Cxense Display
Cxense Display
LOGG INN
SØK
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

Vil ta oljen fra oljeselskapene

KLIMA: Hvis politikerne virkelig mener alvor med at de ønsker et lavutslippssamfunn, bør de la oljen og gassen på Utsirahøyden bli liggende urørt.

Innenriks
Annonse
Annonse
Cxense Display

Olje og utslipp

 • Norge var i 2012 verdens 14. største oljeprodusent og verdens 4. største gassprodusent.
 • Fortsatt er det store mengder olje og gass på norsk sokkel.
 • Hvis alt tas opp og brukes, vil det totalt føre til et utslipp på over 20.000 millioner tonn CO2.
 • Det er over 350 ganger de årlige norske utslippene.
 • På Utsirahøyden alene, er det så store olje- og gassfelt at de alene vil føre til et utslipp på over 1.000 millioner tonn CO2, hvis alt tas opp og brennes.
 • Det meste av disse utslippene vil ikke komme i Norge, på grunn av omfattende olje- og gasseksport, men for klimautviklingen totalt sett, har landegrenser ingen betydning.
 • Kilde: Naturvernforbundet

Deltakere

 • Følgende er blant deltakerne i regjeringens klimadugnad i Oslo i dag:
 • Statsminister Erna Solberg (H)
 • Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H)
 • Finansminister Siv Jensen (Frp)
 • Olje- og energiminister Tord Lien (Frp)
 • Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp)
 • Næringsminister Monica Mæland (H)
 • Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)
 • Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp)
 • Statsråd for EØS-saker og forholdet til EU Vidar Helgesen (H)

Det anbefaler både Naturvernforbundet og Miljøpartiet De Grønne (MDG) i forkant av regjeringens klimadugnad i Oslo rådhus i dag.

Samtidig ber Nikolai Astrup, som var Høyres ledende miljøpolitiker mens partiet fortsatt var i opposisjon, regjeringen om å styrke oppmerksomheten rundt klimapolitikken blant annet i oljesektoren.

- Det hjelper ikke å ha god politikk på papiret, den må følges opp i praksis, sier Astrup til VG.

Dette er i tråd med uttalelser Astrup kom med til Vårt Land om klimapolitikken, lørdag.

- Vi må nå alle være villige til å tenke nytt og legge kjepphester til side for å se hva det er mulig å få til, uttalte han da.

Tidligere har også Høyre-nestor Kåre Willoch gitt utrykk for lignende tanker.

 

Tiltak som monner

Statsminister Erna Solberg har med seg alle de viktigste statsrådene til dagens «dialogmøte» med sentrale næringslivsaktører og arbeidslivs- og miljøorganisasjoner om «veien til lavutslippssamfunnet.»

- Den viktigste jobben Norge kan gjøre i en klimadugnad, er å bestemme seg for å la olje- og gassressursene bli liggende. Det er der vi kan gjøre en forskjell, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Også Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for MDG, håper det er mulig å få løftet debatten fra «detaljer om skruer og muttere» ved en utbygging av Utsirahøyden, til det som virkelig vil monne.

- Nå dreier debatten seg om elektrifisering av Utsira, men man kutter 40 ganger mer ved å la oljen bli liggende, påpeker Hansson.

Fredag presenterte Miljødirektoratet en rapport som viser at klimagassutslippene i Norge må kuttes «kraftig og raskt» hvis vi skal nå målet for reduksjon av innenlandske klimagassutslipp i 2020. Gapet mellom ventede utslipp og målet for reduksjonene er fremdeles stort.

I tall er det snakk om et gap på 8 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Til sammenligning slapp Norges verste enkeltstående utslippskilde, oljeraffineriet på Mongstad, ut 1,7 millioner tonn CO2 i 2011, ifølge direktoratet.

 

Fra 10 til 2 tonn

- I en lavutslippsverden skal utslippene ned til 2 tonn utslipp av klimagasser per verdensborger. I dag slipper hver nordmann ut om lag 10 tonn, påpeker Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

- For Norge betyr dette målet at alle sektorer i samfunnet må gjennom en total forvandling. All transport, energien vi bruker, alt vi produserer må skje med fornybar energi, med minimale utslipp.

