Annonse
På tross av protestopprop og mye misnøye på sosiale medier, har Moss bystyre bestemt at det blir enveiskjøring og opprettelse av et sykkelfelt i Abels gate. Dette gjelder strekningen trafikklyset ved Flemminghjørnet til Onstad-saga. FOTO: KENNETH STENSRUD

– Foretrekker bru fra Krapfoss til Nesparken

Det er stor undring over Moss kommunes etablering av enveiskjøring og sykkelvei i Abels gate fra 30. mai. 118 naboer leverte et opprop mot denne løsningen i februar, og på Facebook er det mange som ikke forstår vedtaket. Spørsmålet er: Hvorfor bygges det ikke gang- og sykkelbru over Vansjø?

Annonse
Moss

– Jeg forstår behovet for å bedre sikkerheten til både gående og syklister gjennom Abels gate. Våre elever bruker veien når de skal til Nesparken eller Mossehallen, og den er smal og svingete. Men hvorvidt enveiskjøring er det beste, er jeg usikker på. For vi vet jo ikke konsekvensene for hvordan kjøremønsteret vil bli. Hvis biltrafikken ledes forbi Onstadsaga i retning Solveien, vil det gå ut over skoleelever og andre som går opp Solveien til Malakoff, sier rektor Ingeborg Jordbakke ved Krapfoss skole.

– Hadde det vært bedre med en bru fra Krapfoss til Nesparken?

– En sykkel- og gangbru over Vansjø ville vært et veldig trygt og godt alternativ, uten at det hadde vært nødvendig å sperre et kjørefelt i Abels gate, svarer Jordbakke.

Bru er tegnet inn

På sosiale medier har det vært mange protester mot prøveprosjektet med å bygge en sykkelvei i Abels gate, og samtidig stenge en kjørebane for biltrafikk.

Allerede i 2012 foreslo Statens vegvesen at det kunne bygges en sykkel- og gangbru fra Mossehallen til Krapfoss. Det er gjengitt i rapporten «Hovednett for sykkeltrafikk i Moss/Rygge». Cecilie Kildahl, ansvarlig for «Barnetråkk i Moss», mener at det ville være flott å få bygd bru mellom Nesparken og Krapfoss.

– Men det har ikke vært noe alternativ denne gangen. Det er vesentlig dyrere å bygge bru enn å lage et prøveprosjekt med enveiskjøring og sykkelvei. Og hittil har vi ikke hatt budsjett for en slik løsning, sier hun.

Ikke skrinlagt

– Det er innspill fra to skoleklasser ved Krapfoss skole og fra en del syklister som førte fram til vedtaket om sykkelvei i Abels gate. De foreslo ikke akkurat denne løsningen, men de var bekymret for sikkerheten for gående og syklister i Abels gate. Det er trangt i denne gata når hele skoleklasser bruker den på vei til Nesparken eller sentrum. Etter at prøveperioden på et halvt år fra 30. mai er avsluttet, skal vi evaluere prosjektet, og finne ut om dette egner seg som en fast løsning.

– I mellomtiden vil det vel bli mer utrygt i Solveien opp mot Klostergata?

– Det vet vi ikke ennå. Men det er satt i gang telling av biltrafikken i dette området, og tellingen vil bli fortløpende fulgt opp når det blir enveiskjøring i Abels gate. Resultatene vil bli en del av evalueringen, sier Cecilie Kildahl.

Ordfører Tage Pettersen (H) sier at bruprosjektet ikke er skrinlagt, men at det i tilfelle vil komme som en del av de såkalte «bypakka» for Moss.

– Da vil finansieringen bli en del av bompengefinansieringen som skal sikre økonomien i «bypakka». En brubygging i dag måtte i helhet bli bekostet av Moss kommune. Mens enveiskjøringen i Abels gate er et lavkostprosjekt, sier Tage Pettersen.

Annonse