Annonse
ÆRESMEDLEM: Partiveteranen Rolf Ulsrud har meldt seg ut av Moss Arbeiderparti, og deltok nylig på et møte i det nystiftede partiet «By- og bygdelista for Moss og Rygge», Ulsrud er æresmedlem i Arbeiderpartiet. FOTO: KENNETH STENSRUD

– For arrogante

Rolf Ulsrud (77) er æresmedlem i Moss Arbeiderparti. Nå har han meldt seg ut av lokalpartiet, men beholder medlemskapet i Arbeiderpartiet sentralt.

Annonse
Lokale nyheter

Da «By- og bygdelista for Moss og Rygge» avholdt sitt første medlemsmøte 15. mai, dukket Rolf Ulsrud opp. Han var mangeårig gruppeleder for Moss Arbeiderparti, og kjent som en meget tydelig og klar Arbeiderpartistemme i offentligheten.

Arrogante

– Hvorfor melder du overgang til et nytt parti?

– Jeg har ikke meldt meg inn formelt ennå, men jeg har meldt meg ut av Moss Arbeiderparti. Jeg synes dagens Ap-ledelse opptrer arrogant i mange viktige saker, og tror det er nødvendig med et klart korrektiv. Det som har fått det til å renne over, er den måten mitt gamle parti opptrer på i byutviklingsspørsmål, som ny jernbanetrasé, utbygging av riksvei 19 og havnesaken. Det er relativt få deltakere på de politiske møtene i Moss Ap, men likevel vil de ikke høre på hva det store flertallet av byens befolkning har å si. Både Høyre og Ap avviste i bystyret et opprop som ber om å få utredet en alternativ jernbanetrasé gjennom byen. De snakker om at nye utredninger kun vil forsinke utbyggingsprosjektet. Men da legger de seg flate for hva Bane Nor og ROM Eiendom ønsker, framfor å vurdere politisk hva som er best for byen. Når vi skal utvikle byen for flere tiår fram i tid, er det viktig å foreta de beste beslutningene; ikke la oss styre av aktører som har et helt annen agenda enn å ivareta byens beste.

– Vi vet best

Tidligere styremedlem i Moss Ap, Anette Mjelde, har også forlatt sitt gamle parti, og meldt seg inn i «By- og bygdelista for Moss og Rygge».

Shakeel Ur Rehman, leder i Moss Ap ønsker Ulsrud lykke til.

– Jeg synes det er trist at Rolf Ulsrud melder seg ut. Han var en dyktig gruppeleder for Moss Ap i flere bystyreperioder. Jeg er likevel glad for at han fremdeles er engasjert, og ønsker ham lykke til hvis han tilslutter seg det nye partiet. Anette Mjelde har signalisert en god stund at hun støtter det nye parti-initiativet, så det har vært mer som forventet, sier Rehman.

– Har du en kommentar til kritikken om at Moss Ap ikke lytter til grasrota?

– Diskusjonen om jernbanen og havna har pågått i 30 år, og er grundig belyst gjennom offentlig debatt, medlemsmøter, åpne møter og i bystyret. Vi har lyttet og debattert, men det er ikke alle som enige i våre konklusjoner. Slik er det i et demokrati, sier Rehman.

Annonse