Annonse
Annonse
Annons
Annonse
Arild Knutsen
Innlegg: 29
Kommentarer: 5

Ned fra elfenbenstårnet og snakk med romfolk

- 5055 visninger Innlegg

Det har vært trist å se reaksjonene som oppsto blant poltikerne da romfolk inntok Sofienberg kirkes eiendom og slo leir. Som i et slags overbefolket kirkeasyl.

Bystyrerepresentant Mazyar Keshvari (FrP) tok fullstendig av og opptrådte respektløst i en diskusjon med bystyrerepresentant Ingvild Reymert (SV) på TV2 Nyhetskanalen. Han kalte SVs politikk for naiv og tåpelig dilledallepolitikk, gjentatte ganger. Fordi Oslo SV ønsker å tilby grunnleggende muligheter som et sted å sove og tilgang på dusj og toalett.

Slik de har gjort i Trondheim, med Venstre i spissen, uten å få større utfordringer av den grunn.

Keshvari påsto at ti ganger fler ville komme dersom man la slik til rette. Og sa følgende: «Vi kan ikke være et fristed for kriminelle fra hele Europa som kommer hit, som raner eldre mennesker, som begår tyverier og andre grove former for forbrytelser slik som vi så i Bergen med blant annet voldtekt av barn.»

Slike utspill i en debatt om en leir bestående av romfolk, er ikke samfunnsdebatten verdig, men bidrar til å skape frykt og hat.

Men politiet i Oslo har nok bidratt til oppfatningen om at alle fattige romfolk er kriminelle. Mazyar Keshvari henviser i en diskusjon til‎"objektiv statistikk" fra ledelsen i Oslo-politiet.

Oslos visepolitimester Roger Andresen ynder å fortelle at 68 av 69 kontrollerte romfolk hadde begått kriminelle handlinger. Nå var dette 68 av 69 kontrollerte av 187 tiggere, uansett ser statistikken ille ut.

Keshvari fant det følgelig legitimt å vise til bander og overgrep mot barn i sin argumentasjon mot romfolk generelt.

Hovedtyngden av de 68 som hadde begått kriminelle handlinger, dreide seg om brudd på straffelovens paragraf 350 ordensforstyrrelse. Her ved såkalt «aggressiv tigging». I tillegg var det urinering på offentlig sted, ansamlinger, nasking og i tillegg noen grove tyverier. Sistnevnte, naturlig nok, i langt mindre utbredelse

Ledelsen i Oslo driver en besynderlig praksis overfor romfolk: Politikerne får politiet til å stresse og plage romfolk ytterligere. Hvilket medfører at desperasjonen blir enda mer betydelig. Selvsagt. Terskelen for å stjele blir lavere når desperasjonen øker. Samtidig sikrer Oslos byråd at romfolk ikke har toaletter å gå til. Deretter brukes det mot dem at mange av dem gjør fra seg i fellesområder og de blir således «kriminelle».

Dette er gunstig taktikk for de som ønsker gehør for gjeninnføring av tiggeforbud og til at de blir sendt ut av landet.

Holdningene som åde dannes og styrkes i befolkningen som følge av denne praksisen er skremmende. Den siste tiden har media vært preget av diskusjoner, som man ved å bytte ut ordet «romfolk» med eksempelvis «jøde» trolig ville bidratt til at flere kunne se det i et annet perspektiv.

Romfolkets representanter begrunner det at de slo opp leir med at de opplever seg plaget, diskriminert og trakassert av politiet. Et innspill som bør være verdt å ta til etterretning, men som de færreste ønsker å diskutere.

Derimot tordner det fra statssekretær i Justisdepartementet, Astri Aas-Hansen, at politiet i Oslo ikke har gjort nok. Og stortingsrepresentant Hadia Tajik (Ap) er gjest i Sommeråpent 11. juli og stiller krav til romfolk ved å vise til at hennes foreldre kom fra Pakistan på syttitallet og begynte med tomme hender.

Sammenlikningen mellom situasjonen for de som ble ansett som importert arbeidskraft i en tid med skrikende behov for flere hender, og situasjonen for Europas mest diskriminerte og uønskede menneskegruppe i en tid med sprengt arbeidsmarked er absurd og bidrar til de rasistisk baserte påstander om at romfolk ikke ønsker å jobbe.

På de andre politiske områder er det aksept for at nærhet og erfaring gir relevant innsikt. Både følelsesmessig og rasjonelt. Jeg vil derfor innstendig oppfordre politikere i maktposisjon til å snakke med romfolk og ikke bare om.

Heidi Stakset
Innlegg: 49
Kommentarer: 3592

Den fattige stemples

Kommentar #1
Arild Knutsen – gå til den siterte teksten.

Politikerne får politiet til å stresse og plage romfolk ytterligere. Hvilket medfører at desperasjonen blir enda mer betydelig. Selvsagt. Terskelen for å stjele blir lavere når desperasjonen øker. Samtidig sikrer Oslos byråd at romfolk ikke har toaletter å gå til. Deretter brukes det mot dem at mange av dem gjør fra seg i fellesområder og de blir således «kriminelle».

