Annonse
Annonse
Annons
Annonse
Rune Berglund Steen
Innlegg: 36
Kommentarer: 61

Diskriminerende politiforslag

- 2424 visninger Innlegg

Vi har en lang historie med å fordrive og hundse romfolket i Norge. Vi fortsetter å se etter tegn på at noe vesentlig har endret seg til det bedre.

Innlegget er skrevet sammen med Kari Helene 
Partapuoli, leder, Antirasistisk Senter.

Byrådet i Oslo sendte nylig politiets forslag om et potensielt diskriminerende tiltak rettet mot tilreisende romfolk på høring. Ettersom Antirasistisk Senter ikke var inkludert på høringslisten, leverer vi vår uttalelse som et offentlig tilsvar.

I byrådets høringsbrev av 3. desember 2012 fremgår det at hva politiet i Oslo konkret foreslår, er at all overnatting i «tettbygd strøk» skal forbys. Politiet er nokså tydelig på hvem tiltaket er rettet mot: «tilreisende, bostedsløse utenlandske borgere uten evne til å forsørge seg» og «utenlandske sesongmessige bostedsløse». Dette er lett gjennomskuelige kodeord for tilreisende romfolk. At man så vidt tildekker gruppen tiltaket er rettet mot, endrer ikke på tiltakets karakter som nettopp rettet mot én spesifikk gruppe. At tiltaket rent hypotetisk kan ramme alle som skulle havne i ekstremt økonomisk uføre, også direktører med svært slett håndtering av aksjeporteføljen, endrer ikke på at det rent faktisk primært er rettet mot og rammer én gruppe. Dermed mener vi at tiltaket fremstår som diskriminerende.

Politiet er i så måte nøye på å omfatte alle former for overnatting som romfolket er kjent for å benytte seg av i forslaget: «Likt med overnatting utendørs regnes overnatting under broer eller andre konstruksjoner, i motorvogn, i telt, under presenning eller i provisoriske byggverk.» Formålet er at politiet skal ha hjemmel til å «gripe inn» ved «uønsket og sjenerende overnatting». «Uønsket» er et vidt begrep som åpner for hyppig fordrivelse. Og uten at vi mener å benekte problemene som kan eksistere knyttet til eksempelvis sanitære forhold - hvor «sjenerende» kan det egentlig være at mennesker sover?

Vi forstår til en viss grad at det kan være et problem for ordensmakten med tilreisende bostedsløse i indre deler av byen. Mennesker som ikke har økonomi til å innrette seg etter de ordinære sosiale normene, blir lett merkbare i byens sentrale områder. Vi forstår også at politiet ofte avkreves handling av en del av byens borgere. Derimot har vi vondt for å se at være seg politiets voldsomme fokus eller deres ofte aggressive tilsvar står i et reelt og meningsfylt forhold til den faktiske situasjonen. Romfolk flest er ikke kriminelle, selv om politiet gjentatte ganger har fremstilt statistikken så unyansert at det lett kan fremstå slik, spesielt ved å unnlate å skille mellom ordensforstyrrelser og reelle kriminelle handlinger. At lutfattige mennesker kan fremstå «sjenerende», bør simpelthen ikke være et politianliggende.

Vi forblir derfor skuffet over at romfolket primært møtes med polisiære mottiltak i hovedstaden vår. Heller enn å sikre et eksistensminimum eksempelvis i form av enkle fasiliteter for overnatting for noen av dem på den absolutte bunnen, har man lagt seg på en offentlig praksis med fordrivelse. Det er denne triste praksisen som politiet nå går inn for å forsterke. Det er ille nok at mange romfolk må sove under bruer. Nå skal det tydeliggjøres at det heller ikke er lov.

Politiet i Oslo har nylig fått kritikk fra Spesialenheten for politisaker for å ha kjørt romfolk ut av byen uten engang å loggføre operasjonene. Dette omfattet å skille ektepar og etterlate dem på ulike steder. Spesialenheten påpekte at politiet - de som først og fremst har som oppgave å beskytte - dermed utsatte mennesker for en behandling som kunne sette dem i risiko for å forulykke eller komme til skade. Dette understreker også vår skepsis til å gi politiet videre fullmakter til å gripe inn overfor romfolket. Vi har per i dag dessverre vondt for å se at politiet i Oslo i alle tilfeller håndterer tilreisende rom på en forsvarlig og anstendig måte. Gitt det svært positive samarbeidet vi har med politiet på andre områder, er dette særlig skuffende.

Vi har en lang historie med å både fordrive og hundse romfolket i Norge. Vi fortsetter å se etter tegn på at noe vesentlig har endret seg til det bedre.

Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag.

Helge Vladimir Tiller
Innlegg: 225
Kommentarer: 1067

Tusen ganger TAKK !

Kommentar #1

Et klokt og balansert innlegg med humane og verdifulle poeng om denne "saken". Håper mange, mange leser inseratet og dukker dypt i sin egen og andres menneskelighet---og alle fallgruber som event. måtte finnes i en selv - vårt liv og vår adferd i et sammensatt samfunn.

Blomster og Takk !

Kjetil Angell Blikom
Innlegg: 1
Kommentarer: 188

OSLO og Romfolket

Kommentar #2

Dette er ikke et bra forslag, tror at Stortinget må inn og sørge for LIKEBEHANDLING over hele landet, Norge er i EØS og SCHENGEN og økende fattigdom i EU gjør folkevandring til en økende utfordring.

Del dette innlegget: