Annonse
Sykefraværet i enkelte barnehager i Moss ligger rundt 20 prosent. Før sommerferien skal fraværet i barnehage- og pleie- og omsorgssektoren drøftes på et seminar i Mosseregionen. Her fra Melløsparken barnehage, som ikke er kommunal og derfor ikke inngår i statistikken.

Én av fem ansatte er syke

– Jeg har dessverre ikke noen forklaring på hvorfor sykefraværet i en del barnehager er spesielt høyt, sier Anne Katrine Njøsen i Moss kommune.

Annonse
Lokale nyheter

Hun er HR-rådgiver, og har gjennomgått sykefraværstallene for første kvartal i Moss kommune. Det viser at sykefraværet i barnehagesektoren er svært høyt. I barnehagene Ørejordet, Sentrum og Røysåsen er fraværet omkring 20 prosent.

Det er skyhøyt over gjennomsnittsfraværet i Moss kommune, som ligger på 10,5 prosent.

Stor variasjon

– Det er klart at ansatte i barnehager er spesielt utsatt for smitte som ofte rammer barn. Det gir en forklaring på hvorfor barnehageansatte kan få et høyere fravær enn i andre sektorer. Men bildet er likevel mer sammensatt. For det er også stor variasjon mellom barnehagene i Moss. Åvangen barnehage har 9,5 prosent sykefravær, og på Reier er fraværet 11,5 prosent, forteller Njøsen.

250 millioner kroner

Sykefraværet i barnehager er et allment problem i Norge, og på høsten 2016 inviterte KS og Nav 31 kommuner til deltakelse i noe som kalles «NED med sykefraværet». Alle de 31 kommunene har høyt sykefravær i både barnehage- og pleie- og omsorgssektoren.

På det første seminaret i NED-prosjektet slo KS-direktør Lasse Hansen fast at dersom de 31 inviterte kommunene greier å redusere sykefraværet med ett prosentpoeng, vil besparelsen bli omkring 250 millioner kroner totalt.

– For denne summen kan man få 264 sykehjemsplasser i ett år, eller 12 nye barnehager med 90 plasser, eller lønn til en helsefagarbeider i 563 år, eller eventuelt lønn til fotballspilleren Zlatan i to år, sa KS-direktøren.

Som også understreket at sykefraværet er den største arbeidsgiverutfordringen i kommunesektoren.

– NED-prosjektet ruller i gang flere workshops i 2017. Og som et ledd i dette prosjektet skal vi ha et seminar i vår region før sommerferien, sier Anne Katrine Njøsen. Hun håper at det skal gi større innblikk i hvordan sykefraværet kan forebygges i de utsatte sektorene.

For Moss kommune som helhet er det en marginal nedgang i sykefraværet i 1. kvartal 2017, sammenlignet med samme periode i fjor. Totalt er fraværet på 10,5 prosent, mens tilsvarende tall i 2016 var 11,0 prosent.

Pussig tendens

En noe pussig tendens er at ansatte fra 40 år og eldre er friskere enn den yngre garde fra 18 til 39 år. Dette gjelder både kvinner og menn.

– Jeg vet ikke om dette er en tendens, eller om det er tilfeldig utslag i dette kvartalet. Det får vi først svar på når vi nærmer oss slutten av 2017. Men jeg gleder meg over at kommunens ansatte fra 50 år og opp til pensjonsalder faktisk har synkende sykefravær, sier Njøsen. Sykefraværet i kommunen står på sakslisten til kommunens arbeidsutvalg i dag.

Annonse