Cxense Display
Cxense Display
LOGG INN
SØK
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

SV vil ha bolig til alle

Bolig til alle, miljøvennlig transport og satsing på grunnskolen. Dette er hovedpunktene i SVs forslag til nytt arbeidsprogram.

Innenriks
Annonse
Annonse
Cxense Display

– Vi bygger for få boliger, og folketallet vokser. Da mener SV at vi må ta et sterkere politisk grep. Det er behov for en nasjonal boligplan som åpner for statlig regulering i pressområder, sier lederen i SVs programkomité Inga Marte Thorkildsen.

Boligstyring

Den sterkere offentlige styringen med boligpolitikken skal sikre utbygging av ikke-kommersielle leieboliger, en variert boligmasse og bedre hjelp til vanskeligstilte på boligmarkedet. SV vil doble byggingen av studentboliger til 2.000 per år i neste stortingsperiode.

– I dag blir flere og flere vanskeligstilte i boligmarkedet. Om lag halvparten av ungdommene som skal inn på markedet får hjelp fra foreldrene når de skal etablere seg, sier Torkildsen.

Få dissenser

Hun presenterte mandag et forslag til nytt arbeidsprogram for neste stortingsperiode som hun karakteriserer som «mer gjennomarbeidet» på miljøområdet. Torkildsen sier et samlet parti står bak programprosessen, med få dissenser.

– Dissensene har kommet på alkoholpolitikk og elektrifisering av oljeinstallasjoner, sier Torkildsen.

Transportomlegging

Miljøperspektivet er spesielt tydelig i den «grønne transportomleggingen» som SV tar til orde for. Her vil SV omprioritere samfunnets ressurser fra motorveier til jernbane og kollektivtransport. Det skal skje i to etapper. Først dobbeltspor rundt de store byene, så nye linjer mellom landsdelene.

– Vi ønsker også å revolusjonere veiprisingen slik at de som kjører bil i et område der det ikke finnes kollektive alternativer skal komme mye bedre ut enn i dag. SV vil over på en modell som er i samsvar med de reelle kostnadene, der en dieselbil i Oslo koster samfinner 30 kroner per mil, mens en dieseldrevet privatbil i Finnmark koster 3 kroner, sier nestleder i programkomiteen, Torgeir Knag Fylkesnes, til NTB.

GPS-innkreving

Og her ønsker SV å ta i bruk ny teknikk. Ett alternativ er å benytte køfribrikker, et annet er å bygge disse ut med en GPS-innretning som registrerer hvilke avgiftssoner en bilist har kjørt i, uten at det går fram nøyaktig hvor.

SV mener jernbanen, som er avhengig av bevilgninger over statsbudsjettet, har vært diskriminert sammenlignet med veiene. Også her ønsker SV en omlegging.

– Vi ønsker for eksempel å kunne kreve inn bompenger på E6 i Troms for å kunne finansiere en utbygging av jernbane fra Narvik til Tromsø, sier Fylkesnes til NTB.

Tidlig skoleinnsats

SV vil hindre frafallet i videregående skole ved å satse mer på grunnskolen. De skal støtte lærere gjennom å oppgradere lærerutdanning og etterutdanning, men også gi elevene en mer praktisk og variert skoledag. Skolemåltidet er heller ikke gitt opp.

– I første omgang vil vi utvide ordningen med utdeling av frukt til å gjelde alle skoler. Deretter er målet å få inn et måltid på skolen, sier Inga Marte Thorkildsen.

Annonse
Annonse
Cxense Display
Innenriks

– Vi bygger for få boliger, og folketallet vokser. Da mener SV at vi må ta et sterkere politisk grep. Det er behov for en nasjonal boligplan som åpner for statlig regulering i pressområder, sier lederen i SVs programkomité Inga Marte Thorkildsen.

Boligstyring

Den sterkere offentlige styringen med boligpolitikken skal sikre utbygging av ikke-kommersielle leieboliger, en variert boligmasse og bedre hjelp til vanskeligstilte på boligmarkedet. SV vil doble byggingen av studentboliger til 2.000 per år i neste stortingsperiode.

– I dag blir flere og flere vanskeligstilte i boligmarkedet. Om lag halvparten av ungdommene som skal inn på markedet får hjelp fra foreldrene når de skal etablere seg, sier Torkildsen.

Få dissenser

Hun presenterte mandag et forslag til nytt arbeidsprogram for neste stortingsperiode som hun karakteriserer som «mer gjennomarbeidet» på miljøområdet. Torkildsen sier et samlet parti står bak programprosessen, med få dissenser.

– Dissensene har kommet på alkoholpolitikk og elektrifisering av oljeinstallasjoner, sier Torkildsen.

Transportomlegging

Miljøperspektivet er spesielt tydelig i den «grønne transportomleggingen» som SV tar til orde for. Her vil SV omprioritere samfunnets ressurser fra motorveier til jernbane og kollektivtransport. Det skal skje i to etapper. Først dobbeltspor rundt de store byene, så nye linjer mellom landsdelene.

– Vi ønsker også å revolusjonere veiprisingen slik at de som kjører bil i et område der det ikke finnes kollektive alternativer skal komme mye bedre ut enn i dag. SV vil over på en modell som er i samsvar med de reelle kostnadene, der en dieselbil i Oslo koster samfinner 30 kroner per mil, mens en dieseldrevet privatbil i Finnmark koster 3 kroner, sier nestleder i programkomiteen, Torgeir Knag Fylkesnes, til NTB.

GPS-innkreving

Og her ønsker SV å ta i bruk ny teknikk. Ett alternativ er å benytte køfribrikker, et annet er å bygge disse ut med en GPS-innretning som registrerer hvilke avgiftssoner en bilist har kjørt i, uten at det går fram nøyaktig hvor.

SV mener jernbanen, som er avhengig av bevilgninger over statsbudsjettet, har vært diskriminert sammenlignet med veiene. Også her ønsker SV en omlegging.

– Vi ønsker for eksempel å kunne kreve inn bompenger på E6 i Troms for å kunne finansiere en utbygging av jernbane fra Narvik til Tromsø, sier Fylkesnes til NTB.

Tidlig skoleinnsats

SV vil hindre frafallet i videregående skole ved å satse mer på grunnskolen. De skal støtte lærere gjennom å oppgradere lærerutdanning og etterutdanning, men også gi elevene en mer praktisk og variert skoledag. Skolemåltidet er heller ikke gitt opp.

– I første omgang vil vi utvide ordningen med utdeling av frukt til å gjelde alle skoler. Deretter er målet å få inn et måltid på skolen, sier Inga Marte Thorkildsen.

Følg oss på Facebook

Følg oss på Facebook

KOMMENTARER

Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display