Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

07-09-2011

Åpent brev til Knut Storberget.

Storberget og utlendingsmyndighetene "legger mange ressurser i å få til en returavtale med Etiopia". Er det viktigere at statistikken på antall utsendte asylsøkere blir høyere i år sammenlignet med i fjor enn å vise humanitet?

Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

Vi har en brutal og inhuman asylpolitikk når det gjelder de papirløse etioperne. Storberget ignorerer all motstand fra blant annet menneskerettighetsorganisasjoner, partiledere og andre politikere, etiopiaeksperter og tusener på tusener av flotte mennesker som engasjerer seg for at etioperne skal få beskyttelse i Norge.

Det som slår meg mest er at justisministeren må ha en elendig kunnskap om den politiske situasjonen i Etiopia som har blitt betydelig verre bare i løpet av det siste året, for eksempel Meles Zenawi's anti-terrorismelov der mange uskyldige mennesker blir dømt som "terrorister" kun for å uttale seg kritisk til regjeringen. Mange blir fengslet uten grunn, uten retten til advokat og uten lov og dom, så torturert. Etiopia har mange fengsler over hele landet der tortur er "daglig kost". Spesielt Maekelawi-fengslet utenfor Addis er beryktet for sin tortur og andre grove brudd på menneskerettighetene. Tusenvis av opposisjonelle som kjemper for demokratiske rettigheter lider i disse fengslene. Flere menneskerettighetsorganisasjoner bekrefter dette, blant dem Amnesty. Bare ett av mange eksempler på hvordan Meles Zenawi undertrykker og kontroller sin befolkning er arrestasjonene av to etiopere som ble observert for kort tid siden av Meles' folk når de snakket med Amnesty. Disse ble arrestert og Amnesty's folk ble sendt ut av Etiopia. Skal tro hvordan det går med de som ble arrestert? Ble de dømt som "terrorister"?

Det som også slår meg er at det må stå dårlig til med evnen til å lytte til hva folk som faktisk kjenner Etiopia sier om en returavtale til et så brutalt regime der menneskerettigheter er ikke-eksisterende. Human Rights Watch blant andre fraråder tvangsutsendelser til Etiopia!

Men Storberget ser ut til "å vite mest og best". Vil ikke lytte, vil ikke lære.

"Den som ikke har lovlig opphold i Norge må raskest ut av landet" ser ut for å være yndlingsuttalelsen når det gjelder asylsøkere med endelig avslag. En tvangsretur med politisk aktive personer til ettpartidiktaturet Etiopia er et rått sjansespill og et lite gjennomtenkt "eksperiment". Hvorfor lever etioperne i bunnløs frykt for tvangsretur?

Flere har opplevd massevoldtekter, umenneskelig tortur og har risikert livene sine i flukten mot trygghet og beskyttelse. Så har de blitt utsatt for ny psykisk tortur her i landet ved å vente i frykt i mange år på en beskyttelse de enda ikke har fått, og hvis Storberget får det som han vil skal de tvangsreturneres og på nytt risikere å komme i en traumatisk situasjon og må leve resten av sine liv i utrygghet.

Det er mennesker det dreier seg om. Våre medmennesker.

Det er nærliggende å spørre: Hva ville Storberget gjøre i en lignende situasjon?

Europakonvensjonen for menneskerettigheter gir oss alle en klar beskjed: "Ingen skal utsettes for tortur eller umenneskelig eller fornedrende behandling eller straff".

Europadomstolen har i sin praksis forbud mot å avvise eller utvise noen om det foreligger risiko for at personen kan utsettes for tortur eller dårlig, umenneskelig eller fornedrende behandling.

Merk ordet "risiko".

Ved en tvangsutsendelse til Etiopia kan ikke hverken Storberget, regjeringen eller utlendingsmyndighetene garantere at etiopere ikke blir arrestert ved retur.

Domstolen har dessuten flere ganger slått fast torturforbudet og forbudet mot å avvise noen som risikerer tortur er uten unntak.

Hør på ordene "uten unntak".

Igjen: Ingen får eller skal utvises hvis de risikerer tortur i returlandet. Det vil alltid være en risiko forbundet med en tvangsretur til Etiopia.

Norge har underskrevet Europakonvensjonen og derved forpliktet seg til å følge menneskerettighetene og da skal ingen sendes tilbake med en slik risiko.

Trygghet er en menneskerett. Hvis personer skal tvangsutsendes skal de komme til trygge forhold og leve i trygghet.

Nesten alle land i Europa har vist humanitet i den samme papirløs-situasjonen som Norge er i nå gjennom regulariseringer, i flere av disse landene som resultat av kampanjer som "Ingen mennesker er ulovlige" som for eksempel Sverige, Frankrike og Nederland. Hvorfor ikke Norge, Storberget?

Asylrørelsen i Stockholm har bare siden mai i år hatt flere aksjoner mot Migrationsverket for utsendelse av iranere og stoppet uttransporteringen av 7 personer. Mennesker som bryr seg aksjonerer sammen med Asylrørelsen og forhindrer at personer blir utsendt til høyst usikre forhold. Sverige viser humanitet der Norge svikter. Den demokratiske rettigheten til å demonstrere blir respektert i Sverige og andre land, men ikke her i Norge, ikke når det gjelder de papirløse etioperne. Hvorfor?

En bred EU-rapport (ICMPD-2008) bekrefter at hovedbegrunnelsen for regulariseringer i nordeuropeiske land har vært humanitære hensyn. Hvorfor ikke vise humanitet og gjøre det samme i Norge? Norge får mye kritikk for sin umenneskelige asylpolitikk og er snart det eneste landet i Europa som ikke har gjort regulariseringer.

"Asylinstituttet faller sammen" er vi vant til å høre når politikere skal forsvare hvorfor ikke noe blir gjort for å gjøre regulariseringer for etioperne. Dette er en svært dårlig unnskyldning ettersom dette ikke har skjedd i andre land. Regulariseringene har i stedet gagnet asylpolitikken og beskyttelse blir gitt til flere som trenger det.

Det kommer utallige klager til Justisdepartementet på grunn av urettferdige vedtak i UNE. Justisdepartementet forsvarer seg med at "40 % av etioperne får opphold og det er et høyt tall sammenlignet med andre land". Et slikt svar vil jeg kalle arroganse uten sidestykke, ansvarsfraskrivelse og absolutt ikke et fnugg av respekt for mennesker i en veldig hardt presset og umenneskelig situasjon. Det dreier seg ikke om antall prosent og hvilke land, det dreier seg om at for mange mennesker får endelig avslag på asylsøknaden sin!

Alle kan naturlig nok ikke få beskyttelse, men det må foretas riktige, rettferdige vedtak basert på hver enkelt menneske, ikke basert på tall, prosenter og statistikker.

Til slutt:

Vi er tusener på tusener som engasjerer oss angående de papirløse. Vi arrangerer underskriftskampanjer, asylmarsj, demonstrasjoner og mange andre flotte tiltak rundt omkring i Norge med krav til regjeringen om at etioperne må få beskyttelse. Det er fullstendig uakseptabelt at våre medmennesker skal leve under så uverdige forhold. Norge kan ikke lenger utsette disse menneskene for mer psykisk tortur.

