Annonse
Kjørefeltet i retning sentrum (hvit bil) vil bli omgjort til en sykkelvei. Det betyr at bilister kun får lov til å kjøre i retning Krapfoss.

Gir syklister et eget kjørefelt

30. mai blir Abels gate i Moss enveiskjørt. Da blir det kun mulig å kjøre ut av sentrum på strekningen.

Annonse
Lokale nyheter

Feltet som i dag benyttes av kjøretøy som skal inn til sentrum blir i stedet gjort om til en toveis sykkelvei. Tiltaket er ett av mange ledd i kommunens sykkelplan.

– For å legge bedre til rette for gående og syklende må bilen noen ganger vike, informerer kommunen i en pressemelding.

Prøveprosjekt

Husstandene i Abels gate vil få et eget informasjonsbrev fra Moss kommune om endringene. I første omgang er det kun snakk om et prøveprosjekt som skal vare i rundt seks måneder, altså fram til vinterstid.

– Vi vil måle effekt og konsekvenser underveis for å få et bilde på om dette er et tiltak som bør bli permanent. Ved en permanent ordning vil fortauet og sykkelvei utbedres ytterligere, sier kommunalsjef Jens Terkelsen.

Blant konsekvensene de skal se nærmere på er hvordan enveiskjøringen påvirker trafikken i andre nærliggende gater under prøveperioden.

– Utrygg vei

Abels gate er i dag så smal at det ikke er mulig å tilrettelegge for syklister og gående samtidig som det opprettholdes to kjørefelt. Det er heller ikke mulig å utvide det totale veiarealet. Derfor må altså det ene kjørefeltet vike.

– Gjennom barnetråkk-prosjektet har elever fra Krapfoss skole gitt oss tilbakemeldinger på at fortauet er så smalt at de må ut i veibanen når de møter noen. Disse innspillene, sammen med innspill fra syklister som opplever at Abels gate er utrygg, var avgjørende når vi foreslo for politikerne å gjøre Abels gate enveiskjørt, sier Cecilie Kildahl, barnetråkk- og sykkelansvarlig i Moss kommune.

Flere av naboene har reagert på planene. Da vi skrev om saken i februar, hadde 118 beboere signert et opprop mot kommunens planer.

Annonse