Annonse

Takk fra Horne

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom gir Ronny Johnsens tiltak alt de søkte om, dermed får enda flere barn av vanskeligstilte bli med på båttur i sommer.

Annonse
Lokale nyheter

– Dette betyr trolig at våre båtturer blir det største enkelttiltaket i regionen, og gjør at vi kan tilby turer i ni uker i sommer, forteller en glad daglig leder i Rett Fram opplevelser.

Med unntak av en uke der de samarbeider med Barnekreftforeningen og går fra Sandefjord, vil det bli dagsturer fra Drammen havn, enkelte dager med Horten som mål. Da skysses deltakere hjem med bil eller fraktes dit dagen etter for å bli med på seilasen hjem til Drammen. Planen er å bruke tre ulike båter gjennom sommeren.

Les også: Har ikke tatt ut lønn på to år

Takker Rett Fram

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) er glad for at regjeringen, i budsjettet for 2017, har satt av 193.4 millioner kroner til den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom.

– Jeg ønsker å takke Rett Fram opplevelser og alle andre som bidrar til å gi et godt fritids- og ferietilbud til barn som vokser opp i fattige familier. Vi vet at det ikke å kunne delta på lik linje med andre, er noe mange barn skammer seg over, skriver Horne i en mail til Dagsavisen Fremtiden.

Den endelige fordelingsoversikten, publisert på Barne- og likestillingsdepartementets (Bufdir) hjemmesider fredag, viser at totalt 12 tiltak i Drammen blir tilgodesett med til sammen 2.780.000 kroner. Aller mest får Kirkens Bymisjon til sine tiltak Skattkammeret og Friminuttet, med henholdsvis 600.000 og 500.000 kroner. Drammen kommune får 500.000 til sine gratis ferieaktiviteter for barn og unge. (Hele listen finnes her: www.bufdir.no)

Les også: Skuffet over politikerne

Kvier seg

Bufdir skriver dette om formålet med tilskuddsordningen: «Å motvirke og – eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Den skal bedre barn og unges muligheter for å få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.»

Rett Fram er med andre ord midt i blinken. Det er likevel ikke alltid så lett å finne fram til dem som trenger hjelpen mest.

– Det er en av de hardeste jobbene. Mange synes ikke det er lett å be om hjelp, og det føres ingen arkiv over barn som kan trenge en slik opplevelse. Stort sett er det foreldre, helsesøstre eller sosiallærere som tar kontakt med oss, og tidligere i år tok vi initiativ til en samarbeidskonferanse med frivilligheten. Nå får familier som bruker Barnas stasjon og andre organisasjoner også vite om våre tilbud, sier Johnsen – som nå har flere interesserte enn noensinne.

– Har du lyst til å være med eller kjenner du noen som burde få mulighet, er det enkleste å ta kontakt med Rett Fram opplevelser på sms eller e-post, alt finnes på www.rett-fram.no, oppfordrer Ronny Johnsen.

Les også:  Droppet trygg jobb for å hjelpe

pernille.vestengen@dagsavisen.no

Annonse