Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

04-04-2013

Anmeldelse av Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre: LIBYA-krigen

Jeg vil med dette få takke Edvard Vogt som har anmeldt Jonas Gahr Støre og Helge Sunde for krigsforbrytelser efter Norges angrep på Libya. Hjertelig takk også til nestleder i RØDT, Marielle Leraand for engasjementet for internasjonal rettferdighet.

Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

Jeg vil med dette få takke hjertelig nestleder i RØDT, Marielle Leraand med venner for engasjementet for rettferdighet hva gjelder Libya-krigen. Det Norge bidro til i denne sammenheng, er helt forferdelig og et brutalt overgrep mot menneskeverdet. Vi kan ikke forbli stille i denne saken.

Vedlagt link til min blogg der jeg kommenterer at Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Grete Faremo og Harald Sunde nå er anmeldt av nestleder i RØDT, Marielle Leraand med venner, for krigsforbrytelser og medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten i Libya krigen. http://www.hannenabintuherland.no/?p=3343 Samt den hendelse som Rune Fardal gjorde meg oppmerksom på ved sitt innlegg: "Anmeldelsen media Norge ikke snakker om" der der fremgår at "Edvard Vogt har anmeldt utenriksminister Jonas Gahr Støre og forsvarssjef Helge Sunde for krigsforbrytelser efter Norges angrep på Libya. Edvard Vogt er professor emeritus i rettssosiologi ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Vogt er blandt annet kjent for sin rolle i avsløringene av politi-vold sakene i Bergen. HVORFOR ER DET FULLSTENDIG STILLHET I MEDIA NÅR DISSE ER ANMELDT FORKRIGSFORBRYTELSER?"

Kommentert her: http://www.hannenabintuherland.no/?p=3332 Tusen takk også til Rune Fardal som skrev dette innlegget.

Jeg tar meg friheten å vedlegge min artikkel i Aftenposten 27.10.2011 om dette temaet og ønsker igjen å takke nestleder i RØDT som viser at partiet og de andre som deltok faktisk i praksis bryr seg om internasjonal rettferdighet:

NATOs overgrep i Libya. Aftenposten 27.10.2011

NATOs krigføring og bidrag til folkemordet i Libya er et av vår tids verste eksempler på Vestens overgrep. I en rettferdig verden ville de politisk ansvarlige bli stilt for domstolen i Haag for forbrytelser mot menneskeheten. For NATO har i vår levetid gått fra å være en transatlantisk forsvarsallianse til en maktpolitisk angrepsallianse mot svake stater der Vestens interesser er truet.

Huntington påpekte i sin bok The clash of civilizations? fra 1996 at fremtidens konflikter kom til å gå langs kulturelle skillelinjer, fordi sivilisasjonene ikke forstår hverandre. NATOs krigføring i Libya er et grotesk eksempel på dette. NATOs krigføring i Libya kan ses som et eksempel på dette. Huntington sier at vestlige lands dominans i FNs sikkerhetsråd har gjort at FN lenge har fungert som tjener for vestlige interesser, mens det dobbeltmoralsk presenteres som om det handler om verdenssamfunnets beste, demokrati og beskyttelse av sivile.

Man har skaffet seg legitimitet i FN til å angripe en stat basert på antagelser og forskutterte bevis, misbrukt FNs flyforbudsmandat og bombet Afrikas rikeste land sønder og sammen, bidratt til massemord på sivile, blandet seg inn i et lands indre anliggende ved ensidig å støtte den ene part og nå sist, støttet regimer som bryter enhver internasjonal regel for håndtering av krigsfanger. Hilary Clintons latter da hun hørte om Gadaffis død mens hun siterte Julius Caesar om sin egen rolle i saken, taler for seg selv. Tildelingen av Nobels fredspris til president Barack Obama, som har gitt USAs klarsignal til dette, fremstår som et betydelig feilgrep.