Nå må Storberget og regjeringen ta ansvar å sette ut i praksis alle fantastiske ord dere selv nylig har uttalt og åpne opp for kommunikasjon med alle oss som kjemper for og sammen med de papirløse:

"Nå skal vi dyrke mangfoldet i det flerkulturelle samfunnet."

"Mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet".

"Mer medfølelse og forståelse."

"Flyktninger i Norge som har opplevd vold og tortur i hjemlandet deler vår sorg og nå kan vi lettere dele deres".

Det flotte med menneskerettigheter er at de gjelder for alle mennesker. Uten unntak.

Ser med spenning fram til en redegjørelse fra Storberget om hvilken framtid som tilbys etioperne og hvordan Storberget forsvarer en returavtale med et av de verste tortur-regimene i verden.

Randi Solbergnes

Menneskerettighetsaktivist

Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

Tidligere kommentarer

 • Send innlegget også i mail !
  Liv Serine Helgesen
  Publisert 7. september 2011

  Husk å sende linken til innlegget ditt i mail til Storberget i Justisdepartementet! Du finner mailadresse på nettsiden. Ikke sikkert han leser Nye Meninger og innlegget ditt pga generell travelhet. Husk å opplyse adressen din, da får du svar via posten. Ikke regn med at du får svar her.

  Skitt fiske, som de sier på sunnmøre når de ønsker noen skal få fisk! :-)


 • Takk skal du ha, Liv Serine.
  Randi Solbergnes
  Publisert 7. september 2011

  Skal gjøre som du sier hvis han ikke svarer her. Han skal nok ikke slippe unna så lett!

  Syns uansett det er viktig å informere så mye som mulig om hvilke grusomheter som foregår i Etiopia. Politikere lytter til Erik Solheims solskinnshistorier om økonomisk vekst og applauderer rikelig, men den siden som har utallige grove brudd på menneskerettighetene er det stille om.... Det er på tide at disse innser at politisk aktive mennesker ikke kan tvangsreturneres til dette ettpartidiktaturet.

  Forresten, angående økonomisk vekst, den vanlige etioper merker ikke noe til den økonomiske veksten Solheim skryter av. Inflasjonen i Etiopia er nå så stor at de ikke har råd til å kjøpe det mest nødvendige. Det gjelder i alle fall 80 % av befolkningen som bor på landsbygda.


 • Avtaler med diktaturer
  Rune Berglund Steen
  Publisert 7. september 2011

  Takk for godt innlegg! Noe av det som forbauser meg, er hvor uproblematisk det tydeligvis er for norske myndigheter å forhandle med noen av verdens verste regimer om å ta tilbake asylsøkere. Norske diplomater setter seg i samme rom som diktaturers håndlangere, og forsøker å overtale dem til å ta tilbake borgere som har flyktet fra de samme diktaturene. Hvordan forsøker man å oppnå dette? Hva slags innrømmelser gir Norge potensielt i disse forhandlingssituasjonene?

  Etiopia er altså et brutalt diktatur som har stjålet flere demokratiske valg på rad, et slikt regime som nå styrtes ett etter ett litt lenger nord. EU forhandlet med Gaddafi til folket felte ham, med hjelp av norske bomber. Norge forhandler nå med Etiopias diktator, Meles Zenawi.

  Spesielt tragisk er det når jeg vet hvor mange av etiopierne som er opposisjonelt aktive - folk som ønsker å gjøre en forskjell, en forskjell de ikke kan gjøre fra innsiden av et etiopisk fengsel.


 • Hva tilbyr Norge Etiopia i bytte med de papirløse?
  Randi Solbergnes
  Publisert 8. september 2011

  Takk til deg også, Rune Berglund Steen. Godt skrevet!

  Ja, hva har våre ledende politikere å skjule mon tro? I alle fall noe som betyr mye mer for dem enn etioperne som har levd under forferdelige forhold her i landet opp til 17 år! De betyr så lite at de skal tvangsreturneres uten noen som helst interesse for hvilken risiko dette kan innebære.

  Uansett hvor stor kunnskap vi som kjemper for de papirløse har om Etiopia så velger de å være arrogante og heve seg høyt over "oss vanlige mennesker". Kanskje de mangler den kunnskapen vi har fått gjennom mange år?  

  Storberget elsker å skryte av at Norge har den strengeste asylpolitikken i Europa. Jeg skammer meg hver gang jeg hører dette, det er jamen ikke mye å skryte av. Vår asylpolitikk når det gjelder de ureturnerbare etiopiske asylsøkerne er rett og slett umenneskelig, det er vanskelig å finne ord.

  Denne linken sier mye om norsk asylpolitikk: 

  Asylum policy strictest in Europe

  February 17, 2011   

  http://www.newsinenglish.no/2011/02/17/asylum-policy-strictest-in-europe/

  Norway’s policies for granting asylum and residence status to immigrants are among the strictest in Europe, according to some human rights experts. Between 1996 and 2008, 5 million undocumented migrants were given the right to stay in Europe. None were allowed to stay in Norway.

  Prime Minister Jens Stoltenberg is "playing a tough game" with asylum policy during an election year, claims one expert on human rights. PHOTO: LO/Paal Andreassen

  “Even when he has a choice, (Labour Prime Minister) Jens Stoltenberg repeatedly chooses stricter immigration policies than Berlusconi,” Kjetil Tronvoll, professor and human rights expert at the University of Oslo, told newspaper Dagsavisen, referring to the far more conservative and embattled Italian prime minister. “Both the Maria Amelie case and that of the undocumented Ethiopians who recently occupied Oslo Cathedral are unusual cases where one could have decided to find a solution without undermining the integrity of the asylum regulations, which is what the government is afraid of.”

  Stoltenberg’s left-center government coalition has taken a firm stand on immigration policies, often over the objections of some coalition members. It’s believed his Labour Party is most keen to counter any opposition party criticism that the government might be too soft on immigration, and some political commentators have said Stoltenberg has gained by being being tough.

  Tronvoll conceded that the authorities “understandably” argue that it “should not be possible to wrangle one’s way to permanent resident status. However, in the Ethiopian case, it’s not a question of thousands, but a few hundred, who are in a special predicament because they cannot be compulsorily repatriated.

  “Maria Amelie is another special case which brings up the question of whether children should be made responsible for their parents’ actions,” Tronvoll told Dagsavisen. He thinks the government could have made exceptions to the rules in their cases, by offering some sort of amnesty.

  Most countries in the European Union (EU) have carried out humanitarian solutions whereby amnesty and permanent residency are granted to a group of people who have previously been undocumented. These people may be either migrants looking for work or former asylum seekers. Amnesty ís usually given in order to combat the underground economy and wage dumping. Berlusconi granted amnesty to more than half-a-million migrants in 2002 and 2003, reported Dagsavisen, while Spain and Greece have granted amnesty as well.

  In northern Europe, undocumented workers are primarilly former asylum seekers. Humanitarian arguments play a larger role in normalizing their status. Sweden allowed 17,000 previously rejected asylum seekers to stay after reviewing their cases. Finland has a general clause which grants resident status to undocumented migrants if they are still in the country two years after the final rejection of their applications.

