Annonse
LO-leder Brit Wernberg Øyen i Moss vil mobilisere for å bli kvitt dagens regjering. Hun forteller at det er historisk med to talere fra Senterpartiet på et 1. mai-arrangement.

Valgoffensiv til 1. mai

– Den blåblå regjeringen skal byttes ut i høst, arbeidsmiljøloven skal styrkes og arbeidsplassene skal trygges.

Annonse
Lokale nyheter

Det er kortversjonen av det som skal markeres på årets 1. mai-feiring, sier LO-leder i Moss, Brit Wernberg Øyen.

Historisk

Og 1. mai-arrangøren har tydeligvis tatt de rikspolitiske signalene alvorlig. For første gang er det to senterpartipolitikere som skal holde appeller i byen. Våler-ordfører Reidar Kaabbel deltar på hovedarrangementet etter demonstrasjonstoget. Mens Sp-politiker Gerd Louise Myhre Molvig fra Rygge skal tale ved minnesmerket for de falne.

– Jeg er veldig opptatt av mennesker som har brennende samfunnsengasjement, og de som falt i krigen ofret faktisk livet sitt. Jeg kommer derfor til å legge vekt på viktigheten av å bevare fred og frihet i en urolig verden, forteller Molvig.

– Vi er glade for at det partiet som øker mest i oppslutning for tida vil være med på å stille opp 1. mai. Det er et skritt i en positiv retning, sier Øyen, som ler hjertelig når hun blir minnet om at norske bønder har hatt en tradisjon for å kjøre traktorene ut på jordene for å spre møkk 1. mai.

– Samfunnet forandrer seg. Bondedemonstrasjoner på 1. mai hører mer til sjeldenhetene nå for tida, sier hun.

Klart og tydelig

I Sarpsborg har Senterpartiet ofte deltatt på 1. mai-arrangementer, og i år er det Mattis Minge fra Senterungdommen som holder appell på hovedarrangementet. Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, skal holde hovedtalen. Den samme Eggum skal for øvrig også holde hovedtalen i Moss.

Kjell Øivind Hansen er sekretær for 1. mai-komiteen i Sarpsborg. Han oppfordrer alle østfoldinger til å kjenne sin besøkelsestid mandag.

– Nå vet vi hva en mørkeblå regjering gjør med arbeidsplasser og et stadig press for å svekke rettighetene i arbeidsmiljøloven. Vi ønsker ikke at velferdssamfunnet skal forvitre, og det bør vi vise klart og tydelig 1. mai, sier Hansen.

Jonas kommer

Det legges opp til kraftfulle 1. mai-markeringer i hele Østfold. Men det er kanskje fagbevegelsen i Fredrikstad som stiller sterkest i år.

– Vi stiller med både partileder Jonas Gahr Støre (Ap) og SV-profilen Heikki Holmås på hovedarrangementet på Stortorvet. Og siden vi er inne i 450-årsjubileet for Fredrikstad, så er jeg sikker på at det vil bli trangt om plassen på Stortorvet, sier styreleder Vidar Schei fra Fellesforbundet.

Han håper på rekordoppslutning i 1. mai-toget, og også at alle bypatrioter i Fredrikstad kommer for å oppleve feiringen i sentrum. Med kulturelle innslag, musikkorps og appeller.

– Det viktigste er at det samfunnsmessige budskapet blir tatt imot. Vi trenger et regjeringsskifte for å trygge arbeidsplassene, og for å slå ring om solidariteten og velferden i samfunnet, sier Schei.

Han forteller at det også er vedtatt paroler som har et visst humoristisk preg. Som henvisning til en viss president på den andre siden av Atlanterhavet, er det vedtatt en parole med påskriften «Make arbeidsmiljøloven great again».

I Fredrikstad legges det hovedvekt på norske forhold i parolegrunnlaget. Fagforbundets pensjonister krever «Jeg vil se slippen min». Mens Fellesforbundet flagger «Nei til salg av Norge».

Lokale krav

I Halden er det lokale krav som gjelder. Fagbevegelsen i byen krever «Dobbeltspor til Halden NÅ!» og «Bygg ut Halden fengsel».

Det er LO-sekretær Terje Olsson som skal holde hovedtalen. Mens SVs førstekandidat på Stortingslista, Freddy Øvstegard skal holde appell.

I Indre Østfold skal stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås (Ap) holde hovedtalen i både Askim og Trøgstad, mens fylkespolitiker Cecilie Agnalt (Ap) skal tale i Rakkestad.

I alle fylkets kommuner blir det mange kulturelle innslag. Både med sang og litterære innslag. I Sarpsborg skal Ane Tømmerås holde tale ved bekransningen av Oscar Torps bauta. Hun har skrevet bok til 1000 års jubileet til Sarpsborg, og tatt for seg arbeiderbevegelsens lokale historie. Der har tidligere statsminister Oscar Torp vært en helt sentral person.

I Moss blir det en tradisjonell 1. mai-frokost på Tivoli Sportsbar, med mange kulturelle innslag. Et arrangement det vanligvis er stor oppslutning om.

Annonse