Annonse
overrekkelse: Vinner av Bibliotekprisen for Buskerud 2016, skolebibliotekar Marit Gautneb t.v., Birger Brynildsen og Hanne Stuve, begge fra NBF Buskerud og ordfører Tore Opdal Hansen, som blant annet trakk fram Gautnebs betydning for språkutvikling for elever med innvandrerbakgrunn.FOTO: Birgitte Simensen Berg

Vant gjev pris

– Ikke alle barn og unge har tilgang til litteratur, og det er betenkelig, sier eneste skolebibliotekar i Drammen.

Annonse
Lokale nyheter

– Skolebiblioteket kan utgjøre en forskjell for barn og unge, mener Marit Gautneb, skolebibliotekar ved Gulskogen skole og årets vinner av Bibliotekprisen i Buskerud. Hun håper prisen vil være med på å sette skolebiblioteket i fokus, både blant skolene og politikerne.

– Det er ikke alle som harbøker hjemme, så for skolen er prisen en bekreftelse på at vi skal fortsette med å åpne boka for flest mulig barn. Prisen er også en stor motivasjon for videre jobbing, redegjør Gautneb.

I juryens begrunnelse heter det blant annet at Gautneb får prisen for å ha bygget opp et av landets beste skolebibliotek i løpet av de siste femten årene. Hun har et stort engasjement for barne- og ungdomslitteratur, og har hele tida aktivt formidlet litteratur på skolen.

– Først og fremst handler det om jevn jobbing hver eneste dag. Alle klassene er innom biblioteket en gang i uka, i tillegg kommer alle aktivitetene. Skolebiblioteket er knytta til skolefag og lesning, og er en møteplass og en arena hvor store møter små. En av aktivitetene er at niende trinn leser for andre trinn, det gir lesetrening for de store og trygghet og lyttetrening til de små, oppsummerer Gautneb og fortsetter;

– Vi arrangerer litteraturfest årlig og vi har litteratur på lista over valgfag, og driver systematisk formidling på ungdomstrinnet som sikrer at alle får tilgang til nye bøker – det er viktig å hjelpe barn og unge inn i bøkene.

Ordføreren fremhevet i sin tale under prisoverrekkelsen, at Marit Gautnebs arbeid har betydd mye for språkutvikling for elever med innvandrerbakgrunn, og at hennes dedikerte innsats har hatt stor betydning for elevenes forhold til litteratur og språk.

– Marit Gautneb, når liker du jobben din aller best?

– Når jeg ser en elev som oppdager ord og tekst, og når jeg ser det begeistrede blikket til en elev som har lest sin første bok.

elisabeth.helgeland.wold@dagsavisen.no

Annonse