Annonse
Aktiv generasjon: Kirsti Kolle Grøndahl (73) har ledet Ap-veteraner som Gunnar Berge, Thorvald Stoltenberg og Arve Tellefsen i et råd med mål å gi partiprogrammet et bredere blikk på eldre og pensjonister. Også helsepolitisk talsperson Torgeir Micaelsen (37) ser viktigheten av oppdatert seniorpolitikk. FOTO: KATRINE STRØM

Mer enn sykehjem

Kirsti Kolle Grøndahl tror mange har sine beste år når de når hennes alder. Aktive seniorer blir en stadig viktigere gruppe i samfunnet, erkjenner Aps helsepolitiske talsperson Torgeir Micaelsen.

Annonse
Lokale nyheter

– Jeg har vært hos legen med kneet i dag, men det er jo ikke noe å bry noen med, føyser Strømsø-bosatte Grøndahl bort spørsmålet fra to lokale partikolleger om hvordan det står til. Den politiske tungvekteren ble i høst utpekt til leder for Aps eldreråd.

– Min mann var blant dem som nylig ble innkalt til Drammen kommunes markering av alle 75-åringer, et strålende opplegg som trakk fullt hus, og han har fått sin aktivitetskontakt, sier Grøndahl. Et av rådets adresseringer til det kommende Ap-landsmøtet 20.–23. april, er hvor mye tilbudet til seniorer varierer fra kommune til kommune, selv dem med samme tilgang på ressurser og fagfolk.

– Det er forsket mye og man vet hva som virker og ikke, og det fins en rekke ubyråkratiske kvalitetsindikatorer man kan legge til grunn for hva som må forbedres. Mat på sykehjem, antall pleiere med fagutdanning målt per innbygger, om hjemmetjenesten kommer når den skal, alt dette måles allerede i dag, men med en så nitid rapportering at man nesten gir opp, sier Grøndahl.

Møtepunkter

Hun er også opptatt av at eldrepolitikken hittil har handlet altfor ensidig om sykehjem og omsorg.

– Man skal yte et evne og få etter behov. Mange eldre kan også bidra mer, man kan ikke forvente at kommunen står klar med alt, sier hun. Flere grep kan gjøres for å inkludere friske eldre i et felles løft: Som man planlegger lekeplasser for barn, bør naturlige møtepunkter for eldre inn som et krav i kommunenes arealplanlegging – sentralt og med enkel atkomst, og for all del ikke atskilt fra annet folkeliv.

– Veldig mye av det som skjer for seniorer i dag, skjer på sykehjem. Men vi trenger en type arena der også næringsliv og arbeidsliv kan komme inn og treffe folk på deres premisser. Eldre vil alltid falle akterut overfor nyvinninger i vår digitale verden. Vi kan ikke la det være tilfeldig om man kommer seg med, men systematisere hvordan opplæring gis, sier Grøndahl. Hun tror det finnes mye ubrukt arbeidslyst også hos eldre selv. Rådet tenker seg en modell der man melder seg inn et kollektiv eller abonnerer på en slags medlemstjeneste. En sentral der de som har kompetanse å tilby kan henvende seg, mens andre legger fram sine behov og finner en match – ikke nødvendigvis gratis.

– En liten timelønn

– Nei, mange eldre har økonomi til å betale, og mange vil gjøre noe, men kanskje ikke helt gratis. En liten timelønn vil få flere til å føle seg verdsatt. Vi må selvfølgelig passe på at det ikke går utover fagarbeidere – men det er mye som ikke gjøres i dag, som pensjonister kan gjøre, sier Grøndahl og eksemplifiserer hjelp til innkjøp og kjøring, eller til å logge seg på digitale tjenester eller opprette profil på sosiale medier.

– Vi kan ikke fortsette å skyve minstepensjonistene foran oss. Noen skal få alt gratis, men det er ikke et behov alle har, sier Kirsti Kolle Grøndahl.

Torgeir Micaelsen er helsepolitisk talsperson i Ap, og skal sitte i redaksjonskomiteen under landsmøtet, der rådets forslag til programendringer skal knas inn sammen med resten av postene på agendaen. Han tror på en mild form for øremerking i en periode for å bygge opp et godt og minst mulig byråkratisk grunntilbud til alle kommunenes eldre innbyggere.

– Det må inn i en permanent fasong, sier Micaelsen.

Annonse