Cxense Display
Cxense Display
LOGG INN
SØK
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display

Kan forbli bilgate

Sykkelfelt fjernes. Biler prioriteres. 
I gate etter gate i Oslo sentrum blir det verre å være syklist.

Innenriks
Annonse
Annonse
Cxense Display

Nå er det Markveien på Grünerløkka som skal gjøres mindre tilgjengelig for syklister, stikk i strid med alle politiske løfter om å satse på sykkelen.

- Målsettingen om et sammenhengende sykkelnett perforeres og uthules. Hull i sykkelveinettet skaper barrierer mot sykling. Det blir som å bygge dobbeltspor for togene, men ikke helt fram til stasjonen, sier Rune Gjøs, generalsekretær i Syklistenes Landsforening.

 

Vil fjerne sykkelfelt

I likhet med mange andre jublet han da Oslo bystyre i 2010 fattet et enstemmig vedtak om «omgjøring av Markveien til gå- og handlegate.»

Bystyret ga også byrådet beskjed om å «særlig vurdere hvordan det kan legges bedre til rette for syklister, herunder å legge til rette for sykkeltrasé i Markveien.»

Nå er det blitt kjent at Bymiljøetaten vil følge opp dette vedtaket ved å fjerne sykkelfeltet i Markveien. Samtidig skal «dagens kjøremønster opprettholdes med enveiskjøring for bil i de fleste kvartaler.»

Ane Marthe Holen (29) er en av mange som daglig sykler i Markveien.

- Det å fjerne sykkelfeltet vil være helt håpløst. Det er allerede for få sykkelfelt i Oslo. Og altfor mange steder mangler det sammenhengende sykkelfelt. Det gjør det farlig å sykle, sier Holen.

 

- Dolkes i ryggen

Gågateforslaget kom opprinnelig fra SV. Nå raser partiet mot Bymiljøetatens overkjøring av politikerne.

- Dette er totalt uakseptabelt! Bymiljøetaten dolker bystyret og syklistene i ryggen, sier Ingvild Reymert, bystyremedlem for partiet.

Abdullah Alsabeehg, fraksjonsleder for Oslo Ap i Samferdsels- og miljøkomiteen, er like opprørt.

- Det som skjer i Markveien er bare ett av mange eksempler på at sykkelveier blir fjernet. Dette er en skandale, sier han.

Bymiljøetaten er ikke enig.

- Etaten mener at å bygge etter gjeldende reguleringsplan for Markveien ivaretar intensjonen i bystyrets vedtak, skriver kommunikasjonsdirektør Alise Davidsen i en e-post til Dagsavisen.

Mer har hun ikke å si om dette. I stedet henviser hun til ansvarlig byråd, Ola Elvestuen.

Reymert mener det er soleklart hva Elvestuen nå må gjøre.

- Det skal ikke være slik at administrasjonen ignorerer politiske vedtak. Bymiljøetaten plikter å følge opp bystyrets vedtak. Elvestuen, som selv stemte for å gjøre om Markveien til gågate, må rydde opp, sier hun.

 

Gradvis forverring

Syklistenes Landsforening konstaterer at det som nå er i ferd med å skje i Markveien, allerede har skjedd i andre gater.

- Sykkelforholdene er blitt dårligere flere steder i Oslo sentrum de siste årene, sier Gjøs.

- Dette gjelder både for Jernbanetorget, Carl Berners plass, Grensen/Stortorvet, Geita Bru i Gamlebyen og i Bogstadveien/Hegdehaugsveien. Ingen av disse stedene er det nå tilrettelagt for sykkel.

Han har mottatt en rekke henvendelser fra rasende og frustrerte syklister etter at det ble kjent at Markveien snart skal miste sykkelfeltet sitt.

- Enkelte sier at det ikke er politikerne som er problemet, men administrasjonen som ikke følger opp politiske vedtak. Kommunerevisjonen har da også tidligere påpekt manglende vilje til å følge opp politiske vedtak, påpeker Gjøs.

