Annonse
Feil: Advokat Svein Duesund mener dommene mot de tre utbyggerne, som har betalt for tjenester fra de korrupsjonssiktede byggesaksbehandlerne, vil kunne få store konsekvenser–om de frifinnes i lagmannsretten. BEGGE FOTO: PERNILLE VESTENGEN

– Ingen grunn til ikke å tro dem

Status så langt: Tre utbyggere dømt til fem – seks måneders fengsel. Alle tre har anket.

Annonse
Lokale nyheter

– Ja, det er tydelig at påtalemyndigheten har lagt seg på en linje her nå, men vi setter vår lit til bedre resultater i lagmannsretten, kommenterer forvarer Svein Duesund, som har forsvart to av de tre utbyggerne, som så langt har blitt tiltalt for medvirkning til grov korrupsjon.

Som ved den første rettssaken mener Duesund det er tiltalte som har blitt lurt av de to korrupsjonssiktede byggesaksbehandlerne i Drammen kommune. Han sier han ikke er i tvil om at de har gått spesielt etter folk av utenlandsk opprinnelse og med begrensede norskkunnskaper.

Rom for tvil

– Aktor legger hele veien til grunn at siden de har bodd lenge i Norge, så må de ha skjønt at det de var med på ikke var i henhold til norsk lov, men da skal man huske på at byggesaker er kompliserte også for etnisk norske – og det har ikke noe å si hvor lenge du har bodd i landet, hvis du stort sett har forholdt deg til et pakistansk miljø, sier forsvarsadvokaten, som mener retten helt har hoppet bukk over prinsippet om at tvilen skal komme tiltalte til gode.

Også advokat Nina Elisabeth Seierstad Andresen, som forsvarte den andre utbyggeren som ble stilt for retten, sa hun ble overrasket over at hennes klient ble dømt skyldig. Heller ikke hun mente bevisene var entydige nok – og stort sett bare basert på ting den kvinnelige byggesaksbehandleren hadde sagt eller gjort.

– Det er i hvert fall soleklart at her er det rom for tvil. Disse to jeg har forsvart til nå har henvendt seg til kommunen for å få hjelp med sine byggesaker, og har bare gjort som byggesaksbehandleren har instruert. De trodde rett og slett de var i trygge hender, sier Duesund.

Etterspill

Ifølge DIFIs ferske innbyggerundersøkelse, som kom ut onsdag, tror nå hele 50 prosent av de spurte at det foregår korrupsjon i norske kommuner. Til NRK Buskerud sier korrupsjonsjeger Henrik Dagestad i rådgivningsselskapet BDO, at den korrupsjonen som avdekkes bare er toppen av isfjellet.

Heller ikke advokat Duesund tviler på at det skjer langt mer korrupsjon i Kommune-Norge, enn det man er kjent med – ikke minst i form av vennetjenester og forskjellige former for smøring.

– Men selv om avsløringen av de to utro tjenerne i Drammen har medført økt fokus på denne typen saker, kan man ikke plutselig bare bestemme seg for å dømme alle som blir mistenkt. Jeg mener den måten påtalemakten har håndtert denne saken på reiser flere interessante, rettspolitiske spørsmål. Dommene mot utbyggerne er ene og alene basert på saksbehandlerens utsagn og e-poster, så det er ikke lagt særlig vekt på beviser i hvert fall, fastholder Svein Duesund.

Han er spent på hva slags etterspill eventuelle frifinnelser i lagmannsretten vil kunne få.

Annonse