Huntington påpeker at i en global verden er den vestlige tanken om at Vestens verdier er universelle potensielt meget farlig. Den gir en kunstig legitimitet til å destabilisere nasjoner, bidra til krig og borgerkrig, noe som på sikt kan føre til Vestens eget fall. En annen statsviter, Robert Kagan påpeker vesten i det siste tiåret har ført en aggressiv og selvforherligende global politikk med det mål å forme en verden etter sine verdier, og har i denne prosessen har de tvunget andre til å bøye seg etter deres vilje på måter som var dømt til å fremprovosere et tilbakeslag. I en verden preget av ulike kulturelle, etniske og religiøse identiteter er det avgjørende at Vesten erkjenner at dens kultur og verdier er distinkt, men ikke universell. Den har råderett i den vestlige kultursfære, men ikke på alle andres territorium.

Den brutale lynsjingen av Moammar Gadaffi og hans sønn Muatassim bryter ethvert konsept om internasjonal rettferdighet, noe som ifølge CNN raskt har gitt Gadaffi martyrstatus i afrikanske og muslimske land, land som nå knapt våger å si et ord, hvilket ikke er underlig tatt i betraktning den nådeløshet Vesten har vist verden at vil ramme dem som sier dem imot. Og dette er demokratiets og menneskerettighetenes forkjempere? Det fremstår som utilgivelig kynisk når norske myndigheter krever at drapet ’undersøkes’ for å ’finne ut hva som skjedde’. Vi vet hva som skjedde – vi så videoen. En slik ’gransking’ kan mistenkes å ha som sitt virkelige mål å retusjere virkeligheten.

Alle er enige om at Gadaffi i likhet med vestlige ledere ikke var feilfri, han har blant annet fengslet meningsmotstandere uten lov og dom og håndtert opposisjonelle hardt, men han var også en sekulær modernisator. Dette utelates gjerne i vestlig presse, hvis ensidige mediedekning villeder vestlig opinion. Libya var før Vestens “humanitære bombing” Afrikas rikeste land med høyere levestandard enn Italia og Australia, gratis skole, helsevesen og rett til studiestipend i utlandet for menn og kvinner, arbeidsledighetstrygd og stønad på $ 50. 000 ved familieetablering. 82 % kan lese og skrive. Sosialisten Moammar Gadaffi har latt oljerikdommen komme befolkningen til gode, store statlige utenlandsfond skulle sikre fremtiden. I de siste årene har man tilpasset seg Vesten, nedbygget hæren og åpnet for vestlige investeringer.

I den grad Gadaffi var en tyrann, viser Vestens maktovergrep at tyrannen ble fjernet av en enda verre tyrann. For det er lenge siden professor Jacob L. Talmon viste hvor lett demokratier kan bli totalitære, der arrogante politiske eliter utøver et nådeløst gruppepress mot både media og befolkning. Med Vestens nåværende aggresjonsstrategi, bør man i ærlighetens navn i det minste fjerne slagordene om håp om fred i Midtøsten. Libya-krigen vil med all sannsynlighet medføre betydelig militær opprustning i land som ikke tilhører den vestlige allianse, et sterkt voksende hat i fattige land mot neo-kolonialismen og en demokratisk innføring av militant islamisme i regionen som samlet øker krigs- og terrorfaren betydelig i årene som kommer. Det kan vi takke oss selv for.

Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

Tidligere kommentarer

 • Når politiske gjøker leker hauker
  André Rohde Garder
  Publisert 5. april 2013

  Takk også til deg Hanne Nabintu Herland, for fokuset på våre astronomisk ignorante krigsspillere i regjeringen.


 • Anmeldelse av Jens og Jonas for krigsforbrytelser og finansiering av terror
  Reidar Roll
  Publisert 7. april 2013

  Det er  glimrende at Jens og Jonas nå er anmeldt for den vanvittige bombingen av Libya.