Like fullt planlegges det altså for nye, store utslipp av CO2. 13. februar presenterte Statoil planer som innebærer at alle av de planlagte oljeplattformene på Utsirahøyden, med ett unntak, skal drives ved hjelp av sterkt forurensende gassturbiner. Det har fått politikere fra flere partier til å reagere kraftig. De vil i stedet at alle plattformene skal drives med elektrisk kraft fra land, noe som vil føre til at Norge unngår årlige utslipp på over 1 million tonn CO2.

Rasmus Hansson omtaler Utsira-diskusjonen som «politisk teater»

- Dette er et godt eksempel på hvor totalt fraværende ansvaret er i norsk klimapolitikk. Den politiske debatten burde i stedet dreie seg om å avvikle norsk oljeavhengighet før alle ressurser er utnyttet, sier han.

Haltbrekken frykter politikerne ikke innser hva det handler om.

- Hvis vi vedtar en utbygging av Utsira, vedtar vi også å investere i høy økt forurensing i både Norge og andre land. Hvis all oljen og gassen som ligger der tas opp og brennes, vil det føre til utslipp av 1.000 millioner tonn CO2, advarer han.

Da Teknisk Ukeblad i mars i fjor spurte Kåre Willoch om man burde la oljen ligge, svarte han:

«Jeg tror vi lettere kan bygge et samfunn med høy livskvalitet og mindre sosiale forskjeller hvis vi blir flinkere til å begrense strømmen av penger fra oljeindustrien og staten ut i samfunnet. Jeg tror nok at norsk samfunnsøkonomi hadde vært bedre i dag hvis tempoet i utbyggingen av oljeindustrien hadde vært noe lavere».

Willoch uttrykte da også bekymring for omfanget av utslippene av klimagasser.

Til Dagsavisen sier Willoch nå at han avstår fra muligheten til å uttale seg om hva som bør skje med oljen og gassen på Utsirahøyden.

Bellona-leder Frederic Hauge er veldig spent på hva regjeringen har å melde under dagens klimadugnad.

- Jeg gleder med spesielt til å høre om de gjør seg tanker om hvordan gjøkungen i norsk økonomi, oljeindustrien, kan håndteres bedre, til fordel for økonomien og klimaet, sier Hauge.

tor.sandberg@dagsavisen.no

 

Annonse
Annonse
Cxense Display
Innenriks

Det anbefaler både Naturvernforbundet og Miljøpartiet De Grønne (MDG) i forkant av regjeringens klimadugnad i Oslo rådhus i dag.

Samtidig ber Nikolai Astrup, som var Høyres ledende miljøpolitiker mens partiet fortsatt var i opposisjon, regjeringen om å styrke oppmerksomheten rundt klimapolitikken blant annet i oljesektoren.

- Det hjelper ikke å ha god politikk på papiret, den må følges opp i praksis, sier Astrup til VG.

Dette er i tråd med uttalelser Astrup kom med til Vårt Land om klimapolitikken, lørdag.

- Vi må nå alle være villige til å tenke nytt og legge kjepphester til side for å se hva det er mulig å få til, uttalte han da.

Tidligere har også Høyre-nestor Kåre Willoch gitt utrykk for lignende tanker.

 

Tiltak som monner

Statsminister Erna Solberg har med seg alle de viktigste statsrådene til dagens «dialogmøte» med sentrale næringslivsaktører og arbeidslivs- og miljøorganisasjoner om «veien til lavutslippssamfunnet.»

- Den viktigste jobben Norge kan gjøre i en klimadugnad, er å bestemme seg for å la olje- og gassressursene bli liggende. Det er der vi kan gjøre en forskjell, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Også Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for MDG, håper det er mulig å få løftet debatten fra «detaljer om skruer og muttere» ved en utbygging av Utsirahøyden, til det som virkelig vil monne.

- Nå dreier debatten seg om elektrifisering av Utsira, men man kutter 40 ganger mer ved å la oljen bli liggende, påpeker Hansson.

Fredag presenterte Miljødirektoratet en rapport som viser at klimagassutslippene i Norge må kuttes «kraftig og raskt» hvis vi skal nå målet for reduksjon av innenlandske klimagassutslipp i 2020. Gapet mellom ventede utslipp og målet for reduksjonene er fremdeles stort.

