Cxense Display
Cxense Display
LOGG INN
SØK
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

Slår alarm om nytt regjeringskvartal

REGJERINGSKVARTALET: Juristene i departementene føler seg overkjørt i prosessen om nytt regjeringskvartal, og advarer kommunalminister Jan Tore Sanner. - Håpløst, mener Juristforbundet.

Innenriks
Annonse
Annonse
Cxense Display

Nytt regjeringskvartal

 • Terrorbomben som rammet regjeringskvartalet 22. juli 2011, drepte åtte personer og skadd rundt 30.
 • Den 950 kilos bomben førte til omfattende skader på flere av regjeringsbygningene.
 • Regjeringen har besluttet å gjenoppbygge regjeringskvartalet, men har ikke konkludert med om de bombeskadde bygningene skal rives, eller om noen av bygningene skal bevares.
 • Svært mange, inkludert landets vernemyndigheter, er sterkt imot at Høyblokka og Y-blokken skal rives.
 • I en utredning bestilt av regjeringen i fjor sommer, ble det anbefalt å rive alle de skadde bygningene og bygge nytt.
 • Regjeringen skal før sommeren beslutte hvor mye som skal bygges i et nytt regjeringskvartal, men har varslet at spørsmålet om riving eller bevaring av H-blokken og Y-blokken kan komme senere.
 • Prisen for et nytt regjeringskvartal er anslått 15-16 milliarder kroner.
 • Kilde: NTB

- Det er rett og slett parodisk. Vi har ikke hatt muligheten til å gjennomføre en skikkelig utredning, som man må i alle andre sammenhenger, tordner presidenten i Norges Juristforbund, Curt A. Lier.

Han sikter til planene om et nytt regjeringskvartal der alle departementene skal samles, med unntak av Forsvarsdepartementet. Det siste året er det blitt lagt fram en rekke utredninger og rapporter om bygningene, men juristene som er ansatt i departementene reagerer på at de ikke er blitt spurt i prosessen.

De mener det er to alvorlige feil i planleggingen. Kvartalet blir for lite, og de ansatte vil ikke få gode nok arbeidsvilkår.

- Det største problemet er at tilsynelatende velger staten nok en gang en løsning som er for liten og begrenset. Det er et mønster vi ser når det skal bygges offentlige bygninger. Det utredes ikke godt nok, og blir vesentlig dyrere seinere, sier Lier til Dagsavisen, og trekker blant annet fram Oslofjordtunellen og A-hus som eksempler.

 

Dyrere og dårligere

Et av hovedargumentene bak å samle departementene er at man vil få et samlet fagmiljø. I dag er flere departementer spredt rundt i Oslo sentrum. Det mener Lier ikke vil skje når det bygges slik at alle får plass.

- Det koster ikke så mye å bygge stort nok i utgangspunktet, og det blir alltid vesentlig dyrere når man må rette det opp seinere. Og for det andre så frykter vi at konsekvenser blir at ansatte må sitte andre steder og at det ikke blir et samlet fagmiljø. Vi mener det er håpløst å foreta en avgjørelse før en ordentlig analyse er på plass, sier Lier.

 

Kontorlandskap

I tillegg til at juristene mener det bygges for lite, er de også kritiske til at det legges opp til åpne kontorlandskap uten faste plasser.

- Våre medlemmer i departementene har et veldig krevende arbeid der de følger opp politikere, utredninger, høringer og NOU-er. Det er arbeid der det er behov for konsentrasjon. Da er det ingen tvil om at en løsning som legger opp til kontorlandskap uten faste plasser må analyseres grundig. Når det ikke skjer er det sterkt kritikkverdig, mener Lier.

Juristforbundet har foretatt en undersøkelse blant sine medlemmer om arbeidsmiljø og trivsel. Der svarer hele 93 prosent at det viktigste for å levere optimalt er tilrettelegging for konsentrasjonsarbeid.

- Når det er så massiv motstand, mener vi det tilsier at det bør foreligge et skikkelig grunnlag, sier Lier.

 

Slår alarm

Han sier de har fått signaler om at saken skal opp i statsråd allerede i morgen, og at de nå er i tolvte time. Derfor velger de å rope høyt om saken.