  “The political leadership decides how the regulations are implemented. When the politicians advocate strictness, applications are affected correspondingly. From what I observe, a very tough game is being played. This is an election year and I think that may be explanation enough,” Tronvoll told Dagsavisen.

  Views and News from Norway/Sven Goll


   


 • Takk
  Jon-Øivind Storaker
  Publisert 8. september 2011

  Takk for godt innlegg! Det skal spres på Twitter og i Facebook.

  Et annet forhold ved Meles Zenawis regime er at han har benyttet sultkatastrofen i sin undertrykkelse av opposisjonen.  Landsbyer der oppsosisjonelle står sterkt har vært nektet nødhjelp. Dette har ført til stor dødelighet i disse landsbyene.

  Det er oppsiktsvekkende hvis Norge vil inngå returavtale med et slikt land. Både ved asylvurdering og ved tvangsretur er hensynet til menneskerettighetene er fullstendig tilsidesatt.  Innvandringen skal reduseres, koste hva det koste vil av menneskelige lidelser.

  Dette ikke minst i lys av en annen sak: regjeringens forhandlinger med Egypt (!) om tvangsretur av palestinere. (Bare Egypt slipper dem gjennom, så kan det være det samme hva som skjer i Gaza.)


 • Takk til deg, Storaker!
  Randi Solbergnes
  Publisert 8. september 2011

  Takk for god kommentar og enda en takk for at du vil spre artikkelen på Twitter og Facebook!

  Tror faktisk ikke sannheten om den alvorlige politiske situasjonen i Etiopia kan spres nok! Fokuset på etioperne er veldig mye på det som skjer her i landet. Slik må det også være, men så lenge våre politikerne og den vanlige kvinne/mann i gata (ikke alle!) ikke vet mer om Etiopia enn at landet er i "sterk økonomisk vekst" så må det også informeres om at Etiopia ikke er noen solskinnsstat. Det må opplyses om at Etiopia er et av de mest undertrykte torturregimer på denne planeten og en returavtale til et slikt land bør kreves stoppet.

  Human Right Watch dokumenter at mennesker i Etiopia er livredde for å la seg intervjue, de tør ikke, av redsel for å bli forfulgt, fengslet og torturert! Forandringen som har skjedd fra de papirløse flyktet fra Etiopia til nå er enorm i negativ retning. Ikke rart at de lever i sterk angst for tvangsretur!!!

  Ja, hvor er menneskerettighetene? Så at Amnesty skulle starte kurs i menneskerettigheter på Stortinget for en tid tilbake. Tror våre ledende politikere skulket.....

   


 • What does democracy has nothing to with dictators?
  Thewodros Getachew
  Publisert 11. september 2011

            Thank you Solbergnes for well articulated and factual article  ,After the Arab spring removed all out sitting  north Africa dictator’s from power, Melse Zenawi has now became one of  the top ruthless dictators  in the continent , there is no shortage of information about his regime atrocity since it has been reported by many national and international human right organization for so many years but more significantly by the people who fled the country and scattered through out the world as first hand witnesses .                                                                                                                                                                           Ethiopians asylum seekers  in Norway were also a witness and a victim of all the extra judicatory  killings and  the harassments  which has been committed by the regime.    The current government Ethiopia is well know by his bad reputation of  killed, detained and harassed  individuals  who has been critical to the government even columnists on the news papers has been charged with Anti terrorisms legislation, the law deliberate design to silence the critics and to impose fear on the society and the judiciary system is under a direct and a strict  control of the government and  politically motivated charges against citizens were a day to day tragedy more over most of judges and prosecutors  in the justice system were a member and supporter of  TPLF/EPRDF party therefore the out come of  any political court case is predetermined   http:// UNHCHR on anti-terror law in ethiopia,. http://( Terrorism Law Undercuts Free Speech,                                      CPJ in one of its letter described  it as follow  “…On July 7, the Ethiopian House of Peoples' Representatives passed the Anti-Terrorism Proclamation despite concerns raised by legal experts, lawmakers, and the private press about sweeping statutes that restrict fundamental constitutional rights, including press freedom. Several journalists, who asked that their names be withheld for fear of government reprisals, told CPJ they received phone calls and warnings from officials and government supporters to censor coverage scrutinizing the law. The proclamation contains far-reaching statutes giving the executive branch sweeping powers to imprison for as long as 20 years "whosoever writes, edits, prints, publishes, publicizes, disseminates" statements deemed "encouraging, supporting, or advancing" terrorist acts. This statute effectively institutionalizes censorship of reporting the government deems favourable to groups and causes it labels as "terrorist." Worse, the law grants the federal police anLKKd national security agency exclusive discretion to carry out warrant less interception of communications, and search …” http://link Anti-terrorism legislation further restricts Ethiopian press and  According to the Daily monitor    ”….The law expressly bans any form of communication with groups designated as terrorists, including reporting even a press release or interviewing their members. According to the spirit of the law, any such act will be considered as disseminating terror-related information and the publisher of any such article would be jailed http:// a government campaign to oppress all forms of dissident activity….” .                                                                                                                                                                                                     The last couple of weeks the government continued its  latest wave of attacks against several  journalists, political party leaders and members,  they all have been charged and accused in connection to terrorism and terrorist organization the usual  lame excuse  by the regime to detain and harassed individuals ,  it is the attack against  freedom and democracy therefore returning Ethiopians asylum seekers to their predators  under all this circumstances is an ultimate risk, Ethiopians needs and deserve protection and the people who has been live in Norway for so long  as a working force, as tax payer individuals and a law-abiding people need and  deserve peace in mind at last, the current government of Ethiopia cannot be a reliable partner on anything else including on a war against terrorism while declaring war against its own people  democracy and freedom and against  its own people human right and humanity!!!!!


 • Etiopiere versus Palestinere
  Beate Klette
  Publisert 12. september 2011

  Hvis det er slik at man mener tilstanden i Etiopia er såpass brutal at det kvalifiserer for opphold i Norge - ja da burde man innvilge opphold for Palestinerne umiddelbart. Hvis det er EN gruppe som er blitt ignorert og som får 99.9%avslag fra Norske myndigheter så er det palestinerne. I alle fall har Etioperne en 50% mulighet til opphold her til lands.

  Hvis noen skal gis amnesti så gi det til de som trneger det mest!! Palestinerne..


 • "Demokratiet" Etiopia, i følge Meles Zenawi.
  Randi Solbergnes
  Publisert 13. september 2011

  Takk til Getachew for god og veldokumentert kommentar!

  Jeg leser hver dag nyheter og rapporter fra menneskerettighetsorganisasjoner om den politiske og humanitære situasjonen i Etiopia. Trist lesning. Nye mennesker arrestert i dag også ........ nye "terrorister" til Meles' torturfengsler.

  Leser våre politikere om den politiske situasjonen i Etiopia, mon tro? Det tyder ikke på det.

  Det er også trist og at våre ledende politikere ikke setter seg ned og tar tak i den helt uholdbare situasjonen våre medmennesker er i. Helt uforståelig og uakseptabelt å fraskrive seg ansvar og bare "glemme" disse menneskene!