  I tillegg må Jens, Jonas, Espen Barth Eide, Erik Solheim og Heiki Holmås anmeldes for ulovelig finansiering av palestinske terrorister. Anmeldelse bør gis også til Interpol, Mossad, CIA og FBI, da Arbeiderpartiets finansiering av terror i Midt Østen kan antas å ha tatt israelske , europeiske og amerikanske liv.


 • Hvilke krefer støttet Norge under Libyakonflikten?
  Yngve F. Nordstrøm
  Publisert 8. april 2013
  Norge, NATO og EU ville styrte Gahdaffi, men hvem søttet de?

  U.S. Bombs Libya, Helps... Jihadists?!

  In recent years, at mosques throughout eastern Libya, radical imams have been "urging worshippers to support jihad in Iraq and elsewhere," according to WikiLeaked cables. More troubling: The city of Derna, east of Benghazi, was a "wellspring" of suicide bombers that targeted U.S. troops in Iraq.

  http://www.rollingstone.com/politics/blogs/national-affairs/u-s-bombs-libya-helps-jihadists-20110321 Var Gahdaffi virkelig den SOB som "vesten" ville fremstille ham som?

  http://i172.photobucket.com/albums/w1/Asdic_photos/402933_444662382238594_1474842146_n_zps1888280c.jpg I juli 2011 reiste en delagasjon bestående av representenater for Libyas nye interimregjering til Paris for å få hjelp med å sette opp den ny demokratisk  konstitusjonen for landet. Imidlertid unngikk de å opplyse om at utkastet til denne var klar allerede 11 feb. samme år. Altså før spetakkelet begynte.

  NATO og Norge var med andre ord instrument for å innføre sharia i et nordafrikansk land.
  Ikke helt ulikt NATOS innsats med å totalt islamisere Bosnia og Kosovo. USA fikk valutta for pengene da Kosovo åpnet for USAs største base på Europeisk jord.
  http://www.scribd.com/doc/62823350/Libya-Draft-Constitutional-Charter-for-the-Transitional-Stage Camp Bonsteel

  http://www.globalresearch.ca/kosovo-s-mafia-state-and-camp-bondsteel-towards-a-permanent-us-military-presence-in-southeast-europe/30262

  Agendaen er som fremgår her:
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ToX_4iJCQl4#!
 • LIBYA , mobil eller Storting og hva med alt annet av snusk?
  Jostein Setsaas
  Publisert 8. april 2013

  Godt Hanne (anmeldelse av Stoltenberg og og Støre: Libya krigen),- men hvem ellers i Stoltenberg l og ll finner vi har rene fingre? ( Ser bort fra spirivipper med ministertittel fra i første rekke SV og Sp,- se i nåde, de vet ikke bedre.

  Libya; Vet noen i regjeringen hvor stort landet er, bedre hvor mange ulike stammekulturer landet har? Som tidligere Internasjonal president for selskapet som hadde mest, dette sammen med Italias ENI (Agip) hvor mange besøk i Libya,- og følte jeg meg på hotel  eller i et stammetelt noen gang i fare, nei. For nå "kuvøse" Støre var det nok med en mobil for at seks F-16 lettet fra Bodø for å fly i stridsformasjon over Alpene, dette før tildelt landingsplass! Norge det flittigste, slik det første landet til å gå tom for krutt. I internasjonal presse ble Støre omtalt for å "bombe det farligste."De noske F-16 tok ut mye av landet sin aller nødvendigste infrastruktur, slik som strøm og vannforskyning. Ellers har vi, mine kilder, fått "æren" av å drepe Gaddafi sine barne barn. Hva kreves i Grunnloven for å gå til krig mot en annen nasjon,- loven endret etter at  mobilen ble oppfunnet i 1975! De du nevner Hanne, er alle gjenstand for å bli fremstilt som Internasjonale krigsforbrytere. Svenskene fløy ubevepnet over og tok foto av de fleste bombetokter og med Grppen Norge ikke ville ha. Sverige, kun en dagstur, mye mer stas for de fleste på Stortinget å reise opp til flere ganger til USA for å ta foto av F-35 , flyene kun de yngste vil se om de noen gang lander på Ørlandet. Hva vil hensikten med de stadig dyrere og mindre i antall F-35 bli,- bortsett fra å verne angrep mot Nidarosdomen?

  Bortsett fra at Loen er over; Full "semje" om stengetid for øl kl.03.00, bastue åpen 24 timer i døgnet og sperring av alle grenser, medtar jeg kun en liten meldig jeg mottok fra en meget fortrolig  kilde på "Indre" Yougstorget. (Minner om at jeg ble helseflyktning først for selvkost på båre til Frankrike i 1996, siden kostnadsfri for de som tok min helse. Nå  klima bosatt i Thailand og med Kildeskatt, kr. 72.000,- året fra 1. januar 2010.) Notat:

  "Jeg kan fortelle deg at Sigbjørn Johnsen var Fylkesmann (2009) i Hedemark. På full   lønn var han også leder i Pensjonsutvalget. For sin lederstilling i Pensjonsutvalget fakturerte han til seg selv, og fikk slik utbetalt over to ganger Fylkesmann lønn."Vi kostnadsfrie i utlandet trekkes (rundskriv uten navn/signatur) og som i mitt tilfelle 15, bedre 20% av pensjon fra NAV, *private og kollektive og som *beskattes mot gjeldende regler. Hadde vi overlatt restene av våre liv til "vesenet" ville jeg kun med pleie, uførbil og vernet bolig kostet omsorgen 1.2 millioner i året, dette etter beregning av RIT i 1996 kroner. Et tverr-faglig utvalg på 11 personer fra båretrillere, sykepleiere, de eldste, samt kun fire kirurger som alle stemte for adekvat smetemedisiner kom i mindretall, slik helseflukten. Jeg har lest Statsbudsjettet opp og ned dette uten å finne Inntektsposten hvor antatt 450 til 500 millioner netto kommer inn i form av Kildeskatt.  På min web side http://www.jozephK.com  har jeg under; "Tax and for what" bedt om en begrunnelse fra Stolteberg og Finansministeren. Til noe som heter Skatt Nord i Tromsø, en P.O.B. ligger 19 ubesvarte forsendelser, og nå sendes nesten alt av spøtsmål via Sivilombudsmannen. Hva hjelper det når en automat eller i beste fall: " Jeg er på ferie" er svaret? Hvorfor bry seg om hva Regjeringen stjeler,- de trenger da så sårt penger til egen fornøyelse, for ikke å glemme bistand, herunder NAV. Hos sistnevnte renner 10 talls milliarder uten kontroll, alt fritt frem om kriminell, muslim, tater og tiggere.

  Sparker ballen til andre, da alle ministere før høstens valg bør få en "rose" på sin panne og en CD med Lillebjørns Barn av regnbuen.

   


 • Erik Gifford
  Publisert 13. april 2013

  NORGE STØTTER MB I LIBYA

  Nå er det jo fundamentalistisk islam som styrer i Libya. Uten bistand fra Norge og NATO hadde de aldri klart å komme i en slik maktposisjon.

  Disse jihadistene er sikkert svært takknemlig for den støtte de fikk av Støre, Stoltenberg og Kristin Halvorsen.

  Nå ser jeg at de samme tre vidsynte nordmenn holder stø kurs og støtter Muslimbrødrene i Syria også. Nå er det vel like før de får hver sin medalje for lang og tro støtte.

   


 • Erik Gifford
  Publisert 6. juni 2013

  STØ KURS

  Det ser ut som min kommentar fra 13. april fortsatt står fjellstøtt.

  I den syriske konflikten ser jeg kun stridigheter mellom "bad guys". Jeg klarer ikke å identifisere noen "good guys".

  Nå har enda en "bad guy" entret arenaen. Det er Erdogan, den ikke-moderate statsministeren i Tyrkia.

  Norge og NATO må holde seg langt unna dette vepsebolet og ikke gjenta feilen fra Libya.Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display