Annonse
Ikke sur: Da han gikk på folkeskolen ble moren hans spurt om noe var galt hjemme, siden gutten virket så alvorlig. Fortsatt mener stadig noen han ser sur ut. – Det er vel bare sånn jeg ser ut, gliser Martin Kolberg. FOTO: PERNILLE VESTENGEN

Ringreven rir igjen

Martin Kolberg (69) er like overbevist i dag som da han var 14 om at Aps politikk er det eneste saliggjørende.

Annonse
Lokale nyheter

Fortell litt om deg selv, hva du står for politisk og hva som blir de viktigste sakene for deg i valgkampen.

– Jeg er snart 69 år og har stått på lønningslista til Arbeiderpartiet i 43 år. Startet i AUF som 13-14-åring. Så vokste jeg også opp på Egge i Lier – der det bare var ett «parrti». Da jeg var 15 hadde jeg akkurat for dårlig karakter i norsk til at jeg kom inn på realskolen – så da begynte jeg å jobbe på Romika skofabrikk på Kjelstad. Siden har jeg jobbet. Du vet – sånt er ikke mulig i dag, og kompetansekravene kommer bare til å øke for kommende generasjoner. Jeg er opptatt av at alle må delta i samfunnet og være likestilte. Fellesskapsforståelsen er selve grunnlaget for at folk skal ha det bra. Fagbevegelsen er grunnmuren i et sosialdemokratisk samfunn, for i tillegg til stemmeretten har vi også makt til å påvirke gjennom å organisere oss og stå samlet. Det er Aps oppgave å beskytte fagbevegelsen politisk mot angrep fra høyresiden, som deres stadige forsøk på å svekke arbeidsmiljøloven. Vi må stå opp mot dem som vil øke forskjellene – og statsråder som snakker som om enkelte grupper er mindre vært enn «oss».

 

Nevn tre gode grunner til at velgerne skal stemme på Ap.

– Fordi vi vil sikre velferdsstatens opprettholdelse, som er en forutsetning for lykkelige liv og utvikling. Vi vil skape trygghet i arbeidslivet, ved blant annet å reversere alle stygge angrep på arbeidsmiljøloven. Og vi jobber for et samfunn der alle fortsatt kan se på hverandre som likeverdige.

 

Hvilke saker er viktigst for deg å jobbe for i Buskerud?

– Å sikre sykehusbyggingen på Brakerøya, igangsettelse av utbyggingen av ny Ringeriksbane og fortsatt drift ved Kongsberg sykehus.

Hvordan ser ditt Drømme-Norge ut i 2040?

– At vi til tross for den negative utviklingen i flere andre land, klarer å opprettholde velferdssamfunnet. At vi klarer å finne løsninger på miljøutfordringene og får en grønn og bærekraftig økonomi, ja, for det er vi helt nødt til. Også håper jeg vi har klart å unngå nye kriger. Vi skal ikke undervurdere hva valget av Donald Trump som amerikansk president kan komme til å bety.

 

Hva slags rolle bør Norge spille i verden?

– Vi bør fortsette bistandspolitikken vår, bevare en tydelig vestlig forankring – selv om Trump utfordrer dette – og for øvrig kjempe for demokratiet og verdens svakerestilte.

 

Hva bør Norge gjøre med oljen og gassen som er igjen på norsk sokkel?

– Jeg mener det må utvinnes på en systematisk og forsvarlig måte. Verdenssamfunnet har store klimautfordringer, men vil fortsatt være avhengige av olje og gass i mange år framover. I det perspektivet er ren gass og olje fra Norge et godt alternativ. Jeg synes også vi har kommet fram til et fornuftig kompromiss i Lofoten. Vi skal heller ikke glemme at oljeindustrien er en viktig «motor» for utvikling av annen industri.

 

Hva slags asyl- og integreringspolitikk bør Norge ha?

– Ap står for flyktningforliket og ønsker god kontroll med grensene. Akilleshælen er at vi ikke har en integreringspolitikk som fungerer godt nok. Når innvandrere og flyktninger i tillegg stigmatiseres av sin egen statsråd, får vi et moralsk og økonomisk problem. Norge er – og vil være – helt avhengig av innvandring, ellers blir vi ikke mange nok her i landet til å holde hjulene i gang. Bare tenk hvordan det ellers ville gått med eldreomsorgen, bygg- og anleggsbransjen og kollektivtrafikken.

 

Hvordan vil du beskrive de siste fire årene med Erna Solbergs regjering?

– Helt forskrekkelig, ved at de konsekvent har tatt fra dem som har minst og gitt til de som har mest. Det samme gjelder angrepene på arbeidsmiljøloven – og at de lar Listhaug fortsette. Hvor har det blitt av det anstendige Høyre? Denne utviklingen fortjener vi ikke. Vi vil ikke ha økte klasseskiller og mer utenforskap.

 

Hvilke ting i ditt eget partis program er du mest uenig i?

– Det klarer jeg ikke å svare på. Jeg synes programmet vårt i sum svarer godt på alle utfordringene i samfunnet vårt.

Hvor mange partier har du stemt på i løpet av ditt liv?

– Jeg vokste opp med at det bare var et «parrti» og det mener jeg fortsatt.

Hvem er ditt største politiske forbilde?

– Trygve Bratteli. For meg en grunnleggende ideolog. Hans politisk entreprenørskap var av stor betydning – både for oppbyggingen av landet og Arbeiderpartiet. Likevel framhevet han aldri seg selv og hadde alltid forståelse for de nederst ved bordet. Jeg håper han sitter på en krakk oppe i skyene – og jeg kan se ham for meg, med golfjakka, six pence-en og terylenebuksene – og passer på at vi gjør det vi skal i partiet.

 

Annonse