  Jeg stiller spørsmålet til våre politikere ettersom dette innlegget skal videresendes til akkurat dere: Hva har dere tenkt å gjøre for de papirløse etioperne? DE KAN IKKE TVANGSUTSENDES!!! Dere må finne bedre løsninger, de kom til Norge for beskyttelse. 

   


 • Bare tull!
  Beate Klette
  Publisert 13. september 2011

  Det er mye uvitenhet ute og rår.

  Etiopierne KAN returnere hjem som de fleste andre. De som ikke kan tvangsreturneres eller reise hjem frivillig er i et mikroskopisk mindretall.

  Nå er det slik at hvis et menneske ikke medvirker til å klargjøre sin identitet så er det heller ikke mulig og be et mottakerland om og ta tilbake en person de ikke vet hvem er!! I tillegg er det fullt ut mulig og returnere til Etiopia frivillig!Mange velger og gjemme sin identitet(fritt valg). Skal man i tillegg til Etioperne også innvilge amnesti til alle andre som flykter fra elendighet??? Afganere-Iranere-Irakere-Eritreere osv osv osv noen sted må en grense gå.

  Hvis det er noen som virkelig har behov for amnesti i Norge så er det Palestinerne IKKE Etioperne!! I tillegg har Etioperne en 50-50% mulighet i asylveien for opphold. Palestinerne mottar 99.99% avslag!!! De blir også forfulgt, trakkasert, terrorisert av israelerne,fengslet uten dom, kastet ut av sine hus, lever i ekstrem fattigdom uten mulighet for jobb osv osv osv.

  Det kan ikke være slik at en person fra et land som ikke kan tvangsreturneres skal kunne klore seg fast til et opphold i Norge uten og medvirke i sin egen situasjon. Nesten alle søkerne uavhengig av land vil hevde når de mottar avslaget at de ikke KAN returnere av en eller annen årsak.

  Poenget er at disse har mange muligheter til og kvalifisere til opphold! 

  1.  De har søkt asylveien og fått avslag for at de ikke selv klarer og kvalifisere for asyl, hverken politisk, humanitært eller flykningestatus.

  2. de kan returnere til hjemlandet og søke seg tilbake gjennom arbeidsinnvandringsreglene så fremst de er kvalifiserte

  3 de kan reise hjem og søke seg tilbake gjennom familiegjenforeningsreglene.

  Og kvalifiserer de ikke for noen av disse ja da er det slutt og de burde akseptere dette.

  Ta heller og se på reglene for arbeidsinnvanding og stå på for og få endret noen av disse. På denne måten så vil man få ryddet vekk mange fra asylkøen og heller få kvalifisert arbeidskraft som sårt trengs i Norge.!!

   


 • Er de rød-grønne onde rasister?
  Bjørn Ditlef Nistad
  Publisert 13. september 2011

  Om vi gir opphold til de "papirløse" etiopierne, vil vi oppmuntre andre som har fått avslag på asylsøknadene sine, til ikke å returnere til hjemlandet; og vi vil tiltrekke oss nye grupper av asylsøkere, med eller uten behov for beskyttelse. Vi vil altså ødelegge det systematiske arbeidet diverse regjeringer har ført i mange år for å få antallet asylsøkere, herunder ikke minst personer som åpenbart ikke har behov for beskyttelse, til å gå ned.

  De eneste som kunne tjene på dette er Frp som etter valgnederlaget sikkert håper de kan gjøre kampen mot ukontrollert innvandring til en hovedsak ved stortingsvalget om to år. Alle andre, herunder ikke minst innvandrerne selv, vil tape på om vi igjen får en situasjon der asylinnvandringen kommer ut av kontroll.

  Tror artikkelforfatteren at de rød-grønne er onde rasister siden de fører en hardnakket kamp for å få ned antallet asylsøkere? Eller bestreber de seg for å redusere den ikke-vestlige innvandringen fordi dette gjør det lettere å integrere de som kommer til landet, fører til færre sosiale problemer og reduserer fremmedskepsisen?


 • Stupid kind of comparison by Beate Klette!
  Eyob Kifle
  Publisert 13. september 2011

  Hello Beate,

  The comparison you made between Ethiopian and Palestinian asylum seekers is just STUPID! It is good you stand for Palestinian asylum seekers. They deserve protection! But since you don't know about the background of Ethiopian asylum seekers, don't try to judge whether they deserve amnesty or not. Relax and try to educate yourself about the situation in Ethiopia.

  It is not only Ethiopian and palestinian asylum seekers who are in difficult situation here in Norway, but also asylum seekers from Afganistan, Iran, and so on.   

  If Norway cannot accomodate all asylum seekers who need protection, they can pass their case to UNHCR. UNHCR can provide protection and places to stay for them. The Norwegian authorities don't need to mistreat people and force asylum seekrs to go to dangerous situations and places.

  Here is how UNHCR wrote about their concern on the tratment of asylum seekers here in Norway.“UNHCR recognizes the challenges faced by Norway in responding to the high number of asylum applicants, and continues to offer its services and support in finding acceptable solutions without lowering Norway’s high standards of protection. The Office is, however, concerned that high numbers of asylum seekers, coupled with the increasingly xenophobic and hostile atmosphere towards foreigners in the political discourse may have a detrimental effect on the previously liberal asylum policy.

  2 C.

  The right to seek and enjoy asylum, and the right not to be subjected to torture, inhuman or degrading treatment are at risk of being jeopardized due to the introduction of a more restrictive asylum policy, based on which international protection may not be granted to all those in need. There are also concerns that refugees’ enjoyment of their right to family life may be jeopardized due to more restrictive family reunification policies. Furthermore, rejected asylum seekers who cannot be returned to their countries of origin, and who are kept in centres for indefinite periods may risk having their right to liberty and security of person violated".

  Norwegian police and court accused of violating the Refugee Convention

  The Norwegian Organization for Asylum Seekers (NOAS) claims that the Norwegian police and the Moss district court are violating the Refugee Convention by putting minor asylum-seekers in jail as they arrive with forged identity documents. Deputy Chief of Police in the Østfold police district rejects this claim, stating that the convention is not a part of Norwegian law, only a recommendation. Furthermore, he states that the convention demands that people arriving to Norway immediately show their intention to seek asylum to the government, which they by showing a false passport effectively have not done. NOAS has informed the UN about the issue.

  NRK 25 June 2009 (in Norwegian)

  Cheers!

  Job.

   

   


 • Nina Kirkhus
  Publisert 13. september 2011

  Blir helt oppgitt av tårelige kommentarer som å klore seg fast, for å få innvilget opphold. Jeg utfordrer alle dere som tror at noe som helst menneske vil bo som papirløs i norge i 3 år eller mer frivillig, til og flytte ut på gata, si fra seg retten til å jobbe, retten til og få penger, retten til helsehjelp, retten til verdighet. Så kan dere utale dere etter tre år eller mer. INGEN mennesker som føler at de har noe annet valg, vil velge og leve som dette. Dette er et valg man tar, når død, forfølgelse eller tortur er det andre alternativet.