Svært presist sett. I intervjuet med en av ungdommen blant romfolket, var det lett å se at de ikke hadde et sted å hvile, ikke en framtid, ikke jobb eller husvære, kun en hvileløs kretsing etter mynter mens politiet og politikerne stempler og jager dem. Det er staten Norge som er krimiinell. Den unnlater å dele med fattige som ber om hjelp, men sløser bort penger på krigsmateriell.

Statsrådene er uvitende reperesentanter for partiene og full av frykt for livets realiteter. Romfolket skremmer dem fordi lidelsen og desperasjonen bringer kaos inn i systemene.

Fattigdommen river ned markedene og torgene, og får oss til å kjenne skam. Barnefamiliene tør ikke gå på lekeplassen fordi teltleiren er ved siden av. Det forstyrrer den borgelige idyll.

Byrådslederen ønsker å "avvikle" leiren/ fattigdommen. Han ønsker å sende politiet etter den fattige som er definert som kriminell, slik Arild K. skriver så innsiktsfullt om.

Heidi Stakset
Innlegg: 49
Kommentarer: 3592

Kirkelig dilemma

Kommentar #2

En prost og en biskop går ut med ønske om kommunale hjelpetiltak for romfolket i Oslo. Det er vanskelig å ha romfolket boende utenfor kirka. Det er ikke lenge siden somalierne tok bolig i kirka.

Kirka har en lang tradisjon for å ta i mot fattige og forfulgte, syke og flyktninger. For å kunne gjøre dette- og følge Jesus, må stoltheten og programmene legges bort. Dersom politikerne svikter, må kirka vise ansikt.

Det betyr å ta i mot, gå fram til gjesten i forlegningen og la Jesus komme til syne. Leve midt i flerspråkligheten, strekke seg ut for å favne det enorme gapet som skiller fattige fra rike, vise barmhjertighet der grådigheten rår.

Heidi Stakset
Innlegg: 49
Kommentarer: 3592

Medias framstilling

Kommentar #3

På nrk nettside i dag så jeg et videoinnslag fra teltleiren utenfor Sofienberg kirke. Nrk hadde huket tak i en ungdom til intervjuet. Han uttalte at norske myndigheter kunne gi romfolket en million kroner, så skulle de dra. Den unge var fristet av "rikdommen" i likhet med ungdommer flest. Dersom Nrk hadde vært oppmerksom på dette, kunne de velge å intervjue en av mødrene, og fått en ekte livshistorie i fanget.

Nrk sprer fordommer dersom de fortsetter på denne måten.

Helge Vladimir Tiller
Innlegg: 225
Kommentarer: 1065

Fint og verdifullt !

Kommentar #4

Et fint og verdifullt innlegg av A. Knutsen ! En mann som åpenbart tar mennesker inn til sitt hjerte- slik at det skapes bedre forståelse og kunnskap. Så slipper man å flykte inn i generaliseringer og fordømmelse, forutinntatte holdninger og en forkjært allianse med "nattmennesket" i en selv.

En STOR og VARM TAKK til Deg !

Heidi Stakset
Innlegg: 49
Kommentarer: 3592

Tap av menneskelig ansikt

Kommentar #5

Når menighetsrådet ber romfolket forlate teltleiren utenfor kirka innen lørdag, viser de ikke et menneskelig ansikt. I likhet med presten i fortellingen om den barmhjertige samaritan, neglisjerer de den fattige, og bryter sitt troskap mot Jesus ved sitt samarbeid med politiet og byrådene.

Det er hardt å følge Jesus og gi avkall på rikdommen. Hvor lenge led ikke han for oss?

Hallvard Sandnes
Innlegg: 1
Kommentarer: 29

Vi må ikke miste helheten

Kommentar #6

Skal man lykkes å løfte romfolket inn i en bedre tilværelse må det som skjer i Oslo (og andre byer) settes i sammenheng med deres situasjon hjemme. Å bare konstatere at de har det ille hjemme, og med det tilrettelegge for tigging f.eks. i Oslo, vil bare befeste deres plass langt nede på samfunnets stige.

Norge yter mange milliarder (2,3 frem til 2014) til Romania for å bedre romfolkets kår. Når romfolket kommer til Norge og sier at forholdene bare blir verre, så er det et varsko om at norske myndigheter må følge med på hvordan bidraget blir brukt. Dagsavisen (Kaia Storvik) hevder i kronikk den 13.7.12 at pengene ikke kommer fram er enda et varsko.

Vi skal hjelpe romfolket som av nød har tatt turen til Norge. Men vi skylder dem å gjøre vårt ytterste for at de skal slippe å reise til Norge for å overleve. Derfor må milliardstøtten følges med argusøyne. Og siden Norge har sikret seg stor innflytelse på hvordan midlene skal brukes, så har vi alle muligheter til å virkelig hjelpe - om politikerne bryr seg.

