Annonse
FRI FERDSEL: – Fri ferdsel i strandsonen er en rettighet. Rygge kommune har jobbet målrettet for å fjerne både fysiske og psykiske stengsler, sier kommuneplanlegger Charlotte Aune Bryne.

Fiskeplass «privatisert» med maling

Hobbyfisker Morten Pettersen fra Sarpsborg har flere ganger fisket etter sjøørret på Larkollen, men dette er første gang han har sett at en fjellnabb er blitt «privatisert» med maling.

Annonse
Lokale nyheter

– Allemannsretten står sterkt i Norge, og det oppleves som ubehagelig at fjell blir malt på denne måten. Jeg fikk en følelse av at jeg ikke var velkommen, og det er vel det som også er meningen med denne formen for privatisering, sier Morten Pettersen.

Han la bildet ut på Facebook-siden til «Sjøørretens Venner», og dette er en sak som tydeligvis engasjerer mange.

– Det koker på Facebook, og på få dager har det kommet inn mer enn hundre kommentarer. Alle er ikke like saklige, men samtlige er negative til denne jellmalingen, sier Morten Pettersen.

– Ikke greit

Kommunalplanlegger Charlotte Aune Bryne i Rygge kommune var ikke kjent med denne saken da Dagsavisen Østfold kontaktet henne rett før påske. Hun uttaler seg derfor på generelt grunnlag:

– I vår saksbehandling kalles en slik form for fjellmaling for et psykisk stengsel. I motsetning til et fysisk stengsel, som ofte skjer i form av et gjerde. Vi ønsker at allemannsretten skal praktiseres riktig, og bruker derfor mye ressurser på å følge opp ulovligheter i strandsonen.

– Hvordan behandler kommunen denne type saker?

– Vi er avhengig av at folk som ferdes i naturområdene gir oss innspill. Det er ikke mulig å sjekke naturområdene fra Rygge kommunes side. Men hvis det blir varslet om psykiske stengsler, skriver vi et brev til hjemmelshaveren, og ber vedkommende redegjøre for hvorfor et psykisk stengsel er blitt oppført. Vi ber om at det blir fjernet. Hvis det ikke skjer, blir det gitt varsel om pålegg. Hvis det fortsatt ikke skjer noe, iverksetter vi pålegget. Da kan det bli snakk om sanksjoner, for eksempel i form av bøter, sier Charlotte Aune Bryne.

– Hjertelig velkomne

Det er Marianne Dokka fra Oslo som er grunneier der det omtalte privatiseringssymbolet er oppført.

– Dette er en fritidseiendom, og vi malte på fjellet for omkring 10 år siden. Det er litt merkelig at det kommer reaksjoner nå. Vi har ikke fått noen klager på dette tidligere, sier hun.

– Hvorfor har dere malt «Privat» på fjellet?

– Familien vår har ingen problemer med at det er fri ferdsel i dette området. Og vi synes det bare er hyggelig at det kommer hobbyfiskere hit. Men vi var plaget av en del som tok seg til rette rundt badetrappa vi hadde satt opp, og en del slo seg ned i timevis, og brydde seg ikke om at dette var et privat område. Vår datter fikk blant annet en overhaling av en gjest en gang, og det var ikke særlig hyggelig.

– For noen år siden forsøkte vi å finne en løsning sammen med Rygge kommune. Vi fikk et skilt som kunne settes opp. Men det har vi ikke gjort. Det har greid seg med det malte budskapet, sier Marianne Dokka.

Annonse