 • For de som ønsker mer kunnskap
  Beate Klette
  Publisert 13. september 2011

  For de som ønsker mer kunnskap om asylbehandlingen av Etiopere se:

  www.udiregelverk.no   søk asylpraksis Etiopia

  I tillegg kan kan man også finne informasjon på www.landinfo.no hvorpå UDI baserer mye av sin info

  Så kan man også gå på praksis basen til UNE og lese mange av begrunnelsene for avslag. www.une.no

  Så i tillegg hvis man blir lei av å "sitte" på vent så kan man avklare sin identitet for så og søke frivillig retur med www.iom.no

   

  Det sier seg selv at med en befolkning på 4.8 mill så KAN ikke Norge ta imot alt og alle fra de forskjellige konfliktfylte områdene i verden. Derfor er også regelverket strengt og forbeholdt de som trenger det mest.

  I tillegg så er det viktigste og huske at det er søkeren selv om har ansvaret til og bevise at han/hun møter kvalifikasjonene for politisk asyl/humanitært opphold.

  Det sier seg selv at hvis man ikke vet hvem du er så kan man heller ikke gi deg opphold!!!

   


 • Jeg står på for etioperne, Klette palestinerne.
  Randi Solbergnes
  Publisert 13. september 2011

  Svar til Beate Klette:

  Jeg velger å skrive om tema jeg har kunnskap om. Gjennom mange år har jeg fått god kunnskap om Etiopia, også de papirløse etiopernes situasjon her i Norge. Palestinerne og deres situasjon kjenner jeg veldig lite til, så det kan jo Klette skrive om?

  Jeg velger heller ikke Etiopia framfor andre land, de som trenger beskyttelse må få det uansett hvor de kommer fra!  


 • Nina Kirkhus
  Publisert 13. september 2011

   Flertallet av disse har avklart identitet. Når man selv føler at man er i livsfare i eget land, hjelper det ikke at man kan reise tilbake frivillig.

  • Norge har plikt til og gi beskyttelse til de som trenger det, andel asylsøkere er mye lavere en andelen studenter og arbeidsinnvandrere. Vi har absolutt plass til dem. Norge har bortimot verdens strengeste asylpolitikk. Landinfo som Udi/une baserer vedtak på er på mange områder utdatert og mangelfull.
  • Hvordan bevise at myndigheter i eget land forfølger deg? I mange tilfeller vil dette være helt urimelig og kreve. Dette har også ført til at personer som har hatt behov for beskyttelse ikke har blitt trodd, og er blitt sendt tilbake til fengsel og tortur.
  • Når det gjelder din siste setning er den besvart i første punkt.

   


 • UDI/UNE begge steder
  Jon-Øivind Storaker
  Publisert 13. september 2011

  Klette:

  Dette er en ganske original vinkling, muligens interessant, foreløpig bare forvirrende.

  Du er altså absolutt for tvangsretur av etiopiere og absolutt for amnesti til palestinerne.

  De fleste jeg har snakket med er enige om at hvert tilfelle bør vurderes individuelt, men du er altså for en ekstrem gruppebehandling av begge gruppene. Eller?

  Hovedargumentet vedrørende etiopierne er dels at de ikke har fått slik individuell vurdering. Justisdepartementet påstår at de har fått dette, etiopierne selv har lagt fram eksempler på mange identisk formulerte vurderinger, altså ikke individuell. (I tillegg kommer selvsagt den ekstreme politiske situasjonen i Etiopia.)

  Et argument for innvilgelse av opphold for mange av dem er at de har vært i Norge i mange år, såpass mange at barn er blitt født, blitt store og begynt på skole. Uansett hvordan man vurderer de voksnes valg i årenes løp, så må man vel i alle fall frikjenne barna?

  Også de voksne bør frikjennes, vil jeg mene. Har man fått arbeidstillatelse, egen bolig, betalt skatt, barna har fått skoleplas mens årene har gått, ville de fleste (i alle fall jeg) vurdert mitt opphold som permanent, uansett om brevet fra UDI hadde latt vente på seg. I en fase i livet er det på sin plass å stifte familie, denne livsfasen kommer ikke igjen hvis den skulle glippe forbi.

  Du tar UDIs kompetanse og Landinfo til inntekt for hjemsendelse av etiopierne. Til orientering: Det er samme UDI og samme Landinfo som understøtter tvangsretur av palestinerne.

  Nistad: Nei, jeg tror det er svært få rasister i norsk politikk, herunder Fremskrittspartiet. Jeg tror imidlertid at politikere vegrer seg for å gå inn i en politisk debatt om temaet "hvem skal få og hvem skal ikke få asyl".  Norge er gjennom ratifisering av internasjonale konvensjoner forpliktet til å gi forfulgte mennesker tilflukt.

  Det synes som om de ikke våger å holde fast ved dette gjennom å gi tydelige signaler til utlendingsforvaltningen.  De frykter velgerflukt og tap av egen politisk makt. Derfor lar de utlendingsforvaltningen jobbe uforstyrret og i strid med Norges forpliktelser. Feigt, spør du meg.

  Men tydelige signaler til utlendingsmyndighetene om å vise større menneskelige hensyn, at de "fremmede" ikke er så farlige, ville antakelig ført til mindre fremmedfrykt blant folk flest. Ledernes holdninger smitter over på folk flest.

  At Norge da skulle bli oversvømmet av asylsøkere fra fattige land finnes det neppe belegg for andre steder enn i vår egen frykt. Det koster mye å bryte med alt og alle og reise til et fullstendig fremmed sted.


 • Det er ikke så lenge siden jeg trodde dette fungerte...
  Egil Opsahl
  Publisert 13. september 2011

  Langt på vei forstår jeg de som mener at der er et system på plass som skal ivareta og behandle på en skikkelig måte de som kommer til Norge som flyktninger og asylsøkere. Det er ikke så mange månedene siden jeg selv begynte å sette meg inn i problemstillingen og fikk øynene opp fora at alt dessverre ikke fungerer så godt som man kunne ønske og håpe.

  Menneskerettigheter... for meg er det mer og mer dét dette dreier seg om.

  Skal vi - eller skal vi ikke - gjøre vårt beste for å ivareta de felles spillereglene vi har blitt enige om å følge i internasjonale fora?

  Skal vi - eller skal vi ikke - gjøre vårt beste for å unngå at Norge dømmes for brudd på menneskerettigheter i den Europeiske Menneskrettsdomsstolen?

  Jeg vet ikke hvorvidt dere som mener at alt fungerer så såre vel egentlig ønsker å ta inn over de alt for mange eksemplene som finnes på at det i alt for mange tilfeller begås betydelige feilgrep innen utlendingsmyndighetenes virke.

  Jeg ønsker ikke å svartmale å si at alt er galt - for det er det virkelig ikke. Jeg tror det er mange asylsøkere som får avslag på rett grunnlag. Men for hver historie, hver enkeltskjebne som dukker opp hvor det har blitt begått urett, har min tillit til at systemet fungerer tilstrekkelig godt fått seg en ny knekk.

  Det er ikke snakk om at Norge skal ta inn over sine grenser alle som har det vanskelig her i verden. Det jeg er opptatt av er at vi skal følge de internasjonale regler og konvensjoner vi har forpliktet oss til å følge.

