Annonse
Daglig leder Bengt Olimb (stående) forbereder søksmål mot entreprenør Nipas AS for de vannlekkasjene som førte til nesten ett års forsinkelse for innflytting i boliger for funksjonshemmede i Peer Gynts vei. FOTO: KENNETH STENSRUD

MKEiendom går til søksmål

MKEiendom går til søksmål mot entreprenør Nipas AS for vannlekkasjer som har kostet Moss kommune flere millioner kroner. De 12 boligene i Peer Gynts vei sto ferdige i juni fjor, men omfattende vannlekkasjer førte til at ingen kunne flytte inn.

Annonse
Moss

Det var satt av 53,7 millioner kroner på 2016-budsjettet til Moss kommune for bygging av 12 nye, moderne boliger for funksjonshemmede.

Vannlekkasje

Boligene sto ferdige i juni fjor, men en omfattende vannlekkasje førte til at ingen kunne flytte inn.

Det er først nå, i løpet av de neste par ukene, at beboerne omsider får mulighet til å ta i bruk de nye leilighetene. Det bekrefter daglig leder Bengt Olimb i MKEiendom.

 Hvor mye har utbedringsarbeidene kostet MKEiendom?

– Arbeidene er nettopp avsluttet og det endelige regnskapet har jeg foreløpig ikke, men vi snakker om store summer og flere millioner kroner.

Er det blitt enighet med entreprenøren om erstatning?

– Nei, Vi er ikke kommet til enighet, og kommer derfor til å gå til søksmål for å få full kompensasjon for tap og kostnader. Et søksmål er nå under utarbeidelse og vil bli sendt i nær fremtid, bekrefter Bengt Olimb. Dagsavisen Østfold omtalte saken i februar i år, og den gang fortalte Bengt Olimb at vannlekkasjene oppsto fordi en kobling i vanntilførselen røk. Han mener at koblingen ikke tilfredsstilte de krav som var fastsatt.

Daglig leder Christian Paus i Nipas AS er nå blitt kontaktet på telefon, ved tekstmelding og e-post, men han har ikke svart på henvendelsene fra Dagsavisen Østfold.

Tre + tre millioner

Kommunen så for seg en innsparing på 5,4 millioner kroner ved å bygge disse leilighetene. Besparelsene skulle blant annet gjennomføres ved en redusert bemanning ved å samlokalisere beboerne, og ved en reduksjon i tjenestekjøp. Nå vil ikke reduksjonene i tjenestekjøp kunne gjennomføres før i september, fordi dette krever planlegging etter at bygget er overtatt.

Kommunalsjef for helse og omsorg i Moss kommune, Gro Gustavsen, forteller at kostnadene for helse- og sosialavdelingen anslagsvis dreier seg om tre millioner i 2016 og et tilsvarende beløp i 2017.

 – Helse og omsorgsavdelingen har fått kompensert disse pengene, slik at våre budsjetter ikke blir direkte skadelidende. Men MKEiendom er klare på at skadene heller ikke skal belaste Moss kommunes totalbudsjett, og det vil derfor bli en økonomisk dragkamp mellom kommunens eiendomsselskap og entreprenøren, sier Gro Gustavsen. Hun forteller at beboerne som skal inn i de nye boligene nå gleder seg.

– De har hatt tilfredsstillende boligløsninger i det året som har gått. Men det blir jo noe helt annet å flytte inn i nye, tilpassede boliger. Innflyttingen vil også føre til langt bedre arbeidsforhold for de ansatte som jobber for dem som skal bo i leilighetene, sier Gro Gustavsen.

Annonse