 

Kan forbli en bilgate

INGEN GARANTIER: Byråd Ola Elvestuen kan ikke garantere at bilene blir borte fra Markveien.

- Hensikten er å få til en oppgradering av Markveien, slik at gaten fungerer bedre for gående, men også for syklende, sier Elvestuen, som er byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

- Men det er ikke gitt at bilene blir borte fra Markveien?

- Vi skal også se på de konsekvensene gågate i Markveien gir for kjøremønsteret på Grünerløkka. En stenging av Markveien for bilkjøring vil jo få konsekvenser også for andre gater.

 Sykkelveinett

- Bymiljøetaten vil fjerne sykkelfeltet i Markveien. Også andre steder er forholdene blitt dårligere for syklistene. Er det ikke plass til sykler i alle gater i Oslo?

- Oslo må få et sammenhengende sykkelveinett, men det er ikke planlagt sykkelveier i alle gater. I Grensen er det ikke plass, i Bogstadveien ligger sykkelveien i sidegatene, oppgraderingen av Jernbanetorget var i hovedsak en statlig reguleringsprosess.

- Du stemte jo selv for gågate i Markveien i 2010. Hva synes du om at Bymiljøetaten nå foreslår fortsatt biltrafikk der?

- Bymiljøetaten har gjort sine faglige vurderinger, og nå må vi gjøre våre egne, og så får vi se hva vi til slutt bestemmer.

 

Politisk valg

- SV mener Bymiljøetaten har dolket bystyret i ryggen i denne saken. Hva mener du?

- Bymiljøetaten sendte i forrige bystyreperiode et notat til samferdsels- og miljøkomiteen, hvor de forteller om hvordan de tolker bystyrevedtaket. Men det som er viktig nå, er at jeg kommer til å se nærmere på forslaget til Bymiljøetaten og vurdere om det er godt nok, og så må jeg selvfølgelig komme tilbake til samferdsels- og miljøkomiteen om dette. Her må det foretas valg som har en politisk forankring og som ikke bare er begrunnet ut fra en rent faglig vurdering.

tor.sandberg@dagsavisen.no

Annonse
Annonse
Cxense Display
Innenriks

Nå er det Markveien på Grünerløkka som skal gjøres mindre tilgjengelig for syklister, stikk i strid med alle politiske løfter om å satse på sykkelen.

- Målsettingen om et sammenhengende sykkelnett perforeres og uthules. Hull i sykkelveinettet skaper barrierer mot sykling. Det blir som å bygge dobbeltspor for togene, men ikke helt fram til stasjonen, sier Rune Gjøs, generalsekretær i Syklistenes Landsforening.

 

Vil fjerne sykkelfelt

I likhet med mange andre jublet han da Oslo bystyre i 2010 fattet et enstemmig vedtak om «omgjøring av Markveien til gå- og handlegate.»

Bystyret ga også byrådet beskjed om å «særlig vurdere hvordan det kan legges bedre til rette for syklister, herunder å legge til rette for sykkeltrasé i Markveien.»

Nå er det blitt kjent at Bymiljøetaten vil følge opp dette vedtaket ved å fjerne sykkelfeltet i Markveien. Samtidig skal «dagens kjøremønster opprettholdes med enveiskjøring for bil i de fleste kvartaler.»

Ane Marthe Holen (29) er en av mange som daglig sykler i Markveien.

- Det å fjerne sykkelfeltet vil være helt håpløst. Det er allerede for få sykkelfelt i Oslo. Og altfor mange steder mangler det sammenhengende sykkelfelt. Det gjør det farlig å sykle, sier Holen.

 

- Dolkes i ryggen

Gågateforslaget kom opprinnelig fra SV. Nå raser partiet mot Bymiljøetatens overkjøring av politikerne.

- Dette er totalt uakseptabelt! Bymiljøetaten dolker bystyret og syklistene i ryggen, sier Ingvild Reymert, bystyremedlem for partiet.

Abdullah Alsabeehg, fraksjonsleder for Oslo Ap i Samferdsels- og miljøkomiteen, er like opprørt.

