Annonse
Østfold FpUs økonomi blir mindre bingo med bingopenger, forteller formann Alexander Leirstein.

Håver inn på bingo

Østfold FpU (126.000 kr) og Moss Frp (45.000 kr) var i fjor alene i fylket om å motta bingopenger til politisk virksomhet.

Annonse
Lokale nyheter

Oversikten over tildelinger til ulike lag, organisasjoner og foreninger viser at et bredt spekter av politiske partier og ungdomsorganisasjoner i hovedstaden er flinke til å benytte seg av muligheten til å søke, mens det i resten av landet er laber oppslutning om bingopengene. Østfold er intet unntak, og i fjor var det altså bare Østfold Frp Ungdom (FpU) og Moss Frp som mottok støtte til drift fra ivrige bingospillere landet rundt.

LO og rike onkler

– I motsetning til eksempelvis Ap og Høyre, som har LO og rike onkler i ryggen, får ikke Frp så mye av den type støtte. Derfor er blant annet bingomidler en viktig inntektskilde for oss, bak den ordinære statsstøtten. Det er fritt fram for alle å søke, noe vi gjorde i 2014. De to siste årene har vi fått tildelinger fra bingooverskudd, forteller formann Alexander Leirstein i Østfold FpU til Dagsavisen Østfold.

Men det er altså ikke slik at ungdomsorganisasjonen under Frp er på bingotoppen fordi bingospillere er typiske Frp-velgere.

– Det har jeg ingen formening om, men vi har egentlig ikke noen typisk velger blant våre mange velgere med brede, ulike interesser og utgangspunkt for å velge oss. Men jeg håper selvsagt bingospillerne stemmer Frp, gliser Leirstein.

– Ingen bånd

Man må søke for å få. Og det er det statlige Lotteri- og stiftelsestilsynet som fordeler pengene, regulert av lotteriloven og bingoforskriften.

– Dette handler om hvem som har søkt og ikke, opplyser seniorrådgiver Steinar Hatlestad.

Østfold FpU fikk i fjor sine 126.000 bingokroner fra overskudd hos Spilleriet AS.

– Vi samordner søknadene vi får, men har ingenting med tildelingen å gjøre. Det er altså ingen bånd mellom Spilleriet og Frp. Vi opererer 18 bingosaler landet rundt, og 138 lag og foreninger mottar deler av overskuddet, opplyser Leif Leknes i Spilleriet AS.

Annonse