  Og det er her Norge får kritikk, både innenfra og utenfra. Les dere for eksempel opp litt på kritikken som har kommet fra Advokatforeningens prosedyregruppe v/ advokat Humlen. Og forsøk å ta inn over dere at de kun klarer å ta tak i toppen av et isfjell; fortrinnsvis saker som er prinsipielt viktige.

  Så ser jeg det er fokusert i flere innlegg her på at det "bare" er å "avklare sin identitet". Jeg skal ikke forsøke å late som om det ikke finnes personer som forsøker å få asyl på tynt grunnlag, og med hensikt oppgir falsk identitet / ikke har identitetspapirer.

  Men så bør man også for balansens skyld forsøke å innse muligheten for at dette i en god del tilfeller faktisk ikke er mulig - om man da snakker om å identifisere seg med pass eller lignende. Mange land utsteder ikke pass til personer uten videre. Og å skaffe seg gyldig pass fra Norge kan være umulig. Ja - en vanskelig situasjon som det er reelt vanskelig for utlendingsmyndighetene å håndtere. Personen kan være den han / hun hevder, men klarer ikke å bevise det. Opphavslandet kan være uten fungerende byråkrati slik vi kjenner det. Hva gjør man da? Dette er faktisk reelt og genuint vanskelige saker. Den velkjente "send dem tilbake"-hylingen blir da rett og slett en fordummende forenkling av en kompleks virkelighet. Fordummende fordi mange tror at så enkelt er det kanskje?

  Og er vi bekvemme med at Norge forsøker å hestehandle med verdens mest brutale og undertrykkende diktaturer med tanke på å få oppfylt det nye mantraet om at "ingen er ureturnerbare"? Jeg er ikke bekvem med det. Er dere?


 • Stemmer ikke
  Beate Klette
  Publisert 13. september 2011

  Man KAN ikke gi opphold til mennesker som kommer hit med en historie uten og kunne bevise sin sak! Hvis det var slik så vil antallet søkere øke mangedobbles. Så hvem utelukkes. Hvordan kan man si at en Etiopiers situasjon er værre enn en Somaliers. Eller en Irakers situasjon er værre enn en Palestiner. Det er individuell behandling av hver sak- bevis byrden ligger på individet.

  Hvordan kan man "tro" på en historie, den må på ett eller annet vis kunne bevises. Reglene er veldig klare og det folk glemmer er at FN er ikke lovgivende men veiledende!

  Når det gjelder avklaring av identitet så er ikke Etioperne på topp!!! Hvor mange av disse har levert og godkjente id dokumenter?

  Hvis en person med avklart identitet! ikke kan tvangsreturneres eller reise hjem frivillig! så regnes disse som ureturnerbare eller statsløse(identitetsløse). Disse er det en nano fraksjon av i Norge.

   

   

   


 • Leser du, Beate?
  Egil Opsahl
  Publisert 13. september 2011

  Du fortsetter å gjenta deg selv.

  Leste du linken Nina Kirkhus la inn litt lengre oppe?

  «Flertallet av asylsøkerne som kommer til Norge, lyver om sin identitet»

  For ordens skyld: Dette er artikkelens tittel, et sitat av FrPs innvandringspolitiske talsmann Per W Amundsen. Artikkelen tilbakeviser denne påstanden:

  PÅSTANDEN: «Flertallet av asylsøkerne som kommer til Norge, lyver om sin identitet»

  VÅR KONKLUSJON: Det hadde vært meget interessant å vite hvordan Per-Willy Amundsen belegger denne påstanden. Faktasjekk.no finner i alle fall ingen dokumentasjon som viser at flertallet av asylsøkerne lyver. Faktum er at identitetsavklaring er en stor utfordring for innvandringsmyndighetene ettersom kun en liten andel av asylsøkerne har pass eller andre id-papirer. Det betyr imidlertid ikke, som både PU og UDI påpeker, at disse menneskene lyver. I et flertall av asylsakene er søkerens identitet enten dokumentert eller sannsynliggjort. Andelen som blir fengslet i forbindelse med identitetstvil er svært liten. Mye tyder derfor på at påstanden er uriktig, men heller ikke dette er mulig å finne tydelig bevis for i statistikken. Konklusjonen blir at Amundsen er på tynn is.

  VURDERT AV: Gard Steiro, konstituert sjefredaktør.


  Du er tydeligvis av samme oppfatning som Per W. Har du bedre kilder enn hva BT var i stand til å finne?


 • Nina Kirkhus
  Publisert 13. september 2011

  Norge har ikke en returavtale med Etiopia, disse er da i kategorien URETURNERBARE. Mange har papirer men norske myndigheter godtar ikke disse papirene. Når det er tvil om beskyttelsesbehovet er reelt eller ikke SKAL,BØR,MÅ dette komme søkeren til gode, vi kan ikke på noen måte sende folk tilbake hvis vi ikke er 100% sikre på at det er trygt. Det er skammelig at Norge som er et av verdens rikeste land, som skryter av å være forkjempere for menneskerettigheter faktisk blir dømt i internasjonal domstol for å bryte dem.

  Det er ikke snakk om at det kommer til å velte asylsøkere inn over våre grenser, selv om vi følger opp de forpliktelsene vi har. Menneskerettighetene er innlemmet i norsk lov. Lovverket er på plass for å kunne følge opp pliktene våre. Det er praksisen som er blitt på kant med dette.


 • Berit Sonja Hougaard
  Publisert 14. september 2011

  Randi Solbergnes har skrevet et langt og grundig innlegg om etiopiernes sak. Jeg har ingen grunn til å tvile på at hun vet hva hun snakker om. Vi er mange som engasjerer oss i ulike grupper asylsøkeres saker, men ofte kjenner vi en gruppe bedre enn andre. Det gagner ikke saken å sette svake grupper opp mot hverandre.

  Jeg har problemer med å forstå at man kan ha stor mistro til myndighetenes behandling av palestinske asylsøknader og samtidig stole på de samme myndigheters behandling av andre asylsaker? Jeg vil tro at mange saker behandles på en forsvarlig måte, men vi vet fra pålitelige kilder at mennesker er tvangssendt tilbake til fengsling og tortur. Ett slik tilfelle er et tilfelle for mye.

  Jeg har også problemer med å forstå det ultimate kravet til at man må kunne bevise sin sak. I mange tilfeller dreier dette seg om mennesker som er i opposisjon til myndighetene i diktaturstater. Mange vil ha problemer med å skaffe seg de rette papirer før de flykter.

  Det finnes sikkert en del asylsøkere som forsøker å bløffe og som bevisst trenerer saken sin ved ikke å legge fram papirer. Men jeg vil mene at man kan være i livsfare selv om man ikke har papirgrunnlaget for å bevise det.

  Jeg har stor forståelse for at våre utlendingsmyndigheter har en krevende jobb og mener at man selvsagt skal ha en grundig behandling av sakene. De innstramningene vi har sett de siste årene mht regelverket, og det faktum at det finnes saker hvor mennesker er sendt tilbake til fengsling og tortur, gjør meg urolig. Problemet for oss alle er at det er vanskelig å få oversikt og forståelse i dette store feltet. Det finnes masse informasjon, men det er vanskelig å forholde seg til påliteligheten. Det er derfor meget positivt at Randi Solbergnes deler sin innsikt med oss og legger ned et stort arbeid for denne gruppen mennesker.