- Det som skjer i Markveien er bare ett av mange eksempler på at sykkelveier blir fjernet. Dette er en skandale, sier han.

Bymiljøetaten er ikke enig.

- Etaten mener at å bygge etter gjeldende reguleringsplan for Markveien ivaretar intensjonen i bystyrets vedtak, skriver kommunikasjonsdirektør Alise Davidsen i en e-post til Dagsavisen.

Mer har hun ikke å si om dette. I stedet henviser hun til ansvarlig byråd, Ola Elvestuen.

Reymert mener det er soleklart hva Elvestuen nå må gjøre.

- Det skal ikke være slik at administrasjonen ignorerer politiske vedtak. Bymiljøetaten plikter å følge opp bystyrets vedtak. Elvestuen, som selv stemte for å gjøre om Markveien til gågate, må rydde opp, sier hun.

 

Gradvis forverring

Syklistenes Landsforening konstaterer at det som nå er i ferd med å skje i Markveien, allerede har skjedd i andre gater.

- Sykkelforholdene er blitt dårligere flere steder i Oslo sentrum de siste årene, sier Gjøs.

- Dette gjelder både for Jernbanetorget, Carl Berners plass, Grensen/Stortorvet, Geita Bru i Gamlebyen og i Bogstadveien/Hegdehaugsveien. Ingen av disse stedene er det nå tilrettelagt for sykkel.

Han har mottatt en rekke henvendelser fra rasende og frustrerte syklister etter at det ble kjent at Markveien snart skal miste sykkelfeltet sitt.

- Enkelte sier at det ikke er politikerne som er problemet, men administrasjonen som ikke følger opp politiske vedtak. Kommunerevisjonen har da også tidligere påpekt manglende vilje til å følge opp politiske vedtak, påpeker Gjøs.

 

Kan forbli en bilgate

INGEN GARANTIER: Byråd Ola Elvestuen kan ikke garantere at bilene blir borte fra Markveien.

- Hensikten er å få til en oppgradering av Markveien, slik at gaten fungerer bedre for gående, men også for syklende, sier Elvestuen, som er byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

- Men det er ikke gitt at bilene blir borte fra Markveien?

- Vi skal også se på de konsekvensene gågate i Markveien gir for kjøremønsteret på Grünerløkka. En stenging av Markveien for bilkjøring vil jo få konsekvenser også for andre gater.

 Sykkelveinett

- Bymiljøetaten vil fjerne sykkelfeltet i Markveien. Også andre steder er forholdene blitt dårligere for syklistene. Er det ikke plass til sykler i alle gater i Oslo?

- Oslo må få et sammenhengende sykkelveinett, men det er ikke planlagt sykkelveier i alle gater. I Grensen er det ikke plass, i Bogstadveien ligger sykkelveien i sidegatene, oppgraderingen av Jernbanetorget var i hovedsak en statlig reguleringsprosess.

- Du stemte jo selv for gågate i Markveien i 2010. Hva synes du om at Bymiljøetaten nå foreslår fortsatt biltrafikk der?

- Bymiljøetaten har gjort sine faglige vurderinger, og nå må vi gjøre våre egne, og så får vi se hva vi til slutt bestemmer.

 

Politisk valg

- SV mener Bymiljøetaten har dolket bystyret i ryggen i denne saken. Hva mener du?

- Bymiljøetaten sendte i forrige bystyreperiode et notat til samferdsels- og miljøkomiteen, hvor de forteller om hvordan de tolker bystyrevedtaket. Men det som er viktig nå, er at jeg kommer til å se nærmere på forslaget til Bymiljøetaten og vurdere om det er godt nok, og så må jeg selvfølgelig komme tilbake til samferdsels- og miljøkomiteen om dette. Her må det foretas valg som har en politisk forankring og som ikke bare er begrunnet ut fra en rent faglig vurdering.

tor.sandberg@dagsavisen.no

Følg oss på Facebook

Følg oss på Facebook

KOMMENTARER

Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display
Annonse
Annonse
Cxense Display