Annonse
tilskudd: Hugo Limkjær forklarer kuttene med at Drammen skal ta imot færre mindreårige flyktninger i 2017 og at reglene for tilskudd er endret. FOTO: KATRINE STRØM

– Tar penger fra dem som ikke kan tale sin sak

Ansatte på avdelingen for enslige mindreårige flyktninger i Drammen fortviler over omstillingsplan som kan halvere staben fra 28 til 14. De mener ledelsen tar fra de aller mest sårbare for å dekke inn andre budsjettposter.

Annonse
Lokale nyheter

En halvering av antallet ansatte fra 28 til 14 og kun ett bofellesskap. Det er kuttplanene ansatte på avdelingen for mindreårige flyktninger har fått forespeilet i en ny omstillingsprosess. Forklaringen er at IMDi kun har bedt Drammen om å bosette 10 ungdommer i år, mot 15 ungdommer de foregående årene. Det fører til et lavere inntektsgrunnlag som igjen fører kutt på avdelingen. Men de ansatte reagerer på denne fremstillingen.

– Tilskuddet til kommunen gjelder for fem år. For eksempel for ungdommene som kom i 2015 får vi årlige tilskudd fram til og med 2019. Så at det akkurat i 2017 kommer fem færre ungdommer har ikke så stor innvirkning på budsjettet. Det gjelder en brøkdel av inntektene, sier en av de ansatte.

– Vi får beskjed om at de må justere drift etter rammen de får, men rammen tilsvarer ikke å halvere avdelingen.

Dagsavisen Fremtiden har tidligere skrevet om hvordan de ansatte på avdelingen har blitt kalt bråkmakere når de reagerer på beslutninger de mener svekker ungdommenes situasjon. Derfor ønsker heller ingen av dem å kritisere ledelsen offentlig, i frykt for represalier. De har vært oppgitte over en kuttprosess som ikke har vært åpen og transparent. Sist gjaldt det bofellesskapet i Skogliveien 124 som først ble sommerstengt i fjor og deretter lagt ned, noe som kom overraskende på de ansatte. Nå er det besluttet å legge ned nok et bofellesskap. Dermed har avdelingen gått fra tre til ett bofellesskap på kort tid.

– Vi er oppgitte. Vi ser at det hele tida har vært en agenda om å legge ned bofellesskapene. Nå gjøres det på et grunnlag som ikke er reelt.

– Penger blir tatt fra dem som ikke kan tale sin sak. Vi er allerede nå på et minimumsnivå og er bekymret for framtida.

Viser til nye tilskuddsregler

 Færre ungdommer og nye regler fører til at kommunen får mindre penger. Det er svaret fra ledelsen.
– Staten har per januar endret finansieringssystemet slik at vi får betalt for de kommunen faktisk bosetter. Reduksjonen fører til en nedgang i refusjon fra staten i 2017, svarer virksomhetsleder i Senter for oppvekst, Hugo Limkjær, i en mail.
Han vil ikke si hvor mange ansatte som blir borte fra avdelingen.
– Ledelsen vil så snart som mulig legge fram en oppdatert bosettingsplan. Bosettingsplanen vil danne grunnlag for en ny bemanningsplan som vil vise behovet for antall ansatte.
Virksomhetslederen svarer ikke på argumentet om at tilskuddsmidler varer i fem år, og at reduksjonen fra 15 til 10 ungdommer i år betyr ganske lite.
 

 

 

Annonse