Annonse
Disse elevene ved Bytårnet skole mener det er på tide å fjerne de tradisjonelle hjemmeleksene. Fra venstre: Magnus Vold Rygge, elevrådsleder Jakob Holm Olsen, Jakob Palmer, Eskil Roos Mangrud og Andreas Haug.

Vil teste ut leksefri skole i Moss

Både elever og politikere i Moss er positive til å holde lekser utenfor hjemmet.

Annonse
Lokale nyheter

Under det forrige bystyremøtet i Moss ble saken tatt opp som en interpellasjon av partiet Rødt. Den kom på bakgrunn av et brev signert elever på Bytårnet skole, på vegne av en hel valgfagsklasse.

– Elever har ulike grunnlag for å få hjelp hjemme. Det fører i stor grad til at karakterer går i arv, mener Magnus Vold Rygge, en av elevene som kontaktet politikerne.

Klassekameratene peker også på at leksene ofte går utover fritiden.

– I noen tilfeller må vi droppe fritidsaktiviteter for å gjøre lekser, forteller Jakob Palmer.

Én time mer hver dag

Alle skolene i Moss tilbyr leksehjelp til elevene sine i dag, men målet er altså at ingen skal gå hjem med obligatorisk skolearbeid i bagasjen. Til gjengjeld skal de heller være lenger på skolen.

Klassekameratene i 9. trinn på Bytårnet føler seg sikre på at de fleste er villige til å ofre én time med ekstra skole hver dag for å slippe lekser. Det tror også elevrådsleder Jakob Holm Olsen.

– Det er nok et forslag de fleste ville gått med på, sier han.

Samtidig påpeker han at lekser har en viss nytte, og at en overgang til en eventuell leksefri skole trolig blir krevende.

Rektor Bodil Orm forteller at det hovedsakelig handler om penger – da særlig til bemanning. Så lenge det ikke skal stå på det, tror hun det er praktisk gjennomførbart.

– Elever er nødt til å lære å jobbe selvstendig. Det er også visse ting du ikke lærer deg uten repetisjon, men det kan hende det ikke nødvendigvis er lekser som må til. Det kan se ut som at noen bruker for mye tid på lekser uten å få så mye igjen for det, sier hun.

Svekker motivasjonen

Interpellasjonen ble tatt godt imot av et bredt politisk spekter. Både Høyre og Ap, de to største partiene som sammen har et klart flertall i bystyret, snakket positivt om å innføre leksefri skole i Moss – da gjerne som et prøveprosjekt.

– I Moss kommune er det ikke ønskelig at barna skal bruke vesentlig del av fritiden til leksearbeid. Lekser kan da fort bli en belastning for barnet selv og familien. Det er svært uheldig hvis lekser på denne måten svekker motivasjonen for skole og svekker en god relasjon mellom skole og hjem, sa ordfører Tage Pettersen, som åpnet debatten.

Stor politisk enighet

Her er et utvalg sitater fra øvrige politikere som diskuterte saken:

– Lekser reproduserer klasseforskjeller, sa Remi Sølvberg (Rødt) og siktet til utdanningsnivået til foreldrene.

– Skal lekser være gode, bør de skje i løpet av skoledagen, mente Gunnel Edfeldt (Ap).

– Vi i MDG er veldig positive til lokale prøveprosjekter og vi er ikke redde for å være visjonære, men vi vil gjerne også ha med oss visjonene til fagfolka, sa Jonas Sjolte (MDG).

– Alt som går i retning av heldagsskolen støtter vi. Når man går hjem fra skolen, da skal man ha fri akkurat som foreldrene, sa May Hansen (SV).

Også hun nevnte at det er viktig på grunn av klasseforskjeller i hjemmene, og det at ikke alle foreldre har tid eller mulighet til å hjelpe barna med lekser.

Hanne Tollerud (Ap) er selv lærer ved Åvangen skole, og snakket litt om hennes erfaringer med lekser.

– Elevene sier ikke at de skal gå færre timer på skolen. Tvert imot. Men de vil være ferdig med skolen når de går hjem. Jeg er rimelig sikker på at i nær fremtid så kommer en heldagsskole til å være mer enn aktuelt, sa hun under bystyremøtet.

Lar elevene bestemme

Saken ble overlevert ungdommens bystyre (UBM), som har sitt møte i dag (torsdag). UBM består av representanter fra både offentlige og private skoler i Moss, inkludert videregående (som fylkeskommunen har ansvaret for). Representantene skal vurdere hvorvidt det er ønskelig å starte en høringsrunde blant mosseskolenes elevråd og FAU-er om leksefri skole.

– Avhengig av hva vi får inn av tilbakemeldinger der må vi vurdere om det er grunnlag for å gå videre. I så fall må vi beskrive et oppdrag for bystyret, forklarer Bjørn Olavesen, kommunalsjef for kultur og oppvekst.

Det er også ventet at saken tas opp i Skole-, oppvekst- og kulturutvalget.

Annonse