Annonse
Nok: Til motstanderne av kommunesammenslåingen har professor Jan Fridthjof Bernt beskrevet Bent Inge Byes (bildet) framgangsmetode som «Sterkt kritikkverdig, men neppe ulovlig». Bye minner om at de har stemt over saken tre ganger nå. FOTO: PERNILLE VESTENGEN

– Må sette strek nå

Magnus Weggesrud (Sp) synes ikke alt gikk riktig for seg 3. mai, da kommunestyret i Nedre Eiker nok en gang gikk for sammenslåing.

Annonse
Lokale nyheter

– 1. mai deltok mer enn tre ganger så mange i facebookaksjonen «Nedre Eiker sier NEI til Drammen – FORTSATT» sitt folketog, enn i det ordinære 1. mai-toget. Samtidig skrev over 500 mennesker under på oppropet om å trekke søknaden om kommunesammenslåing. I kommunestyremøtet 3. mai sto naturlig nok ennå ikke initiativet om å trekke søknaden på sakslista. Likevel velger ordføreren å ta opp spørsmålet, helt uten at verken befolkningen eller media er varslet. Siden folkeavstemningen viste at flertallet sier nei til å gå inn i en ny storkommune, mener jeg dette er helt respektløst, tordner Magnus Weggesrud, gruppeleder for Nedre Eiker Senterparti.

Under møtet informerer ordfører Bent Inge Bye (Ap) om underskriftskampanjen, og ber de folkevalgte om å stemme over ny behandling av saken.

For også i mars vedtok kommunestyret å avvise et forslag om å trekke søknaden om sammenslåing – etter at de i desember 2016 vedtok å gå imot folkeavstemningen og likevel søke om sammenslåing med Drammen og Svelvik. På denne tida hadde representantene blitt forespeilet at også regnskapsåret 2016 ville ende med dystre resultater.

Uventet utvikling

– Videre fremmer Gunnar Halvorsen (uavhengig) forslag om å avholde ekstraordinært kommunestyremøte, så innbyggeroppropet får den behandlingen det fortjener. Clas Brede Bråthen (Ap) mener det vil være samlende for bygda, og sier det må skje innen Stortingets behandling 8. juni. Forslaget blir nedstemt – med en stemmes overvekt. Deretter foreslår ordføreren at – vi der og da – skal stemme ja eller nei til å trekke søknaden. Resultatet blir at bare 12 stemmer for, forteller Weggesrud.

Han synes lite om ordførerens framgangsmetode, som han tolker som et triks for å få hamret saken unna så fort som mulig.

– Dette er min første periode som folkevalgt og jeg hadde aldri ventet at dette også skulle bli perioden der kommunen legges ned, samtidig som regnskapet ender på 40 millioner i overskudd og Nedre Eiker kommer ut av Robek-lista.

Må tenke framover

– Dette var ekstra skatteinntekter og bare en engangssum. Det hjelper fint lite når vi har 1,5 milliarder i gjeld – og investeringsbehovet de nærmeste årene ligger på omtrent det samme. Stiger renta blir det enda verre, påpeker Bent Inge Bye (Ap).

Han synes på ingen måte kommunestyret har opptrådt respektløst, når de tross alt velger å stemme over en sak for tredje gang.

– Også nå gikk et stort flertall inn for å opprettholde søknaden, og dermed synes jeg snart vi må sette strek for denne saken. Det er faktisk på tide å begynne å tenke framover, og det kan vi nå som søknaden om sammenslåing opprettholdes. Vi hadde ikke klart å møte de økonomiske utfordringene i kommende år alene, konstaterer Bye.

Annonse