I tall er det snakk om et gap på 8 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Til sammenligning slapp Norges verste enkeltstående utslippskilde, oljeraffineriet på Mongstad, ut 1,7 millioner tonn CO2 i 2011, ifølge direktoratet.

 

Fra 10 til 2 tonn

- I en lavutslippsverden skal utslippene ned til 2 tonn utslipp av klimagasser per verdensborger. I dag slipper hver nordmann ut om lag 10 tonn, påpeker Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

- For Norge betyr dette målet at alle sektorer i samfunnet må gjennom en total forvandling. All transport, energien vi bruker, alt vi produserer må skje med fornybar energi, med minimale utslipp.

Like fullt planlegges det altså for nye, store utslipp av CO2. 13. februar presenterte Statoil planer som innebærer at alle av de planlagte oljeplattformene på Utsirahøyden, med ett unntak, skal drives ved hjelp av sterkt forurensende gassturbiner. Det har fått politikere fra flere partier til å reagere kraftig. De vil i stedet at alle plattformene skal drives med elektrisk kraft fra land, noe som vil føre til at Norge unngår årlige utslipp på over 1 million tonn CO2.

Rasmus Hansson omtaler Utsira-diskusjonen som «politisk teater»

- Dette er et godt eksempel på hvor totalt fraværende ansvaret er i norsk klimapolitikk. Den politiske debatten burde i stedet dreie seg om å avvikle norsk oljeavhengighet før alle ressurser er utnyttet, sier han.

Haltbrekken frykter politikerne ikke innser hva det handler om.

- Hvis vi vedtar en utbygging av Utsira, vedtar vi også å investere i høy økt forurensing i både Norge og andre land. Hvis all oljen og gassen som ligger der tas opp og brennes, vil det føre til utslipp av 1.000 millioner tonn CO2, advarer han.

Da Teknisk Ukeblad i mars i fjor spurte Kåre Willoch om man burde la oljen ligge, svarte han:

«Jeg tror vi lettere kan bygge et samfunn med høy livskvalitet og mindre sosiale forskjeller hvis vi blir flinkere til å begrense strømmen av penger fra oljeindustrien og staten ut i samfunnet. Jeg tror nok at norsk samfunnsøkonomi hadde vært bedre i dag hvis tempoet i utbyggingen av oljeindustrien hadde vært noe lavere».

Willoch uttrykte da også bekymring for omfanget av utslippene av klimagasser.

Til Dagsavisen sier Willoch nå at han avstår fra muligheten til å uttale seg om hva som bør skje med oljen og gassen på Utsirahøyden.

Bellona-leder Frederic Hauge er veldig spent på hva regjeringen har å melde under dagens klimadugnad.

- Jeg gleder med spesielt til å høre om de gjør seg tanker om hvordan gjøkungen i norsk økonomi, oljeindustrien, kan håndteres bedre, til fordel for økonomien og klimaet, sier Hauge.

tor.sandberg@dagsavisen.no

 

Olje og utslipp

 • Norge var i 2012 verdens 14. største oljeprodusent og verdens 4. største gassprodusent.
 • Fortsatt er det store mengder olje og gass på norsk sokkel.
 • Hvis alt tas opp og brukes, vil det totalt føre til et utslipp på over 20.000 millioner tonn CO2.
 • Det er over 350 ganger de årlige norske utslippene.
 • På Utsirahøyden alene, er det så store olje- og gassfelt at de alene vil føre til et utslipp på over 1.000 millioner tonn CO2, hvis alt tas opp og brennes.
 • Det meste av disse utslippene vil ikke komme i Norge, på grunn av omfattende olje- og gasseksport, men for klimautviklingen totalt sett, har landegrenser ingen betydning.
 • Kilde: Naturvernforbundet

Deltakere

 • Følgende er blant deltakerne i regjeringens klimadugnad i Oslo i dag:
 • Statsminister Erna Solberg (H)
 • Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H)
 • Finansminister Siv Jensen (Frp)
 • Olje- og energiminister Tord Lien (Frp)
 • Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp)
 • Næringsminister Monica Mæland (H)
 • Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)
 • Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp)
 • Statsråd for EØS-saker og forholdet til EU Vidar Helgesen (H)
Følg oss på Facebook

Følg oss på Facebook

KOMMENTARER

Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display