Annonse
Vil ha svar: Per Olaf Lundteigen (Sp) har sendt skriftlig spørsmål til kommunalminister Jan Tore Sanner (H) om Marienlyst-saken. FOTO: KENNETH LIA SOLBERG

– Ukultur i Drammen kommune

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) liker dårlig hvordan bystyret i Drammen har håndtert Marienlyst-saken, og har sendt spørsmål om saken til kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Annonse
Lokale nyheter

– Det er tydeligvis en ukultur i Drammen kommune. Den går ut på at en skal sjonglere i planprosessen, slik at beslutninger som skal tas på overordnet nivå, ikke tas der, men på reguleringsplannivå. Det er det som Sivilombudsmannen påpeker at er en feil bruk av lovverk og forskrifter, sier Per Olaf Lundteigen, som er Buskerud-representant for Senterpartiet på Stortinget.

Skriftlig spørsmål

Onsdag sendte han spørsmål til kommunalminister Jan Tore Sanner (H) om hvorvidt Drammen kommunes behandling av saken er lovlig.

«Sivilombudsmannen uttaler at Fylkesmannen i Buskerud og Drammen kommune legger til grunn en uriktig rettsoppfatning ved behandling av Marienlyst-saken i Drammen. Mener statsråden at kommunens planvedtak, med tanke på betydningen for barn og unges interesser, er fattet på rett grunnlag?» spør Lundteigen i det skriftlige spørsmålet til statsråden. Spørsmålet må besvares innen fem virkedager, noe som betyr at svar kan ventes i neste uke.

Politiske vaktbikkjer

– Det virkelig alvorlige er barn og unges interesser når det gjelder Marienlyst-saken. Det er en gruppe som er generelt svake i samfunnet og som må ha sterke politiske vaktbikkjer for å ta vare på sine interesser, sier Lundteigen til Dagsavisen Fremtiden.

Bakgrunnen

Bakgrunnen for diskusjonen som nå pågår om Marienlyst er at bystyret i juni 2015 vedtok å omregulere deler av Marienlyst fra friområde til område for bolig og næring. I kjølvannet av dette ble aksjonsgruppa Redd Marienlyst dannet. Aksjonsgruppa mener vedtaket er ulovlig fordi det ikke ble gjort en konsekvensutredning i forkant. De klagde saken inn til Fylkesmannen. De fikk ikke medhold, og saken ble klaget videre inn til Sivilombudsmannen, som i sin tur mener Fylkesmannens og kommunens lovtolkning var feil. Fylkesmannen sto imidlertid på sitt og ville fremdeles ikke føre lovlighetskontroll med kommunens vedtak, og Sivilombudsmannen har ikke gått videre med saken.

Lundteigen forventer at Sanner vil sette ned foten.

– Gir han Drammen ryggdekning, vil han overse det Sivilombudsmannen har pekt på, og det vil være veldig spesielt, sier han.

Ordfører-kritikk

Lundteigen fyrer også løs en salve mot ordfører Tore Opdal Hansen (H).

– Han flyr jo utbyggingsinteressenes ærend i rekordfart, og er opptatt av å slå seg på brystet over folkeveksten i byen, fremfor blant annet å jobbe med kvalitet og dempe prisveksten på bolig i Drammen, sier han og legger til:

– Han har mer enn nok å ta tak i for å få en ny ledelseskultur i Drammen kommune.

Ordfører-svar

Ordføreren Hansen svarer slik:

– Nå er det bystyret som vedtar reguleringsplaner i Drammen, og alle partiene i bystyret legger stor vekt på gjøre det på en ryddig og god måte. I Marienlyst-saken har de valgt på eget initiativ å ta kontakt med departementet for å få avklaring på om det er Sivilombudsmannen eller Fylkesmannen som har rett. Det at det har blitt reist tvil omkring dette har vært grunn nok for oss til at vi avventer svar.

– Hva tenker du om Lundteigens kritikk direkte mot deg?

– Det er riktig at det er stor interesse for å bygge ut i Drammen, men fortsatt er det sånn at bystyret vedtar reguleringsplaner, og det er en grundig prosess som fører fram til beslutninger som fattes av bystyret. Det burde Lundteigen vite.

– Hva tenker du om den folkelige motstanden som har bygd seg opp mot Marienlyst-planene?

– Jeg tenker at det er bra med engasjement. Likegyldighet er ikke positivt. Engasjement, uansett hva det måtte være, det setter jeg pris på, sier han.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner kan ikke kommentere denne saken i media før han har svart Stortinget, opplyser Kommunaldepartementet.

Annonse