Cxense Display
Cxense Display
LOGG INN
SØK
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

Roses for Russland

- Norges forhold til Russland har aldri vært så bra som nå, og det er i stor grad Jonas Gahr Støres fortjeneste.

Innenriks
Annonse
Annonse
Cxense Display

Det sier visedirektør Arild Moe ved Fridtjof Nansens Institutt, som i likhet med flere andre peker på delelinjeavtalen mellom Norge og Russland i 2010 som Støres største suksess i nordområdene - et område Støre tidlig utpekte som Norges viktigste strategiske satsingsområde.

- Delelinjeavtalen står som en bauta etter Støre. Avtalen kan på ingen måte kun tilskrives ham, men den atmosfæren og det forholdet til Russland som ble utviklet under Støre var en forutsetning for at delelinjeavtalen kom på plass. Avtalen ville ikke kommet på plass dersom forholdet mellom Norge og Russland ikke var så godt som det var, sier Moe til Dagsavisen.

Etter Jonas Gahr Støres sju år som utenriksminister får han jevnt over gode skussmål fra eksperter fra utenriksfeltet.

 

Satte nord på kartet

Moe mener det ville blitt en økt fokusering på nordområdene under alle omstendigheter, men at Støres personlige engasjement har forsterket dette.

- Han har dreid oppmerksomheten mot nord, både i Norge og internasjonalt, slik at Arktis og nordområdene tas med i betraktning på en mer selvfølgelig måte i dag enn for noen år siden, sier Moe som likevel påpeker at utenriksministeren har hatt begrensede konkrete virkemidler.

- Mye i nordområdepolitikken ligger under andre departementer som han ikke direkte kan styre, blant annet en rekke faktorer på petroleumssiden. Noe av grunnlaget for hans engasjement var hans forestilling om at man vil se en rask og stor utvikling av petroleumsvirksomheten på russisk side. Det har gått saktere enn ventet, og nå er Shtokman-prosjektet meget usikkert. Samtidig har man fått en mer positiv utvikling på norsk sokkel i Barentshavet enn man så for seg for noen år siden, sier Moe.

Han tror forholdet til Russland vil fortsette å være godt.

- Ingen andre innenfor det nåværende regjeringskollegiet er bedre skikket enn Espen Barth Eide til å føre dette videre, mener Arild Moe.

 

Ros fra Bildt

Leder for utenrikskomiteen på Stortinget, Ine Marie Eriksen Søreide (H), trekker også fram delelinjeavtalen med Russland som en av de viktigste resultatene under Støre.

- Det var et resultat av 40 års arbeid, og han var ikke alene om det, men det var veldig viktig å få den på plass, sier Søreide.

Men Støre har samtidig vært for forsiktig med å kritisere Russland for brudd på menneskerettigheter, mener Søreide.

- Norge har vært for lite tydelig når det gjelder brudd på menneskerettigheter i vårt nærområde der Norge har interesser, som Russland, Hviterussland og Ukraina, sier hun, og påpeker også at Norges regjering har hatt for lite fokus på Norges rolle i Europa de siste årene.

- Men i utenrikspolitikken er vi for øvrig stort sett enige om de lange linjene, og vi har hatt et godt samarbeid med Støre, sier Søreide.

Også Sveriges konservative utenriksminister Carl Bildt roser Støre.

- Støre har vært en fabelaktig utenriksminister for Norge. Han har vært sentral i å ta nordisk samarbeid og nordområdesakene store skritt videre, skrev Bildt på Twitter i går.

 

Dialogministeren

Forsker Cecilie Hellestveit ved International Law and Policy Institute tar fram superlativene om Støre.

- Han har vært en helt fremragende utenriksminister, både gjennom sin opptreden internasjonalt og måte å åpne for utenrikspolitisk debatt her hjemme, sier Hellestveit og trekker fram klasevåpenkonvensjonen og delelinjeavtalen som konkrete resultater.

Ordet «dialog» henger ved Støre etter hans tid som utenriksminister. At Norge under Støre valgte å ha dialog med den palestinske bevegelsen Hamas skapte debatt.

- Det var en kontroversiell beslutning i en del miljøer, men når man ønsker å snakke med alle parter i konflikter, er det en naturlig konsekvens av dialogrollen. Det vitner om en koherens (sammenheng) i politikken, sier Hellestveit som sier det er vanskelig å måle effekten av dialogpolitikk.

- Det gir ikke konkrete resultater på samme måte som for eksempel arbeidet med en delelinjeavtale, men har vist at Norge som bitte liten nasjon kan markere seg. At forhandlingene mellom FARC og regjeringen i Colombia skal holdes i Norge er en fjær i hatten for Norges dialogarbeid under Støre, sier Hellestveit.

asne.gullikstad@dagsavisen.no

Annonse
Annonse
Cxense Display
Innenriks

Det sier visedirektør Arild Moe ved Fridtjof Nansens Institutt, som i likhet med flere andre peker på delelinjeavtalen mellom Norge og Russland i 2010 som Støres største suksess i nordområdene - et område Støre tidlig utpekte som Norges viktigste strategiske satsingsområde.

- Delelinjeavtalen står som en bauta etter Støre. Avtalen kan på ingen måte kun tilskrives ham, men den atmosfæren og det forholdet til Russland som ble utviklet under Støre var en forutsetning for at delelinjeavtalen kom på plass. Avtalen ville ikke kommet på plass dersom forholdet mellom Norge og Russland ikke var så godt som det var, sier Moe til Dagsavisen.

Etter Jonas Gahr Støres sju år som utenriksminister får han jevnt over gode skussmål fra eksperter fra utenriksfeltet.

 

Satte nord på kartet

Moe mener det ville blitt en økt fokusering på nordområdene under alle omstendigheter, men at Støres personlige engasjement har forsterket dette.

- Han har dreid oppmerksomheten mot nord, både i Norge og internasjonalt, slik at Arktis og nordområdene tas med i betraktning på en mer selvfølgelig måte i dag enn for noen år siden, sier Moe som likevel påpeker at utenriksministeren har hatt begrensede konkrete virkemidler.

- Mye i nordområdepolitikken ligger under andre departementer som han ikke direkte kan styre, blant annet en rekke faktorer på petroleumssiden. Noe av grunnlaget for hans engasjement var hans forestilling om at man vil se en rask og stor utvikling av petroleumsvirksomheten på russisk side. Det har gått saktere enn ventet, og nå er Shtokman-prosjektet meget usikkert. Samtidig har man fått en mer positiv utvikling på norsk sokkel i Barentshavet enn man så for seg for noen år siden, sier Moe.

Han tror forholdet til Russland vil fortsette å være godt.

- Ingen andre innenfor det nåværende regjeringskollegiet er bedre skikket enn Espen Barth Eide til å føre dette videre, mener Arild Moe.

 

Ros fra Bildt

Leder for utenrikskomiteen på Stortinget, Ine Marie Eriksen Søreide (H), trekker også fram delelinjeavtalen med Russland som en av de viktigste resultatene under Støre.

- Det var et resultat av 40 års arbeid, og han var ikke alene om det, men det var veldig viktig å få den på plass, sier Søreide.

Men Støre har samtidig vært for forsiktig med å kritisere Russland for brudd på menneskerettigheter, mener Søreide.

- Norge har vært for lite tydelig når det gjelder brudd på menneskerettigheter i vårt nærområde der Norge har interesser, som Russland, Hviterussland og Ukraina, sier hun, og påpeker også at Norges regjering har hatt for lite fokus på Norges rolle i Europa de siste årene.

- Men i utenrikspolitikken er vi for øvrig stort sett enige om de lange linjene, og vi har hatt et godt samarbeid med Støre, sier Søreide.

Også Sveriges konservative utenriksminister Carl Bildt roser Støre.

- Støre har vært en fabelaktig utenriksminister for Norge. Han har vært sentral i å ta nordisk samarbeid og nordområdesakene store skritt videre, skrev Bildt på Twitter i går.

 

Dialogministeren

Forsker Cecilie Hellestveit ved International Law and Policy Institute tar fram superlativene om Støre.

- Han har vært en helt fremragende utenriksminister, både gjennom sin opptreden internasjonalt og måte å åpne for utenrikspolitisk debatt her hjemme, sier Hellestveit og trekker fram klasevåpenkonvensjonen og delelinjeavtalen som konkrete resultater.

Ordet «dialog» henger ved Støre etter hans tid som utenriksminister. At Norge under Støre valgte å ha dialog med den palestinske bevegelsen Hamas skapte debatt.

- Det var en kontroversiell beslutning i en del miljøer, men når man ønsker å snakke med alle parter i konflikter, er det en naturlig konsekvens av dialogrollen. Det vitner om en koherens (sammenheng) i politikken, sier Hellestveit som sier det er vanskelig å måle effekten av dialogpolitikk.

- Det gir ikke konkrete resultater på samme måte som for eksempel arbeidet med en delelinjeavtale, men har vist at Norge som bitte liten nasjon kan markere seg. At forhandlingene mellom FARC og regjeringen i Colombia skal holdes i Norge er en fjær i hatten for Norges dialogarbeid under Støre, sier Hellestveit.

asne.gullikstad@dagsavisen.no

Følg oss på Facebook

Følg oss på Facebook

KOMMENTARER

Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display