Annonse

– Tenk utafor boksen

Bom-aksjonistenes alternativ til Buskerudbypakke 2 har kreative forslag til hvordan de fleste trafikale problemer i Drammen kan løses.

Annonse
Lokale nyheter

– Først av alt må jeg presisere at dette er et motforslag, og at ingen av oss jobber med sånt som dette til daglig. Jeg synes likevel vi sparker godt ifra oss. Vårt hovedanliggende har vært å lede trafikken mest mulig utenom bysentrum, uten å måtte rive noens hjem, eller på andre måter skape nye problemer, sier aksjonsgeneral på Åskollen Gro Nyhus.

Innbyggerinitiativet for å få Buskerudbypakke 2 tilbake til tegnebrettet er ferdigstilt, og på nettsiden Nei til bommer innenfor Drammens kommunegrenser, skriver Nyhus at forslaget og totalt 5.072 underskrifter er oversendt Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune. Begge instanser har seks måneder på seg til å behandle, men aksjonistene har bedt om behandling så snart som mulig.

LES OGSÅ: Har levert innbyggerforslag

– Vedrørende finansiering av de forskjellige tiltakene mener vi ikke dette i så stor grad skal overlates bilistene. Man kan ikke kalle det et spleiselag når kommunen bare skal bidra med lommerusk – mens resten skal bompengefinansieres. Vi synes man skal se til den såkalte Oslomodellen, der man krever at boligutbyggerne – som genererer mye trafikk – også skal bidra. Om det må tas inn bompenger kan man i hvert fall i ikke sile ut noen bydeler, mener Nyhus.

I deres forslag er et hovedtiltak å legge ny E134 i tunnel fra Brakerøya til Vinnes, mens ny konnerudnedføring ledes gjennom ubebygd skog ned til Kobbervikdalen – for deretter å kobles rett på E18. Ved Eik ser de for seg et kollektivknutepunkt med ny togstasjon.

– Det viktigste for oss er ikke hvorvidt tunnelen svinger sånn eller sånn, men å finne løsninger til Drammens beste - så man kan få puste i sentrum. Når man klarte å bygge Spiralen for så mange herrens år siden, må det være mulig å komme fram til bedre løsninger enn i Buskerudbypakke 2, fastslår Nyhus.

Andre mål

– Vi tar forslaget på alvor, og det er tydelig at det ligger et betydelig arbeid bak. Men for å kunne gå nærmere inn på de enkelte delene, må det først gjennom en faglig vurdering, sier Rolf-Helge Grønås, daglig leder for sekretariatet i Buskerudby-samarbeidet.
Etter en kjapp gjennomlesing av «innbyggerinitiativet», påpeker han dog at aksjonsgruppa nok har en litt annen tilnærming til saken.
– Vi må forholde oss til statlige føringer. Dette gjelder særlig nullvekstmålet som ble vedtatt i forbindelse med klimaforliket. Det forutsetter at all trafikkvekst løses med miljøvennlige transportmidler. Det er ikke noe vi kan vedta oss bort fra lokalt. Jeg synes heller ikke det kommer fram hvordan de mener dette skal finansieres. Vi vet hvilke bomsnitt de ikke vil ha, men jeg kan ikke se at de har tegnet inn noen bommer i det hele tatt, sier Grønås.
 

 

 

Annonse