Annonse
Dette er i dag den eneste brannbilen som er i aktiv tjeneste på BRP-en på Rygge: Brann 1. Den ble også benyttet av RSL, men var da utlånt fra Forsvaret. Da tingretten var på befaring på stasjonen, var Brann 3, som også har vært benyttet i det siste, fjernet.

Fjernet brannbil rett før befaring

LOs advokat anklager Forsvaret for å «pynte på brura» under BRP-rettssaken.

Annonse
Lokale nyheter

Som Dagsavisen Østfold tidligere har skrevet, har 18 tidligere og nåværende ansatte i brann, rednings- og plasstjenesten (BRP) på Rygge saksøkt staten (se faktaboks).

Stridens kjerne er hvorvidt arbeidsplassen har beholdt den samme identiteten eller ei etter at Forsvaret overtok ansvaret for tjenesten fra Rygge Sivile lufthavn (RSL). Fra før er det kjent at 11 av de 11 ansatte i tjenesten jobbet der tidligere.

Begge parter er enige i at også utstyr er et viktig moment for å besvare identitetsspørsmålet.

– For brannvirksomhet er brannbiler åpenbart sentralt, sa Hallvard Gilje Aarseth, Forsvarsdepartementets advokat, under rettssakens første dag.

Benyttes fortsatt

Da RSL drev BRP-en hadde de tre brannbiler. Den ene ble solgt på auksjon, mens to av dem ble lånt av Forsvaret og er tilbake i deres eie nå. Én av dem, Brann 1, blir brukt av dagens BRP.

Den siste, Brann 3, har blitt overført til Forsvarets utdanningsavdeling på Rygge. Likevel har den fortsatt vært i bruk av dagens BRP-ansatte, blant annet under Asko-brannen i Vestby.

– Det er ingen tvil om at det har vært tilfeller hvor Brann 3 har blitt benyttet av mannskapene som jobber på BRP-avdelingen nå, men det er ikke det som er strukturen for hvordan det skal være, sa Aarseth.

– Som forventet

Saksøkernes advokat, Alexander Cascio, gjorde et poeng ut av at den nevnte brannbilen ble fysisk fjernet fra arbeidsplassen til de BRP-ansatte i forkant av rettssaken.

– Vi var litt spente på hva som skulle være situasjonen da retten skulle på befaring. Det gikk som vi hadde trodd. For cirka halvannen uke siden kom det en ordre om at Brann 3 skulle flyttes fra BRP-garasjen og til en garasje som er noen hundre meter lenger bort, og samtidig tas ut av de daglige kontrollrutinene. Vi ser på det som et åpenbart forsøk på pynte på brura før vi kommer på besøk, sa han.

Det avviste Aarseth.

Skal fjernes helt fra Rygge

Dagens BRP-leder, og en av saksøkerne, bekreftet at brannbilen er lånt ut til utdanningsavdelingen.

– Jeg fikk låneavtalen i posten i går, sa han under tirsdagens rettsmøte.

Han sa også at dagens ansatte får ta den ut ved behov, for eksempel hvis deres egen brannbil er på service eller de trenger den til sivile hendelser.

– Den står der til vår disposisjon, sa han.

Dette ble også bekreftet av Roar Sandmæl, Luftforsvarets stabsoffiser for BRP.

Senere ble det opplyst at brannbilen skal forsvinne helt fra Rygge når utdanningsavdelingen flytter derfra.

Ifølge Sandmæl er det ingen andre store kjøretøy som Forsvarets BRP bruker i dag fra tida da RSL driftet tjenesten. Han mente også at Forsvaret ideelt sett ville valgt en annen type brannbil enn Brann 3, dersom de skulle hatt to brannbiler i aktiv tjeneste på Rygge.

Annonse