig med innlederen, visse retninger fins i statsbudsjettet.

  Mange fattige vil oppleve flere ti-tusen i skatteskjerpe, mens kaksene og de store velgergruppene skjermes. Mer om dette her.

  Begrunnelsene som Finansdepartementet bruker, holder et presisjonsnivå som folk flest hadde fått problemer av - om de hadde forsøkt seg i sine selvangivelser. Men det blir vel for sterkt å kalle Sigbjørn Johnsen for skattesnyter, når han er uetterrettelig i begrunnelsen for å skjerpe skatter?

  SV taler fattiges sak, det er derfor trolig flertall i Stortinget for å skrote forslaget om å stryke særfradraget for kronisk syke og funksjonshindra, om partiet tør å tale departementet i mot.

  Terje Marøy

  StigmavaktaAnnonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display