Annonse
Nils Jørgen Kraft, hovedverneombud i Moss, tror det skjer en del underrapportering.

Mange arbeidsskader

I snitt blir mer enn én ansatt i Moss kommune skadet på jobb hver eneste dag.

Annonse
Lokale nyheter

Det viser en skaderapport for 1. kvartal i år. I løpet av årets tre første måneder har det blitt meldt inn 83 skader. Hvis man regner med antall arbeidsdager i samme periode, havner man da på mer enn én daglig hendelse i snitt.

Det er en liten nedgang sammenlignet med i fjor, da tallet var på 89, men er likevel langt høyere enn ønskelig, forteller kommunens hovedverneombud, Nils-Jørgen Kraft.

– Vi bør alltid bestrebe å havne lavere. Det er nok en del underrapportering også. Vi har fått tilbakemeldinger om at det er for komplisert å melde fra om dette, sier han.

Fikk sikkerhetsvakter

De fleste skadene faller inn under kategorien vold og trusler, hvor flesteparten av skaderegistreringene kommer fra utagerende hendelser. Kraft kjenner ikke til at det har skjedd noen alvorlige arbeidsskader blant kommunens ansatte i 1. kvartal 2017.

– Det meste er heldigvis lettere fysiske skader, men det kan være ille nok for dem som står oppe i det, sier han.

Hovedverneombudet mener kommunen allerede har gode rutiner for å forhindre og følge opp skader i dag. Det meste handler om hvordan rutinene følges opp, mener han.

– Alle skademelding skal tas opp i noe som heter samarbeidsforum. Der skal man prøve å se hva som har skjedd og sette inn tiltak. Det kan for eksempel være opplæring, å få flere folk på jobb og så videre. Det har også hendt vi har tatt i bruk vaktservice, sier han.

– Er det fare for at de ansatte ved de mest utsatte arbeidsstedene aksepterer mer, og derfor ikke rapporterer inn alle skader?

– Hvis det skjer flere ting i løpet av dagen, kan det hende de bare skriver om én av hendelsene. Vi synes det er viktig at dette blir tatt tak i, slik at vi ser om det har noen sammenheng med bemanning og opplæring.

Bytårnet havnet i toppen

Det er de ansatte ved Sørtun avlastning som er klart mest utsatt for vold på jobben. Hele 17 skader har det blitt meldt inn derfra på tre måneder. Den arbeidsplassen med nest flest skader er Bytårnet skole. Her ble det rapportert inn åtte skader i samme periode. Det er en markant økning fra i fjor, da de bare hadde to.

– Det høres mye ut, men samtidig er det slik at vi i perioder kan ha utfordringer med noen elever. Det viktigste er at vi tar tak i det, og det gjør vi. Vi har satt i gang tiltak, og det ser ut til at de fungerer, sier rektor Bodil Orm.

De innrapporterte sakene fra skolen gjelder blant annet trusler og elever som har blitt fysiske med lærere.

– Det kan for eksempel være utagering i situasjoner hvor ting har blitt stressende for eleven, forklarer rektoren, som legger til at det i hovedsak gjelder unge elever.

Vil lære av de beste

Statistikken skal legges fram under fredagens møte i Arbeidsmiljøutvalget. Foruten å ta tallene til orientering, foreslår rådmannen også at det pekes ut to virksomheter eller avdelinger som kan fremlegge eksempler på gode prosesser og forebyggende tiltak.

Annonse