   


 • Det minner mest av alt om ondskap!
  Øivind Armand Halvorsen
  Publisert 14. september 2011

  Når folk som har job, bolig og barn født i Norge. Når deres barn er i barnehage, går på skole, har norske venner. Når slike mennesker kastes på gata og er etter all sansynlighet uretturnerbare, hvordan i h.... skal man forstå en slik praksis???

  Hvordan kan noen forsvare en slik praksis?

  Det minner svært lite om å sette menneskerettighetene ut i livet. Det minner om ondskap spør du meg!


 • Ord og praksis
  Øivind Armand Halvorsen
  Publisert 14. september 2011

  Ordene

  Om noen av ord

  rager mot himmel

  om noe i ordenes vrimmel

  er hellig

  er møtt med respekt

  som veier

  som tynger

  med egen vekt

  da enes nok vi

  ordet er Demokrati

  Om noen av ord

  er sveket som få

  misbrukt av mange

  tråkket på

  da blir det kanhende

  ikke så lett

  å enes i alt og ett!

   

  Det er når du møter

  din virkelighet

  når ordenes innhold

  blir helt konkret

  når stemmene stilner

  handling er krav

  da vises lett

  den mening du gav

  ordet du brukte

  hver dag!

   

  Det er med ord

  som himmel og hav

  de speiler en tanke

  ens holdninger av

  Har ordene pigger

  (det hender iblant)

  de river og rusker i sinn

  kanhende kom tanken

  vi gjerder dem inn?

   

  Ordene svirrer

  som mygg over vann

  mange klekkes i gjørme

  og dam

  svart blir til hvitt

  hvitt blir til svart

  forfalsker og vender

  det budskap de sender

  gir ofte nok

  smutsige hender

   

  Lytte til ord

  se hver bokstav

  Glemme

  den praksid de gav?

  Når fellene legges

  i busker og kratt

  Solen går ned

  det lakker mot natt

  er stiene dunkle å se!


 • Menneskerettighetene først og fremst.
  Randi Solbergnes
  Publisert 14. september 2011

  Hvis menneskerettighetene ble lagt til grunn for hvert enkelt menneske og for hver enkelt sak i UNE så hadde vi kanskje ikke hatt ureturnerbare?

  Noe er veldig galt når mennesker faller utenfor systemet og kommer i en slik umenneskelig situasjon. Disse kan ikke returnere i frykt for represalier fra Meles Zenawi og hans medsammensvorne der "alt som kan krype å gå" blir arrestert og torturert. Samtidig er ikke regjeringen her i landet villig til å finne løsninger for dem. Her må noe gjøres og det snart.  

  Hvorfor har så mange sluttet i UNE i løpet av de siste årene? På grunn av at de måtte "følge skjema til UNE" og at de gikk grundig lei over urettferdige og feile vedtak, sier flere av dem.

  De papirløse må oppsøke kirker, organisasjoner, gode mennesker osv for å få mat hver dag, samt at de har mistet alle rettigheter vi andre tar som en selvfølge. Til dere som er så kritiske, hva ville dere gjøre i en slik situasjon? Prøv ut den empatiske siden av dere selv.

  Tror dere at våre papirløse flyktet fra hjemlandet sitt for å komme hit på ferietur? Tror dere at disse menneskene savner familiene sine i hjemlandet som de ikke kan reise tilbake til og som de ikke har sett på opptil 17 år? Tenk dere om og sett dere inn i situasjonen før dere uttaler dere. 

   

  Til dere som viser engasjement, kunnskap og innsikt i papirløsesituasjonen: Hjertelig takk for stor medmenneskelighet og for flotte kommentarer så langt!

   

   

   

   


 • Bevisbyrde
  Kristian Fjeldsgård
  Publisert 14. september 2011

  Problemet for flyktninger til Norge er at vi har innskrenket mulighetene i forhold til FNs flyktningkonvesjon. Grunnlag som skulle gi asyl blir glatt sett bort fra.

  I så måte står vel etiopere og palestinere i samme bås: Begge grupper har problemer med å verifisere sine historier. Mange mangler papirer.

  Ja, hvorledes skal du få papierer på den etiopiske landsbygda dersom du står i oposisjon til myndighetene? Eller på Gaza-stripen, hvorledes utreise?

  Jeg er "dobbelt flyktningebarn":

  Min mor var internflyktning under krigen, hun ble brendt ut av Kristiansund.

  Min far måtte etter to "besøk" på Arkivet i Kristiansand flykte til Sverige.

  Selv overfor norske myndigheter hadde han problemer med sin historie etter krigen. Som mange andre snakett han lite etter krigen og selve flukten til Sverige vet jeg ingenting om. Det jeg imidlertid er sikker på er at han IKKE hadde ekte papirer. For en som var i tyskernes søkelys var det ikke mulig å få det nødvendige "grenseboerbevis" som muliggjorde reise i grensestrøkene mot Sverige.

  Så derfor et råd: Sett ikke enkeltgrupper opp mot hverandre.


 • England gave amnesty to asylumseekers
  Eyob Kifle
  Publisert 15. september 2011

  Asylum seekers 'granted amnesty' by UK Border Agency

  Click to play

  Advertisement

  Damian Green: "Arrests have gone up, convictions have gone up"

  Continue reading the main story

  Related Stories

  So many asylum seekers have been given leave to remain in the UK that it "amounts to an amnesty", MPs have said.

  Since 2006, the Home Affairs Committee said 40% of outstanding cases dealt with by the UK Border Agency (UKBA) led to individuals being allowed to stay.

  It said the UKBA also had "no idea" what happened to tens of thousands of others whose cases had to be shelved.

  Immigration Minister Damian Green said there was "absolutely no amnesty" and the system was "getting better".

  Asylum is protection given by a country to someone who is fleeing persecution in their own country.

  'Not fit'

  In 2006, the then Labour home secretary John - now Lord - Reid described the immigration system as "not fit for purpose" after it emerged there was a backlog of about 450,000 asylum cases which had not be dealt with, some dating back many years.

  He vowed to tackle the problem and, after taking office last year, the coalition said it would clear the backlog by this summer.

  Continue reading the main story

  Analysis

  Matt Prodger Home affairs correspondent, BBC News

  It's five years since the then Home Secretary John Reid described his immigration department as "not fit for purpose". At the time, the Labour government was only just beginning to clear the backlog of unresolved cases.

  It's a labour-intensive process and private contractors had to be brought in to help.

  While the coalition government has introduced tougher criteria for those who qualify to come to the UK, they don't apply to asylum seekers who make up this backlog. Nor do they address another problem - cuts to the Border Agency budget, which will see 5,000 posts go by 2015.

  Immigration policy is a headache for every government, and the word "amnesty" when applied to it is like kryptonite. In fact, Nick Clegg suggested a limited amnesty while on the campaign trail in 2010, but it was rejected by his Conservative coalition partners.

  The Home Office emphatically denies there's been an amnesty, but with 75,000 asylum seekers effectively "missing" as well, today's report echoes John Reid's words.