Heidi Stakset
Innlegg: 49
Kommentarer: 3592

Kommentar #7

Utsnitt av dagens bibelord i den katolske kirka:

"Blir dere forfulgt i én by, så ta deres tilflukt til den neste, og jages dere også der, så flykt til en tredje. For det sier jeg dere, at før dere har gjort dere ferdige med Israels byer, kommer Menneskesønnen.»

Helge Vladimir Tiller
Innlegg: 225
Kommentarer: 1065

2, 3 milliarder--

Kommentar #8

NÅ må det ikke skrives slik at folk tror! at alle disse pengene går til Romfolket. Det gjør de nemlig ikke- absolutt ikke. Også grunnet stor korrupsjon i tidligere "Østblokk-land"- forsvinner en del av disse midlene i uærlige og kriminelle byråkraters og politikeres lommer. Situasjonen for romer/ zigani blir stadig verre-- forsterket av eurokrisen i Europa.

Hallvard Sandnes
Innlegg: 1
Kommentarer: 29

Kommentar #9

NÅ må det ikke skrives slik at folk tror! at alle disse pengene går til Romfolket. Det gjør de nemlig ikke- absolutt ikke.

Men det er betingelsen for midlene at de brukes til å bedre romfolkets tilværelse. Og det er beskrevet at Norge har sikret seg sterk styring på hvordan midlene skal brukes. Så da kan jo ikke norske myndigheter passivt bare pøse penger inn i et korrupt system som Dagsavisen - og nå du - sier at kanaliserer dem helt andre veier.

Jeg hadde gjerne sett at pressen som på prisverdig måte har engasjert seg i romfolket som har reist til Norge følger opp dette. Det er av mye større avgjørende betydning for deres fremtid, og de som ikke har råd til Norgestur, enn toalettilgangen i Oslo sentrum.

Helge Vladimir Tiller
Innlegg: 225
Kommentarer: 1065

En gang til (---H. S.)

Kommentar #10

Så må du da ikke skrive-som du har gjort i denne debatten i Nye M. - at pengene er øremerket sigøynere. Dette er midler som går til ulike prosjekter i hele Romania, over 20 totalt. Og de berører, i langt større grad , andre rumenske borgere ,enn romer / zigani / romani.( Sigøynere er , riktignok en stor minoritet, men like fullt en minoritet i Romania.) Ønsker også, som deg, at pressen engasjerer seg mer i disse spørsmålene og ikke generaliserer- noe "høyre-siden" har gjort på en svært så stygg måte. Å bekjempe korrupsjon i alle disse landene som har en stor befolkning av romer/zigani er en enorm oppgave som først og fremst må hvile på landene selv og EU. Men jeg skulle også ønske at penger som spesifikt går mer eller mindre direkte til sigøynere og prosjekter som berører dem, i særdeleshet blir fulgt nøye ! (Blant tiggerne her i Oslo er det dessuten folk fra flere land.)Hets og undertrykkelse av sigøynere er et ENORMT problem i Europa. I alle land der det bor romer/romani ! Så Norges støtte til Romania, om den er aldri så godt ment, og også hjelper endel---er ikke en dråpe i havet når det gjelder å få bukt med alt det hat som sigøynere utsettes for. ( Bare for å nevne det; I Iran bor det også sigøynere. Der er de også diskriminert- )

Vennlige hilsener-og takk for denne gang-

Heidi Stakset
Innlegg: 49
Kommentarer: 3592

Kommentar #11

Romfolket er flyttet til en byggeplass på Årvoll. Stedet er et ingemannsland, og helt uegnet som boplass. Naboene føler frykt, godt hjulpet av medias omtaler av romfolket.

Hvordan kan Oslo kommune, kirka og samfunnet forøvrig behandle noen slik?

Tidligere ble romfolket tilbudt et sted ved et vann. Det hadde vært bedre enn grusplassen på Årvoll.

Irena Novanska
Innlegg: 13
Kommentarer: 3

Roma in Oslo, kommentar i poetisk form

Kommentar #12

Her er litt om Roma i Oslo siste mnd:

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1024/subcat1024/thr ead249889/

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1018/subcat10 18/thread246265/

Heidi Stakset
Innlegg: 49
Kommentarer: 3592

Kriminell opptreden

Kommentar #13

Romfolket jages videre.... Naboene bruker de virkemidler de har for å få romfolket vekk fra området. De har kontaktet helsevesenet på grunn av de store steinene som kan være farlige for barna. De gir omhyggelige skildringer av potensielle skader i mediene; barna kan skade bein og kanskje miste armer....

Helsevesenet foretar sine rituelle kartlegginger, skriver rapporter og konkluderer med at romfolket må forlate leiren i kveld.

Men hvor? Hvilket ansvar tar de norske myndighetene for den jagede folkegruppen? Det er kriminelt hvordan myndighetene opptrer.

Del dette innlegget: