Cxense Display
Cxense Display
LOGG INN
SØK
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

- Mistillit til studentene

Studentorganisasjonen Velferdstinget i Oslo og Akershus frykter studentdemokratiets død med ny studentsamskipnadslov.

Innenriks
Annonse
Annonse
Cxense Display

Stortinget skal snart ta stilling til regjeringens forslag til ny studentsamskipnadslov. Studentsamskipnadene tar seg av studentenes velferdsbehov, som studentboliger, studentbarnehager og helsetjenesten. Studentsamskipnadene skal ifølge dagens lov ha et studentflertall i styrene for at studentene skal få siste ord. Blant de foreslåtte endringene er to tredjedels flertall ved styrebehandling av viktige saker og at Kunnskapsdepartementet skal kunne avsette et styre og innsette et midlertidig styre i individuelle samskipnader der styrene ikke fungerer som de skal.

Årsaken til at man ønsker å innføre to tredjedels flertall, er at noen særlig viktige saker bør vedtas med et så stort flertall.

Denne forklaringen er for dårlig, mener Velferdstinget i Oslo og Akershus.

 

Fjerner studentflertall

- Særlig er det å innføre to tredjedels flertall i noen avstemninger en stor endring fordi det fjerner studentflertallet i samskipnadsstyrene. Det er et brudd med det som er hele intensjonen med samskipnadene, nemlig at studentene skal ha det siste ordet, sier lederen for Velferdstinget i Oslo og Akershus, Birgit Skarstein.

Samtidig er hun kritisk til at staten, ved Kunnskapsdepartementet, kan gå inn og avsette et samskipnadsstyre som departementet oppfatter at ikke fungerer tilfredsstillende. Dette mener Velferdsstinget er brudd på det selvstyret som samskipnadene skal ha.

- Dette krever at departementet setter seg inn i hvordan samtlige samskipnadsstyrer fungerer over hele landet. Uten å ha gjort det, blir det vanskelig for dem å kunne begrunne hvorfor de avsetter et styre. Trusselen om å kunne bli avsatt av staten vil være med på å umyndiggjøre styrene. At departementet kan kaste styret for feil som tidligere er begått, vil også i seg selv være en krenkelse av autonomien, sier Skarstein.

 

Rektor med på laget

Rektoren ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, er helt på linje med studentene i at kravet om to tredjedels flertall framstår som mistillit til studentene. Han kjenner seg ikke igjen i at studentene kan bidra til å sette samskipnadens økonomi over styr.

- Jeg vil heller si tvert imot: Jeg opplever studentene som meget dyktige og ansvarsfulle individer, også i styrearbeidet. Å kreve kvalifisert flertall framstår derfor som noe helt nytt og som en grunnleggende mistillit til studentene i samskipnadsstyrene, sier Ottersen.

Han mener dette lovforslaget kan tyde på at regjeringen ikke har den nødvendige tilliten til samskipnadene som organisasjon.

- I denne saken er studentene og ledelsen helt på linje: Det er ingen grunn til å innføre lovendringer på bakgrunn av noen saker enkelte steder. Jeg stiller spørsmål ved bakgrunnen for hele lovforslaget, sier han.

 

Kan ikke kommentere

Kunnskapsdepartementets politiske ledelse opplyser at de ikke har anledning til å kommentere denne saken.

martin.moland@dagsavisen.no

Annonse
Annonse
Cxense Display
Innenriks

Stortinget skal snart ta stilling til regjeringens forslag til ny studentsamskipnadslov. Studentsamskipnadene tar seg av studentenes velferdsbehov, som studentboliger, studentbarnehager og helsetjenesten. Studentsamskipnadene skal ifølge dagens lov ha et studentflertall i styrene for at studentene skal få siste ord. Blant de foreslåtte endringene er to tredjedels flertall ved styrebehandling av viktige saker og at Kunnskapsdepartementet skal kunne avsette et styre og innsette et midlertidig styre i individuelle samskipnader der styrene ikke fungerer som de skal.

Årsaken til at man ønsker å innføre to tredjedels flertall, er at noen særlig viktige saker bør vedtas med et så stort flertall.

Denne forklaringen er for dårlig, mener Velferdstinget i Oslo og Akershus.

 

Fjerner studentflertall

- Særlig er det å innføre to tredjedels flertall i noen avstemninger en stor endring fordi det fjerner studentflertallet i samskipnadsstyrene. Det er et brudd med det som er hele intensjonen med samskipnadene, nemlig at studentene skal ha det siste ordet, sier lederen for Velferdstinget i Oslo og Akershus, Birgit Skarstein.

Samtidig er hun kritisk til at staten, ved Kunnskapsdepartementet, kan gå inn og avsette et samskipnadsstyre som departementet oppfatter at ikke fungerer tilfredsstillende. Dette mener Velferdsstinget er brudd på det selvstyret som samskipnadene skal ha.

- Dette krever at departementet setter seg inn i hvordan samtlige samskipnadsstyrer fungerer over hele landet. Uten å ha gjort det, blir det vanskelig for dem å kunne begrunne hvorfor de avsetter et styre. Trusselen om å kunne bli avsatt av staten vil være med på å umyndiggjøre styrene. At departementet kan kaste styret for feil som tidligere er begått, vil også i seg selv være en krenkelse av autonomien, sier Skarstein.

 

Rektor med på laget

Rektoren ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, er helt på linje med studentene i at kravet om to tredjedels flertall framstår som mistillit til studentene. Han kjenner seg ikke igjen i at studentene kan bidra til å sette samskipnadens økonomi over styr.

- Jeg vil heller si tvert imot: Jeg opplever studentene som meget dyktige og ansvarsfulle individer, også i styrearbeidet. Å kreve kvalifisert flertall framstår derfor som noe helt nytt og som en grunnleggende mistillit til studentene i samskipnadsstyrene, sier Ottersen.

Han mener dette lovforslaget kan tyde på at regjeringen ikke har den nødvendige tilliten til samskipnadene som organisasjon.

- I denne saken er studentene og ledelsen helt på linje: Det er ingen grunn til å innføre lovendringer på bakgrunn av noen saker enkelte steder. Jeg stiller spørsmål ved bakgrunnen for hele lovforslaget, sier han.

 

Kan ikke kommentere

Kunnskapsdepartementets politiske ledelse opplyser at de ikke har anledning til å kommentere denne saken.

martin.moland@dagsavisen.no

Følg oss på Facebook

Følg oss på Facebook

KOMMENTARER

Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display