  But in a critical report, the cross-party Home Affairs Committee said the target "seems to have been achieved largely through increasing resort to grants of permission to stay", and by changing the rules to allow those grants to be given to applicants who had been in the UK for between six and eight years - rather than 10 to 12 years previously.

  So far 403,500 applications from the backlog have been fully processed. Of those, only 38,000 were rejected compared with 161,000 who were given permission to remain.

  The latter was "such a large proportion that it amounts in effect to an amnesty", the MPs said.

  Of the remaining 205,500 applications, 40,500 were effectively shelved simply because "the applicants cannot be found and it is unknown whether they are in the UK, have left the country or are dead" - an outcome MPs said was "indefensible".

  The remainder are said to be duplicates and errors in the system.

  'Administrative problem'

  Keith Vaz, the Labour MP who chairs the committee, said he "welcomed" the fact the backlog had been cleared but questioned the methods used.

  "The problem with the UK Border Agency, which predates this government, is a lack of administrative control," he told Radio 4's Today. "It is an administrative issue rather than a political problem and we would like to see it resolved so the government can meet the targets it has set out."

  But Mr Green said all cases had been considered on their merits and the number of people being granted leave to remain had not risen over the past year.

  "Absolutely, there is no amnesty and the system is getting better now," he told Today.

  Asked about the 40,500 cases where individuals could not be traced, he said he believed most had either left the country or died as they had not shown up on any government databases since then.

  While the current asylum system was not perfect, he said it was hugely improved and 60% of applications were now dealt with within 30 days.

  He added: "The number of applications we had is running at a 20-year low, we are spending £100m less of taxpayers' money on asylum support than we were two years ago. Finally, after years of chaos and shambles we inherited, the asylum system is getting back to some kind of health and stability."

  Campaigners for lower immigration levels said the report suggested the "green light was being given" to illegal incomers.

  "The removal of those people who overstay their visas and no longer have the right to be in the country is absolutely essential to the credibility of the whole system," said Andrew Green, chairman of Migration Watch UK. "This report suggests that the removal effort is much too feeble."

  Family life

  But Keith Best, former chief executive of the Immigration Advisory Service, said many of the applicants had simply been "forgotten about" and "left in limbo" by the authorities.

  And the Refugee Council said allowing many asylum seekers to remain in the UK was the "humane" thing to do given their circumstances.

  Continue reading the main story

  “Start Quote

  Many will have settled down with families and made strong bonds with their local communities while it has been unsafe to return to their own countries”

  End QuoteJonathan EllisRefugee Council

  "Many will have settled down with families and made strong bonds with their local communities while it has been unsafe to return to their own countries," said the organisation's Jonathan Ellis.

  Labour said the UKBA's efforts were being undermined by cuts in its funding which would reduce staff levels by 5,000.

  According to Home Office statistics, the number of people granted asylum in the UK rose every year between 2004 and 2008 before falling in 2009.

  During last year's election campaign, David Cameron attacked what he said were Lib Dem proposals for an amnesty for illegal immigrants who had been living in the UK for a certain amount of time - although the Lib Dems said this misrepresented their position.

  The coalition has continued Labour's ban on low-skilled workers from outside Europe, but has also introduced a cap on non-EU skilled workers as part of a pledge to bring net migration down to "tens of thousands" by the end of the Parliament.


 • Brudd på menneskerettighetene i Norge.
  Randi Solbergnes
  Publisert 18. september 2011

  Er det blitt gammeldags å snakke i en høflig og respektfull tone til andre mennesker? Er min barnelærdom blitt avlegs?

  Når jeg hører våre ledende politikere uttale seg om våre papirløse asylsøkere som kriminelle så blir jeg både skamfull og sjokkert:

  "De skal ut!"

  "De er her ulovlig!"

  "Når returavtalen er i orden skal de ut med første fly!"

  "De har fått beskjed om å forlate landet!"

  "De er ikke ureturnerbare!"

  "De er kriminelle!"

   

  Hvor er respekten for menneskeverdet?

  Hvordan kan slike hysteriske uttalelser og en slik generalisering av mennesker i en sårbar situasjon tolkes?

  Hvordan oppleves dette for mennesker som er kommet hit for beskyttelse og som har nok av åpne innvendige sår? På toppen av alt skal de tvangsutsendes med risiko for forfølgelse og tortur!

  Storberget er advokat og har arbeidet som forsvarer. Som forsvarer må man ha innsikt, forståelse, respekt og empati for mennesket som skal forsvares uansett hva dette mennesket har gjort eller ikke gjort. Forsvareren skal ha respekt for menneskeverdet.

  Nå er Storberget Justisminister.

  Er Storberget fortsatt forsvarer for mennesker som står "svakt" i samfunnet vårt, slike som de papirløse etioperne? Noen av dem sier at de tar heller livet sitt enn å bli tvangsreturnert til Etiopia!

  Norge bryter grunnleggende menneskerettigheter, ofte nevnt i innlegget, også i påfølgende kommentarer og linker. Slutter meg til Egil Opsahl's utsagn: "for meg er det mer og mer menneskerettigheter det dreier om." JA! Det er det Norge har forpliktet seg til og det er det dette dreier seg om.

  Er Storberget fortsatt forsvarer for menneskeverdet?

  Hvordan kan Storberget forsvare en asylpolitikk som er uten rettferdighet, uten humanitet og uten av at menneskerettighetene blir fulgt for denne gruppen mennesker?

  De papirløse etioperne har «falt mellom to stoler» og er i en veldig vanskelig og sårbar situasjon.

  Nå er det opp til Storberget og regjeringen å ta ansvar og rydde opp i alt som er «feid under teppet» i alt for lang tid. Vis de ureturnerbare etioperne (for det er det de er) respekt og humanitet ved å gi dem amnesti!

   

  Aktuelle linker:

  http://noas.no/?=news&id=2978

  http://mobil.aftenposten.no/article.htm?articleid=3881083

  http://aftenbladet.no/innenriks/politikk/Papirlse-m-jobbe-svart-i-Stavanger-for--overleve-2861600.html

  http://dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=1956

   


 • Mange flere arrestasjoner!!!
  Randi Solbergnes
  Publisert 18. september 2011

  Bare siden jeg satte inn dette innlegget har det vært massearrestasjoner under anti-terrorismeloven i Etiopia. Vanlige mennesker som er mistenkt for å være i opposisjon til regjeringen blir fengslet, mange journalister og andre som kanskje har uttalt seg kritisk til regjeringen. Jeg har lest utallige av artiklene til Eskinder Nega, den ene journalisten som nå er arrestert.

  Kjenner at jeg blir oppgitt og rasende over at ingen av våre ledende politikere snart kan innse at noe må gjøres for etioperne her i landet, også kreve returavtalen stoppet!

  De viser tydelig ved sin arroganse at de syns det er helt greit at etioperne skal sendes tilbake og rett i tyrannen Meles Zenawi's torturfengsler! Jeg skammer meg og det burde de også gjøre!

  For dem kommer politikken først, humanitet og menneskerettigheter kommer sist! 

   

  Fersk rapport:

  http://amnesty.org/en/news-and-updates/ethiopia-must-end-crackdown-critics-2011-09-16

   

   

   

   Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display