Annonse
Annonse
Annons
Annonse
Hafsa Maqbul
Innlegg: 4
Kommentarer: 24

Hva med en kopp te på Antirasistisk Senter?

- 2274 visninger Innlegg

Det er grunn til å reagere når Human Right Service publiserer en artikkel som hevder at man driver med masseimport av utviklingshemmede til Europa, og har beskrevet dette som en sylskarp analyse. Når Antirasistisk Senter konfronterer HRS svarer de med påstander om at vi ser rasisme ved høylys dag.

Om HRS tror at vi lever av rasisme foreslår jeg at Rita Karlsen og Hege Storhaug tar seg en tur på Senteret.

Her i gangene eller på kontorene foregår det ingen produksjon av konspirasjonsteorier eller sammensvergelser mot islam-kritiske organisasjoner. Når Antirasistisk Senter velger å skrive et debattinnlegg om HRS er det for å stille et spørsmål om deres holdepunkt og ståsted.

Vårt senter består av flere avdelinger. Karrieresenteret hjelper ungdom med å søke jobb. 90 % av disse ungdommene tilhører den «lite» bærekraftige innvandrergruppen som HRS tidligere har omtalte i NRK Ytring. Historiene og ansiktene vi møter motsier og motbeviser mye av det HRS skriver. Vi vil ikke godta den nyansen som HRS fremhever: At mennesker med afrikansk bakgrunn er tilbakestående slik som Julia Caeser skriver:

«Invandrare från Mellanöstern, Sydamerika, Syd- och Sydostasien har i snitt IQ 86. Invandrare från Afrika skiljer ut sig från alla andra invandrargrupper. De har en genomsnittlig IQ kring 70. Gränsen för utvecklingsstörning eller begåvningshandikapp går just där, vid IQ 70. Under IQ 70 betraktas man som utvecklingsstörd».

Vårt daglige møte med ressurssterke, oppegående ungdom samsvarer ikke med beskrivelsene HRS gir av dem og det er derfor vi velger å reagere.

Antirasistisk Senter vil verken kneble HRS eller sette begrensinger for dere ytringsfrihet. Det er når HRS blir omtalt som menneskerettighetsforkjempere samtidig som de bruker en retorikk som ikke svarer for utfordringene innvandrere møter i Norge, man setter et spørsmålstegn ved deres agenda. Samtidig som man må skille mellom å være kritisk til Islam og negativ til Islam.

Når det gjelder den strukturelle diskrimineringen som blant annet er med på å forhindre innvandrere i å få seg jobb er det lite konstruktivt som kommer fra HRS sin side. Hvorfor ønsker en innvandrer å skifte navn for å få seg jobb? Er dette fordommer? Kan det tenkes at de som kommer til Norge ønsker å bli en del av del norske samfunnet, ta hånd om seg selv og sin familie? Hvordan kan velferdssystemet løse dette problemet?

Mange av våre tiltak på Antirasistisk Senter er med på å motvirke radikalisering av ungdom. Ved at vi inkluderer alle, uavhengig av bakgrunn, skaper vi et miljø hvor ungdom motiveres til å komme i jobb, får flere venner, lager egen musikk eller deltar på skriveverksteder. Vi fremmer likeverd, likestilling, religiøs frihet og ytringsfrihet. -Vi jobber med ungdom, ikke mot dem.

Vår agenda er å sette kritisk søkelys på det som vi oppfatter som urettferdighet i samfunnet. Kanskje er vi for ensidige, kanskje er vi for opptatt av diskurs. Men i møte med dem det gjelder, er det viktigere å ønske dem velkommen uten å dømme på forhånd. Det er med dette som bakteppe, Antirasistisk Senter ønsker HRS og alle andre interesserte velkommen til vårt senter!

Del dette innlegget: