Annonse
JUBILEUMSLEDER: Pensjonert sogneprest Per Arne Faye ønsker velkommen til feiring av Strømsø kirke. Han har rollen som selveste Daniel Knoff i rollespillet lørdag.

Historisk helg

I år er det 350 år siden Daniel Knoff reiste en av Norges største trekirker, og det skal selvfølgelig markeres.

Annonse
Lokale nyheter

Lørdag starter feiringen av et jubelår for Strømsø kirke, og hva er vel bedre enn et historisk seminar som belyser de fleste sider av denne kirkens interessante historie gjennom 350 år. Strømsø kirke inviterer, sammen med Rundtom Drammen til seminar.

Lang planlegging

– Vi startet planleggingen av jubileumsåret allerede høsten 2015, redegjør leder av jubileumskomiteen, tidligere sogneprest i Strømsø Per Arne Faye, og er tilfreds med at kirken får en skikkelig utvendig vask før folk kommer på lørdag.

Han jobber ikke bare i kulissene, den pensjonerte sognepresten, på lørdag står han også på «scenen», som Generaltollforvalter Daniel Knoff, som jo var den som tok initiativet til å bygge Strømsø kirke.

– Den 6. mai 2017 er det 350-år siden Strømsø kirke ble innviet, og Daniel Knoff var en betydningsfull skikkelse på det gamle Strømsø, og han hadde et ønske om å få bygget en kirke som skulle være så stor at alle på Strømsø fikk plass, forteller Faye og fortsetter: – 350-års jubileet skal markeres ved en rekke gudstjenester og arrangementer i 2017, og det blir trykket opp et jubileumsskrift for anledningen, man kan dessuten få kjøpt tidligere utgitte bøker om kirkens historie når man kommer på lørdag.

Kulturhistorie

Seminaret er et samarbeid med Rundtom Drammen, med Torkild Alsvik i spissen.

– Rundtom Drammen har også tidligere arrangert slike historiske seminarer, og vi syntes jo at denne anledningen var passende. I tillegg til historisk spill, kommer Jo Sellæg og forteller om bygningen, den var opprinnelig en barokk-kirke som ble bygget om til empir tidlig på 1800-tallet. Det blir en tur ned i krypten og også ut på kirkegården, oppsummerer Alsvik, som forteller at kirkegården er godt bevart, og at det også her befinner seg mye kulturhistorie verdt en nærmere kikk.

De to primus motorene for 350-års markeringen håper det kommer mange, både på seminaret i helgen og de andre arrangementene i jubelåret.

– Konserten 3. mai er også verdt å merke seg, påpeker Faye.

Annonse