• Oversikten over antall doktorgradsavhandlinger, mastergradsoppgaver og hovedoppgaver er hentet fra «BIBSYS», som er forkortelse for biblioteksystemet for bibliotekene på alle universitetene, høyskolene og Nasjonalbiblioteket.
  • Antallet registreringer skal være korrekt forutsatt at de enkelte oppgaver og avhandlinger er registrert i bibliotekbasen.