- Det er derfor vi reagerer nå. Våre medlemmer hadde sett for seg at de skulle få en anledning til medbestemmelse, så dette kom brått på de ansatte. Når det ser ut til at de skal foreta en rask avgjørelse må vi slå alarm. Det er mange ting som taler for utsettelse og grundigere analyse, sier Lier.

stian.fyen@dagsavisen.no

 

Annonse
Annonse
Cxense Display
Innenriks

- Det er rett og slett parodisk. Vi har ikke hatt muligheten til å gjennomføre en skikkelig utredning, som man må i alle andre sammenhenger, tordner presidenten i Norges Juristforbund, Curt A. Lier.

Han sikter til planene om et nytt regjeringskvartal der alle departementene skal samles, med unntak av Forsvarsdepartementet. Det siste året er det blitt lagt fram en rekke utredninger og rapporter om bygningene, men juristene som er ansatt i departementene reagerer på at de ikke er blitt spurt i prosessen.

De mener det er to alvorlige feil i planleggingen. Kvartalet blir for lite, og de ansatte vil ikke få gode nok arbeidsvilkår.

- Det største problemet er at tilsynelatende velger staten nok en gang en løsning som er for liten og begrenset. Det er et mønster vi ser når det skal bygges offentlige bygninger. Det utredes ikke godt nok, og blir vesentlig dyrere seinere, sier Lier til Dagsavisen, og trekker blant annet fram Oslofjordtunellen og A-hus som eksempler.

 

Dyrere og dårligere

Et av hovedargumentene bak å samle departementene er at man vil få et samlet fagmiljø. I dag er flere departementer spredt rundt i Oslo sentrum. Det mener Lier ikke vil skje når det bygges slik at alle får plass.

- Det koster ikke så mye å bygge stort nok i utgangspunktet, og det blir alltid vesentlig dyrere når man må rette det opp seinere. Og for det andre så frykter vi at konsekvenser blir at ansatte må sitte andre steder og at det ikke blir et samlet fagmiljø. Vi mener det er håpløst å foreta en avgjørelse før en ordentlig analyse er på plass, sier Lier.

 

Kontorlandskap

I tillegg til at juristene mener det bygges for lite, er de også kritiske til at det legges opp til åpne kontorlandskap uten faste plasser.

- Våre medlemmer i departementene har et veldig krevende arbeid der de følger opp politikere, utredninger, høringer og NOU-er. Det er arbeid der det er behov for konsentrasjon. Da er det ingen tvil om at en løsning som legger opp til kontorlandskap uten faste plasser må analyseres grundig. Når det ikke skjer er det sterkt kritikkverdig, mener Lier.

Juristforbundet har foretatt en undersøkelse blant sine medlemmer om arbeidsmiljø og trivsel. Der svarer hele 93 prosent at det viktigste for å levere optimalt er tilrettelegging for konsentrasjonsarbeid.

- Når det er så massiv motstand, mener vi det tilsier at det bør foreligge et skikkelig grunnlag, sier Lier.

 

Slår alarm

Han sier de har fått signaler om at saken skal opp i statsråd allerede i morgen, og at de nå er i tolvte time. Derfor velger de å rope høyt om saken.

- Det er derfor vi reagerer nå. Våre medlemmer hadde sett for seg at de skulle få en anledning til medbestemmelse, så dette kom brått på de ansatte. Når det ser ut til at de skal foreta en rask avgjørelse må vi slå alarm. Det er mange ting som taler for utsettelse og grundigere analyse, sier Lier.

stian.fyen@dagsavisen.no

 

Nytt regjeringskvartal

 • Terrorbomben som rammet regjeringskvartalet 22. juli 2011, drepte åtte personer og skadd rundt 30.
 • Den 950 kilos bomben førte til omfattende skader på flere av regjeringsbygningene.
 • Regjeringen har besluttet å gjenoppbygge regjeringskvartalet, men har ikke konkludert med om de bombeskadde bygningene skal rives, eller om noen av bygningene skal bevares.
 • Svært mange, inkludert landets vernemyndigheter, er sterkt imot at Høyblokka og Y-blokken skal rives.
 • I en utredning bestilt av regjeringen i fjor sommer, ble det anbefalt å rive alle de skadde bygningene og bygge nytt.
 • Regjeringen skal før sommeren beslutte hvor mye som skal bygges i et nytt regjeringskvartal, men har varslet at spørsmålet om riving eller bevaring av H-blokken og Y-blokken kan komme senere.
 • Prisen for et nytt regjeringskvartal er anslått 15-16 milliarder kroner.
 • Kilde: NTB
Følg oss på Facebook

Følg oss på Facebook

KOMMENTARER

Annonse
Annonse
Cxense Display